Connect with us

Vijesti

Nadbiskupija zabranjuje blagoslivljanje istospolnih parova i traži opoziv Fiducia supplicans

Published

on


Izjava Nadbiskupije Svete Marije u Astani o Izjavi Fiducia supplicans koju je objavio Dikasterij za učenje vjere, a odobrio papa Franjo 18. prosinca 2023.


Proglašena svrha navedene Izjave Svete Stolice jest dopustiti „mogućnost blagoslova parova u neredovitim stanjima i istospolnih parova“ (Predgovor u dokument). Istodobno dokument ustrajava na tome da se takvi blagoslovi obavljaju, a „da se njihovo stanje službeno ne potvrdi ili da se na bilo koji način mijenja trajno učenje Crkve o ženidbi“ – prenosi portal Vjera i Djela.

Činjenica da dokument ne daje dopuštenje za „vjenčanje“ jednospolnih parova ne bi trebala zaslijepiti pastire i vjernike o velikoj obmani i zlu koje se krije u samom dopuštanju blagoslova parova u neredovitim stanjima i jednospolnih parova. Takvo blagoslivljanje izravno i ozbiljno proturječi Božjoj Objavi i neprekinutoj, dvotisućljetnoj nauci i praksi Katoličke Crkve. Blagoslivljati par u neredovitom stanju i jednospolni par ozbiljna je zloraba Svetoga Imena Božjega, jer se ono time zaziva na službenu grješnu zajednicu preljuba ili homoseksualnoga čina.

Stoga niti jedan, čak ni najljepši iskaz sadržan u ovoj Izjavi Svete Stolice ne može umanjiti dalekosežne i razorne posljedice koje proistječu iz nastojanja da se ozakone takvi blagoslovi. S takvim blagoslivljanjem Katolička Crkva postaje, ako ne u teoriji, onda u praksi, propagandist globalne bezbožne „rodne ideologije“.

Kao nasljednici apostolâ i vjerni svojoj svečanoj prisezi na biskupskom posvećenju da ćemo „čuvati poklad vjere u čistoći i cjelovitosti, prema Predaji koja se uvijek i posvuda obdržava u Crkvi od vremena apostolâ”, mi, ohrabrujući ih, svećenicima i vjernicima Nadbiskupije Svete Marije u Astani zabranjujemo obavljati ili primati bilo kakav oblik blagoslova parova u neredovitom stanju i jednospolnih parova. Samo se po sebi razumije da svaki iskreno skrušeni pokornik, s čvrstom nakanom da više ne griješi i da okonča svoju javno grješno stanje (kao što su primjerice suživot izvan crkvene ženidbe i zajednica osoba istoga spola) može primiti blagoslov.

S iskrenom bratskom ljubavlju obraćamo se s dužnim poštovanjem papi Franji koji – dopuštajući blagoslov parova u neredovitom stanju i jednospolnih parova – „ne hodi ravno, po istini Evanđelja“ (usp. Galaćanima 2, 14), da posudimo riječi kojima je sveti Pavao apostol javno opominjao prvoga Papu u Antiohiji. Stoga, u duhu biskupske kolegijalnosti, molimo papu Franju da opozove dopuštenje blagoslova parova u neredovitim stanjima i jednospolnih parova, kako bi Katolička Crkva mogla nedvosmisleno sjati kao „stup i uporište istine“ (Prva Timoteju 3, 15) za sve one koji iskreno žele upoznati volju Božju i ispunjavajući je doći u život vječni.


Astana, 19. prosinca 2023.


+ Tomaš Peta, nadbiskup metropolit Nadbiskupije Svete Marije u Astani

+ Athanasius Schneider, pomoćni biskup Nadbiskupije Svete Marije u Astani


potpisana isprava na ruskom (PDF) / русский оригинал


ruski izvornik

Заявление Архиепархии Святой Марии в Астане относительно Декларации “Fiducia supplicans”, опубликованной Дикастерием Вероучения и одобренной Папой Франциском от 18 декабря 2023г.

Заявленной целью упомянутой Декларации Святого Престола является дать «возможность благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар» (Введение в документ). В то же время документ заверяет, что такие благословения совершаются «без официального подтверждения статуса [этих пар] или какого-либо изменения постоянного учения Церкви о браке».

Факт, что документ не даёт разрешение на «венчание» однополых пар, не должен закрывать пастырям и верующим глаза на великий обман и зло, которое состоит уже в самом разрешении благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар. Такое благословение прямо и серьёзно противоречит Откровению Божьему и неразрывному двухтысячелетнему учению и практике Католической Церкви. Благословение пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар является тяжким злоупотреблением святейшего имени Божия, ибо оно призывается на официальный греховный союз прелюбодеяния или гомосексуального акта.

Поэтому, никакие, даже самые красивые заявления упомянутой Декларации Святого Престола не могут минимизировать факт масштабного губительного последствия такого рода узаконенных благословений. Такими благословениями Католическая Церковь становиться, если не в теории, то на практике, пропагандистом глобальной безбожной гендерной идеологии.

Как преемники апостолов и верны нашей торжественной клятвы при епископской хиротонии «хранить в чистоте и целостности залог веры, согласно с преданием, всегда и всюду в Церкви соблюдаемым со времен апостолов», мы, увещевая, запрещаем священникам и верующим Архиепархии Святой Марии в Астане принимать или практиковать дозволенность какой-либо формы благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар. Само собой разумеется, что каждый искренне кающийся грешник с твёрдым намерением впредь не грешить и прекратить своё публичное греховное положение (как на пр. сожительство вне церковного брака, однополый союз), может принять благословение.

С искренней братской любовью мы обращаемся с подобающим почтением к Папе Франциску, который – разрешая благословение пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар – «не прямо поступает по истине Евангельской» (ср. Гал. 2, 14), используя слова, которыми святой апостол Павел публично увещевал первого Папу Римского в Антиохии. Поэтому, в духе епископской коллегиальности мы просим Папу Франциска отменить разрешение благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар, дабы Католическая Церковь воссияла недвусмысленно как «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15) для всех искренне ищущих познать волю Божью и её исполняя прийти к жизни вечной.


Астана, 19 декабря 2023г.


+ Томаш Пэта, Архиепископ Митрополит Архиепархии Святой Марии в Астане

+ Атаназиус Шнайдер, Епископ Помощник Архиепархии Святой Марии в Астане


engleski prijevod

Vijesti

(VIDEO) Plaćeni ubojica šokirao javnost priznanjem da je poslan da ubije Carlsona: Tko ga je unajmio…

Published

on

Na nekim stranicama društvenih mreža procurile su informacije o tome tko je trebao likvidirati poznatog voditelja.

Poznati američki novinar Tucker Carlson bio je svjestan rizika koji u njegov život nosi intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no pravi novinar ne bi bio novinar da ne pokušava ići u krajnosti.

Što je Carlson i učinio i uspio natjerati više od milijardu ljudi da pogledaju intervju s Putinom.

No, sada se doznaje da je Carlson bio na meti Ukrajinaca koji su za njegovu likvidaciju angažirali izvjesnog Vasilija Petrova Aleksejeviča.

Ukrajinski obavještajci navodno su planirali ubiti Tuckera Carlsona u Moskvi, a čovjek koji je plaćen da ubije novinara detaljno je objasnio plan.

Vasilij Petrov Aleksejevič, koji je trebao ubiti Carlsona, uhićen je u Moskvi.

U videu koji se pojavio na Platformi X, on priznaje da je bio angažiran da ubije Carlsona.

– U studenom 2023. regrutirala me ukrajinska obavještajna služba. Trebao sam postaviti eksplozivnu napravu pod auto i za to mi je obećana nagrada od 4000 dolara. Trebao sam postaviti eksploziv u podzemnu garažu hotela u Moskvi, a meta je bio američki novinar Tucker Carlson – kazao je između ostalog Aleksejevič u videu.

Sad, je li ovo ruska medijsko-psihološka operacija ili ne, nadamo se saznati ubrzo…

(Mediji)

Continue Reading

Vijesti

Obljetnica smrti dr. Ante Starčevića: Otac Domovine – putokaz domoljubima!

Published

on

Na današnji dan 1896. godine preminuo je dr. Ante Starčević, veliki politički vođa, jedan od najutjecajnijih političara u hrvatskoj povijesti te jedan od najvećih promotora ljubavi prema Hrvatskoj, još za života nazvan Ocem Domovine – donosi Domovinski pokret.

Starčević se zalagao za samostalnu Hrvatsku te je smatrao da bi ona s Austro-ugarskom monarhijom trebala biti povezana samo ugovornim odnosom između kralja i hrvatskog naroda. Otuda i njegov glasoviti slogan: “Ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu Hrvatsku”. Upozoravao je kako je i Beograd neprijatelj hrvatske slobode i samostalnosti.

Dr. Starčević, hvala vam na svemu što ste učinili za Hrvatsku, i danas ste uzor i putokaz domoljubima. Počivali u miru Božjem, neka vam je laka hrvatska gruda!

Domovinski Pokret

Continue Reading

Vijesti

Munja osakatila kip svetog Petra u Buenos Airesu, na Bergogliov rođendan, dan prije izlaska Fiducie Supplicans?

Published

on

Internet je trenutno preplavljen izvješćem rezignacioniste Andree Cioncija, autora Ratzingerovog koda (koji je ovdje razotkrio Franjin sljedbenik), koji kaže da je kip svetog Petra na pročelju svetišta Gospe od Ružarija, sv. Nikole u provinciji Buenos Aires, Argentina, udarila je munja 17. prosinca zbog čega su mu otpali aureola i desna ruka, zajedno s ključem koji je držao (što simbolizira ključ kraljevstva nebeskog; usp. Mt 16,19):

Buenos Aires: munje na aureoli i ključevima svetog Petra. Bergoglio na kraju puta?” (Glavno mjesto Pape)
Cionci je o tome objavio i video reportažu (na talijanskom).

Fotografija prije i poslije sada kruži (vidi sliku iznad), iako neki dovode u pitanje autentičnost ove priče i/ili fotografije. Međutim, u svom članku Cionci kaže da su incident potvrdili jedan velečasni, Justo Lofeudo i svećenstvo svetišta.

Udar groma navodno se dogodio 17. prosinca 2023., što je bio Franjin 87. rođendan, a bilo je to jedan dan prije objavljivanja Fiducia Supplicans, Bergogliove paklenske deklaracije koja dopušta blagoslov sodomitskih parova. Pronicljivi promatrač na društvenim je mrežama istaknuo kako se upravo desna ruka koristi za blagoslove, a upravo je desna ruka kipa svetog Petra sada smrvljena u prah.

Svetište se nalazi u San Nicolás de Los Arroyos, koji pripada provinciji Buenos Aires, ali je preko 100 milja sjeverozapadno od grada Buenos Airesa. Kip svetog Petra nalazi se desno od glavnog ulaza, što se jasno vidi na ovoj fotografiji iz 2018. godine.

Kako bismo lakše procijenili ovaj navodni incident, prisjetimo se nekoliko povijesnih činjenica.

Polaganje prava Jorgea Bergoglia na papinstvo (kao ‘papa Franjo’) počelo je 13. ožujka 2013. To se nije moglo dogoditi bez da je ‘papa’ Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) prvi napustio položaj, što je i učinio 28. veljače u 8 sati. :00 min popodne po lokalnom vremenu, u trenutku kada je njegova unaprijed najavljena ostavka stupila na snagu.

Unatoč svim teorijama da je Ratzingerova ostavka bila manjkava i samim tim nevaljana, namjerno ili slučajno, podsjetimo, on je službeno izjavio da ostavku podnosi “na način da je od 28. veljače 2013. u 20 sati Rimska stolica, Stolica svetog Petra, bit će upražnjena i konklavu za izbor novog vrhovnog pontifeksa morat će sazvati oni čija je to nadležnost” (Benedikt XVI., Deklaracija od 11. veljače 2023.).

Međutim, ono što je najvažnije razumjeti jest da Benedikt XVI. nikako nije mogao dobiti papinstvo od početka 2005., stoga nije imao ništa od čega bi mogao odstupiti:

– Nevaljana ostavka ili nevaljani izbor? Ratzingerovo poricanje papinskog primata

Tako je 11. veljače 2013. Benedikt XVI. objavio svoju namjeru podnijeti ostavku, a mnogi će se sjetiti da je upravo na današnji dan, kasnije noću, munja udarila u kupolu bazilike svetog Petra, i to ne jednom nego dva puta :

Evo nas brzo nazad u sadašnjost. Navodno je udarila još jedna munja, a ovoga puta bio je to kip svetog Petra na ili u blizini Bergogliovog starog gazišta.

“Kad Bog kaže da nisi papa”, komentirao je jedan korisnik Twittera, nadajmo se (ali ne nužno) na dušu:

Ne, Fred Simon. Munja je pogodila kip svetog Petra i oštetila ga, u pokrajini Buenos Aires, tako Bog ne daje svijetu do znanja da Bergoglio u Rimu nije papa. Želite li znati kako nam Bog daje do znanja da otpadnik Bergoglio nije papa? Pa, evo malog izbora:

 • Franjo: Različite religije su ‘obogaćenje’ za čovječanstvo
 • Franjo na Međureligijskom kongresu: ‘Čovjek je put za sve religije’
 • ‘Navjestite ples ravnoteže i harmonije’: Franjo potpisuje ludu međuvjersku klimatsku izjavu
 • ‘Promjena paradigme’: Franjo izdaje katastrofalan Motu Proprio usmjeren na teološku revoluciju
 • Izgradnja raja na zemlji: Franjina poruka za Svjetski dan migranata
 • Masonsko bratstvo umjesto Isusa Krista: Franjina poruka za Svjetski dan mira ne iznenađuje
 • Franjo muslimanskim starješinama: ‘Samo će nas transcendencija i bratstvo spasiti’
 • Naturalizirati da bi neutralizirao: Kako Franjo lukavo lišava Evanđelje njegovog nadnaravnog karaktera
 • Otpadnik luta: Franjo kaže da je bratstvo “sidro spasenja za čovječanstvo”
 • Indiferentizam za djecu: Franjo podupire međureligijski “Park susreta” u Argentini
 • Otpadnik Bergoglio podržava svjetske religije kao “različite načine dolaska do Boga”
 • Franjo proširuje “Božji narod”: Sada uključuje sve religije!
 • Dobrodošli u Religiju bratstva: Franjo objavio opasan novi “Papin video”
 • Otpadnička Abu Dhabi deklaracija o ljudskom bratstvu
 • Naturalizam u punoj snazi: Franjo o postojanju svih religija

TAKO znamo da Franjo nije papa: jer on obično čini stvari koje bi božanska pomoć za papinstvo spriječila pravog papu da čini – stvari koje bi, da ih radi pravi papa, posve uništiti i učiniti besmislenom (malo opasnom!) instituciju papinstva.

Kakvu božansku pomoć, možda se pitate? Onaj o kojem se govori u bezbrojnim učiteljskim izjavama o papinstvu:

Kao što je naučavao papa Pio XI.

…[I]kako nikakvo krivotvorenje ili iskrivljavanje božanskog zakona, nego pravo istinsko poznavanje njega, ne bi moglo prosvijetliti umove ljudi i voditi njihovo ponašanje, potrebno je da se sinovska i ponizna poslušnost prema Crkvi kombinira s odanošću Bogu i želju da mu se podložimo. Jer sam je Krist učinio Crkvu učiteljicom istine iu onim stvarima koje se tiču ispravnog uređenja moralnog ponašanja, čak iako neka spoznaja o istome nije izvan ljudskog razuma. …[Bog] je postavio Crkvu za čuvara i učitelja cjelokupne istine o vjeri i moralnom ponašanju; stoga bi joj vjernici trebali iskazati poslušnost i podložiti svoje umove i srca kako bi bili sačuvani neozlijeđeni i slobodni od pogrešaka i moralne pokvarenosti, te kako se ne bi lišili te pomoći koju je Bog dao s takvom velikodušnošću, trebali bi pokazati tu dužnu poslušnost ne samo onda kada Crkva nešto definira svečanim sudom, nego također, u odgovarajućem omjeru, kada se konstitucijama i dekretima Svete Stolice propisuju i osuđuju mišljenja kao opasna ili iskrivljena.

Stoga neka i vjernici budu na oprezu od precijenjene neovisnosti osobnog suda i te lažne autonomije ljudskog razuma. Jer sasvim je strano svakome tko nosi ime kršćanin vjerovati svojim vlastitim mentalnim snagama s takvim ponosom da se slaže samo s onim stvarima koje može ispitati iz njihove unutarnje naravi, i zamišljati da Crkva, koju je Bog poslao da poučava i vodi sve narode, nije upućen u sadašnje stvari i okolnosti; ili čak da se moraju pokoravati samo u onim stvarima koje je ona odredila svečanom definicijom, kao da bi se njezine druge odluke mogle smatrati lažnima ili da izlažu nedovoljan motiv za istinu i poštenje. Naprotiv, karakteristika svih pravih Kristovih sljedbenika, pismenih ili nepismenih, je da dopuste da budu vođeni, te vođeni u svim stvarima koje se dotiču vjere ili morala od strane Svete Crkve Božje preko njenog vrhovnog pastira, rimskog prvosvećenika, koji je sam vođen Isusom Kristom Gospodinom našim.

(Papa Pio XI., Enciklika Casti Connubii, br. 103-104; podcrtavanje dodano.)

I ne, Franjina prisutnost u Vatikanu nije samo stvar postojanja ‘lošeg’ Pape, kao što je Crkva imala nekoliko puta u prošlosti:

Dakle, je li navodni udar groma u kip svetog Petra u blizini Buenos Airesa znak s neba koji najavljuje kraj vladavine zabluda ‘pape’ Franje? Budimo iskreni: nitko ne zna. Možda i jest; možda i nije.

Ipak, najvažnija točka je sljedeća: stvarno nije važno. Svatko tko, posebno u ovoj fazi, traži munju da mu kaže je li čovjek koji je objavio hrpe bogohuljenja, bezbožnosti, skandala, hereze, pogreške i svetogrđa u svom službenom učiteljstvu zapravo Kristov namjesnik koji drži vrata pakla od prevladavanja, nije razumio što je papinstvo ili kako katolicizam funkcionira.

Oh dobro. Ako ništa drugo, ova munjevita priča je barem jedna stvar: krajnje zabavna.

Izvor: Novus Ordo Watch izvor slike: popehead.substack.com

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved