Connect with us

Vijesti

dr. Razum – razumno??? “Sramotno ponašanje hrvatskih biskupa, koji pozivaju vjernike na poslušnost papi i sebi, a u isto doba oni nisu poslušni Bogu Svemožnomu!”

Published

on

Zahvaljujući dr. Stjepanu Razumu, donosimo tekst koji je već predhodno objavljen u tiskanom obliku Hrvatskog tjednika s time što ga ovdje objavljujemo izvorno onako kako je i napisan, u korienskom pravopisu.

U njemu dr. Razum poziva na pokajanje, ne samo biskupe, nego i cijeli hrvatski narod. Imam potrebu i želju čestitati i zahvaliti hrvatskom književniku Tomislavu Šovagoviću na izvrstnom članku, objavljenom u HT (br. 812), o “sramotnom, kukavičkom, izdajničkom i bezbožničkom ponašanju hrvatskih biskupa i nadbiskupa, koji pozivaju hrvatske vjernike na poslušnost papi i sebi, a u isto doba oni nisu poslušni Bogu Svemožnomu, a kojemu svi mi moramo biti poslušni, jer su svojom ljudskom odredbom ukinuli Božju zapovied slavljenja Dana Gospodnjega.”

Zatvorili su crkve vjernomu puku svojom odlukom od 19. ožujka, da bi kao Božji odgovor, ako hoćemo, i Božja srčba na taj njihov nevjernički i bezbožni čin došao već 22. ožujka potresom u Zagrebu. Premda nije predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, stožernik Josip Bozanić ipak ima važnu rieč u toj konferenciji, koja se sastaje u Zagrebu. U Zagrebu su donieli odluku o zatvaranju crkava, pa je Zagrebačka crkva, kojoj predsjeda nadbiskup Bozanić, prva osjetila Božju srčbu, zbog toga bezbožnoga čina. Ne samo prvostolnica i mnoge druge crkve (isusovačka u Palmotićevoj, franjevačka na Kaptolu, Sv. Marije na Dolcu, u Markuševcu, Granešini, Čučerju, a isto tako i one preko Medvjednice), nego i sam Nadbiskupski dvor jako je oštećen, do te mjere, da u njemu nije moguće živjeti bez temeljne, dugotrajne i skupe obnove.

Ako netko misli ovaj potres i nastale štete tek racionalno objasniti i opravdati, neka se sjeti dvaju potresa u središnjoj Italiji, onaj iz godine 1997. i nedavni iz 2016., kad su također stradale mnoge crkve, pa i bazilika Sv. Franje u Asizu, u kojem se od godine 1986. događa, svetopisamski rečeno, bludničenje s “duhom Asiza”.

Za proroka Jeremiju bila je obična kupnja njive prije odlazka u sužanjstvo proročki znak i proročki govor (uzp. Jer 32, 43-44), a današnjem čovjeku ni ovi potresi nisu proročki znakovi, što je pokazatelj podpune posvjetovnjačenosti današnjih ljudi. Duh ovoga Svieta zarobio je današnjega čovjeka, čemu se nisu uspjeli odhrvati ni naši biskupi. Gospodari ovoga Svieta – masoni mogu zadovoljno trljati ruke! Logična je to posljedica odmaka od Rieči Božje, nečitanja Svetoga Pisma.

Stoga naši biskupi nisu mogli djelovati onako kako to Bog od njih traži u Svetome Pismu, nego su odlučili onako, kako je to od njih zatražila zemaljska vlast. Isus Krist je susretao gubavce i liečio ih. Nama svojim učenicima dao je istu moć liečenja u Njegovo Ime. Tom su se božanskom moći koristili mnogi u dvotisućljetnoj poviesti Crkve, a kao primjer navedimo naše misionare Antu Gabrića i Majku Terezu, koji nisu bježali od gubavaca po ulicama indijske Kalkute, već su im naprotiv pristupali, pomagali im i liečili ih. Pa kad bi i taj zarazni virus bio tako strašan, kao što nije, crkve bi trebale ostati otvorene i za zaražene, kako bismo upravo u crkvama na njih polagali ruke i molili od Gospodina zdravlje.

Po svemu sudeći posljednja su vremena, u kojima nas čekaju težka izkušenja. Dolazi vrieme, kad će se svaki vjernik i onaj koji misli, da je vjernik, morati odlučiti, na čijoj je strani; na Božjoj ili na protubožjoj, antikristovskoj, odnosno Sotoninoj. Hrvatski biskupi i nadbiskupi očitovali su se nažalost kao antikristovski. I apostol Petar je prošao to životno izkušenje, pa mu je Gospodin Isus Krist rekao: “Idi mi s očiju, sotono – reče mu – jer tvoje misli nisu Božje, već ljudske!” (Mk 8, 33). Već je sada vrieme, kada svojim biskupima moramo, poput istoga, ali obraćenoga apostola Petra reći: “Treba se većma pokoravati Bogu, negoli ljudima” (Dj 5, 29).

Biskupi bi nam u tom pokoravanju Bogu trebali biti primjeri, ali, nažalost, ovi današnji su zavodnici.

Na omrežju je postavljeno pitanje: “Koji biskup u Hrvatskoj nije ateist, komunist ili mason?” U razpravi nakon toga pitanja, čitatelji nisu mogli iztaknuti ni jednoga biskupa, koji to ne bi bio (osim mostarsko-duvanjskoga i trebinjsko-mrkanskoga Ratka Perića, ali koji nije član HBK-a). Poznato je, da su masoni tajno udruženje, pa nije moguće znati, tko je njihov član, tko je masonski inicirani pregačar. No, po tome, kako se pojedinci ponašaju, što govore, koje (ne)vriednosti zastupaju, može se lagano prepoznati masona – pregačara ili nepregačara. Svi oni, koji čovjeka ili, štoviše, samoga sebe postavljaju nad Bogom, djeluju masonski, t.j. sotonski, a upravo su tako učinili hrvatski biskupi i nadbiskupi, kad su svojom ljudskom odlukom ukinuli Božju zapovied slavljenja Dana Gospodnjega, svetu Pričest, pa i svetu Izpovied (reći će netko, da je to samo privremeno, ali nije smjelo biti niti privremeno!). Nema nikakve dvojbe, da su upravo svi hrvatski biskupi i nadbiskupi svojom sramotnom i bezbožnom odlukom stali na stranu Sotone, a protiv Boga. U tome su se dodatno iztaknuli dubrovački biskup i splitsko-makarski nadbiskup, kojima nije vriedno ni imena navoditi.

Sjetimo se i toga, kako je prije nekoliko godina sisački biskup blagoslovio temelje sisačke džamije, a ostali su biskupi o tome šutjeli, pa su svi već tada sudjelovali u griehu idolopoklonstva i griehu propusta opomene (brat brata). Stoga su svi naši biskupi u duhovnom smislu skinuti sa svoga biskupskoga sjedišta (detronizirani). Oni mogu još desetljeće, ili više ili manje, biti zakonski predstojnici u svojim biskupijama, ali Bog ih je detronizirao, što je osobito vidljivo kod zagrebačkoga nadbiskupa Josipa Bozanića. Njega je u doslovnom smislu Svemogući Bog već 22. ožujka deložirao. Nakon što je zabranio povjerenom mu stadu ulazak u crkve, Bog ga je iztjerao iz njegova doma – ʽako vjernici ne smiju u Moj dom, ne ćeš ni ti biti u svomeʼ.

Dogodilo se ono, što je Bog po proroku Izaiji prorekao dvorjaninu Šibni: “Lišit ću te tvoje službe, otjerat te s tvoga mjesta; i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasat, tvoju ću mu vlast predati u ruke, te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko ne će zatvoriti, kad zatvori, nitko ne će otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će priesto slave domu otca svojega.” (Iz 22, 19-23).

Hrvatski su biskupi i nadbiskupi učinili veliku pogrješku, veliki grieh. No, kao i svaki čovjek nakon svakoga grieha, mogu se pokajati, moliti Boga za oproštenje i obratiti se. Budući da je njihov grieh javan i s velikim javnim posljedicama, i njihovo pokajanje trebalo bi biti javno. Svaki od njih, kad će se prvi put pojaviti pred vjernicima, trebao bi se pojaviti u kostrieti i posut pepelom, a ne u svom grimizu i crvenilu. U poniznosti pred Bogom i pred ljudima trebali bi plakati zbog učinjenoga grieha i moliti za oproštenje. Tada neka pozovu i povjerene im vjernike, da se pridruže tom pokajničkom činu. Narod će to prepoznati kao istinski put i pridružit će se. Ja ću se prvi odazvati i moliti Otca Nebeskoga u Ime Isusovo, da nam oprosti naše griehe, da skine s naših leđa breme narodnih grieha, od čedomorstva, idolopokolonstva do bezbožničtva, zbog kojih nas snalaze tolika zla. To sam milošću Božjom već osobno činio, ali breme grieha je toliko veliko, da je potrebno cieli narod pozvati na pokajanje i obraćenje, onako kako su to učinili kraljica Estera i Mordokaj (Est 4, 16), a to mogu samo narodni glavari i biskupi.

Kad sam već napisao ovih nekoliko odlomaka i htio ih poslati uredničtvu Hrvatskoga tjednika, doznao sam, da je danas, 16. travnja, zakazana molitva pred zagrebačkom prvostolnicom, koju će osobno predvoditi zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, za uspješnost skidanja vrha sjevernoga tornja i za cjelokupnu obnovu prvostolnice, koja je u potresu jako stradala. I otišao sam sudjelovati ili samo nazočiti tom molitvenom činu. Kad sam vidio, da se nadbiskup Bozanić nije pojavio u kostrieti i posut pepelom, nego u svom crvenilu, nisam mogao ništa drugo, nego jedino snimiti taj događaj. Molitva je bila, po običaju, podpuno nebiblijska, t.j. nekršćanska.

I stoga ovako govori Jahve Gospod: Evo gnjev svoj i jarost svoju izlit ću na ovo mjesto, na ljude i stoku, na poljsko drveće i na plodove zemlje, razplamtjet će se i ne će se ugasiti.” (Jer 7, 16-20). Isus Krist na napastovanje Sotonino odgovara: “Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!” (Mt 4,10). Podpuno je jasna i nedvosmislena Božja rieč: “Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji dade samoga sebe kao odkup mjesto sviju” (1 Tim, 2, 5-6). Nema, dakle, drugih posrednika i zagovornika, osim Isusa Krista. Sâm Krist Gospodin nas izravno poziva: “Dođite k meni svi, koji ste umorni i obterećeni, i ja ću vas okriepiti” (Mt 11, 28). I objašnjava nam: “I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti” (Iv 14, 13-14). I: “Zaista, zaista, kažem vam, ako što zamolite od Otca u moje ime, dat će vam” (Iv 16, 23).

Dakle, iz ovih i mnogih drugih svetopisamskih rieči podpuno je jasno, komu se moramo i smijemo moliti: Nebeskom Otcu u ime Isusovo i samom Isusu u Njegovo ime. A što misli Bog o onima, koji mu se pokušavaju obraćati preko umrlih stvorova, t.j. preko svetaca i svetica, jasno je i nedvosmisleno poručio preko kralja Šaula i proroka Samuela. Kad je Šaul, budući da mu zbog nevjernosti Bog nije više odgovarao na molitve, pokušao do Boga doći preko pokojnoga proroka Samuela, prorok mu je odgovorio: “Zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore? […] Zašto mene pitaš, kad se Jahve odvratio od tebe i postao ti neprijateljem?” (1 Sam 28, 15-16).

Glede štovanja svetaca, iz čega onda proizlaze molitve, zagovori, zavjeti i pučke pobožnosti, većina vjernika je u podpunom neznanju i zabludi, a žalostno je to, što ga u tom neznanju i zabludi podržavaju i vode njihovi predvodnici biskupi i mi svećenici. Kao što proizlazi iz gornjih svetopisamskih rieči, svetci nisu naši zagovornici, posrednici i molitelji, nego su oni samo naši uzori. Kada je papa Ivan Pavao Drugi 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici proglasio blaženim Alojzija Stepinca, on je to učinio ovim riečima: “Mi, udovoljavajući želji našega brata, zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića te brojne druge braće u biskupstvu i mnogih vjernika, pošto smo razmotrili mišljenje Zbora za proglašenje svetih, našom apostolskom vlašću dopuštamo, da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim i da se svake godine na dan njegova rođenja za nebo, desetoga veljače, može slaviti njegov spomendan na mjestima i na način, kako je to određeno kanonskim propisima.” (“Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima”, Zagreb, 2011., str. 360). Iz ovoga mjerodavnoga štiva jasno proizlazi samo dvoje: (1.) Stepinca možemo nazivati blaženim i (2.) godišnje možemo slaviti njegov spomendan, i ništa više.

Papa nije rekao, dozvolio ili naredio, da mu se molimo, da mu prinosimo kâd, da iščemo njegov zagovor, njegovo posredničtvo i slično. Ništa od toga. Jednom riečju, s obzirom na onostranost svetci su naš uzor, o kojima možemo govoriti u trećem licu (on/ona), a jedino se Bogu možemo obraćati u drugom licu, izravno, s Ti.

Samo takva molitva, izpravna molitva, kako nas je naučio Isus Krist u Svetome Pismu, može doprieti do Boga i po kojoj ćemo primiti uslišanje. Sve ostalo je obični i obterećujući folklor, kao što je obično nazdravičarstvo ono, kad pojedini biskupi svoje propoviedi završavaju “po zagovoru” ovog ili onog svetca.

Sve ove primjetbe i zapažanja u odnosu na naše hrvatske biskupe i nadbiskupe treba primieniti i na ostale biskupe Svieta, koji su postupili poput hrvatskih biskupa, kao i na samoga papu Franju. Nažalost, ne samo pojedinci, nego je i Crkva kao zajednica posvjetovnjačena, odvojila se od Boga. Zahvaćena je i obterećena, kako je to davno rekao naš zagrebački nadbiskup, griehom struktura.

Na kraju u ime cieloga svoga hrvatskoga naroda molim: smiluj nam se Bože! Obrati nas i bit ćemo obraćeni!

—Objavljeno: Razum, Stjepan. Svi hrvatski biskupi i nadbiskupi stali su na stranu Sotone, a protiv Boga. Nadnaslov: Polemike. Tomislav Šovagović: Nisam Emile Zola, ne optužujem, ali prigovaram – Gospodo (nad)biskupi, svjesno ste iznevjerili i izdali povjereni vam hrvatski narod … (2).

U: Hrvatski tjednik. Zadar, 2020., br. 813, od 23.IV.2020., str. 14-16. Autor: Vlč. dr. Stjepan Razum, fb/D. Javorovic

Advertisement

Vijesti

Papa Franjo pozvao organizatore Pride-a da u njega uključe i “pedoseksualce”

Published

on

Ako ste mislili da Papa Franjo nikako ne može jasnije reći da je on lažni prorok koji aktivno radi na potkopavanju kršćanstva, bili biste u krivu – piše Marijan Leko u Epoha.com.hr.

Ako ste mislili da papa koji je zamijenio konzervativnog papu Benedikta u globalističkom udaru koji su orkestrirali Obama, Clinton i Soros nikako ne može pronaći još sramotnije načine da izda svoje sljedbenike, opet biste bili u krivu.

Pripremite se jer je papa Franjo izrazio podršku da ljudi koji zlostavljaju djecu budu otvoreno prihvaćeni u  društvu.

Papa Franjo ovaj je put nadmašio samog sebe, stavljajući svoje sotonističke karte na stol na najbesramniji mogući način pridružujući se ratu globalističkih elita protiv naše djece.

Organizatori Pride festivala moraju se riješiti svojih predrasuda i uključiti pedofile u LGBTQI+ duginu zajednicu, smatra papa Franjo koji tvrdi da ne smijemo osuđivati ​​takozvane “pedoseksualce” koje djeca seksualno privlače dok se i sami ne nađemo u njihovoj koži.

Franjo tvrdi da moramo povući riječ “pedofil” jer stigmatizira one koje djeca seksualno privlače i tvrdi da njihovo ponašanje može biti “moralno”.

Priča se da Franjo potiče organizatore Pridea da slijede (nebinarnu) profesora/icu sociologije na Sveučilištu Old Dominion Allyn Walkera čija je knjiga  “A Long Dark Shadow: Minor Attracted People and Their Pursuit of Dignity”  napisana za promicanje prihvaćanja pedofila.

Walker je objasnio razloge za svoje misli dok je odgovarao na pitanja u nedavnom prijenosu uživo.

“U naslovu i u cijeloj knjizi koristim izraz maloljetna osoba ili MAP iz više razloga. Prije svega, jer mislim da je važno koristiti terminologiju za grupe za koje članovi te grupe žele da ih drugi koriste za njih, a grupe za zagovaranje MAP-a poput ‘Before You Act’ zagovarale su korištenje izraza MAP. Zagovarali su ga prvenstveno zato što je manje stigmatizirajući od drugih pojmova poput pedofila.”

Propedofilsko stajalište pape Franje razbjesnilo je žrtve seksualnog zlostavljanja svećenika, što je i razumljivo.

Oni koji su preživjeli to iskustvo bijesno su reagirali nakon što je Franjo odbio obećati pristup “nulte tolerancije” svećenicima pedofilima i biskupima koji zataškavaju svoje zločine dok je zatvarao summit u Vatikanu.

Komentari pape Franje izazvali su buru u Vatikanu, ali oni koji su obraćali pozornost na Franjino sve zlobnije ponašanje ne bi trebali biti nimalo iznenađeni.

Ovo je papa koji je započeo svoje papinstvo proglašavajući da je Biblija pogrešna, a da su evolucija i teorija velikog praska stvarne.

Ovo je papa koji je pozvao čovječanstvo da vjeruje osnivaču Svjetskog ekonomskog foruma Klausu Schwabu, izjavljujući da je on sada važniji od Isusa Krista i čovjeka s planom da prirodi vrati njezin položaj primata u svjetskom poretku.

To je isti Papa koji koristi svaku priliku da proglasi da biblijski korpus treba ažurirati Schwabov bezbožni WEF.

Kao suradnik na dnevnom redu WEF-a, papa Franjo tečno govori o bogohuljenju i aktivno radi na potkopavanju kršćanstva i promicanju globalističkih ciljeva.

Ovo je isti onaj Papa Papa koji se založio za tehnokratsko širenje mRNA, izjavljujući da su kršćani koji odbijaju ubrizgati gensku terapiju mRNA “heretici” koje će Bog strogo suditi.

U srpnju je papa Franjo pozvao bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i Alexa Sorosa da se sastanu s njim u njegovoj privatnoj rezidenciji u Casa Santa Marta. Po plodovima ćete ih prepoznati, prema Mateju 7:16, a trio je proveo poslijepodne raspravljajući o globalizmu prioriteti uključujući potrebu za depopulacijom Zemlje.

Obrnuta verzija kršćanstva pape Franje za mnoge je zbunjujuća, no slika postaje jasna kada shvatite kome papa zapravo služi.

Kršćani imaju svako pravo osjećati se duboko izdanima od strane ovog pape koji je raskinuo sa stoljetnom kršćanskom tradicijom kada je rekao svom stadu da je opasno imati osobni odnos s Isusom.

Što postavlja pitanje je li papa Franjo antikrist?

Godine 2017. papa Franjo pozvao je na “jednu svjetsku vladu” i “politički autoritet”, tvrdeći da je stvaranje jedne svjetske vlade potrebno za borbu protiv problema kao što su “klimatske promjene”.

Govoreći za ekvadorske novine El Universo, Papa je rekao da Ujedinjeni narodi nemaju dovoljno ovlasti i da im se mora dodijeliti puna vladina kontrola “za dobrobit čovječanstva”.

To uključuje i Amerikance, naglasio je, kojima prema papi mora vladati svjetska vlada “za njihovo dobro”.

Sada papa Franjo aktivno prkosi biblijskom pismu radeći na stvaranju “jedne svjetske religije”.

Godine 2019. papa Franjo potpisao je povijesni savez s vođama najvećih svjetskih vjera, gurajući nas mnogo bliže jednoj svjetskoj religiji, jednom od glavnih ciljeva Novog svjetskog poretka.

Prema dokumentu koji je izradio papa Franjo i koji je objavljen na službenim stranicama Vatikana, sve se religije moraju smatrati ravnopravnima, a islam je Bogu prihvatljiv kao i kršćanstvo.

Zatim je šokirao svijet organiziranjem islamskih molitava i recitala Kur’ana u Vatikanu i izvođenjem poganske ceremonije u vrtu u Vatikanu.

U ovom trenutku morate se zapitati što bi još Jorge Bergoglio mogao učiniti da uvjeri svijet da je lažni prorok?

Kako bi bilo s prijenosom ceremonije cijelom svijetu, hvaleći Lucifera, najavljujući njegov skori dolazak i prateći bujicu bogohulne dogme sotonističke vrste?

Papa Franjo nije razjasnio identitet Lucifera, Antikrista, no promatrači u Vatikanu tvrde da papa isusovac misli na sebe.

Od trenutka kada je kardinal Jorge Bergoglio postao papa 2013. godine, “stručnjaci za proročanstva” oglasili su se eterom, tvrdeći da je novi papa “Petar Rimljanin”, ispunjenje “proročanstva sv. Malahije” i da će Franjo biti konačni papa.

Prema sv. Malahiji, irskom svecu koji je točno predvidio prošlih 111 papa prije imenovanja 112. pape, “Petar Rimljanin” će biti antikrist.

Obožavatelji Sudnjeg dana pronašli su načine da svaku frazu povežu s odgovarajućim papom kroz stoljeća. To uključuje Ivana Pavla II., koji je povezan s frazom br. 110, “Od rada sunca”, jer je rođen na dan pomrčine Sunca i također je pokopan na dan pomrčine Sunca . Benedikta XVI., br. 111, navodno je “slava masline” jer su neki članovi ogranka monaškog reda koji je utemeljio sveti Benedikt poznati kao Olivetanci.

Zatim je tu br. 112. Prema sv. Malahiji: “U ekstremnom progonu Svete Rimske Crkve, sjedit će … Petar Rimljanin, koji će hraniti ovce u mnogim nevoljama; kad budu gotovi, grad na sedam brežuljaka bit će uništen, a strašni će sudac suditi svom narodu. Kraj.”

Pa kako se “Petar Rimljanin” povezuje s papom Franjom, koji je rođen u Argentini?

Roditelji su mu bili talijanski doseljenici iz Rima, a njegovo rođeno ime sadržavalo je ime Petar. Teolozi su uvjereni da je Franjo antikrist. Citira se jedan vodeći učenjak, Michael K. Lake , koji je rekao da su “katolički i evangelistički znanstvenici stoljećima strepili od ovog trenutka.”

Svijet je sada na prijelomnoj točki. Bitka bjesni za dušu čovječanstva. Globalisti i njihovi tehno-komunistički snovi o autoritarnoj vladavini prijete pojesti čovječanstvo i uništiti civilizaciju kakvu poznajemo.

Papa Franjo je više nego jasno dao do znanja na čijoj je strani. Njegovo sramotno odbijanje da kazni svećenike koji zlostavljaju djecu i njegova besramna podrška da pedofili budu prihvaćeni u društvu posljednji su čavli u njegovom lijesu.

Trebali bismo vrlo pažljivo pratiti ovog papu isusovca u ovim kritičnim vremenima.

izvor: Epoha.com.hr

Continue Reading

Vijesti

Macelj, zrcalo srama hrvatske Duboke države!

Published

on

Ovih dana prisjećamo se žrtava iz Maceljske šume gdje je ubijeno vise od 13.000 Hrvata – vojnika, civila, bogoslova i svećenika. To je samo jedna od 1.500 masovnih grobnica žrtava komunističkog režima do sad, pronađenih u Sloveniji i u Hrvatskoj – piše Željko Glasnović na svom Facebook profilu…

Jedan od egzekutora u Maceljskoj šumi, komandant OZNA-e u Krapini, drug Stjepan Hršak, partizanski poručnik koji se hvalio 96′ godine kako je ubijao svećenike u Maceljskoj šumi i pokazivao okolo svoj pištolj Walther 7.62 mm kojim ih je likvidirao metkom u potiljak, nikad nije optužen za ta ubojstva.

U demokratskoj Hrvatskoj mirno je živio u Zagrebu i umro nekažnjen u svojoj vili na Tuškancu u kojoj ga je posjećivao tadašnji predsjednik Stjepan Mesić i na taj način, unatoč prosvjedu ljudi, dao mu podršku i abolirao njegove zločine.

Tražio je da se u ‘zaslužne antifašiste’ ne dira. Hršak je ‘zaslužan’ valjda zato što je svojom rukom ubio 21 svećenika.

Hrvatske časnike ubijali su šumarskim sjekiricama udarcima po sljepoočnicama, tako da su odmah mrtvi padali u jamu.

U jednoj jami pronađena su i dva kostura koja su pripadala djeci u dobi od 7 i 15 godina, koja su bila vezana žicom. To je dokaz da su sve te nevine ljude bez ikakve krivice, kao i malu nedužnu djecu, hotimice pobili kako bi se na taj način tome zločinu zauvijek zametnuo svaki trag.

Ali kosti ne lažu.

Unatoč na tisuće izvještaja sa silnom dokumentacijom, i na stotine svjedočanstava iz prve ruke i svim dokaznim materijalima koji su predani ne samo DORH-u nego i Ministarstvu kulture i MUP-u s konkretnim imenima ubojica, istraga protiv zločinaca ovih monstruoznih ubojstava je sabotirana, a oni su abolirani uz pomoć ‘Duboke države’.

Za partizansko-komunistički pokolj, koji se dogodio bez suda i suđenja, još nitko nije odgovarao.

Još 2004. god. MUP je imao evidentiranih preko 900 lokacija s hrvatskim žrtvama, sve dokaze i svjedoke, ali nitko nije procesuiran, nijedna optužnica nije napisana i nitko nije osuđen.

Svi glavni državni odvjetnici od 92′ počevši od Šeksa, Hercega, Olujića, Hranjskog, Živkovića, Zadnika, Ortynskog, Bajića, Cvitana, Jelenića do Šipek nisu ništa učinili po tom pitanju. Koga štite? Zašto ih novinari ne pitaju o tome? Zašto mediji ne istražuju? Tko ih je prisilio da šute i zašto? Jesu li ikad bili plaćeni za zataškavanje? Ako da, od koga, kad i koliko?

Može li se u ovoj Dubokoj državi naći iti jedan pošteni državni odvjetnik, a da nije nasljednik bivšeg režima, mason ili korumpiran?

U Hrvatskoj je nastupila apsolutna inverzija morala, postali smo Orwellova Oceanija gdje je istina postala laž, a laž istina. Oslobođen je Boljkovac, oslobođen je Manolić, oslobođen je Hršak…

Svjedoci umiru, zločinci umiru, a mi i dalje nakon toliko godina svoju djecu odgajamo na falsificiranim podacima.

Do 90-te se o ovome nije smjelo govoriti, a zašto sada šutimo? DORH ne samo da ne procesuira komunističke zločine, nego ne procesuira niti srpske iz Domovinskog rata.

Na isti način se u zaborav gura sve ono što se dogodilo 1991. godine isto kao i ono što se događalo 1945. godine.

Bez lustracije nema istine, a bez istine nikada nećemo biti slobodni ljudi.

Maceljska šuma je danas najveće poznato gubilište i grobište u RH koje svjedoči o komunističkom genocidu nad hrvatskim narodom koji je kao zarobljenik u svojoj vlastitoj Domovini doživio stravičnu smrt od domaćih partizanskih zlikovaca pomračenog uma, dok u državnim institucijama i dalje sjede njihovi nasljednici koji štite svoje drugove.

Autor: Željko Glasnović/FB

Continue Reading

Vijesti

Spomen pohod na Jazovku: Obilježavanje zločina nad ranjenicima iz zagrebačkih bolnica, od strane partizana

Published

on

Na poziv Hrvatskog obrednog zdruga HOZ Jazovka, članovi domovinskih udruga organiziraju Spomen pohod na Jazovku, dana 22. lipnja 2024. (subota). Svetu misu predvodi mons. Vlado Košić, biskup sisački.

Procesija iz centra Sošica, uz molitvu svete krunice, krenut će u 10:30 prema jami Jazovka. Nakon mise i pauze za ručak, nastavlja se put za Krašić te posjet župnoj crkvi gdje je boravio bl. Alojzije Stepinac.

Polasci iz Imotskog u 4:00, Ciste Velike – 4:30, te iz Splita, s Lovrinca 5:15. Cijena puta je 50€. Poseban dogovor za ručak. Prijave do 15. lipnja (Željko Pleić, 098 9975 494)

O Jazovki

Masovna grobnica Jazovka je jama koja se nalazi u šumi pokraj naselja Sošice na Žumberku u Republici Hrvatskoj. Obzirom na ratni zločin koji se u njoj dogodio, zaštićeno je kulturno dobro.

Jama se sastoji od ulaznog dijela nalik bunaru dubokog oko 34 m, na čijem se dnu nalazi izduženi kosi dio dugačak oko 15 m.

2020. godine su iz jame ekshumirani ostatci 814 žrtava koje su ondje ubili partizani nakon zauzimanja Krašića u siječnju 1943. godine, te potom vojnici Jugoslavenske armije u svibnju i lipnju 1945. godine.

Partizanski zločini 1945.

Jazovka je poznata kao mjesto masovnog ubojstva Hrvata tijekom i nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane partizana.

Žrtve su bile uglavnom ranjenici, medicinsko osoblje i časne sestre koje su pripadnici Jugoslavenske armije prisilno odveli iz zagrebačkih bolnica 1945. godine.

Povjesničarka Blanka Matković izvješćuje 2011. god. o 447 žrtava čiji su podaci pobrojani prigodom speleološkog pregleda jame 1999. godine, koje je predvodio patolog prof. dr. Žarko Danilović. B. Matković iznosi da se prema popisima sačuvanima kod zagrebačkim bolnicama mogu identificirati osobni podatci za čak 4791 bolesnika zagrebačkih bolnica (te u svojem znanstvenom radu objavljuje ime, prezime, godinu rođenja, mjesto rođenja, bračno stanje, vjersku pripadnost, vojni čin i dan prijama u bolnicu za svih njih 4791), – vojnih osoba poraženih vojski koje je Jugoslavenska armija pogubila 1945. godine, uz upozorenje da se intervjuiranjem preživjelih nalaze poimenični podatci o bolesnicima koji se ne nalaze u dostupnim popisima, te se mora zaključiti da u bolničkim arhivima nedostaje dio podataka. Jazovka je samo jedno od mjesta gdje su bacani pobijeni ratni zarobljenici – pacijenti zagrebačkih bolnica. Radi prikrivanja dokaza, pobijen je i dio osoblja bolnica koji je svjedočio zločinu.

Protiv zločinaca još nije počeo sudski postupak, makar su imena nekih počinitelja javno obznanjena.

Za tri časne sestre s. Liphardu Horvat, s. Konstantinu Mesar i Geraldu Jakob, inače njegovateljice u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, koje su bačene u jamu pokrenut je postupak proglašenja blaženima unutar Katoličke Crkve.

Poziv od strane Hrvatskog obrednog zdruga vidite ovdje.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved