Connect with us

Vijesti

Sedam propovijedi mrtvima

Published

on

CARL GUSTAV JUNG   U ovo opako vrijeme, kada se psihijatrija ponovno koristi za političke obračune, dobro je podsjetiti kako psihoanalizu kao znanost ne možemo svesti na zidine zagrebačke Zatvorske bolnice. Psihoanaliza ima svoju veliku kulturnu povijest, odnosno svoje široko civilizacijsko utemeljenje, što je najbolje prezentirao švicarski znanstvenik Carl Gustav Jung.

Utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud, austrijanac židovskog podrijetla, šokirao je svoje poklonike knjigom o Mojsiju, u kojoj je elaborirao tvrdnju da Mojsije nije bio Židov.

Ipak, Jung je glede religioznih tema bio raznovrsniji od Freuda. Prokušanim znanstvenim metodama dodavao je parapsihologiju, ezoteriju i seanse. Svoje pacijente uspješno je liječio pomoću hipnoze.

Jungovo osobno iskustvo na granici života i smrti ostat će jedina pouzdana konfrontacija s nesvjesnim. Jednog dana odlučio je na sebi isprobati stanje hipnoze. Hipnotička ekstaza trajala je tri dana. Toliko je trebalo Nietzshceu da napiše svoju Zoru, ali u posve prisebnom stanju, uz okrepljujuće šetnje sunčanom Venecijom. Nakon tri dana Jungovog ludila i hipnoze, pojavili su se zapisi Sedam propovijedi mrtvima, koji dokazuju da su neki kolosi znanosti mogli podsvjesno dohvatiti religijsko iskustvo starih civilizacija. Kao što je Freud znanstveno pošteno pisao o Mojsiju, tako je i Jung iznio svoje trancedentalno iskustvo, pošteno prezentirajući svoj doživljaj, koji nije naknadno prepravljao, da ispadne prorok ili genije.

1. propovijed Mrtvi su se vratili iz Jeruzalema. Nisu našli ono što su tražili, pa su došli po moju riječ. Harken: počeo sam sa prazninom. Ništavilo-praznina je isto što i punina. U beskraju-neograničenosti punina nije bolja od praznine. Prazninu ili puninu zovemo pleroma. U pleromi je ništa i sve. Biće nije u pleromi, nego u sebi. Pleroma prodire u biće kao što sunčeva svjetlost prolazi kroz zrak. Odijeljeni smo od plerome, od beskrajnog i vječnog, kao bića ograničena vremenom i prostorom. Pleroma je nedjeljiva, jer je praznina. Svaka “stalna” stvar je relativna, a bićem ju čini podložnost promjenama. Pleroma ima osobitost (biće, promjena, različitost) i neosobitost. Glede naše osobitosti, moramo uočiti kvalitetu, inače padamo u neosobitost, koja pripada punini plerome, ali za nas je to rastapanje u praznini. To je smrt bića. Tu leži tajna naše težnje prema osobitosti. To je borba protiv primarne poništavajuće jednakosti – princip individualnosti. Kvalitete plerome su parovi suprotnosti: živo/mrtvo, svjetlo/tama, dobro/zlo, ljepota/ružnoća, … Pleroma je razdor u nama. Kada težite bilo različitosti, bilo jednakosti, slijedite misao koja dolazi iz plerome. Ipak, osobitost nije razmišljanje, nego postojanje. U suštini, za nas postoji samo jedna težnja: prema vlastitom postojanju. Bitno je dostići znanje kojim držite misao na uzici.

2. Bog nije mrtav. On je biće, različit od plerome, kvaliteta plerome. Bog je manje definiran i određen od nas. Temelj njegovog postojanja je djelotvorna potpunost. Djelotvorna praznina pripada Sotoni (Primarne manifestacije plerome su non-diskretan topološki prostor nad samo jednim skupom X: {ø,X} – takva topologija uvije postoji, za svaki skup X – egzistenciju Vraga [=ø, praznina] i Boga [=X, potpunost] ne treba dokazivati). Boga i Sotonu spaja djelotvornost. Dobro je iznad Boga, jer sjedinjuje prazninu i puninu. Postoji božanska kategorija iznad Boga i Vraga, koja je još neodređena, a nazvat ćemo je Abraxas* (munja, grom, iznad Heliosa, Sunca). Abraxas je nevjerojatna vjerojatnost i nestvarna stvarnost. Kada bi pleroma postojala, Abraxas bi bio njena manifestacija. Abraxas se razlikuje od plerome i po tome je Biće. Vrag je djelotvorniji od neodređenog Abraxasa. On je i trajanje i promjena (mrtve duše bile su uznemirene ovom tvrdnjom). Abraxas = 1+2+100+1+60+1+200 = 365 = Abrasax. Naziv je preuzet je iz helenskih ili perzijskih magijskih zapisa.

3. Teško je spoznati božanstvo Abraxas. Njegova je moć najveća. Imamo summum bonum Heliosa i infinum malum Vraga, a Abraxas daje Život, koji je majka Dobra i Zla. Abraxas je strahota, koja je opet lijepa kao proljetni dan. Prožima istinu i laž, dobro i zlo, svjetlo i tamu. Abraxas je hermafrodit prvotnog postanka. On je ljubav i ubojica ljubavi. Abraxas je svijet, njegovo postojanje i njegov nestanak.

4. Postoje dva boga, a Vrag je dvojak: gorući i rastući. Gorući je drvo života. Eros je izgorio i umro, a drvo života je dugo raslo. Dobro i zlo sjedinjeni su u plamenu i u rastu drveta života. Život i ljubav stajali su jedno nasuprot drugome. Kao što su četiri mjere u svijetu, četiri je broj najvećih bogova: prvotni Helios, Eros, Drvo života i Vrag, koji uništava sve što je tjelesne prirode i pretvara to u ništavilo. Čovjek dijeli prirodu bogova. Od bogova dolazi i u bogove se vraća. Vrag je najniži gospodar zemaljskog svijeta.

5. Božanski svijet pojavljuje se kao duhovnost, a zemaljski kao seksualnost. Duhovnost je začeće i primanje, poput žene, pa je zovemo Mater coelestis – božanska Majka. Seksualnost uzrokuje i stvara, ona je Phallos, zemaljski otac. Seksualnost muškarca je više zemaljska, a žene više duhovna. Stoga je duhovnost muškarca nebeska. Majka i Phallos su demoni. Zajedništvo je dubina, osama je visina. Zajedništvo daje toplinu, a osama svjetlost.

6. Demoni seksualnosti prilaze duši kao zmija, a demoni duhovnosti kao bijela ptica, koja je priroda čovjeka. Zmija je ženska priroda, bludnica, koja traži društvo mrtvih koji su zarobljeni zemaljskom čarolijom onih koji nisu svećenici (Jung spominje celibat i nepotrebno sve vuče u drugi milenij). Bijela ptica iziskuje celibat.

7. Čovjek je prolaz iz vanjskog svijeta bogova, demona i duša u nutarnji svijet. Malen je, prolazan. U svome malom svijetu čovjek je Abraxas. Stvoritelj i razoritelj svog svijeta. U njemu počinje dugačko putovanje duše nakon smrti, prema svojoj zvijezdi. Molitva pojačava sjaj te zvijezde, koja je most preko smrti. Ublažava beznađe izvanjskog svijeta, koji je vječna stvaralačka snaga. Iza čovjeka u njegovom svijetu ostaje tama. Sunce je izvan našeg svijeta.

Iznad famoznih sedam propovijedi, Jung je u svome ludilu dopisao ime autora: Basilides. Klement Aleksandrijski reče da je gnostik Basilides djelovao u Aleksandriji za Hadrijana (117-138). Prema Jeronimu, Baislides je umro za Hadrijana. A opet, za vrijeme Hadrijana je umro Agrippa Castor, kritičar Basilidesa! Sve to može biti dio namjere crkvenih autoriteta da Basilidesa udalje od Isusa, uz drugi židovsko-rimski rat. Problem je i Basilidesov sin Isidor, kojega neke reference guraju u vrijeme evanđeliste Mateja, čime sam Basilides kliže prema apostolu Mateju. Naime, Basilides je bio prvi poznati kršćanin Aleksandrije i prvi egipatski kršćanin iza kojeg su ostali fragmenti. Stigao je u Aleksandriju iz Antiohije, pa sveukupno možemo pretpostaviti snažan helenski utjecaj, posebno Aristotela. Njegovo kršćanstvo početno je samaritansko, gdje stoje i Šimun Mag i njegov sljedbenik Menander, a u samoj Antiohiji ne smijemo previdjeti Satorninusa i njegovo vrijeme. Hippolyt svjedoči da je Basilides od Mateja primio tajne riječi koje mu je privatno izrekao Spasitelj, a moglo je biti i obrnuto – apostolstvo je mit. Basilides je zajedno sa Glaucijem bio Petrov tumač. Navodno je nosio sa sobom tajnu koju mu je osobno povjerio Petar.

Ovdje ne smijemo zaboraviti Egipatskog lažnog proroka (Josephus, De bello Judaico) niti egipatske terapeute (Philo, De vita contemplativa). U fragmentima je sačuvana Basilidesova Exegetica – 24 knjige komentara Isusovog evanđelja! Ostao je zapisan njegov nauk o prividnosti Kristova tijela: Krist ulazi u tijelo Isusovo po krštenju u rijeci Jordan, a napušta ga prije raspeća. Vjerojatno je glede toga stajao uz docetizam – nije razapet Krist, nego Šimun Cirenac. Da bi iskupio čovjeka, Abraxas je poslao svoj Um (nus, logos) u obličju Krista. Basilides je odbacio Otkrovenje i ljudsku prirodu Krista, kao i čuda. Jahve pripada najnižem rangu duhovnih bića. To je bilo vrijeme traganja za univerzalnom genealogijom: Zaratustra je bio sin Noe.

Antropološki gledano, Basilides je bio pesimist. Svaka je bol posljedica nekog grijeha ili neke predispozicije na grijeh. Grijeh je posljedica kozmičkih sila koje djeluju na čovjeka. Iako zahtijeva okajanje grijeha, Basilides je bio protivnik askeze. Njegova je maksima: upoznaj druge, ali ne dozvoli da itko upozna tebe! Navodno je osuđivao rađanje, ali to je vjerojatno krivo shvaćeno, jer su svi gnostički sustavi imali referentnu emanaciju eona, gdje odlazak eona iz plerome možemo gledati kao izgon, protjerivanje. Origen svjedoči da je Basilides napisao vlastito evanđelje. Vjerojatno je radio prilagodbu Isusovog nauka za pripadnike budizma i zoroastrijanizma. Djela Archelausa spominju ga kao propovjednika među Perzijancima. Nekako izlazi da je Basilides bio raniji Mani.

Glede kozmologije, svijet je nastao iz sjemena u kojem su bile sadržane sve stvari. Sve dolazi od nepostojećeg Boga, Boga koji je ne-biće, za razliku od bogova iz 4. propovijedi. Možemo reći da je Basilides praotac današnje Teorije praska o porijeklu kozmosa. Početak je ništa. Beskonačna praznina koja je sve, punina. Pleroma, koju je nemoguće pojmiti razumom. Basilides je tvrdio da Bog može biti opisan samo kroz negaciju. Apsolut je Abraxas, djelotvornost nasuprot nedjelovanju. Posljedično je nedjelotvornost suprotnog djelotvornog mehanizma koji je ništa. Pleroma je osobitost i neosobitost (nirvana?), koja osobitu kreaciju vodi sjedinjenju sa neosobitošću. Život je prelazak iz individualnosti u puninu. Neki se zovu ljudima, a nemaju duha. Nemaju nikakvu transcedentalnu čežnju. Basilides proriče vrijeme kada neće biti duhovnih ljudi, nego će biti samo psihičko bivanje koje ništa neće znati (o pravoj stvarnosti) i paradoksalno, odbijati sve što pripada duhu.

Nije zgorega podsjetiti se kako se gnosticizam javlja još u vrijeme Isusova propovijedanja, da bi se nakon njegove Muke na križu raspao na brojne sekte. Grčka riječ gnoza je spoznaja, znanje i mistična intuicija. Za Pavla je ona viši stupanj vjere. Prožeta je ljubavlju (agapa). Kod samih gnostika ona je duhovno prosvjetljenje, put spasenja, odnosno povratak u pleromu, kozmičku duhovnost. Pomoću gnoze čovjek/duh se spašava iz tijela i kozmosa (kenoma) i vraća u pleromu, koja je duhovnost iznad kozmosa. Aleksandrijski gnosticizam temelji se na dualizmu duha i materije, dobra i zla. Starozavjetnom stvaranju svijeta suprotstavljena je emanacija eona od zlog Demiurga (Jaldabaoth) do produhovljenog čovjeka. Zlo je kozmičkog porijekla, pa je čovjek time amnestiran. Dva su puta izbjegavanja zla: asketizam (odricanje) i libertinizam (duh ostaje čist, bez obzira na grijehe). Tri su glavne skupine gnostika/vjernika: hilici (materijalni), psihici(duševni) i pneumatici (duhovni). Gnosticizam je zastupao ezoterizam, koji je podario brojnu hermetičku literaturu i epigrafiku. Time ponovno dolazimo do bogatstva kršćanske tradicije, kojega se Crkva nepotrebno odrekla. Povijest je postupni pad. Bog bi se najradije odrekao nekih svojih aplikacija. Tijelo treba prezirati. Stupovi gnosticizma su Isus, Petar, Pavao, Karpokrat iz Aleksandrije, Basilides iz Sirije i Valentin iz Egipta. Gnosticizam je imao određen utjecaj na renesansu i prosvjetiteljstvo, posebno u teozofiji i antropozofiji. Glede islama, djelovao je na sufizam i ismailite. Iako se mnogim “stručnjacima” čini da su psihoanaliza i psihijatrija strogo empirijske discipline, one su uklopljene u cjelokupno iskustvo ljudske civilizacije. U protivnom se psihijatrija svodi na golu represiju nad “devijantnom” osobom.

Tvrtko Dolić

Advertisement

Vijesti

PADRE PIO I SILAZAK GOSPE MEĐU HRVATE: ‘USKORO DOLAZI U VAŠU ZEMLJU’

Published

on

Malo je poznata činjenica da su dvoje svetaca dvadesetog stoljeća, papa Ivan Pavao II Majka Tereza iz Kalkute gajili stanovitu pobožnost prema ukazanjima u Međugorju i da su bili ujedinjeni u molitvi svaki dan sa Gospom – piše Zrinka Požežanac u Vjera.hr.

Još je manje poznata činjenica da je Padre Pio, veliki talijanski mistik, stigmatik i svetac imao ikakve veze sa događajima u Međugorju. A imao je.

Iako je ovozemaljski život napustio puno prije nego li će ukazanja u Međugorju započeti, Padre Pio ostavio je dva veličanstvena proročanstva koja se tiču dvoje odvojenih mističnih događaja koja će se zbiti u Međugorju.

A nakon smrti ovaj je svetac poslao protestantskog dječaka u Međugorje po ozdravljenje

Župnik, Padre Pio i kip iz Međugorja kao izvor čudesa

Jedno od tih odnosi se na sama ukazanja, dok se drugo povezuje sa Gospinim kipom koji je iz Međugorja prilikom jednog hodočašća odnešen u Civitivecchiu (Italija) gdje je naposljetku proplakao krvavim suzama, što je silno čudo koje je Crkva odobrila. 

Naime, 1994. godine, don Pablo Martin bio je župnik crkve sv. Agostino u okrugu Pantano u Italiji Civitivecchia, gdje se trenutno nalazi spomenuti kip Majke Božje. Upravo je don Pablo taj koji je organizirao hodočašće u Međugorje u rujnu te godine i kupio 40 cm dugačak kip Djevice Marije od bijelog gipsa kao suvenir iz Međugorja.

Zanimljivo je istaknuti, don Pablo gajio je snažnu pobožnost prema Padre Piu i to čak prije nego li će otac Pio biti službeno proglašen svetim od pape Ivana Pavla II. 2002 godine.

Njegova pobožnost prema njemu je bila značajna jer upravo Padre Piu idu sve zasluge prilikom odabira kipa, naime, Don Pablo je tražio njegov zagovor u pomoći oko odabira kipa koji je poslije plakao krvavim suzama ukupno 14 puta u različitim prilikama.

Prema kazivanju Don Pabla, bio je to jedan od najljepših događaja u njegovom životu koji je rezultirao odabirom i kupnjom upravo tog kipa po pomoći i zagovoru oca Pia.

Randall Sullivan je zapisao u svojoj knjizi “The Miracle Detective” tu čudesnu vezu.

Činjenica da je Padre Pio umro 1968 godine upravo to čini tu nebesku poruku povezanu u duhovnoj komunikaciji između oca Pia i župnika koja čini cijelu stvar zanimljivom. Znamo da u Boga nema slučajnosti tako da je cijeli “slučaj bio isplaniran”.

Također, treba spomenuti da dok je još hodao ovom zemljom i primao hodočasnike u svom samostanu u San Giovanni Rotondu, često bi znao prorokovati mnoge događaje.

BBC novinarka svjedoči

U knjizi “A Spark from Heaven” BBC-eva novinarka Mary Craig izvještava da prije nego li će započeti ukazanja u Međugorju, Padre Pio kazao je grupi hodočasnika koja ga je došla posjetiti iz Mostarske biskupije: “Blagoslovljena Djevica Marija uskoro će posjetiti vašu zemlju”

Upravo te riječi Padre Pia čine ovo proročanstvo izvanrednim.

Naravno, ne trebaju mnogo čuditi te njegove riječi, Padre Pio bio je poznat po svojim duhovnim darovima. Bog mu je dao izvanredne milosti. Između ostalih, imao je dar ozdravljenja, dar čitanja srca tijekom ispovjedi, dar bilokacije, vizije Isusa i Marije i svoga anđela čuvara kao i dar proroštva, a jednog je dječaka i to protestanta poslao u Međugorje po ozdravljenje i taj dječak je ozdravio pri dolasku u Međugorje a obitelj se obratila na katoličanstvo. Ovo je priča o tom čudu:

Continue Reading

Vijesti

Deutsche Welle: Priznanje Palestine raste na jedanaest država EU-a

Published

on

EU i Bliski istok Unatoč trenutačnom ratu između Hamasa i Izraela, Europska unija ustraje na dugoročnom “rješenju dviju država” kada je u pitanju mir na Bliskom istoku.

EU pod tim pojmom shvaća državu Izrael s jedne strane i državu Palestinu unutar granica koje su okvirno definirane prije više od 30 godina u takozvanim sporazumima iz Osla između Izraela i Palestinaca.

Vanjskopolitički predstavnik EU-a Josep Borrell ponovno je na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u Bruxellesu u ponedjeljak istaknuo kako se EU službeno drži “rješenja dviju država”, ali je istodobno zaključio kako je “rješenje dviju država svakim danom sve teže. Moramo razgovarati o tome, ali humanitarna kriza u Pojasu Gaze sada je prioritet”, kaže prvi diplomat EU-a. On je dodao kako je za trajno političko rješenje, potreban „pojačani angažman”.

Priznanje raste na jedanaest država EU-a

Sve države članice Europske unije priznaju Izrael kao državu. Istodobno samo devet od 27 članica EU-a palestinske teritorije smatra državom. To bi se trebalo promijeniti ovog utorka. Naime Španjolska i Irska sada također žele priznati državu Palestinu u granicama teritorija Zapadne obale Jordana, istočnog Jeruzalema i Pojasa Gaze. To je u utorak učinila i Norveška koja doduše nije članica EU-a, ali njezina odluka također ima težinu.

Međutim, na ovim područjima ne postoji jedinstvena vlada. Hamas, koji je u EU-u klasificiran kao teroristička organizacija, prije rata je vladao Pojasom Gaze.

Malta i Slovenija najavile su da će priznati Palestinu čim za to dođe vrijeme. Belgija je odlučila ne dodijeliti državnost palestinskim teritorijima do daljnjega, objavila je belgijska ministrica vanjskih poslova Hadja Lahbib.

Većina zapadnoeuropskih članica EU-a nije priznala Palestinu, kao ni Velika Britanija ni SAD. Istočnoeuropske članice od Poljske do Bugarske priznale su Palestinu još krajem 1980-ih, tada kao dio Istočnog bloka, koji je bio na propalestinskoj strani. DDR je Palestinu također priznavao kao punopravnu državu. Prestankom Njemačke Demokratske Republike 3. listopada 1990. i pristupanjem Saveznoj Republici, ovo priznanje je prestalo važiti.

Njemačka, Francuska, Italija čekaju s priznanjem

Većina država EU-a, uključujući i Njemačku, želi prihvatiti palestinsku državu ako bude mira, te ako Izrael također poduzme ovaj korak. No to je prilično malo vjerojatno. Vlada premijera Benjamina Netanyahua odbacivala je dvodržavno rješenje čak i prije aktualnog rata protiv Hamasa. S druge strane teroristička skupina Hamas odbacuje izraelsku državu i jedan od njezinih ciljeva je uništenje židovske države.

“Podržavamo uspostavu palestinske države, ali palestinska država mora priznati Izrael i biti priznata od Izraela. To svakako ne može biti palestinska država koju vodi Hamas, koji je teroristička organizacija”, rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji je trenutno i predsjedavajući skupine sedam najvažnijih industrijskih zemalja G7.

Prije nego što se ponovno ozbiljno razmotri dvodržavno rješenje, krvavi sukob između Hamasa i Izraela mora biti okončan. O tome je vladalo suglasje ministara vanjskih poslova EU-a na sastanku u Bruxellesu ovog ponedjeljka. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock ponovno je pozvala na humanitarni prekid vatre u Gazi “kako bi se okončala patnja za taoce koji su još u zatočeništvu Hamasa i kako bi se konačno okončala patnja za ljude u Gazi”. Nakon terorističkih napada na Izrael početkom listopada u kojima je Hamas ubio 1.200 ljudi, a oteo 250, izraelska vojska pokrenula je veliku vojnu operaciju razbijanja položaja Hamasa u Pojasu Gaze.

Sudski nalog se ignorira – što sada?

No područje je daleko od bilo kakvog primirja. Hamas je ponovno ispalio rakete prema Tel Avivu iz Rafaha u Pojasu Gaze. Izraelska vojska je nakon toga granatirala izbjeglički kamp u blizini Rafaha, što je, prema palestinskim izvorima, prouzročilo najmanje 35 poginulih. “Obje strane ne poštuju naloge Međunarodnog suda pravde”, rekao je visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell u Bruxellesu.

“Ovo je prava dilema. Kako međunarodna zajednica može nametnuti provedbu odluka Međunarodnog suda pravde?” – upitao je Borrell ostale ministre vanjskih poslova. Međunarodni sud pravde u Haagu naredio je u petak, na zahtjev Južnoafričke Republike, da Izrael mora odmah prekinuti vojnu operaciju u Rafahu, gradu na jugu Pojasa Gaze, i omogućiti više humanitarne pomoći. O stanju na jugu Pojasa Gaze će danas raspravljati i Vijeće sigurnosti UN-a na hitno sazvanoj sjednici.

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock govori u ime velike većine država članica kada u Bruxellesu kaže: “Privremene mjere Međunarodnog suda pravde su obvezujuće i naravno da ih se mora slijediti. No mi svjedočimo akcijama suprotnim tome. Bilo je više raketa na Tel Aviv koje je ispalio Hamas. U isto vrijeme, vidimo da nije nikakav dobitak za sigurnost Izraela i da neće dovesti do oslobođenja niti jednog taoca ako ljudi sada gore u izbjegličkim šatorima”. Baerbock pritom aludira na izraelski napad na izbjeglički kamp, ​​koji sada istražuje izraelsko državno odvjetništvo.

“Međunarodno pravo vrijedi za sve, to se također odnosi na izraelsko ratovanje”, rekla je njemačka ministrica. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je kako Hamas također krši međunarodno pravo skrivajući svoje pozicije među civilnim stanovništvom.

„Hamas instrumentalizira ljude u Rafahu. Namjera Hamasa je Izrael namamiti u medijsku zamku”, rekao je Antonio Tajani. Slike civilnih žrtava u Pojasu Gaze naravno diskreditiraju Izrael.

“Bez antisemitizma glavnog tužitelja”

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell oštro je kritizirao izraelsku vladu zbog najave da se ni pod kojim uvjetima neće pridržavati naloga Međunarodnog suda. „Ne samo Međunarodni sud Ujedinjenih naroda, koji ima nadležnost nad državama, nego i Međunarodni kazneni sud, koji ima nadležnost nad pojedincima, treba tretirati s poštovanjem”, odlučan je Josep Borrell.

Glavni tužitelj Kaznenog suda u Haagu zatražio je, među ostalim, raspisivanje tjeralice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog ratnih zločina. “Mi moramo pustiti sud da odluči, i to bez vrijeđanja, što misli o zahtjevu glavnog tužitelja. Nažalost, to nije slučaj. Glavnog tužitelja se optužuje za antisemitizam, što se uvijek događa kada postoji nešto što se Vladi Benjamina Netanjahua ne dopada. Optužbe za antisemitizam protiv tužitelja su za nas neprihvatljive”, rekao je Josep Borrell.

Bernd Riegert/Deutsche Welle

Continue Reading

Vijesti

Slavni američki novinar objasnio zašto SAD naginje ratu s Rusijom

Published

on

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena sklona je započeti rat s Ruskom Federacijom, budući da rejting američkog čelnika pada uoči izbora u studenom u Sjedinjenim Državama.

Izjavio je to američki novinar Seymour Hersh na You Tube kanalu London Real.

Lideri uvijek imaju veći rejting u ratu nego u miru, primijetio je novinar.

Prema njegovim riječima, pobjede u bitkama učinile su američke predsjednike “slavnima i značajnima”. Kao primjere naveo je predsjednike Franklina Roosevelta i Abrahama Lincolna.

Kako je naglasio Hersh, to može biti razlog agresivnog stava Bidenove administracije prema Rusiji.

Prije toga, norveški politolog Glenn Diesen rekao je da izjave Zapada koje odobravaju napad Oružanih snaga Ukrajine (OSU) na teritorij Rusije stranim oružjem “mijenjaju pravila” posredničkih ratova, takve izjave će postati ” jako loše”.

Ranije je zamjenik premijera Italije nazvao glavnog tajnika NATO-a “opasnim gospodinom”.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved