Connect with us

Vijesti

SVEHRVATSKA POSVETNA MOLITVA DOMOVINE I DIJASPORE

Published

on

| 19.4.2020. | 15:00 | Blagdan Božanskog Milosrđa

Priprema za ovu Posvetnu molitvu je Devetnica Bozanskom milosrdu. Ona zapocinje na Veliki petak, ali ako su neki i zakasnili mogu zapoceti danas.

Oni koji nisu u mogucnosti moliti Devetnicu, mogu moliti  Trodnevnicu molitava po svom izboru, od kojih ipak preporucamo Krunicu Bozanskom milosrdu + Zazivi Bozjem milosrdu ili Krunica Krvi Kristovoj + Litanije Krvi Kristove ili Milosna krunica Ranama Kristovim ili Krunica Presvetim Ranama Isusovim ili molitve koje su drage molitelju, vazno je dodati na nakane Svehrvatske posvetne molitve domovine i dijaspore.

Hrvati pravoslavne vjeroispovjesti mogu za pripravu moliti Akatist Bogorodici. 

Najvaznije je da na Blagdan Boznaskog Milosrda 19.4. zajednicki zapocnemo Svehrvatsku posvetnu molitvu s pocetkom u 15 sati.

Bijela nedjelja – Mali Uskrs, 19.4. u 15 sati putem interneta u Domovini i Dijaspori                                             

Kao Narod Božji, uzdignimo jednodušno svoje molitve na koje smo pozvani u nevolji i nemiru koji pogađa Hrvatsku domovinu, naš narod i naše sugrađane, kao i druge zemlje i narode. Učinimo to istodobno, svi mi koji se nalazimo u Domovini i svi mi koji se nalazimo izvan Domovine, okupljeni toga dana u Hrvatski molitveni sabor.

Ovo je vrijeme posebno – jer On veli:

Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa. ( II Poslanica Korinćanima 6:2 )

I još: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.

Stoga uznesimo svoje prošnje, jer rečeno je:

… ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. ( Matej 18, 19-20 )

Kako li će tek biti kada se svi mi iz Domovine i svi mi izvan Domovine – svi mi iz Dijaspore – okupimo na dan svetkovine Božanskog Milosrđa, u milosni sat, u jednostavnosti iskrene molitve !

U tome neka su s nama sveti, blaženi i sluge Božji roda i naroda hrvatskoga, zajedno s anđelima i arkanđelima savjetnicima i zaštitnicima Hrvatske i hrvatskih institucija, kao i svakog od nas ponaosob, te sveci-zaštitnici, u zajedništvu s cijelim Nebom.

Priprava za ovu Svehrvatsku posvetnu molitvu domovine i dijaspore je Devetnica Božanskom milosrđu, koja počinje na Veliki petak, 10. travnja 2020.

Na kraju svakog dana Devetnice može se dodati slijedeća molitva:

USRDNE MOLBE PRESVETOJ DUŠI KRISTOVOJ

Presveta Dušo Kristova, živi u meni.
Presveta Dušo Kristova, kraljuj u meni.
Presveta Dušo Kristova, daruj mi dar ljubavi Božje.
Presveta Dušo Kristova, mudrošću svojom ispuni me.
Presveta Dušo Kristova, svemoći svojom očisti me.
Presveta Dušo Kristova, iz muka grijeha oslobodi me.
Presveta Dušo Kristova, radom svojim nadahni me.
Presveta Dušo Kristova, neka vlada u meni pravednost Tvoja.
Presveta Dušo Kristova, čistoćom svojom obdari me.
Presveta Dušo Kristova, u poniznosti svojoj drži me.
Presveta Dušo Kristova, šutnjom svojom ispuni me.
Presveta Dušo Kristova, svetinjom svojom učini me.
Presveta Dušo Kristova, u prijateljstvu svome sjedini se sa mnom.
Presveta Dušo Kristova, sretnom smrću daruj me.

Ako netko ne bi bio u mogućnosti moliti devetnicu, dostajat će i trodnevnica s molitvama po vlastitom odabiru, ponajprije Božanskom milosrđu ili Krvi Kristovoj ili Presvetim ranama ili molitvama koje su molitelju osobito drage a na nakanu Svehrvatske posvetne molitve.

Najvažnije je da na sam Blagdan Božanskog milosrđa 19.4.2020. s početkom u 15 sati izmolimo ovu Posvetnu molitvu domovine i dijaspore.

SVEHRVATSKA POSVETNA MOLITVA DOMOVINE I DIJASPORE

1 | Ispovijest vjere Hrvata katolika

Krijepost naših pradjedova zaslužila nam je naziv „viteški kršćanski narod“ a našoj Domovini „Hrvatska – štit i vrata kršćanstva“; mi kao sinovi i kćeri naših časnih predaka toga se sada sa zahvalnošću i dostojanstvom spominjemo i Trojedinom Bogu usrdno molbe uzdižemo.

Svemogući vječni Bože:

Mi smo Tvoj Božji Narod, baštinici zavičaja otkud je potekao najveći naučitelj u izlaganju Svetog Pisma, proslavitelj Crkve Božje, sveti Jeronim iz Dalmacije, na čijim obalama je sveti Pavao pri apostolskom putovanju proveo tri mjeseca na Mljetu.  

Mi smo Tvoj Božji Narod, onaj nad kojim je papa Ivan VIII u punom ornatu na oltaru svetog Petra (po)dižući ruke uvis (prema Nebu) blagoslovio kneza Branimira, cijeli njegov narod i cijelu njegovu zemlju.

Papa Ivan Pavao II taj je presveti blagoslov prisnažio – obnovio – potvrdio; stoga mi Tvoj Božji Narod prisežemo svaku riječ svetog Velikog pape Ivana Pavla II:

„Svojom ustrajnošću načinili ste vi (Hrvati) svojevrstan savez s Kristom: ostati vam je u tom savezu koliko god vremena bila tome protivna.“

Svatko od nas sada obnavlja i životom potvrđuje ovaj zavjet saveza s Tobom, svojim Bogom.

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga.
Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom
i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet
vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi.
Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce Presvete Bogorodice Marije.
Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj,
čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.
Amen.

2 | Blažena Djevica Marija – Kraljica Hrvata

Danas se na poseban način izručujemo Blaženoj Djevici Mariji, Rajskoj Djevi – Kraljici Hrvata, koja je naša Majka i naša Zora zlatna, najvjernijoj Odvjetnici Hrvatske, Gospi velikog hrvatskog krsnog zavjeta, Kraljici mira.

Marijo, poput anđela Gabrijela i mi Te pozdravljamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, u ime svih anđela i svih ljudi i molimo Te da i nama budeš Majka – kao što si Majka Isusu – po Duhu Svetom.

(Pokret za posvetu svijeta – Movimento “Consecratio Mundi” – pater Luka Cirimotić

Tvoje Bezgrješno Srce zlatna su vrata kroz koja prolazi Sveti Božanski Duh Ljubavi da bi stigao do nas. Zato Ti se sada utječemo izgovarajući: ‘Dođi, Duše Sveti, dođi moćnim posredovanjem Bezgrješnog Srca Marije, tvoje ljubljene Zaručnice’.”

Bezgrešna Djevice Marijo, Majko Isusova i Majko naša, Tvome Bezgrješnom i Prečistom Srcu posvećujemo se svi zajedno i svaki osobno roda i naroda hrvatskoga, ma gdje bio.

POSVETNA MOLITVA MAJCI BOŽJOJ

(blaženi Alojzije Stepinac, 7. srpnja 1940., u Mariji Bistrici, obljetnica 1300 godina od zabilježenoga početka pokrštavanja Hrvata)

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!

Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju, izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.

Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih. Zato Ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje, kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.

Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života, da slavimo ondje trojednoga Boga u vijeke. Amen.

MOLITVA GOSPI VELIKOG HRVATSKOG KRSNOG ZAVJETA
(Ivan Pavao II u Zadru 2003.g., prigodom svog oproštaja s “pukom hrvatskim”)

Sveta Marijo, Majko Božja i Majko naša,
sjeti se svih svojih sinova i kćeri,
i priteci nam u pomoć.
Vodi nas na susret s Kristom, koji je Put, Istina i Život.
Isprosi nam od Oca darove Duha Svetoga,
zaštitu od zamki i izbavljenje od zla.
Pomozi nam da u svakoj prilici svjedočimo
o rodnosti ljubavi i istinskome smislu života.
Nauči nas s Tobom zajedno graditi kraljevstvo Tvoga Sina,
Kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.
Moli za nas i budi nam zaštitnicom sada i u vijeke.
I Tebi – koja si također

Gospa Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta,
Kraljice Svete Krunice – povjeravamo danas
sebe, zemlju ovu svu i narod sav hrvatski.
Amen.

O Marijo, ove naše čine molitve posvećenja i predanja i ovaj Svehrvatski molitveni sabor ucjepljujemo – sjedinjujemo s činom posvete koju je izrekao Ivan Pavao II u Fatimi 13. svibnja 1982. i zatim ponovio taj vapaj: „Danas povjeravam Bezgrešnomu Srcu, u duhovnom zajedništvu sa svim biskupima svijeta, sve ljude i sve narode…“

Bezgrešno Srce! Pomozi nam nadvladati zamke zla, koje se tako lako može ukorijeniti u srcima današnjih ljudi i čiji nemjerljivi učinci već uvelike utječu na suvremeni svijet i priječe naše puteve u budućnost.

Od gladi i rata, oslobodi nas!
Od nuklearnog rata, od neočekivana samouništenja, od svake vrste rata, oslobodi nas!
Od grijeha protiv ljudskog života u njegovu začetku, oslobodi nas!
Od mržnje i od narušavanja dostojanstva djece, oslobodi nas!
Od svake vrste društvene nepravde, na nacionalnoj i svjetskoj razini, oslobodi nas!
Od želje da prestupimo Božje zapovijedi, oslobodi nas!
Od pokušaja da se uguši Božja istina, oslobodi nas!
Od gubitka svijesti o dobru i zlu, oslobodi nas!
Od grijeha protiv Duha Svetoga, oslobodi nas!

Primi, Majko Kristova, ovaj vapaj prožet patnjama svih ljudskih bića, prožet patnjama cijelog društva.

Pomozi nam snagom Duha Svetoga da pobijedimo svaki grijeh: grijeh pojedinca i „grijeh svijeta“ u svim njegovim pojavnostima.

Neka još jednom bude otkrivena u povijesti svijeta konačna spasiteljska moć otkupljenja: moć milosrdne ljubavi! Neka ona zaustavi zlo! Neka preobrazi savjesti! Neka tvoje Bezgrešno Srce svima pokaže svjetlo nade!

(Ivan Pavao II, vapaj na kraju molitve posvete svijeta Bezgrešnomu Srcu Marijinu, Rim 25.3.1984.)

O Marijo, Ti živi hrame Presvetoga Trojstva, izmoli nam i prenesi nam Trojstveni život.

(Pokret za posvetu svijeta – Movimento “Consecratio Mundi” – pater Luka Cirimotić)

Dušo duše hrvatske, Isusova Mati, Sunce naših stradanja, ne prestaj sjati!

Danas obnavljam i stavljam u tvoje ruke zavjete svoga krštenja. Zauvijek se odričem sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu Kristu, Utjelovljenoj Mudrosti, da za njim nosim svoj križ sve dane svoga života.

A da budem vjerniji, nego do sada, ja te, o Marijo, danas izabirem pred cijelim nebeskim dvorom za svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti se i posvećujem na veću slavu Božju u vremenu i u vječnosti.

Gospo od Dobrog Uspjeha, moli za nas.

3 | Sveti Josip – posebni zaštitnik Hrvatske

Hrvatski je sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine, na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, jednoglasnom odlukom proglasio sv. Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva.

Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni branitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran“.

Sveti Josip, glavni zaštitnik Hrvatske –  njemu se sada posvećujemo kao svom moćnom patronu, za kojega Sveto pismo kaže: »Constituit eum dominum domus suae et principem omnis possesionis suae! Postavio ga je gospodarom nad domom svojim i glavarom nad svim imanjem svojim (Ps 104, 21)

K tebi se, o sveti Josipe, utječemo u svojoj nevolji.

Pošto smo tvoju presvetu Zaručnicu za pomoć zamolili,

molimo pouzdano i za tvoju pomoć.

Za ljubav, koja te je s neoskvrnjenom Djevicom i Bogorodicom vezala,

i za očinsku ljubav, kojom si Dijete Isusa grlio, smjerno te molimo,

da baštinu, koju je Isus Krist svojom Krvlju otkupio, milostivo pogledaš,

te svojom moći našoj nevolji u pomoć pritečeš.

O brižni čuvaru božanske obitelji, brani odabrano potomstvo Isusa Krista.

Ne daj predragi oče, da nas okuže zablude i pokvarenost.

Budi nam s neba milostivo u pomoći, o naš jaki zaštitniče, u borbi sa vlašću tmine.

Pa kao što si nekad Dijete Isusa iz najveće pogibli života izbavio,

tako i sada brani svetu Crkvu Božju od svih zasjeda neprijateljskih,

te nas svakoga pojedinoga trajno uzmi pod svoje okrilje

da uzmognemo po tvom izgledu i tvojom pomoću

sveto živjeti, blaženo preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti.

Amen.

MOLITVA SVETOM JOSIPU ZA DOMOVINU

(Molitva koju je sastavio zagrebački kardinal Franjo Kuharić, nastavljajući, poput blaženoga Stepinca, preporučivati Crkvu u Hrvata Josipovoj zaštiti.)

Sveti Josipe, glavaru svete Nazaretske Obitelji i čuvaru Crkve Božje, Tebi se kroz stoljeća Crkva u Hrvata utjecala kao svom zaštitniku i Tvom je zagovoru preporučivala svoje obitelji i cijeli narod. Tebi povjeravamo sve obitelji hrvatskoga naroda, da dnevnom molitvom, nedjeljnom Euharistijom i poslušnošću volji Božjoj ispune svoje poslanje ljubavlju, slogom i mirom.

U ovim teškim vremenima izmoli hrvatskom narodu i svim narodima zemlje mir u pravednosti i ljubavi! Zagovaraj nas pred Presvetim Srcem Isusovim da ostanemo vjerni Isusu Kristu i Katoličkoj Crkvi, te prolazimo zemljom čineći dobro! Amen!

4 | Isuse Kriste, Prevetom Srcu Tvom

Veliki, dobrostivi, milosrdni Bože, na ovaj blagdan Božanskog Milosrđa sve predajemo Tebi. Neka nas pohodi moć Ljubavi koja je razbila okove smrti i otvorila vrata raja. Sav naš život, svekoliki rod i narod hrvatski svih pokoljenja, rodnu grudu koju Domovinom zovemo i sve koji u njoj žive, cijelu domovinsku i planetarnu Hrvatsku polažemo u Presvete Rane a osobito Božansko Srce Krista našeg Gospodina.

Žarkom vjerom i potpunim pouzdanjem promatrajući – zazivajući Svete Rane, posvećujemo se Presvetom Srcu Isusovu.

POSVETA PRESVETOM SRCU ISUSOVU sv. Margarete Alacoque

(sveta Margareta Marija /Margaret Marie/ Alacoque u Paray-le-Monialu. Ona je od samoga Gospodina bila odabrana da bude glasnica porukâ njegova Srca, da bude – kako je naziva Jean Ladame – “la confidante du Coeur de Jesus” – pouzdanica Srca Isusova)

Ja darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu i život, svoja djela, muke i patnje, da od sada svim svojim bićem samo njega ljubim, štujem i slavim. Ovo je čvrsta moja volja da budem sav njegov i da sve činim njemu za ljubav, odričući se cijelim srcem svega, što bi njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za osiguranje svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadnika svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište na času smrti.

O predobro Srce, ti budi moje opravdanje pred Bogom, svojim Ocem, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O Srce puno ljubavi, u tebe stavljam sve svoje ufanje, jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, a nadam se svemu od tvoje dobrote.

Uništi, dakle, u meni sve, što bi moglo biti neugodno i protivno. Neka se tvoja čista ljubav tako utisne u moje srce, da nikada ne zaboravim na te i da se nikada ne odijelim od tebe. Zaklinjem te tvojom neizmjernom dobrotom, daj da moje ime bude u tebi upisano, jer ja hoću, da moja sreća i slava bude u tom da živim i umrem kao tvoj rob.

Amen.

Isuse Kriste, Ti si Jedinorođeni Boga Oca, odsjev slave i slika bića njegova (Hebr.1,3) 

Rekao si učenicima: «Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji» ( M. 28, 18).

Evo nas k Tebi, Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima u kom bi se imali spasiti (Dj. ap.4,12.)

U tvrdom pouzdanju postali smo Tvoj«narod koji je otkupio»( 1Petr.2,9) – ne samo katolici i svi koji su valjano primili krštenje već svaki čovjek i svi ljudi.

Stoga Ti sve podlažemo, predajemo Ti vlast i upravu nad svima nama, nad rodom i narodom hrvatskim, nad zemljom Hrvatskom i svim njezinim ljudima ma gdje bili. Tvoja vlast se vrši preko istine, preko pravde, a najviše preko ljubavi. Evo nas k Tebi, Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima u kom bi se imali spasiti (Dj. ap.4,12.)

Neka se na nama i na djeci našoj i svemu potomstvu našem ostvare riječi proroka Izaije – ‘S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja’ (Iz 12, 3).

POSVETNA MOLITVA PRESVETOM SRCU ISUSOVU pape Leona XIII

(papa Leon XIII, Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu uz encikliku „Annum Sacrum“ 25.5. 1899.)

       Preslatki Isuse, Otkupitelju roda ljudskoga, pogledaj na nas, koji klečimo ponizno pred tvojim oltarom. Tvoji smo i tvoji hoćemo da budemo; a da uzmognemo biti što tjesnije s Tobom združeni, evo se svaki od nas danas dragovoljno posvećuje Presvetom Srcu Tvomu. – Mnogi Te doduše nisu nikad upoznali; a mnogi su Te odbili prezrevši zapovijedi Tvoje. Smiluj se, predobri Isuse, jednima i drugima, pa ih privini na sveto Srce Tvoje. Budi kraljem, Gospodine, ne samo vjernicima koji se nikad nisu od Tebe rastali, nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili. Učini da se oni što prije povrate u očinsku kuću; da od nevolje i gladi ne poginu. Budi kraljem i onima koje je zavela zabluda mišljenja ili ih rastavila nesloga; pa ih privedi u luku spasa i k jedinstvu Crkve da uskoro bude jedno stado i jedan pastir. Budi napokon kraljem i svim onima koji se nalaze u praznovjerju starih pogana; izbavi ih iz tmina i privedi ih u svjetlo i Kraljevstvo Božje. Podaj Gospodine, Crkvi svojoj sigurnu i stalnu slobodu; daj svim narodima mir poretka, učini da se od jednog do drugog kraja zemlje čuje jedan glas: Hvala budi Božanskomu Srcu po kom nam je dano spasenje. Njemu budi slava, njemu čast u vijeke. Amen..)

Kralju slave silni, blagi, blagoslovi zavjet taj!

Blagoslovi rod nam dragi u svom srcu stan mu daj.

Isukrste, Srcu tvom s nama naš se kune dom:
dušom, tijelom vijek sam tvoj za krst časni bijuć boj.

(“Do nebesa nek’ se ori“ – velečasni Petar Perica)

5 | Predragocjena Krv Isusova – najveće blago hrvatskog naroda

Hvala Ti, Gospodine, što si se dostojao ostaviti nam u Hrvatskoj stvarnost Predragocjene Krvi Tvoje, koja je najmoćnije sredstvo protiv bolesti, negativnosti i zla.

Hrvatski sabor okupljen (u Varaždinu) 15.12.1739. učinio je zavjet Tvojoj Presvetoj Krvi, „koja se čudom jedva kad čuvenim ili sasma rijetkim pretvorila u vidljivu krv te koja se dosad čuvala u Ludbregu, mjestu najvećeg blaga cijele (hrvatske) kraljevine“.

Mi Tvoj Narod Božji, molimo te da našu rodnu grudu, naša ognjišta, svaki hrvatski dom, svakog od nas u Domovini i Dijaspori te našu današnju prisegu zapečati Tvoja Predragocjena Krv „Novoga i Vječnoga Saveza“.

Svemogući Vječni Bože, prinosimo Ti sedam prikazanja Krvi Kristove na čast sedam prolijevanja Krvi našeg otkupitelja koje nam svjedoči Evanđelje, tako da zasluge prolivene Prečiste Krvi jesu za jedinstvo roda i naroda hrvatskog i jedinstvo u Hrvatskoj, za jedinstvo svih kršćana, za one koji te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od tebe. Čuvaj svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli našem narodu i svim narodima zemlje potrebne milosti da žive u dostojanstvu djece Božje. Amen.

Krvi Kristova, zaštiti me (nas); Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi me (nas) i zaštiti me (nas); Krvi Kristova iscijeli me (nas).

Gospodine Isuse Kriste, radi svoje Predragocjene Krvi daruj nam vjernost ovoj posveti koju Ti upravljamo danas, na Blagdan Milosrđa Božjega.

6 | Rodu i narodu hrvatskom na rodnoj grudi i diljem svijeta

Zahvaljujemo Bogu, našemu Ocu što nam je objavio svoju ljubav u Srcu Kristovu i posvetio nas pomazanjem Duha Svetoga (usp. Lumen Gentium,10) tako da smo sjedinjeni s Kristom!

Neka nam je na pomoć Presveta Djevica, Majka Kristova i Majka Crkve, Kraljica mira i pomirenja, Gospa posrednica svih milosti!

Neka nam je na pomoć sveti Josip, brižni skrbnik i glavar božanske obitelji, čuvar Crkve Božje.

Zahvaljujemo i zazivamo blagoslov Neba u svim potrebama „Crkvi Božjoj koja je u Hrvatskoj“, njezinim pastirima kao i svećenicima, redovnicima, redovnicama, misionarima i misijama, svima posvećena života kao i nama Tvom Božjem Narodu (u Domovini i Dijaspori).

Neka su nam na pomoć sveti anđeli savjetnici i zaštitnici Hrvatske i hrvatskih institucija, poglavito Predsjednika, Premijera, Vlade, ministarstava, Hrvatskoga sabora, svih hrvatskih Županija i svih hrvatskih gradova i sve zemlje hrvatske,svih hrvatskih predstavnika i onih koji predstavljaju Hrvatsku, roda i naroda hrvatskog na rodnoj grudi i diljem svijeta.

Neka su nam na pomoć sveti Jeronim Dalmatinac, sveti Ivan Trogirski, sveti Nikola Tavelić, sveti Marko Križevčanin, sveti Leopold Bogdan Mandić, neka su s nama blaženi Oton iz Pule, Jakov Zadranin, Julijan iz Bala, Augustin Kažotić, Katarina Kosača Kotromanić, Gracija iz Mula, Ozana Kotorska, Karlo IV, Alojzije Stepinac, Ivan Merz, Marija Propetog Isusa Petković, Drinske mučenice, Serafin Kodić Glasnović, Anton Durković, Miroslav Bulešić, Franjo Bonifacio, Anton Muzić, neka su s nama Službenice Božje i Sluge Božji, ugodnici Božji i uzornici… zajedno sa svim nebesnicima, zemnicima i podzemnicima… s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom…

Zdravo Kralju naš! Mi Tvoj Božji Narod uznijeli smo ove prošnje vjerujući Tvojoj riječi: Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa (II Poslanica Korinćanima 6:2). I još: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.

Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Moj Isuse, oprosti i smiluj se! Po zaslugama Svojih svetih Rana!

Presveta Dušo Kristova, toliko bogata milostima, ispuni nas i naš hrvatski dom.

Amen! Amen!

Aleluja!

Na kraju:

USRDNE MOLBE PRESVETOJ DUŠI KRISTOVOJ

Presveta Dušo Kristova, živi u meni.

Presveta Dušo Kristova, kraljuj u meni.

Presveta Dušo Kristova, daruj mi dar ljubavi Božje.

Presveta Dušo Kristova, mudrošću svojom ispuni me.

Presveta Dušo Kristova, svemoći svojom očisti me.

Presveta Dušo Kristova, iz muka grijeha oslobodi me.

Presveta Dušo Kristova, radom svojim nadahni me.

Presveta Dušo Kristova, neka vlada u meni pravednost Tvoja.

Presveta Dušo Kristova, čistoćom svojom obdari me.

Presveta Dušo Kristova, u poniznosti svojoj drži me.

Presveta Dušo Kristova, šutnjom svojom ispuni me.

Presveta Dušo Kristova, svetinjom svojom učini me.

Presveta Dušo Kristova, u prijateljstvu svome sjedini se sa mnom.

Presveta Dušo Kristova, sretnom smrću daruj me.

+ KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA 

Vijesti

‘Đavo povlači “svoje legije” – Preminuo je Jacob…’

Published

on

‘Đavo povlači svoje sluge – Preminuo je Jacob Rotschild’ – izvještava Otpor Media.

Preminuo je Lord Jacob Rothschild, financijer i član ugledne bankarske obitelji Rothschild. Umro je u 87. godini.

Svoju je karijeru započeo u obiteljskoj banci NM Rothschild&Sons 1963., a 1980. je s Markom Weinbergom suosnovao brojne tvrtke, uključujući i J Rothschild Assurance Group, sada St James’s Place.

Obavljao je niz visokih funkcija. Među ostalim, bio je zamjenik predsjednika BSkyB televizije od 2003. i 2008. godine, a bavio se i umjetnošću i filantropijom.

Za svoje je zasluge odlikovan Ordenom za zasluge 2002. godine. Ta se čast daje onima koji su se pokazali zaslužnima na području umjetnosti, književnosti, učenja i znanosti, prenosi The Guardian.

Bankarska obitelj Rothschild vuče korijene iz Frankfurta iz 18. stoljeća, odakle su se različiti članovi obitelji selili u gradove širom Europe kako bi izgradili bankarske poslove.

Mnogi članovi obitelji bili su poznati po svojoj gorljivoj podršci cionizmu i formiranju Države Izrael.

Edmond James de Rothschild je bio pokrovitelj prvog židovskog stalnog naselja u Palestini u Rishon-LeZionu 1882. On je također osigurao sredstva za uspostavljanje Petah Tikve kao stalnog naselja 1883. godine.

Godine 1917. Walter Rothschild, drugi lord Rothschild bio je sugovornik Balfourove deklaracije Cionističkoj federaciji, koja je Britansku imperiju obavezala da uspostavi Palestinu kao nacionalni dom za židovski narod.

Oko 10 mjesta u Izraelu trenutno je nazvano po članovima Rothschilda koji su osigurali sredstva za osnivanje ovih mjesta.​​​​​​

izvor: OTPOR.Media

Continue Reading

Vijesti

SAD NE BI DOZVOLILE DA TEKSAS BUDE PONOVNO NEOVISAN! “Dođite ga uzeti!”- kažu Teksašani

Published

on

– Teksas je prije 200 godina bio neovisna država, a i sada ima skupinu ljudi koji žele vratiti taj status, zagovarajući odcjepljenje od Sjedinjenih Država, koje nazivaju texit.

Zagovornici neovisnosti Teksasa ističu da bi taj dramatični potez, inspiriran brexitom, pomogao riješiti migracijsku krizu na granici i spor s Washingtonom oko toga tko kontrolira granicu s Meksikom.

Spor između demokratskog predsjednika Joea Bidena i republikanskog guvernera Grega Abbotta razotkrio je duboke podjele u Americi.

„Mi ovdje u Teksasu znamo da je jedini način da Teksas ima sigurnu granicu i razuman imigracijski sustav da to učini poput 200 drugih zemalja u svijetu i to kao samostalna neovisna nacija”, rekao je Daniel Miller, predsjednik Teksaškog nacionalističkog pokreta.

Miller inzistira da njegov pokret, utemeljen 2005., nikada nije bio toliko blizu ostvarenja svojeg cilja.

U 19. stoljeću Teksas je bio zapravo dio Meksika. Ali nakon rata za neovisnost, tzv. Teksaške revolucije, postao je suveren 1836. Samo devet godina poslije pridružio se Sjedinjenim Državama kao 28. savezna država.

Miller uspoređuje pokret za texit sa šokantnom odlukom o brexitu 2016. koja je dovela da izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

Rekao je da Teksas dijeli povijest i interese s ostatkom Sjedinjenih Država, ali, poput zagovornika neovisnosti španjolske regije Katalonije, smatra da središnja vlada ne razumije njihove probleme.

Dok se Amerikanci pripremaju za glasanje na predsjedničkim izborima u studenome, na kojima će najvjerojatnije birati između Bidena i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, pokret za neovisnost Teksasa želi da državna skupština donese zakon koji bi omogućio referendum o odcjepljenju.

Američki Ustav, međutim, to saveznim državama ne dopušta – naprotiv, secesija južnih država uključujući Teksas 1861. dovela je do Građanskog rata, najkrvavijeg u američkoj povijesti.

Teksašanin ili Amerikanac?

Secesionistički pokret u Teksasu postoji već dugo, ali je marginalan, rekao je Joshua Blank, istraživački direktor pri Projektu za teksašku politiku Teksaškog sveučilišta u Austinu.

Kriza na granici između Teksasa i savezne vlade „stvorila je situaciju koju ta skupina zaista nastoji iskoristiti kako bi njihova stajališta izgledala vjerodostojnija nego što zapravo jesu”, rekao je Blank.

Misty Walters, 50-godišnja kućanica koja je nazočila Millerovu govoru u tipičnom teksaškom grill restoranu, rekla je da ljudi u državi smatraju da su prvo Teksašani, a potom Amerikanci.

„Apsolutno smo izloženi invaziji”, rekla je, govoreći o rekordnom broju ljudi koji pristiže preko granice, većinom iz Srednje Amerike, što je postalo ključno pitanje u kampanji za predsjedničke izbore.

„Teksas se mora suprotstaviti i bolje zaštititi svoje građane”, rekla je.

Ispitivanje javnog mnijenja, koje je ovaj mjesec proveo Projekt za teksašku politiku, pokazalo je da 26 posto ispitanika smatra da su prvo Teksašani, a potom Amerikanci, u odnosu prema 27 posto 2014., što statistički nije značajna promjena.

„To ne znači da 26 posto ljudi podržava odcjepljenje od Sjedinjenih Država”, istaknuo je Blank.

Ispitivanje Newsweeka provedeno ovaj mjesec pokazalo je da 67 posto Teksašana želi da država ostane dio SAD-a.

Separatistički pokret velikim dijelom potiče „ideja da postoji jednoobrazna američka kultura koju se često povezuje s bijelom bojom kože”, rekao je Blank.

„I s obzirom na krizu na granici, to budi strahove u ljudima kojima je takva ideja američke kulture valjana”, dodao je.

„Dođite ga uzeti”

U gradu Eagle Pass na dalekom jugu Teksasa, guverner Abbott preuzeo je vojnu kontrolu nad područjem zvanim Shelby Park kod rijeke Rio Grande koja razdvaja Teksas od Meksika. Oko tog područja vodi se spor sa saveznom vladom.

Guverner, koji optužuje Bidenovu administraciju da ne uspijeva zaustaviti mnoštvo ljudi koji ulaze u državu, postavio je duž dijelova granice bodljikavu živu.

Biden je tužio Teksas inzistirajući da je kontrola granice oduvijek bila pod saveznom jurisdikcijom.

Miller, vođa pokreta za neovisnost, uspoređuje sadašnju situaciju s događajima 1835. kada je Teksas još bio dio Meksika.

Teksas je odbio vratiti top koji mu je Meksiko posudio i istaknuo je zastavu na kojoj je pisalo „Dođite ga uzeti”, potaknuvši uspješan teksaški rat za neovisnost.

Kao i u slučaju topa, napetosti oko parka u Eagle Passu dio su puno većeg problema, rekao je Miller.

On je to ocijenio simbolom „razrušenih odnosa između savezne vlade i država”.

No za razliku od rata s Meksikom, ili Građanskog rata, Millerovi ljudi misle da bi se secesiju ovaj put moglo provesti mirnim putem.

Blank to ne smatra vjerojatnim.

„Teksas se ne bi mogao mirno odcijepiti. Sjedinjene Države ne bi pregovarale s njima po povoljnim uvjetima.” – pišu Mediji.

Continue Reading

Vijesti

Z. Vukman: Što nam čeka ovoga ljeta? Veliku rusku ofanzivu? Bakterijsku pandemiju? Izvanredno stanje u SAD-u…?

Published

on

Zoran Vukman na svom fb profilu projecira moguće događaje u ovoj godini…

Ukratko, nekoliko ozbiljnih pretpostavki, kaže Vukman:

1. Mislim da će Rusija pokrenuti s početkom ljeta 2024.g. veliku ofenzivu na čitavoj ukrajinskoj bojišnici i da će krenuti na Kijev.

2. Svijetu latentno prijeti bakterijska pandemija. Ako bi došlo do epidemijske pojave bakterije rezistentne na svaki antibiotik, ljudi i djeca bi umirali od običnih upala kao i prije Flemingova otkrića penicilina. No zastrašujuće je što WHO uopće više i ne računa s antibioticima. Bilo bi logično da znanstvenici istražuju kako iznaći antibiotski odgovor na rezistentne bakterije a ne praktički pripremati svijet na odustajanje od antibiotika!? U Davosu u siječnju tema jednog panela je bila: svijet nakon antibiotika. Ne znam kako je mnogima promakla zlokobnost takve ideje. Penicilin je najveći posljednji izum u medicini koji je spasio mnoge živote. Zar će djeca sutra umirati opet od obične bakterijske upale grla!? Antibiotici se sve manje proizvode. To što su neke bakterije otporne na njih znači da treba naći lijek a ne prestati proizvoditi antibiotike. Bez penicilina je to nemoguće!

3. U Americi je za očekivati neko izvanredno stanje, bilo “plandemijsko” bilo u pogledu nemira i meteža druge vrste ili novih “lockdowna” jer je “dubokoj državi” cilj kontrolirati predsjedničke izbore u studenom 2024., svakako, svim sredstvima onemogućiti pobjedu Trumpa. Biden je potpuno dementan, zato je bitno tko će mu biti novi potpredsjednički kandidat/kandidatkinja. Ta osoba bi u slučaju Bidenova reizbora, nakon njegova odstupanja zbog zdravstvene nesposobnosti postala predsjednik/predsjednica. Michelle Obama?

4. Ljeto ’24. ili jesen ’24. nose u sebi zlokobni tajming za novu plandemiju ili za okidač Trećeg svjetskog rata. Odgovara i Zapadu i Istoku. Rusima je vremenski ključno krenuti na Kijev dok je nesposobni Biden formalno na vlasti, a Pentagonu iz drugih razloga – veliki rat, globalni kaos da bi sredili stanje kod kuće. Nerealno je očekivati regularnost američkih predsjedničkih izbora.

5. Ako bi parlamentarni izbori u Hrvatskoj bili u svibnju ’24., ili tijekom ljeta onda bi to značilo da je situacija izvanredna i da Plenković zna ono što mi ne znamo i priprema se za novu fazu globalne agende, je li to rat NATO-a i Rusije, pandemija ili nešto treće, vidjet ćemo.

Kako god bilo, nadam se da su sve ovo samo pretpostavke.

O Kini, Tajvanu i Bliskom istoku nisam ni govorio, samo Bog zna što će tek tamo biti.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved