Ristić: “Laž i obmana su jedine vrline kojima se klanja u demokraciji.”

Danas je skoro općeprihvaćeno kako je demokracija jedini moralno prihvatljiv politički sustav. Međutim, nikako da saznamo o kakvoj se moralnosti u demokraciji radi. Francuski filozof Montesquieu je smatrao kako svaki politički sustav mora imati svoje moralno načelo koje ljude pokreće na djelovanje. Tako se monarhija oslanja na čast, despocija počiva na strahu, dok se republikanski … Nastavi čitati Ristić: “Laž i obmana su jedine vrline kojima se klanja u demokraciji.”