Tanajske ploče – prvi europski identitet Hrvata

«Kad su na jednom kamenom spomeniku iz 13. st. pr. Kr. našli u Egiptu naziv: Izraelac, pisan jedan jedini put, svakome je od onda jasno, da su Izraelci nekoć boravili u Egiptu. Tako moramo zaključiti i o postojanju hrvatske naseobine na obali Azovskog mora, u Tanaisu».[1] 1. U drugoj polovici 19. stoljeća, uz mnoge, otkrivene … Nastavi čitati Tanajske ploče – prvi europski identitet Hrvata