Connect with us

Vijesti

100 obljetnica kulturocida nad hrvatskim narodom Talijanskih fašističkih vlasti u Istri. 13.srpnja 1920.godine zapaljen je Narodni dom u Puli sa oko 7 000 knjiga!

Published

on

Istra je kao što je poznato Londonskim ugovorom obećana Italiji ako uđe u rat na strani sila Antante, jer su velike sile unaprijed podijelile teritorij Austro-Ugarske monarhije, još prije završetka 1.svjetskog rata. Londonski ugovor iz 1915. godine bio je tajni sporazum između zemalja Antante i Kraljevine Italije, potpisan 26. travnja 1915., kojim su zemlje Antante privoljele Italiju da uđe u rat na njihovu stranu obećavajući joj  teritorije njenih dojučerašnjih saveznika.

Hrvatski narodni preporod u Istri

U vrijeme pred 1.svjetski rat u Istri je bio već proširen hrvatski narodni preporod, koji je počeo još sredinom 19. stoljeća od biskupa Jurja Dobrile i njegovog molitvenika Oče budi volja tvoja, na dalje.

Diljem Istre osnovane su hrvatske čitaonice, hrvatske pučke škole, novine, kulturna društva, organiziranje predstava, koncerata i dr. sa ciljem prosvjećivanja hrvatskog siromašnog puka.

Čitaonice toga vremena omogućavale su svojim članovima čitanje novina, časopisa, knjiga, a time i praćenje zbivanja u zavičaju, domovini i svijetu. One su bile rasadnici prosvjete, kulture i gospodarskog napretka, institucije važne za širenje pismenosti. Čitaonička društva  u Istri tako postaju  stjecišta ljudi i ideja, sastajališta istomišljenika, mjesta za dogovor o političkoj akciji, središta za organizaciju raznih oblika prosvjetnog, kulturnog i društvenog života uopće. Čitaonice organiziraju tečajeve opismenjivanja, predavanja gospodarskog, zdravstvenog i općeg prosvjećivanja, recitatorske, dramske, koncertne i druge priredbe. Osobito su bila posjećena gostovanja, susreti s poznatim ličnostima, obilježavanje značajnih obljetnica i akcije solidarnosti. Čitaonice osnivaju glazbene sastave, pjevačke i tamburaške zborove, limene glazbe, kazališne družine.

Prof. Vjekoslav Spinčić rekao je tada  da čitaonice “bijahu ogništa narodne svijesti”.

Prof. Spinčić u jednom izvještaju piše: “Već oko godine 1870. bila je u Puli ustrojena čitaonica, prvo društvo uopće te vrsti u gradu, u kojem bijahu prvih godina članovi razni i Nijemci i Talijani i takovi koji su kasnije žestoko kao Talijani nastupali. Pod nekim Slovencima i Hrvatima iz Dalmacije i Hrvatske, te domaćina, osobito otkad je u Pulu došao dr. Matko Laginja, razvio se u toj čitaonici pravi narodni život”.

Veliku potporu u radu davali su im  biskup dr. Juraj Dobrila i ostali narodni prvaci, a đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer u znak potpore Čitaonici je darovao 100 forinti. Naša Sloga je u svom prvom broju, u studenom 1870. godine, najavila prvu obljetnicu Čitaonice i poručila: “Mi bi želili da prečastna gospoda župnici kotara puljskog našu Čitaonicu u većem broju pohađaju, za moći kroz bližnje poznavanje i dogovor za napredak našega seoskog naroda, koji je jako zaostao, štogod učiniti”.

Pula je otvaranjem brodogradilišta 1856. godine, postavši tako ratna luka Austro-Ugarske monarhije doživjela procvat i postala političko i gospodarsko središte istarskih Hrvata. 1893 godine osnovana je Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru koja je radila na otvaranju hrvatskih škola, a prva škola Družbe sv.Ćirila i Metoda otvorena je 1898 godine u radničkom predgrađu Šijana u Puli. Osnovano je društvo Hrvatski sokol 1897, Savez istarskih hrvatskih zadruga 1903,Narodna radnička organizacija 1907 i mnoga druga društva. Izgrađena je željeznička pruga koja je Istru povezivala sa svim europskim željeznicama.

1899.godine otvorena je prva Državna gimnazija u Istri  na hrvatskom jeziku u Pazinu i do 1913. godine hrvatski školski sustav u Istri činilo je 167 škola sa više od 20 000 učenika.

Narodni dom u Puli

Narodni dom u Puli sagrađen je 1905.godine,  sredstvima pulskih Hrvata i Slovenaca. Bio je vlasništvo “Kreditne zadruge Istarske posujilnice” koja je imala svoju pisarnicu na I. katu, a uz nju su na prvom katu bile smještene “Gospodarska sveza za Istru” i “Čitaonica- društvo za zabavu i pouku”. U prizemlju je bila gostionica u zakupu “Građanske plzenske pivovare”, s druge strane glavnog ulaza bila je kavana, ” Caffe’- Restaurant Narodni dom”, vlasnika Gregoria Basletića. U prizemlju se nalazila i velika dvorana za zabave i nju je držalo u zakupu “Gimnastičko društvo Hrvatski Sokol”. Na II. i III. katu Narodnog doma, kao i u potkrovlju bili su stanovi za iznajmljivanje, a u jednom od njih stanovao je jedan od vođa pulskih Hrvata u tim prijelomnim danima 1918.godine,  odvjetnik doktor Lovro Škaljer.

Stoga su hrvatski intelektualci  okupljeni  u hrvatskim kulturno-prosvjetnim društvima 1909. godine pokrenuli  inicijativu za osnivanje “opće pučke knjižnice” u Narodnom domu.  Javne pučke knjižnice, nastale su objedinjavanjem knjižnica triju hrvatskih društava – Čitaonice (osnovane 1869.), Prvog istarskog sokola (osnovanog 1897.) i Narodne radničke organizacije (1907.). Glavna svrha njezina osnivanja bila je obrana od talijanske asimilacije i obrazovanje puka putem knjiga.

Mornarički časnik Dušan pl. Preradović (1854. -1920.), sin hrvatskog pjesnika Petra pl. Preradovića, prvi je darovao  216 svezaka knjiga.

Talijanska vojska ulazi u Pulu dvije godine prije potpisivanja Rapallskog ugovora.

Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije,  talijanski squadristi ušli su u Istru odmah nakon završetka 1.svjetskog rata. U noći sa 31.listopada, na 1.studeni 1918.godine, u pulski zaljev gdje je bila usidrena  tek mjesec dana, hrvatska mornarica, malom podmornicom ušla su dva talijanska diverzanta i postavila podvodne mine kojima su potopila admiralski brod Viribus Unitis sa oko 400 mornara, većinom Hrvata i zapovjednikom admiralom Janko Vuković Podkapelskim. Tada su ušli i odredi squadrista u Istru znači dvije godine prije formalnog potpisa Rapallskog ugovora ( 12.studeni 1920.godine)

Već u prosincu 1918. godine zapovjedništvo Fašističke militantne skupine (fasci di combatimento) pojavile su se prvi put u srpnju 1920. paljenjem zgrade ‘Balkan’ u Trstu i pulskog hrvatskog Narodnog doma.

U Puli je 13. srpnja 1920. «fascio» pozvao narod na javni skup i huškao ga je protiv hrvatskog stanovništva. Zapaljen je hrvatski Narodni dom koji je izgorio do temelja. Time je bila uništena sva imovina hrvatskih društava smještenih u toj zgradi, među ostalim i oko 7000 knjiga iz knjižnice. Bila je to jedna od prvih fašističkih lomača knjiga u Europi, prvi izraz fašističkog terora koji će se ubrzo provoditi diljem Europe.

Samo je jedna knjiga sačuvana iz ove knjižnice. Na njezinoj je naslovnici, pokraj potpisa darovatelja Dušana pl. Preradovića, sačuvana i jedna kasnija zabilješka: “Poslije prevrata vlasništvo (rukopis nečitak – op. B.D.) pošto su se razne  knjige puljske knjižnice podijelile  među članove iste da ne dođu u ruke Italiana koji sve naše što je progone i pale. Pula, 5. II. 1921.” U nedostatku sačuvanih dokumenata o toj knjižnici, navedena knjiga je izvorno svjedočanstvo o njoj i o uništavanju hrvatskih knjiga u Istri između dva svjetska rata.

Uništenjem pulskog Narodnog doma nasilno je prekinuto višegodišnje djelovanje hrvatskih kulturno-prosvjetnih društava i ustanova u Puli, a ubrzo i u cijeloj Istri. Knjige, novine i dokumenti iz tih društava i knjižnica najvećim su dijelom uništeni.narodni dom 1920

Talijanski fašisti spalili su hrvatski Narodni dom u Puli istodobno kada i slovenski Narodni dom u Trstu: 13. srpnja 1920. godine, nadnevak koji simbolizira početak hrvatskog holokausta u Istri. Od toga dana nasilje poprima jednu novu dimenziju – prelazi iz više desetljeća prakticiranog kulturocida u etnocid!

Barbarstvo talijanskih fašista

Nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, 5. studenoga 1918. godine, talijanska vojska zaposjela je Pulu. Već u prosincu te godine zapovjedništvo talijanske vojske zatvorilo je hrvatske čitaonice u okolici Pule. Nepune dvije godine nakon toga počelo je fašističko nasilje prema Hrvatima i Slovencima u Istri. Fašističke militantne skupine (fasci di combatimento) pojavile su se prvi put u srpnju 1920. godine paljenjem zgrade Balkan u Trstu i pulskog Hrvatskog narodnog doma. Narodni dom u Puli izgorio je do temelja. Time je bila uništena sva imovina hrvatskih društava smještenih u toj zgradi, među ostalim i oko 7.000 knjiga. Bila je to jedna od prvih fašističkih lomača knjiga u Europi, prvi izraz fašističkog terora koji će se ubrzo provoditi diljem Europe. Na lomačama se pale knjige pisane hrvatskim jezikom, ne zato jer imaju “neprihvatljiv sadržaj”, već zato jer je jezik kojim su pisane neprihvatljiv. Takvo barbarstvo ne poznaje ni njemački nacizam koji u idućem desetljeću pali knjige, ali ne zbog jezika kojim su pisane, već zbog njima neprihvatljivog sadržaja! Na isti način uništene su i pučke knjižnice u Buzetu i Voloskom, hrvatska tiskara u Pazinu.

Talijanski fašisti počeli su odmah sa talijanizacijom svih naziva, toponima , svega, pa čak i nadgronih spomenika.

Zatvorili su škole, otjerali hrvatske učitelje i doveli svoje iz južne Italije, zabranili časopise, palili knjige, a svi napisi morali su biti na talijanskom jeziku!

“Od 169 hrvatskih osnovnih škola, dvije gimnazije, dva ženska učiteljistva, 343 hrvatska učitelja, sličan broj svećenika Hrvata, tri hrvatske tiskare i tri dnevna lista, dva tjednika na hrvatskom jeziku, više stotina prosvjetnih, športskih i omladinskih društava gospodarskih zadruga i štedionica, niz narodnih domova po selima i gradićima, znatan broj općinskih uprava u rukama Hrvata – nije ostalo ništa… imali smo sve što jedan narod samoniklo kulturan, ponosan, svjestan svoje narodnosti i narodne časti može imati… sve su nam otjerali, sve pozatvarali, sve uništili i spalili, sve povelje, sve kulturne spomenike, čak i hrvatske natpise na nadgrobnim pločama, sve, sve, sve, pa i časna imena otaca i djedova naših, sve su nam odnarodili, zatrli, iskrivili, upropastili.” (Ernest Radetić, „Istarski zapisi“).

Radetić navodi primjere na području Baderne – njegovog rodnog mjesta odakle je 1920. godine emigrirao u Jugoslaviju – u kontekstu protuhrvatskog nasilja povodom talijanskih parlamentarnih izbora od 15. svibnja 1921. godine: dan prije izbora skupina fašista koja je došla na vojnim kamionima polila je benzinom i zapalila kuću lokalnog trgovca Petra Burića, u nekoliko kilometara dalekim selima Pajarima su zapalili kuće Gašpara Heraka i Antuna Heraka. Nekoliko dana ranije, 7. svibnja 1921. godine, fašisti su spalili i župni ured u nekoliko kilometara dalekoj Kringi i teško zlostavljali župnika Božu Milanovića. Tomo Herak, koji je bio kandidat na parlamentarnim izborima, uhićen je prije izbora, a čitavo selo Heraki (nekoliko kilometara daleko od Baderne) je zapaljeno.

7. travnja 1927. u Istri počinje službena nasilna talijanizacija hrvatskih prezimena. To je bio zloglasni zakon o zabrani “smiješnih” hrvatskih imena. U već uz napredovaloj fazi talijaniziranja, donijeti su Zakon o službenoj promjeni onih imena koja vrijeđaju javni red ili nacionalne osjećaje iz 1928. godine i Zakona o smiješnim i sramotnim imenima i prezimenima iz 1936.godine.

Mi smo i dalje za njih „Slavi -schiavi „ ili Cigani „ Quardate che Sloveno e sinonimo da Sempre di Zingano .Non vi scandalizzate Sloveni“ Slaven je sinonim za Cigana.

Kojeg li cinizma ! Mi smo za njih „zingani -schiavi „,a oni su nas htjeli samo naučiti kulturi ! Pa su valjda u cilju da nas nauče kulturi spalili Narodni dom u Puli sa bibliotekom od oko 7 000 knjiga. Ne znam za takve metode kulturnog uzdizanje jednog naroda, da mu se kultura donosi paljenjem knjiga, zatvaranjem škola ,zabranom korištenja materinjeg jezika, progonom intelektualaca, zatvaranjem tiskara i zabranom tiskanja novina i drugih tiskovina .

Talijanska nacionalna manjina ima u Istri i Hrvatskoj sva prava, čak i veća od hrvatskog stanovništva. Imaju škole na talijanskom jeziku, tisak, radio i TV emisije ,dvojezičnost, svoja kulturno -umjetnička društva, pa čak i mise na talijanskom jeziku u lokalnim crkvama!

Pa čak Furio Radin više ne poštuje ni dvojezičnost, već je predizborne plakate za parlamentarne izbore tiskao samo na talijanskom jeziku, tako da nije jasno kandidira li se on za talijanski parlament ili za što?

Nigdje nijednog hrvatskog obilježja, ni hrvatskog jezika!

lg_897_furio_radin_2

IDS je talijanizirao Istru

Prava manjina dovedena su do apsurda, jer  jedna nacionalna manjina izbacuje jezik i kulturno nasljeđe matičnoga naroda zemlje, u kojoj sama ostvaruje punu kulturnu autonomiju i sva svoja ljudska i manjinska prava prema najvišim danas u svijetu poznatim standardima zaštite!

Još je u kolektivnom sjećanju istarskih Hrvata fašistička  prisilna talijanizacija!

A IDS je proveo talijanizaciju u potpuno mirnodopskim uvjetima.Nisu samo ulice Bala i Motovuna sada bez imena Vladimira Nazora, Vladimira Gortana i drugih zaslužnih ličnosti i važnih zbivanja. U brojnim imenima ulica diljem Istre Gortana, Nazora, Viktora Cara Emina i ostalih važnih imena, djela i događaja iz povijesti većinskoga naroda, kao što su istarski glagoljaši, Istarski razvod, Herman Dalmatin, Matija Vlačić, Vincent iz Kastva, Juraj Dobrila, Ivan Matetić Ronjgov, Naša sloga, Eugen Kumičić, Spinčić, Mandić, Laginja, Milanović, rujanske odluke, Zvane Črnja… nije ni prije bilo, pa ih novi krstitelji nisu bili u prilici ni istjerivati.

Smetao im je  i kino Zagreb u Puli, koji  se danas zove kino Valli po talijanskoj glumici Alidi Valli, koja je glumila i u promidžbenim fašističkim filmovima i koja je navodno bila priležnica njihovog Ducea!? Zbog čega? Zar zbog manjinskih ‘prava’?

kino-alida-valli-pula-istria-croatia-

Zar je normalno da se zbog 4,43% Talijana provede dvojezičnost kao u Puli, što znači da je zbog 2 490 Talijana, provedena dvojezičnosi nad 50 576 Hrvata? Eto što nam je IDS “darovao!!! Po drugi puta talijanizacija i to u Republici Hrvatskoj, a ne Italiji!

Ipak će se dostojno obilježiti 100 obljetnica u Gradskoj knjižnici i čitaonici

2020-07-13-STRUCNI-SKUP-pozivnica-FINALNA.jpg.800x800_q85

U Središnjoj knjižnici u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. bit će održan Znanstveno-stručni skup u povodu 100. obljetnice spaljivanja prve hrvatske knjižnice u Narodnom domu u Puli.

Na skupu će svojim izlaganjima sudjelovati akademik Josip Bratulić, dr. sc. Bruno Dobrić, knjižničarski savjetnik, dr. sc. Stipan Trogrlić, dr. sc. Milan Radošević, prof. dr. sc. Renato Matić i doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić.

Zbog općih epidemioloških preporuka i mjera broj sudionika na skupu je ograničen.

Organizator skupa je Knjižnica, a suorganizator Istarsko povijesno društvo, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture RH i Grada Pule.

Lili Bencik/hrvatskepravice

Vijesti

Papa Franjo pozvao organizatore Pride-a da u njega uključe i “pedoseksualce”

Published

on

Ako ste mislili da Papa Franjo nikako ne može jasnije reći da je on lažni prorok koji aktivno radi na potkopavanju kršćanstva, bili biste u krivu – piše Marijan Leko u Epoha.com.hr.

Ako ste mislili da papa koji je zamijenio konzervativnog papu Benedikta u globalističkom udaru koji su orkestrirali Obama, Clinton i Soros nikako ne može pronaći još sramotnije načine da izda svoje sljedbenike, opet biste bili u krivu.

Pripremite se jer je papa Franjo izrazio podršku da ljudi koji zlostavljaju djecu budu otvoreno prihvaćeni u  društvu.

Papa Franjo ovaj je put nadmašio samog sebe, stavljajući svoje sotonističke karte na stol na najbesramniji mogući način pridružujući se ratu globalističkih elita protiv naše djece.

Organizatori Pride festivala moraju se riješiti svojih predrasuda i uključiti pedofile u LGBTQI+ duginu zajednicu, smatra papa Franjo koji tvrdi da ne smijemo osuđivati ​​takozvane “pedoseksualce” koje djeca seksualno privlače dok se i sami ne nađemo u njihovoj koži.

Franjo tvrdi da moramo povući riječ “pedofil” jer stigmatizira one koje djeca seksualno privlače i tvrdi da njihovo ponašanje može biti “moralno”.

Priča se da Franjo potiče organizatore Pridea da slijede (nebinarnu) profesora/icu sociologije na Sveučilištu Old Dominion Allyn Walkera čija je knjiga  “A Long Dark Shadow: Minor Attracted People and Their Pursuit of Dignity”  napisana za promicanje prihvaćanja pedofila.

Walker je objasnio razloge za svoje misli dok je odgovarao na pitanja u nedavnom prijenosu uživo.

“U naslovu i u cijeloj knjizi koristim izraz maloljetna osoba ili MAP iz više razloga. Prije svega, jer mislim da je važno koristiti terminologiju za grupe za koje članovi te grupe žele da ih drugi koriste za njih, a grupe za zagovaranje MAP-a poput ‘Before You Act’ zagovarale su korištenje izraza MAP. Zagovarali su ga prvenstveno zato što je manje stigmatizirajući od drugih pojmova poput pedofila.”

Propedofilsko stajalište pape Franje razbjesnilo je žrtve seksualnog zlostavljanja svećenika, što je i razumljivo.

Oni koji su preživjeli to iskustvo bijesno su reagirali nakon što je Franjo odbio obećati pristup “nulte tolerancije” svećenicima pedofilima i biskupima koji zataškavaju svoje zločine dok je zatvarao summit u Vatikanu.

Komentari pape Franje izazvali su buru u Vatikanu, ali oni koji su obraćali pozornost na Franjino sve zlobnije ponašanje ne bi trebali biti nimalo iznenađeni.

Ovo je papa koji je započeo svoje papinstvo proglašavajući da je Biblija pogrešna, a da su evolucija i teorija velikog praska stvarne.

Ovo je papa koji je pozvao čovječanstvo da vjeruje osnivaču Svjetskog ekonomskog foruma Klausu Schwabu, izjavljujući da je on sada važniji od Isusa Krista i čovjeka s planom da prirodi vrati njezin položaj primata u svjetskom poretku.

To je isti Papa koji koristi svaku priliku da proglasi da biblijski korpus treba ažurirati Schwabov bezbožni WEF.

Kao suradnik na dnevnom redu WEF-a, papa Franjo tečno govori o bogohuljenju i aktivno radi na potkopavanju kršćanstva i promicanju globalističkih ciljeva.

Ovo je isti onaj Papa Papa koji se založio za tehnokratsko širenje mRNA, izjavljujući da su kršćani koji odbijaju ubrizgati gensku terapiju mRNA “heretici” koje će Bog strogo suditi.

U srpnju je papa Franjo pozvao bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i Alexa Sorosa da se sastanu s njim u njegovoj privatnoj rezidenciji u Casa Santa Marta. Po plodovima ćete ih prepoznati, prema Mateju 7:16, a trio je proveo poslijepodne raspravljajući o globalizmu prioriteti uključujući potrebu za depopulacijom Zemlje.

Obrnuta verzija kršćanstva pape Franje za mnoge je zbunjujuća, no slika postaje jasna kada shvatite kome papa zapravo služi.

Kršćani imaju svako pravo osjećati se duboko izdanima od strane ovog pape koji je raskinuo sa stoljetnom kršćanskom tradicijom kada je rekao svom stadu da je opasno imati osobni odnos s Isusom.

Što postavlja pitanje je li papa Franjo antikrist?

Godine 2017. papa Franjo pozvao je na “jednu svjetsku vladu” i “politički autoritet”, tvrdeći da je stvaranje jedne svjetske vlade potrebno za borbu protiv problema kao što su “klimatske promjene”.

Govoreći za ekvadorske novine El Universo, Papa je rekao da Ujedinjeni narodi nemaju dovoljno ovlasti i da im se mora dodijeliti puna vladina kontrola “za dobrobit čovječanstva”.

To uključuje i Amerikance, naglasio je, kojima prema papi mora vladati svjetska vlada “za njihovo dobro”.

Sada papa Franjo aktivno prkosi biblijskom pismu radeći na stvaranju “jedne svjetske religije”.

Godine 2019. papa Franjo potpisao je povijesni savez s vođama najvećih svjetskih vjera, gurajući nas mnogo bliže jednoj svjetskoj religiji, jednom od glavnih ciljeva Novog svjetskog poretka.

Prema dokumentu koji je izradio papa Franjo i koji je objavljen na službenim stranicama Vatikana, sve se religije moraju smatrati ravnopravnima, a islam je Bogu prihvatljiv kao i kršćanstvo.

Zatim je šokirao svijet organiziranjem islamskih molitava i recitala Kur’ana u Vatikanu i izvođenjem poganske ceremonije u vrtu u Vatikanu.

U ovom trenutku morate se zapitati što bi još Jorge Bergoglio mogao učiniti da uvjeri svijet da je lažni prorok?

Kako bi bilo s prijenosom ceremonije cijelom svijetu, hvaleći Lucifera, najavljujući njegov skori dolazak i prateći bujicu bogohulne dogme sotonističke vrste?

Papa Franjo nije razjasnio identitet Lucifera, Antikrista, no promatrači u Vatikanu tvrde da papa isusovac misli na sebe.

Od trenutka kada je kardinal Jorge Bergoglio postao papa 2013. godine, “stručnjaci za proročanstva” oglasili su se eterom, tvrdeći da je novi papa “Petar Rimljanin”, ispunjenje “proročanstva sv. Malahije” i da će Franjo biti konačni papa.

Prema sv. Malahiji, irskom svecu koji je točno predvidio prošlih 111 papa prije imenovanja 112. pape, “Petar Rimljanin” će biti antikrist.

Obožavatelji Sudnjeg dana pronašli su načine da svaku frazu povežu s odgovarajućim papom kroz stoljeća. To uključuje Ivana Pavla II., koji je povezan s frazom br. 110, “Od rada sunca”, jer je rođen na dan pomrčine Sunca i također je pokopan na dan pomrčine Sunca . Benedikta XVI., br. 111, navodno je “slava masline” jer su neki članovi ogranka monaškog reda koji je utemeljio sveti Benedikt poznati kao Olivetanci.

Zatim je tu br. 112. Prema sv. Malahiji: “U ekstremnom progonu Svete Rimske Crkve, sjedit će … Petar Rimljanin, koji će hraniti ovce u mnogim nevoljama; kad budu gotovi, grad na sedam brežuljaka bit će uništen, a strašni će sudac suditi svom narodu. Kraj.”

Pa kako se “Petar Rimljanin” povezuje s papom Franjom, koji je rođen u Argentini?

Roditelji su mu bili talijanski doseljenici iz Rima, a njegovo rođeno ime sadržavalo je ime Petar. Teolozi su uvjereni da je Franjo antikrist. Citira se jedan vodeći učenjak, Michael K. Lake , koji je rekao da su “katolički i evangelistički znanstvenici stoljećima strepili od ovog trenutka.”

Svijet je sada na prijelomnoj točki. Bitka bjesni za dušu čovječanstva. Globalisti i njihovi tehno-komunistički snovi o autoritarnoj vladavini prijete pojesti čovječanstvo i uništiti civilizaciju kakvu poznajemo.

Papa Franjo je više nego jasno dao do znanja na čijoj je strani. Njegovo sramotno odbijanje da kazni svećenike koji zlostavljaju djecu i njegova besramna podrška da pedofili budu prihvaćeni u društvu posljednji su čavli u njegovom lijesu.

Trebali bismo vrlo pažljivo pratiti ovog papu isusovca u ovim kritičnim vremenima.

izvor: Epoha.com.hr

Continue Reading

Vijesti

Macelj, zrcalo srama hrvatske Duboke države!

Published

on

Ovih dana prisjećamo se žrtava iz Maceljske šume gdje je ubijeno vise od 13.000 Hrvata – vojnika, civila, bogoslova i svećenika. To je samo jedna od 1.500 masovnih grobnica žrtava komunističkog režima do sad, pronađenih u Sloveniji i u Hrvatskoj – piše Željko Glasnović na svom Facebook profilu…

Jedan od egzekutora u Maceljskoj šumi, komandant OZNA-e u Krapini, drug Stjepan Hršak, partizanski poručnik koji se hvalio 96′ godine kako je ubijao svećenike u Maceljskoj šumi i pokazivao okolo svoj pištolj Walther 7.62 mm kojim ih je likvidirao metkom u potiljak, nikad nije optužen za ta ubojstva.

U demokratskoj Hrvatskoj mirno je živio u Zagrebu i umro nekažnjen u svojoj vili na Tuškancu u kojoj ga je posjećivao tadašnji predsjednik Stjepan Mesić i na taj način, unatoč prosvjedu ljudi, dao mu podršku i abolirao njegove zločine.

Tražio je da se u ‘zaslužne antifašiste’ ne dira. Hršak je ‘zaslužan’ valjda zato što je svojom rukom ubio 21 svećenika.

Hrvatske časnike ubijali su šumarskim sjekiricama udarcima po sljepoočnicama, tako da su odmah mrtvi padali u jamu.

U jednoj jami pronađena su i dva kostura koja su pripadala djeci u dobi od 7 i 15 godina, koja su bila vezana žicom. To je dokaz da su sve te nevine ljude bez ikakve krivice, kao i malu nedužnu djecu, hotimice pobili kako bi se na taj način tome zločinu zauvijek zametnuo svaki trag.

Ali kosti ne lažu.

Unatoč na tisuće izvještaja sa silnom dokumentacijom, i na stotine svjedočanstava iz prve ruke i svim dokaznim materijalima koji su predani ne samo DORH-u nego i Ministarstvu kulture i MUP-u s konkretnim imenima ubojica, istraga protiv zločinaca ovih monstruoznih ubojstava je sabotirana, a oni su abolirani uz pomoć ‘Duboke države’.

Za partizansko-komunistički pokolj, koji se dogodio bez suda i suđenja, još nitko nije odgovarao.

Još 2004. god. MUP je imao evidentiranih preko 900 lokacija s hrvatskim žrtvama, sve dokaze i svjedoke, ali nitko nije procesuiran, nijedna optužnica nije napisana i nitko nije osuđen.

Svi glavni državni odvjetnici od 92′ počevši od Šeksa, Hercega, Olujića, Hranjskog, Živkovića, Zadnika, Ortynskog, Bajića, Cvitana, Jelenića do Šipek nisu ništa učinili po tom pitanju. Koga štite? Zašto ih novinari ne pitaju o tome? Zašto mediji ne istražuju? Tko ih je prisilio da šute i zašto? Jesu li ikad bili plaćeni za zataškavanje? Ako da, od koga, kad i koliko?

Može li se u ovoj Dubokoj državi naći iti jedan pošteni državni odvjetnik, a da nije nasljednik bivšeg režima, mason ili korumpiran?

U Hrvatskoj je nastupila apsolutna inverzija morala, postali smo Orwellova Oceanija gdje je istina postala laž, a laž istina. Oslobođen je Boljkovac, oslobođen je Manolić, oslobođen je Hršak…

Svjedoci umiru, zločinci umiru, a mi i dalje nakon toliko godina svoju djecu odgajamo na falsificiranim podacima.

Do 90-te se o ovome nije smjelo govoriti, a zašto sada šutimo? DORH ne samo da ne procesuira komunističke zločine, nego ne procesuira niti srpske iz Domovinskog rata.

Na isti način se u zaborav gura sve ono što se dogodilo 1991. godine isto kao i ono što se događalo 1945. godine.

Bez lustracije nema istine, a bez istine nikada nećemo biti slobodni ljudi.

Maceljska šuma je danas najveće poznato gubilište i grobište u RH koje svjedoči o komunističkom genocidu nad hrvatskim narodom koji je kao zarobljenik u svojoj vlastitoj Domovini doživio stravičnu smrt od domaćih partizanskih zlikovaca pomračenog uma, dok u državnim institucijama i dalje sjede njihovi nasljednici koji štite svoje drugove.

Autor: Željko Glasnović/FB

Continue Reading

Vijesti

Spomen pohod na Jazovku: Obilježavanje zločina nad ranjenicima iz zagrebačkih bolnica, od strane partizana

Published

on

Na poziv Hrvatskog obrednog zdruga HOZ Jazovka, članovi domovinskih udruga organiziraju Spomen pohod na Jazovku, dana 22. lipnja 2024. (subota). Svetu misu predvodi mons. Vlado Košić, biskup sisački.

Procesija iz centra Sošica, uz molitvu svete krunice, krenut će u 10:30 prema jami Jazovka. Nakon mise i pauze za ručak, nastavlja se put za Krašić te posjet župnoj crkvi gdje je boravio bl. Alojzije Stepinac.

Polasci iz Imotskog u 4:00, Ciste Velike – 4:30, te iz Splita, s Lovrinca 5:15. Cijena puta je 50€. Poseban dogovor za ručak. Prijave do 15. lipnja (Željko Pleić, 098 9975 494)

O Jazovki

Masovna grobnica Jazovka je jama koja se nalazi u šumi pokraj naselja Sošice na Žumberku u Republici Hrvatskoj. Obzirom na ratni zločin koji se u njoj dogodio, zaštićeno je kulturno dobro.

Jama se sastoji od ulaznog dijela nalik bunaru dubokog oko 34 m, na čijem se dnu nalazi izduženi kosi dio dugačak oko 15 m.

2020. godine su iz jame ekshumirani ostatci 814 žrtava koje su ondje ubili partizani nakon zauzimanja Krašića u siječnju 1943. godine, te potom vojnici Jugoslavenske armije u svibnju i lipnju 1945. godine.

Partizanski zločini 1945.

Jazovka je poznata kao mjesto masovnog ubojstva Hrvata tijekom i nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane partizana.

Žrtve su bile uglavnom ranjenici, medicinsko osoblje i časne sestre koje su pripadnici Jugoslavenske armije prisilno odveli iz zagrebačkih bolnica 1945. godine.

Povjesničarka Blanka Matković izvješćuje 2011. god. o 447 žrtava čiji su podaci pobrojani prigodom speleološkog pregleda jame 1999. godine, koje je predvodio patolog prof. dr. Žarko Danilović. B. Matković iznosi da se prema popisima sačuvanima kod zagrebačkim bolnicama mogu identificirati osobni podatci za čak 4791 bolesnika zagrebačkih bolnica (te u svojem znanstvenom radu objavljuje ime, prezime, godinu rođenja, mjesto rođenja, bračno stanje, vjersku pripadnost, vojni čin i dan prijama u bolnicu za svih njih 4791), – vojnih osoba poraženih vojski koje je Jugoslavenska armija pogubila 1945. godine, uz upozorenje da se intervjuiranjem preživjelih nalaze poimenični podatci o bolesnicima koji se ne nalaze u dostupnim popisima, te se mora zaključiti da u bolničkim arhivima nedostaje dio podataka. Jazovka je samo jedno od mjesta gdje su bacani pobijeni ratni zarobljenici – pacijenti zagrebačkih bolnica. Radi prikrivanja dokaza, pobijen je i dio osoblja bolnica koji je svjedočio zločinu.

Protiv zločinaca još nije počeo sudski postupak, makar su imena nekih počinitelja javno obznanjena.

Za tri časne sestre s. Liphardu Horvat, s. Konstantinu Mesar i Geraldu Jakob, inače njegovateljice u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, koje su bačene u jamu pokrenut je postupak proglašenja blaženima unutar Katoličke Crkve.

Poziv od strane Hrvatskog obrednog zdruga vidite ovdje.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved