Connect with us

Istaknuto

Otvoreno pismo predsjedniku Sabora, Vlade, Ustavnom sudu, saborskim zastupnicima…ne, ja nisam građanin drugog reda u Republici Hrvatskoj“

Published

on

Pozivam se na  Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/!3 i 85/15, i u sklade sa člankom 20, očekujem odgovor!

Prvo i osnovno

Cijepljenje protiv COVID -19 NIJE PROPISANO NIJEDNIM ZAKONOM KAO OBVEZNO,  prema tome necijepljeni po tom pitanju NISU PREKRŠILI ZAKON, KOJEGA NI NEMA!

Nisu prekršili ni moralne, ni etičke ni Božje zakone!

Zbog čega onda ne mogu ostvariti svoja građanska prava, zbog čega  su im  mnogim institucijama zatvorena  vrata  da čak ni do svog novca ne mogu doći u Hrvatskoj poštanskoj banci?

Krivnju necijepljenima  nametnuli ste upravo vi da sa sebe skinete odgovornost!

Tko štiti građane od diktature vladajućih?

Državljanin nije podanik svoje države ako je njen sustav utemeljen na društvenom ugovoru, jer se u njoj svjesno odričemo dijela svojih prava. Ni jedno tijelo države, a pogotovo javna uprava ili ona tijela, koja su poput policije zadužena za provođenje zakona, ne smiju se prema državljaninu odnositi kao prema podaniku.

Država, koja je po pretpostavci utemeljena na „društvenom ugovoru“ sustav je „vladavine prava“. Propisanom procedurom donose se zakoni koji jednako vrijede za sve pripadnike društva. Jednom donesen zakon obvezuje i onoga tko je donio zakon, pa tako nikako ne može važiti krilatica kako je iznad parlamenta samo Bog. Iznad nacionalnog parlamenta su Ustav kao temeljni zakonski akt države i sustav zakona koji određuju funkcioniranje države.

Pred zakonom smo načelno svi jednaki.

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Od samog početka krize oko epidemije virusom covid-19, Vlada RH nije postupala u skladu sa Ustavom i zakonima RH.

Vlada RH je od početka epidemije covid-19 kršila ljudska prava

Odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donosi Vlada, a ministar zdravstva donosi  odluku o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti. Uveden je  model upravljanja krizom prema kojem Stožer civilne zaštite može donositi sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva zajedno s Ministarstvom zdravstva  i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod  nadzorom Vlade Republike Hrvatske.

Ministar  zdravstva i Stožer civilne zaštite, donose  odluke i mjere kojima se neminovno ograničavaju temeljna  ljudska prava,  opravdane sa pozicije  hitnosti i brzog djelovanja protiv prirodnih nepogoda, u ovom slučaju epidemije covid-19. Međutim, takve mjere moraju biti  utemeljene na zakonu i donesene u zakonskoj proceduri, pa   dodatno podvrgnute parlamentarnom i sudskom nadzoru,  a ne nadzoru izvršne vlasti koja ih i donosi. Time se koncentracija vlasti svodi samo na izvršnu vlast što je suprotno  vladavini prava, načelu tripartitne vlasti i poštivanju prava  čovjeka kao najviših vrijednosti koje štiti Ustav RH.

Članak 14. Ustava RH

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Vlada RH nadalje nije posegnula za člankom 17 Ustava RH, nije proglasila izvanredno stanje, nego je uvela novo hibridno stanje (dopunom  članka 22a Zakona o sustavu civilne zaštite) koje nije bilo  predviđeno kao pravni okvir za ograničavanje ljudskih  prava i sloboda.

Ustavni sud je naravno sve vladine manipulacije potvrdio iako je ustavni sudac Abramović obrazložio  kako je vladajuća većina  ciljano izbjegla primijeniti ustavnu i zakonsku normu  da  se krizom upravlja pomoću zakona donesenih jednostavnom  umjesto dvotrećinskom većinom.( član 82 Ustava RH)

Povrijeđeno je pravo na slobodu kretanja

Mjere koje je Vlada RH donosila nisu se odnosile samo na zatvaranje državnih granica, već i na ograničavanje  slobode kretanja između općina i županija unutar Hrvatske.

Kretanje se ograničilo  samo na hitne službe, opskrbu, putovanja na posao ako se  posao nije mogao ograničiti na rad od kuće, te u svrhu izvješćivanja javnosti. Radi dopuštanja ulaska i izlaska s područja  prebivališta ili stalnog boravka u opravdanim slučajevima  uvedene su propusnice pa zamijenjene sa   e-propusnicama. 11. svibnja su ukinute e-propusnice.

Građani su tu mjeru stoički podnosili sa nadom da će pridonijeti bržem zaustavljanju epidemije. Stožer je u tom slučaju donio mjeru  koja nije bilo u Zakonom o sustavu  civilne zaštite kojima se ograničavaju ljudska ustavna prava, što sloboda  jest i moraju bit predviđene zakonom i određene od strane nadležnog tijela. U suprotnom, takve  mjere trebaju biti donesene u zakonodavnom postupku u  predviđenoj zakonskoj proceduri.

Zakonom  o zaštiti  pučanstva od zaraznih bolesti bila je propisana mogućnost  da se prisilno u karantenu mogu smjestiti samo osobe, a  ne cijela područja, a istaknuta je i nenadležnost Stožera civilne zaštite za izricanje takve mjere.

Isto tako tijekom cijelog trajanja zaraze covid-19 na ograničavanje slobode kretanja značajno je utjecala  mjera samoizolacije koja se provodila u trajanju od 10 ili 14  dana u odnosu na osobe koje su bile izložene riziku zaraze. Posebno je problematičan  nedefiniranost i nedosljednost  odredbi o načinu određivanju samoizolacije. Tijekom trajanja epidemije svjedočili smo čestim izmjenama mjera, odustajanja , pa opet mijenjanja i  kršenja mjera od strane samog Stožera. U praksi su se mjere određivale telefonom bez dobivanja pismenog rješenja o obvezi samoizolacije i mogućnosti žalbe.

Sve to dovodilo je  do nepovjerenja građana u rad Stožera uz stvaranje atmosfere pravne nesigurnosti zbog kriterija  oko stavljanja u samoizolaciju i  izricanja novčanih kazni zbog  kršenja mjera.

Ograničava se sloboda okupljanja

Opravdano ograničavanje prava na javno okupljanje uslijed  ugroze zarazom covid- 19 postalo  je sporno zbog nejednakih kriterija  po kojima su se izdavale dozvole.

Javno okupljanje treba svima biti dostupno pod istim uvjetima, a svjedoci smo kako sami vladajući nisu poštivali mjere okupljanja i nošenja  maski na okupljanjima u zatvorenom prostoru.

S mjerama ograničenja okupljanja otvorilo se pitanje zaštite prava na privatnost,  odnosno granice do koje je javna vlast u mogućnosti nadzirati život građana.

Prema mišljenju ustavnog stručnjaka  riječ je o mjeri koja uopće nije  propisana zakonom, kao i o mjeri koja na ozbiljan način ulazi u ustavno zajamčeno pravo na privatnost, pogotovo s obzirom na to da se za kontrolu provedbe te odluke zadužuje policija, iz razloga što javna vlast uopće nema ovlast propisivati zabrane za privatne prostore.

Članak 17.

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike.

Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

„Jednostavno rečeno, procedura koju predviđa čl. 17. je osigurač protiv prešutnog klizanja u policijsku državu pod izlikom obrane nacije“ Docentica ustavnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Ana Horvat Vuković.

 Predsjednik Sabora i  saborski zastupnici pretvorili su Ustav RH u mrtvo slovo na papiru, a predsjednik države potpisao, kada su izglasali  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti! Naime  u članku 17 stavak 3, Ustava RH jasno piše da čak ni u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava „o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi“

Surovo ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje kao direktna posljedica uvođenja COVID-potvrda dokaz je da su one neustavne, ma što o tome izglasaju ustavni suci ( koje je postavila politika)

Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Hrvatski sabor donio je po hitnom postupku Izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 143/21), koje su stupile na snagu 25. prosinca 2021. godine, čime se obveza provođenja, sredstava te stručnog nadzora nad provođenjem mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti prenosi na javnopravna tijela.

Vlada se drži članka  16, Ustava RH, zanemarujući članak 17.

Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Kažnjavanje zbog ne posjedovanja covid potvrde je neustavno po članku 17 stavak 3 Ustava RH- ponavljam:

U članku  17 stavak 3, Ustava RH jasno piše da čak ni u slučaju neposredne  opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava „o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi“

Danas sam bila izložena ponižavajućem postupku, kao izravnoj posljedici uvođenja covid-potvrde, a Ustav kaže da ni u slučaju „neposredne opasnosti za opstanak države“ ne smije takvo ponašanje biti posljedica!?

Dakle ispričati ću cijeli događaj:

Dobila sam pismo od  Porezne uprave na najamninu stana od moje pokojne mame. Stan smo naslijedili brat i ja i ja sam svoju polovicu prepustila bratu, tako da nisam više suvlasnik stana.

Sudsko rješenje dostavila sam Poreznoj upravi još prošle godine u rujnu mjesecu, međutim kako je naša administracija troma i neažurna unatoč digitalizaciji, Porezna uprava mi je poslala plan uplata poreza za cijelu 2022.godinu za stan koji nije u mom vlasništvu!? Krasno!?

Uputila sam se u Poreznu upravu ponovno dostaviti Sudsko rješenje da nisam vlasnik stana, ni ne razmišljajući da nemam covid potrdu.

Zaustavio me zaštitar. Razgovor koji nije bio nimalo ugodan tekao je ovako:

Lili; Dobar dan! Trebala bi dostaviti Sudsko rješenje u službu za najamnine.

Zaštitar: Imate covid –potvrdu?

Lili: nemam!

Zaštitar: e onda ne možete ući.

Lili: pa ni ne moram ulaziti, neka službenica samo dođe uzeti

Zaštitar: ne može i što još radite ovdje, izvolite se udaljiti

I ja sam pokunjeno počela silaziti niz stepenice. Međutim svakom stepenicom u meni  je počelo „kuhati“ i pojačavao  se otpor i prkos  „Ma što sam ja građanin drugog reda“, mislim si u sebi. „ zar ja u svojoj domovini za koju se moj suprug kao dragovoljac borio, za koju su toliki životi žrtvovani , preko 16 tisuća branitelja poginulo,  ne mogu u državne institucije, ni dokazati   da me ta  nesposobna  institucija neopravdano tereti za porez na imovinu koja nije moja!?“

Stanem i razmišljam  „ E nećeš, idem natrag tražiti  svoje pravo! “

Velikom brzinom roje mi se misli:

Po članku 14 Ustava svi smo pred zakonom jednaki, nema diskriminacije, a covid potvrda nije iznad Ustava RH.

Nitko nije iznad Ustava RH, bez obzira koju funkciju obnaša!

Sjetim se vladinih   izigravanja  važećih i zakonskih normi, pravnoj nesigurnost, da sve može “i ovako i onako”i onda izjave premijera Plenkovića da on može sve što hoće što, pa  farse oko e-savjetovanja, koje je Vlada raspisala, na kojem sam sudjelovala,  gdje je unatoč 2 478 primjedbi i prijedloga  bez uvažavanje ijedne primjedbe,  Sabor izglasao  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sa famoznom covid-potvrdom, još više mi se povećao prkos.

Pod krinkom brige za građanstvo i zdravlje nacije uvode se mjere koje sasvim sigurno krše ljudska prava. Nezakonito ili meta-zakonito ukidaju se ljudska u građanska prava 40% hrvatskih građana.

Unatoč zakonskim  i ustavnim  mehanizmima, kojih se moramo držati Vlada RH ih izigrava i time gubimo one vrijednosti slobode i ljudskih prava koje su u demokratskom društvu važnije čak i od ljudskih života.

Trebamo poštovati vlastiti Ustav i vlastite zakone. U demokratskom društvu sloboda se očituje upravo u tome, u poštovanju zakona., a ne u stvaranje građana drugog reda!

A zakona o obveznom cijepljenju nema!

Ojačana tim uvjerenjem vratim se natrag, a zaštitar onako osorno kaže da me ne može pustiti unutra, jer će on odgovarati, pošto su zakonom propisane kazne veoma visoke, na što ja odgovaram:

„ Evo da bi sa vas skinula odgovornost, pozovite Policiju, ja ću ih  ovdje mirno sačekati.“

Zaštitar se na to uzvrpoljio, vidio da sam spremna čekati i ustrajati u svojem  pravu na uslugu državnih službi i otišao unutra.

Konzultirao se sa nekim i izašao da mi kaže neka malo sačekam dok službenica izađe. Ubrzo je službenica izašla, uzela moje dokumente, fotokopirala i vratila mi originale.

Ja sam se pristojno zahvalila i otišla ostvarivši svoje građansko pravo pristupa državnim institucijama bez covid-potvrde.

Izglasavajući covid potrdu, saborski zastupnici prekršili su Ustav RH,  članak  17 stavak 3, jer  su izglasavanjem covid potvrde necijepljenima onemogućili pristup u sve državne institucije, Poštu, Hrvatsku poštansku banku,  iako necijepljeni nisu  učinili ništa protuzakonito.  Svojom odlukom stvorili su državu apsurda, napravili kaos, diskriminaciju, a za što?

Covid potvrda nije garancija za zaustavljanje zaraze,  jer je ni ova cjepiva i sva docjepljivanja nisu  zaustavili, nego se i dalje širi stalno  novim sojevima. Prema tome inzistiranje na covid potvrdi je samo iskazivanje državnog terora, diktature i srljanje u totalitarizam.

A u članku 17 stavak 3  Ustava RH jasno piše

„Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

Vlada RH na čelu na Andrejom Plenkovićem veoma dobro zna da cijepljenje nije obavezno, ali to im nije zapreka da  na sve moguće načine vrše pritisak za cijepljenje! Mamila je Vlada novcem, nagradama, poklonima i privilegijima, da bi na kraju i Katoličke biskupe nečim ucijenila ili potkupila da joj se i oni pridruže.

 Veoma je indikativno, da biskupi promjene mišljenje dva puta u jednom danu i to nakon susreta premijera Plenkovića sa kardinalom Bozanićem!?

Svjedoci smo užasnog ponekada i degutantnog medijskog pritiska na nacijepljene, nazivaju ih svakakvim pogrdnim imenima, optužuju ih i okrivljuju za broj mrtvih, zaraženih i oboljelih, koji su po njima posljedica necijepljenja,  a sada je već poznato da i cijepljeni sa covid potvrdama šire zarazu i obolijevaju.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2020.godini

 • prvi uzrok smrti su  bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 22.817 osobe.
 • Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.508 osoba.
 • Od bolesti endokrinog sustava, trećeg po redu uzroka, umrlo je 4.735 osoba.
 • Četvrti uzrok smrti je covid-19. Od posljedica covida u Hrvatskoj je prošle godine umrlo 4.478 osoba.

A od početka epidemije do 26.prosinca 2021.godine umrlo je ukupno 12 324 osobe. Skoro dvostruko manje nego od moždanog udara u jednoj godini 22 817 umrlih.

https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/

I ne samo to nego evo apsurda koji proizlazi iz brojki:

U 2020.godini od Covid-19 umrlo je 4 478 osoba bez cjepiva!

U 2021.godini od Covid -19 umrlo je 12 324 osobe  sa preko 50% cijepljenih osoba u RH!?

OBJASNITE MOLIM VAS!

A tek koliki obolijevaju i umiru od tih nedovoljno istraženih i nezdravih cjepiva.

 Niti jedan proizvođač cjepiva ne želi preuzeti odgovornost za nuspojave i smrtne posljedice njihovog cjepiva, i to su posebno naveli u ugovoru sa svakom državom. Toliko o sigurnosti cjepiva.

https://faktograf.hr/2021/03/05/cijepljenje-srcani-udar-cjepivo-statistika/

Primjerice, članci 14. i 15. ugovora između AstraZenece i EU koji govore o obeštećenju cijepljenih osoba kompaniju oslobađaju od odgovornosti za niz neželjenih posljedica. Iako je ugovor zatamnjen na povjerljivim dijelovima, vidljivo je da te posljedice uključuju smrt, fizičku, mentalnu ili emocionalnu ozljedu, bolest, invaliditet, strah od gore navedenog, gubitak imovine i slično.

Zato je EU Komisija dala prijedlog EU Parlamentu da se osnuje Fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv COVID-19

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_HR.html

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19”

Europski parlament

A Budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojava nakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19:

– 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech,

– 373 285 za cjepivo AstraZeneca,

– 117 243 za cjepivo Moderna,

– 27 694 za cjepivo Janssen[1];

B. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice;

C. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba:

– 4198 za cjepivo Pfizer[2],

– 1053 za cjepivo AstraZeneca,

– 392 za cjepivo Moderna,

– 138 za cjepivo Janssen;

D. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima;

1. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

Europska unija osigurala je oko pet milijardi doza cjepiva protiv covida-19 za iduće dvije godine

-rekao je povjerenik Europske komisije Margaritis Schinas u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu_hr

Ako EU ima  447,7 milijuna stanovnika, sa pretpostavkom da se svi stanovnici cijepe to je 11 doza cjepiva po stanovniku!? Ako se izuzme oko 100 milijuna djece iz cijepljenja to bi bilo 14 doza po svakom odraslom stanovniku!? Koliko puta će se trebati cijepiti?

Po kojim kriterijima se nabavlja cjepivo?

Postavlja se sasvim opravdana sumnja u pogodovanje  farmaceutskim koncernima samo za ostvarenje što većeg profita, jer tolike doze cjepiva realno se neće utrošiti.

DEMANTIRAJTE MOJE OPRAVDANE SUMNJE

Osobito u svijetlu Billa Gatesa

https://www.cnbc.com/2021/12/30/bill-gates-top-goal-in-2022-ensuring-covid-19-is-the-last-pandemic.html?&qsearchterm=bill%20gates

Koja je to politika cijepljenja?

https://informator.hr/vijesti/osigurano-vise-od-pet-milijardi-doza-cjepiva-za-sljedece-dvije-godine

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je da je u trenutku kada se broj zaraženih povećava ključno osigurati učinkovite mjere, naglasivši da se to posebno odnosi na adekvatno provođenje kampanje cijepljenja.

“Moramo učiniti sve kako bismo se borili protiv dezinformacija i nesklonosti cijepljenju”, rekao  je Michel.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako u Europskoj uniji trenutno postoje ogromne razlike u procijepljenosti.

“U nekim zemljama članicama jedva je 29 posto odraslog stanovništva cijepljeno, a u drugima više od 92 posto”, rekla je šefica EK-a i istaknula da “moramo bolje razumjeti zašto neki ljudi ne žele cjepivo”.

“Moramo informirati ljude, objasniti im zašto se trebaju cijepiti. U Europi imamo dovoljno cjepiva za sve”

Naravno i više nego dovoljno, samo što vam ljudi ne vjeruju, kako ćete im „objasniti“, izgubili su  povjerenje upravo zbog nelogičnih i spornih poteza pogodovanja farmaceutskim koncernima.

“To su cjepiva koja su pouzdana, znanstveno provjerena i potvrđena od strane neovisnih tijela. Sada moramo uvjeriti sve one građane koji se nisu cijepili da to učine”, izjavio je Margaritis Schinas, Komisijin povjerenik za promicanje europskog načina života.

Kako će vam ljudi vjerovati da su cjepiva pouzdana kada se treba stalno nadocijepljivati i kada se povećao broj umrlih u 2021.godini unatoč cijepljenju?

I još nešto najvažnije što farmaceutske tvrtke neće preuzeti odgovornost za nuspojave i posljedice koje uzrokuje cjepivo!

I Vlade ne žele preuzeti odgovornost, nego je prebacuju na necijepljene!

I što onda rade da bi ljude „uvjerili“  da se cijepe? Prisilom, donose zakone  o covid potvrdama, onemogućavanjem normalnog života, segregacijom, diskriminacijom, smještajem u logore? Što nas još čeka?

Umjesto u prevenciju, jačanjem imuniteta , ulaganjem u razvoj lijekova,  pristali ste na ucjene farmaceutskih tvrtki neučinkovitim cjepivom i omogućili im basnoslovnu zaradu!

Medijska manipulacija

Sve se to u medijima zataškava, zabranjuje. Brišu  se postovi, komentari, blokiraju oni koji objave, samo da bi se širila panika i strah koji bi ljude potaknuo na cijepljenje.

Demoralizirajuće je svakodnevno objavljivanje podataka o zaraženima i umrlima! Zamislite kako bi djelovalo na obrambeni moral u vrijeme Domovinskog rata da se svaki dan objavljivalo koliko je ljudi poginulo i pobijeno?

Znaju to medijske kuće veoma dobro, a naročito je degutantno nazivati ljude „ antivakseri“ kao da su najgori zločinci, a ustvari ne rade ništa protuzakonito. Najave obveznog cjepljenja osobama iznad 65 godina isto je  diskriminacija. Prije svega sama riječ  je odvratna, tuđica, izvedenica i nije iz hrvatskog jezika. Protivnici cijepljenja sa tim cjepivom , a ne općenito protivnici cijepljenja,  samo koriste slobodu izbora koja im je na raspolaganju kod cijepljenja! Cijepljenje  nije obvezno zakonom!

Lili Benčik/hrvatskepravice

Istaknuto

Mali noćni razgovori, dopisivanje sa Ivom Josipovićem

Published

on

Zanimljivo je čitati različita mišljenja i svjetonazore i kako i na koji način se ljudi bore i brane svoje stavove!

Moj način je uvijek snaga argumenata, kojima poduprem i objasnim svoj stav i povijesnu istinu.

Međutim ljudi misle da je dovoljna njihova riječ! Riječ pojedinca nije argument, nije dokaz, ona samo izražava njihovo mišljenje.

Javna komunikacija odražava kulturu, znanje, svjetonazor, etiku i moral i integritet svakog sudionika. Odražava i koliko je sposoban dokazati svoje stavove.

Malo ima onih koji raspravljaju snagom argumenata.

Prenosim samo svoje komentare, jer zbog prava na privatnost, tuđe nemam pravo bez dopuštenja iznositi javno. Iz mojih odgovora može se zaključiti o čemu se raspravlja.

<[email protected]>

6. lip 2024. 16:37

G. Josipoviću, kako se vi nađete pozvani komentirati i optuživati ljude koji drugačije misle u pluralnom i demokratskom društvu, gdje bi trebala vladati sloboda mišljenja, dok ne krše Ustav i zakone RH, ja ću vam odgovoriti. Po vokaciji i obrazovanju, od vas bi se  OČEKIVALO  široko sagledavanje  povijesnih činjenica  i u skladu sa  Deklaracijama Vijeća EU i EU Parlamenta vrednovanje ljudi i događaja, jer Hrvatska je članica EU i UN.
Po vašim riječima vi ste još uvijek u jugo-jednoumlju, VELIČATE  Tita i Jugoslaviju. a k tome kao pravnik  ne priznajete  komunističke zločine koje je Tito naredio.
Moram napomenuti da sam starija od vas, rođena i cijeli život provela u Puli, blizu Brijuna, kao školarka obvezno smo ga satima čekali , mahali zastavicama da Tito vidi kako ga pioniri “vole”,  i da sam živi svjedok života u Jugoslaviji. Dakle ne možete mi reći da sam ” ostarjeli ustašoid“, jer u Istri nije bila NDH na vlasti, niti sam u životu vidjela ustaše, ali komuniste- fašiste i njihove zločine jesam.
Kao političar trebali bi znati da su komunistički zločini poznati u svijetu. Puno je Rezolucija izglasano o osudi zločina komunizma.
1.. Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća EU, broj 1096. prihvaćena  27. lipnja 1996. govori o potrebi lustracije, koja u Hrvatskoj nije provedena. U njoj se navodi da su totalitarni komunistički režimi koji su vladali u srednjoj i istočnoj Europi, a koji su još uvijek na vlasti u nekoliko zemalja svijeta, bili, bez iznimke, obilježeni masovnim kršenjima ljudskih prava. Ta kršenja  uključivala su pojedinačna i kolektivna ubojstva i smaknuća, smrti u koncentracijskim logorima, izgladnjivanja, deportacije, mučenja, prisilni rad i druge oblike masovnog fizičkog terora, progone na temelju nacionalne i vjerske pripadnosti, kršenje slobode savjesti, misli i izražavanja, slobode medija, a osim navedenih kršenja ljudskih prava, obilježje komunističkog režima je i nedostatak političkog pluralizma. Zločini su opravdavani u ime teorije klasne borbe i načela diktature proletarijata, pod krinkom čega je bila ozakonjena likvidacija  ljudi koji su zbog svog neslaganja sa komunističkom ideologijom, označeni  opasnima za izgradnju novog društva i, kao takvi, proglašeni  su neprijateljima totalitarnih komunističkih režima.

U tom smislu, sve su zemlje, ako to dosad nisu učinile, pozvane procijeniti povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, jasno se distancirati od zločina počinjenih od totalitarnih komunističkih režima te ih osuditi bez ikakvih nejasnoća. 

Parlamentarna skupština Vijeća Europe Rezolucijom je snažno osudila masovna kršenja ljudskih prava od totalitarnih komunističkih režima te je izrazila sućut, razumijevanje i priznanje žrtvama tih zločina, a ohrabrila povjesničare širom svijeta da nastave svoja istraživanja u cilju utvrđivanja i objektivne provjere onoga što se dogodilo.
2.Na osnovu te Rezolucije i Rezolucije 1481/2006 o osudi zločina totalitarnih režima u koje spada i komunizam Hrvatski je Sabor 30. lipnja 2006. izglasao

Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine, NN 76/2006,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_76_1786.html

3.. Isto tako trebali bi znati, ali se pravite da ne znate da je EU Parlament 19.rujna 2019. izglasao Rezoluciju kojom izjednačuje po zločinima sve totalitarne režime. U Rezoluciji se jasno napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljavanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava, Što se odnosi i na područje Republike Hrvatske gdje još uvijek postoje brojni trgovi, parkovi i ulice kojima se veliča totalitarni komunistički režim i lik Josipa Broza Tita.
Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP)

Usvojeni tekstovi – Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe – Četvrtak, 19. rujna 2019. (europa.eu)
Niste u pravu kada veličate Tita. Možete vi njega veličati, ali onda ne poštujete ni Hrvatski Sabor koji je DEKLARACIJOM NN 76/2006, osudio zločine od 1945-1990.
Ne poštujete Deklaracije Vijeća EU, ni EU Parlamenta, a ni Ustav RH, u kojem nigdje izrijekom ne piše da je u Ustavu “zapisan antifašizam” ali jasno izrijekom piše da je današnja RH nastala:

“-na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.
– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.”

Tko su dakle “velezločinci i veleizdajnici”? Tko je izdao i ubijao koji narod? 

I jedni i drugi svaki sa svojim razlozima, sa ogromnom razlikom što su nacisti, fašisti , ustaše , četnici i razne druge formacije izgubili rat, odgovarali za svoje zločine, osuđeni i bili kažnjeni, mnogi i pogubljeni.  

Dok su pobjednici, ne poštujući nikakve međunarodne norme i Konvencije o ratnom pravu i ratnim zarobljenicima počinili masovne zločine i likvidacije ne samo poraženih vojnika nego i civila, žene , djece i staraca, a da za te zločine nikada nisu odgovarali niti bili kažnjeni.

Vi kao čovjek i kao pravnik trebali bi osuditi svaki zločin, ma tko ga počinio, izuzev u samoobrani, a ne veličati zločinca i na njemu i zločinima graditi brand i proglasiti ga velikanom, jer definitivno velikan nije. Veliki je bio bonvivan, uživao u kultu ličnosti, putovao na naš račun Galebom po svijetu i izigravao humanista, mirotvorca.

Čisti  povijesni revizionizam za isprane mozgove,  jer treba skinuti odgovornost komunista za počinjene zločine.
Pa da vas i javnost  podsjetim na  povijesne  činjenice: i to logičnim slijedom:
1.Tko je vodio Narodnooslobodilačku borbu 1941-1945.godine?
Komunistička partija Jugoslavije
2. Tko je vodio Komunističku partiju Jugoslavije?        
Josip Broz Tito
3.Tko je bio doživotni predsjednik KPJugoslavije?
Josip Broz Tito
4.Tko je bio vrhovni zapovjednik Jugoslavenske vojske JNA?
Maršal Josip Broz Tito
5.Tko je vladao u Jugoslaviji , koja stranka?
Komunistička partija Jugoslavije, sa predsjednikom Josipom Brozom Titom
6.Koji društveni sistem je vladao u Jugoslaviji?
Komunistički sa Komunističkom partijom na čelu, koji su preimenovali u -socijalistički. Na 6. kongresu u Zagrebu 1952. Komunistička partija Jugoslavije -KPJ, promijenila  je naziv u Savez komunista Jugoslavije- SKJ.
7. Što je bila Narodnooslobodilačka borba?
Oslobodilački rat i komunistička revolucija za novo  komunističko društveno uređenje.
Znači Komunizam je samo zamijenio fašizam i nacizam i nastavio teror, progone i likvidacije samo po drugoj osnovi. Umjesto rasnih zakona, progonilo se i ubijalo na temelju političkog i vjerskog svjetonazora ili opredjeljenja.
I što je još gore i nevjerojatnije da  nikome ne padne na pamet osuditi komunističke zločine počinjene u Jugoslaviji, kao da je to nešto najnormalnije. Zločinci su nakon masovnih zločina i likvidacija hvaljeni i slavljeni kao narodni heroji, bili nagrađivani kao zaslužni članovi društva i zajednice!
Ali zločin je zločin!  Ma tko ga počinio i u kojem režimu i sa kojim razlozima, ostaje zločin!
I nakon pada Komunizma ostaju zatajeni,  ušutkani i nekažnjeni.

Žrtve komunizma u Jugoslaviji
U Hrvatskoj je nađeno do  2 000 godine, kada je komisija ukinuta,  850 grobišta.U Sloveniji je nađeno 620 grobišta sa najviše hrvatskih kostiju. Ukupno 1450 masovnih do sada otkrivenih  grobišta dokazuju industriju zločina, sistemski organizirani  zločini. Samo u Zagrebu je oko 130 prikrivenih grobišta, po samom gradu i u pod Sljemenskoj zoni.
Prema martirologiju don Ante Bakovića poimence sa slikama dokumentirano je ubijenih  664 svećenika,30 časnih sestara sa  još 200 svećenika ubijenih  u Sloveniji. Usporedivši sa Slovačkom koja je po broju stanovnika i površini približna sa Hrvatskom ubijeno je 14 svećenika!?
U Jugoslaviji je ubijeno više svećenika nego u svim komunističkim zemljama zajedno uključivši i SSSR.

Likvidacijama  u  iseljeništvu je pobijeno 88 Hrvata od strane jugoslavenske tajne službe UDBE.
Montirani politički procesi, za neistomišljenike, što je danas ljudsko pravo ugrađeno u Deklaraciju o ljudskim pravima i Ustavu RH.
Od 1945-1990 je bilo 30 000 tisuća montiranih sudskih političkih procesa i kako su bili skupni osuđeno je 100 -120 tisuća ljudi .
Logori su bili na Golom otoku, Sv. Grguru, Stara Gradiška, Lepoglava, Požega…Ukupno 536 833 pobijenih od komunističke ruke je po vama zaslužilo smrt, a njihovi ubojice nisu zaslužili kaznu?! Po kojem to Zakonu i pravu prof. dr. sc. Ivo Josipović?

Lili Benčik

<[email protected]>

04:05

Dobro jutro g. Josipoviću

Uopće se ne uzrujavam.  Zašto niste upotrijebili odgovor svima? 

Zato da vam se ne smiju zbog vaše indoktrinacije. Uživam u polemici sa ovako indoktriniranim mozgovima kao što ste vi, kojima ni sve škole, ni svi doktorati ne pomažu da mogu objektivno sagledati povijest. 

Gdje ste vi pročitali da veličam ustaše. U mom tekstu toga nema. Dapače napisala sam vam, da u Puli gdje sam rođena i gdje živim nije bila NDH, ni ustaša.

Napisala sam da su  nacisti, fašisti, ustaše, četnici i drugi odgovarali i bili kažnjeni za svoje zločine, a da komunisti nisu odgovarali ni bili  kažnjeni za svoje zločine. Upravo zato što nisu bili kažnjeni misle da im je dopušteno činiti zločine u ime i za svoju ideologiju.

Ukazujem vam da niste ništa bolji od njih, da ste svrstani s njima u isti koš po zločinima koji su poslije službenog proglašenja završetka rata počinjeni-U MIRU. Titoisti nisu ubijali samo ustaše, nego i žene, djecu i starce. Ne samo ubijali nego im prije LIKVIDACIJE  oduzimali sve što su imali, tako da su vagoni opljačkane  zlatnine iz Slovenije odlazili za Beograd. 

A još k tome vi kao pravnik branite zločine jugo-komunista i ne priznajete ni Deklaracije Vijeća EU, EU Parlamenta, ni Hrvatskog Sabora. Tu se vidi koliko vaša indoktrinacija sužava mogućnost objektivnog promišljanja, niste uopće razumjeli što sam vam napisala.

Za vas su to “povijesne, političke i druge besmislice kojima ( neuspješno) prekrajate povijest” 

Ufff jadno! Ustvari nisam ni očekivala ništa bolje, jer veoma dobro poznajem takav isključiv način razmišljanja. Ničim vam ne uskraćujem pravo na vaše mišljenje, samo vam ukazujem da niste u pravu, da vas povijesne činjenice demantiraju. O tome se radi.

Naravno demokracija dopušta sve načine razmišljanja s lijeva na desno i s desna na lijevo ukoliko se ne ugrožava demokratski poredak. Svi imaju bravo boriti se za svoje mišljenje, ali snagom argumenata, a vi niste ponudili niti jedan. 

I nisam vas ja uključila na ovu mail listu, i mene su uključili bez pitanja, iako  sam tražila da me skinu! 

U konačnici mi je i  drago, jer se potvrđuje kako totalitarni mozgovi nisu sposobni demokratski razmišljati i kako su potencijalni izvor novih zločina,  jer ne priznaju da je njihova ideologija u osnovi zločinačka.

Lp Lili Benčik

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Istaknuto

SRAMOTAN GOVOR Bezlične individue bi trebale prvo pročitat “Ministar i pokolji” N. Tolstoya…

Published

on

Preporuka Urški Raukar, zastupnicima( 10)   političke platforme Možemo,  njihovim biračima, osobito onima 2431  koji su joj dali preferencijalni glas neka pročitaju knjigu „ Minister and the Massacres“-   MINISTAR I POKOLJI, koju je  još 1986. godine napisao Nikolaj Tolstoj (80), ruski grof i engleski povjesničar.

U svojoj knjizi Tolstoj, naime, tvrdi da je Britanska armija zarobljenike izručila sovjetskoj, odnosno, jugoslavenskoj armiji, a one su ih, pak, masovno likvidirale. Odgovornima za to, Nikolay Tolstoy proglasio je britansku armiju i, konkretno, Harolda Macmillana, tada ministra-rezidenta britanske vlade pri Savezničkoj komandi za Sredozemlje, kasnijeg premijera. Ocjenjujući njihovu odluku da se zarobljeni neprijatelji i druge izbjeglice predaju sovjetskoj i jugoslavenskoj armiji, kao nehuman i nedostojan čin, on je izravno odgovorne britanske oficire, zapravo, optužio za ratni zločin. Lord Aldington je dao ključnu naredbu koja je  odredila sudbinu kozaka i otkrila ulogu Britanaca u titovom masakru hrvatskih žrtava. Lord Adlington ga je tužio, Tolstoj je izgubio pravnu bitku, proglašen je  krivima za klevetu, engleski  sud kaznio ga je sa dva milijuna funti globe,  koju je Europski sud za ljudska prava poslije  povukao.

Knjiga je bila cenzurirana u Britaniji. Sve javne knjižare dobile su službenu naredbu britanske vlade da unište svoje primjerke. Međutim istina uvijek nađe put, ma koliko je zabranjivali i sakrivali!  Englezi prema britanskim propisima, nakon 30 godina skidaju embargo s najvećeg dijela diplomatskih spisa, korespondencija vlade i Foreign Officea, te dokumenata Ministarstva rata. Međutim, dio najpovjerljivije dokumentacije,  vojne i obavještajne, zadržava se pod embargom 75 godina, pa je trebala biti dostupna istraživačima 2020. godine! Ali  Englezi su za još 20 godina produžili tajnost dokumentacije o Bleiburgu!

Titovi zločini konačno su otkriveni unatoč sakrivanju, bezočnom kultu ličnosti i strahu koji je nametnut ljudima ako progovore.

Sramotan, diskriminacijski i isključiv govor suprotan je:

 • Rezolucijama Vijeća EU 1096  i 1481/2006, 
 • Deklaraciji o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj1945. – 1990. godine, NN 76/ 2006 i
 • Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP)) koje nisu novijeg datuma pa da se za njih ne zna.

Slobodan govor saborska  zastupnica  Urška  Raukar Gamulin svojih je pet minuta iskoristila kako bi progovorila u ustaškim zločinima 1945. godine za vrijeme NDH.  Izjednačavanje Republike Hrvatske sa NDH je  neprestana mantra jugonostalgičara  koji se ne mire sa samostalnom RH , iako sveobuhvatno koriste sve blagodati koje im ta današnja Hrvatska pruža.

Zastupnica Raukar Gamulin je istaknula kako je na godišnjicu Bleiburga, govoreći o ustaškim vojnicima, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Tomo Medved uz prisustvo predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, rekao kako će Vlada Republike Hrvatske danas i ubuduće komemorirati žrtve i iskazivati im počast i zahvalu. “Na isti dan je ministar Ivan Anušić objavio kako su 1945. godine ubijani hrvatski vojnici.” – dodala je zastupnica Raukar Gamulin. Zastupnica Raukar Gamulin je također istaknula kako ministar Anušić vojnike fašističke i kvislinške NDH naziva hrvatskim vojnicima što je suprotno Ustavu Republike Hrvatske.

Naravno da su bili hrvatski vojnici, kao što su bili njemački ili talijanski. Ne može im se brisati narodnost, bili su Hrvati, kao što su bili Hrvati i mnogi partizanski zločinci!

Zločin je zločin ma tko ga počinio, s time da Urška Raukar osuđuje Hrvate NDH kao fašističke i kvislinške vojnike , a zločine partizana Hrvata kao vojnike  iz bivše Titove NOB i Jugoslavije ne osuđuje.

Točno joj je odgovorio predsjednik Hrvatskog sabora porušivši joj kako je napravila ozbiljnu zamjenu teza jer je bio prisutan na komemoraciji, čiji je pokrovitelj Hrvatski sabor, gdje je iskazan pijetet prema žrtvama koje su ubijene bez suda.

Žrtva je žrtva ma od koga zločin počinjen, jer da je po pravdi i pravednosti, svi koji su se predali na Bleiburgu trebali su biti tretirani kao ratni zarobljenici  po Ženevskoj konvenciji o predaji ili zarobljavanju vojnika,  zaštiti zarobljenika u logorima i  pomoći ranjenicima i bolesnicima u vojskama na bojnom polju od 27. srpnja 1929.

Međutim Englezi su prekršili tu konvenciju, zato su i proglasili tajnost dokumentacije vezano uz Bleiburg i kada je istekla 2020 produžili za još 20 godina.

Tito uopće nije poštivao ni primjenjivao nikakve međunarodne konvencije.

O temi Bleiburga opširno i dokumentirano pisao je još 1989. Darko Bekić „Slučaj Bleiburg”: nova istraživanja, nova iskušenja

Institut za suvremenu povijest, Zagreb, SFRJ

https://hrcak.srce.hr/file/315367

Hrvatski Sabor prihvatio je  na temelju notifikacije o sukcesiji (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, broj 1/92,   bez posebnog sporazuma sve Međunarodne Konvencije u slučaju ratnih sukoba i njihovih posljedica NN 5/1994

Svi  zastupnici u Hrvatskom Saboru,  prema poštivanju institucije Sabora,  kao najviše zakonodavne institucije države Hrvatske, trebali bi proučiti rad i dokumente koje je Hrvatski Sabor u tijeku svoga djelovanja donosio i izglasavao, da se ne dogodi ovakva blamaža i neznanje koje je kao zastupnica pokazala  Urša Raukar -Gamulin!

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Istaknuto

Zar su Novosti SNV-a medijska „sveta krava“ u Hrvatskoj?

Published

on

U Hrvatskom Saboru 17.travnja 2024. potvrđena je nova Vlada RH.

SDSS više nije dio vladajuće koalicije, pa je zanimljivo pratiti izjave predsjednika Milorada Pupovca i naravno pisanje njegovih glasnogovornika u glasilu Novosti.

Milorad Pupovac je na osnivačkoj skupštini Sabora rekao da se u Hrvatskoj  mora “graditi vedro, optimistično društvo koje ima jasne ciljeve, koje je okrenuto budućnosti, a ne neprestano prošlosti…“

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pupovac-ovu-vladu-necemo-podrzati-sanitarni-kordon-oko-sdss-a-je-opasna-politika-foto-20240517?meta_refresh=1

Licemjerno,  podlo  i pokvareno,  čak i od plači mačka Pupovca, koji živi od prošlosti, proziva i uspoređuje  sadašnju  Hrvatsku sa NDH, koji nikada nije rekao lijepu riječ o Hrvatskoj, a gradio bi „vedro i optimističko društvo“

Plačljivim glasom i tužnim izrazom lica, prijetvorno priča o govoru mržnje u saboru,  kako je on često meta  govora mržnje i vrijeđanja i kako  mu je rečeno da ne bi trebao biti u Hrvatskoj.

“Zato govor mržnje u ovom saboru, kakav smo jučer čuli, sraman je bio, nedopustiv je bio. Govorim to zato jer sam bezbroj puta dobio sličnu poruku. Govorim to zato jer sam i nedavno dobio poruku da mi nije mjesto u Hrvatskoj”, rekao je.

“Mi nećemo moći podržati ovaj program niti ovu vladu, iako se s najvećim dijelom programa slažemo”, rekao je Pupovac.

Milorad Pupovac bi  se „ okrenuo“ budućnosti i izgradnji  vedrog i  optimističnog  društva!?  Stoga je potrebno  malo osvježiti pamćenje hrvatskoj javnosti o okretanju budućnosti Milorada  Pupovca,  njegova SNV-a , SDSS-a,  njegovih Novosti,  govoru mržnje i prošlosti.

Miloradu Pupovcu uputila sam više otvorenih pisama i upozoravala na govor mržnje SNV-ovih medija! I ne samo u Hrvatskoj, nego širenja i plasiranja  neistina o Hrvatskoj po svijetu. Ali  umjesto pristojnog odgovora „demokratski“ sam  dobila  blokadu pristupa svim SNV-ovim medijima na platformi Facebook.

Znači da nisu mogli ničim  osporiti ili opovrgnuti aktivnosti na koje sam upozoravala kao nedopuštene i neprimjerene demokratskom društvu, pa su pribjegli ušutkavanju kao metodi cenzure.

Međutim ta blokada je smiješna, jadna i  neučinkovita metoda cenzure u ovoj eri neograničenih mogućnosti interneta.

Sve aktivnosti SNV-a, SDSS-a i Milorada Pupovca kao isturenog i nametnutog predstavnika srpske nacionalne manjine, dakle sve, baš sve u suštini se svode pod zajednički nazivnik, nepriznavanje prava  Hrvatima na  državu sa njihovim hrvatskim i katoličkim identitetom!

Hrvatska po njima najprije ne bi ni trebala postojati, ali kada je već tu onda joj treba nametnuti  njihov svetosavsko-velikosrpsko-jugoslavenski identitet.

I to naravno sredstvima iz Proračuna RH koji pune svi porezni obveznici u državi Hrvatskoj, zlorabeći Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Nije problem u pravima nacionalnih manjina, ( u Ustavu su taksativno nabrojene 22 nacionalne manjine) problem je u zloupotrebi tih prava protiv domicilnog hrvatskog naroda.

 1. Financiranje srpske nacionalne manjine iz Proračuna RH

U Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, Vlada RH  sufinancira sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Za raspodjelu sredstava zadužen je Savjet za nacionalne manjine kao dio Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Evo pregled sredstava za 2024. godinu koja  je dobio SNV ( uz napomenu da je Milorad Pupovac član Savjeta za nacionalne manjine, pa je u sukobu interesa, što sam 4.prosinca 2023.  i prijavila Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, odgovor još nisam dobila)

Pod kulturne manifestacije koje predstavljaju kulturni identitet srpske nacionalne manjine SNV ubraja ;

 • – Obilježavanje prve ustaničke puške i pokolja u Banskom Grabovcu – Banski Grabovac, Petrinja
 • – Obilježavanje godišnjice zločina nad pravoslavnim Srbima kotareva Glina i Vrginmost – Glina 
 • – Komemoracija u Gudovcu i Grubišnom polju – Spomen područje Gudovac
 • – Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Jadovno, Trnovac, Gospić
 • – Godišnjica partizanskog proboja obruča na Biljegu – Petrova Gora, Selakova Poljana, Vojnić
 • – Komemoracija za žrtve dječjeg ustaškog logora u Sisku – Park Diane Budisavljević, Sisak    
 • – Dan ustanka naroda Hrvatske – Srb

Prvo,  to nisu kulturne manifestacije za održavanje kulturnog identiteta srpske nacionalne manjine, nego su lažne i zlonamjerne komemoracije sa namjerom stigmatizacije Hrvata i države Hrvatske sa NDH ( što SNV-ovi mediji neprestano rade) a  drugo,  jesu li komemoracije iz 2.svjetskog rata način na  koji Pupovac preporučuje za okretanje  budućnost ?

Obična laž i manipulacija!

“Pokušaji da se oko SDSS-a napravi sanitarni kordon, je naopaka, zla i za hrvatsku destruktivna i opasna politika. Mi smo ponosni predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj, mi, zastupnici SDSS-a, mi kojima je Hrvatska domovina, kao što je bila našim precima, kao što je bila brojnim generacijama, 200 godina najmanje zajedničke borbe za istu slobodu, da bi danas netko danas takvim nasljednicima i takvim ljudima rekao gdje mogu, a gdje ne mogu biti, gdje im je mjesto, a gdje im nije mjesto. Mi nećemo moći podržati ovaj program i ovu Vladu, iako se s najvećim dijelom slažemo”, rekao je u emotivnom govoru Pupovac.

 • Srpsku  demokratsku samostalnu stranku-SDSS treba brisati iz registra stranaka u RH, a ne samo napraviti sanitarni kordon oko nje.

Evo i zbog čega: “SDSS je od osnivanja do danas posvećen miru, u skladu s najboljom tradicijom politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića, a slijedom te tradicije najveći dio samostalaca se u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju”, naglasio je Pupovac.

Pupovac prvi put izjavljuje da je Hrvatska njima domovina! Zar sa glavnim gradom Beogradom? Jer poznata je njegova izjava da je glavni grad Srba iz Hrvatske-  BEOGRAD!

Simbolički ili ne to je ono čemu oni teže! Da glavni grad Hrvatske bude Beograd!

https://bljesak.info/vijesti/politika/grabar-kitarovic-hrvatskim-gradanima-je-glavni-grad-zagreb-a-ne-beograd/284162

SDSS je posvećen miru!? A osnovali su ga ratni zločinci u okupiranom Vukovaru u tzv. Republici Srpskoj Krajini!

SDSS su osnovali Goran Hadžić osuđeni ratni zločinac i Vojislav Stanimirović optuženi ratni zločinac, koji usprkos živih svjedoka nije osuđen od Hrvatskog ne lustriranog pravosuđa.

Kako je 1997. osnovan SDSS, opisao je Antun Ivanković, tadašnji predsjednik udruge Dr. Ante Starčević iz Tovarnika:

“Što se točno dogodilo dana 5. ožujka 1997. godine u Borovu: u članku koji je 1997. objavljen u tada još okupacijskim Vukovarskim novinama broj 90 (15. marta) str. 1, pod naslovima: Odluka skupštine, Osnovana Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) navodi se sljedeće:

U Borovu je na zasjedanju tzv. Oblasne Skupštine 5. marta 1997. godine na kojoj su prisustvovali svi relevantni predstavnici političkog života Oblasti, odnosno odbornici općinskih skupština, predstavnici mjesnih zajednica, izbjeglica i općinskih boračkih organizacija, kao i predstavnici bivših političkih stranaka iz razdoblja tzv. RSK-a.

Na prijedlog Gorana Hadžića i Vojislava Stanimirovića osnovana je nova jedinstvena srpska stranka pod nazivom Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS). Tom prilikom jednoglasno je usvojen Statut stranke i formiran je Glavni odbor koji broji 33 člana, dok Nadzorni odbor ima 3 a Statutarni 5 članova SDSS-a, dok predsjednika stranke treba izabrati na prvoj sjednici tog tijela“, objavile su okupacijske

„Vukovarske novine“ u broju 90 od 15. 03. 1997.

Obraćajući se tada 5. marta 1997. godine na osnivačkoj skupštini nazočnima ratni zločinac Goran Hadžić naglasio je da se programom SDSS-a treba izboriti da za stranku glasaju i drugi narodi jer činjenica da živimo u Hrvatskoj, ali želimo da tzv. Oblast bude prihvaćena u Europi. Goran Hadžić je još tada izjavio da je “demokrata po ubeđenju” ali je zaželio da se oko SDSS-a okupe svi Srbi jer je trenutačno najvažnije srpsko jedinstvo”.

Vojislav Stanimirović je u intervjuu tjedniku Novosti od 13. ožujka 2015.godine , povodom punoljetnosti stranke obmanuo hrvatsku javnost vezano za osnivanje stranke: „Ako se uzme u obzir da smo osnivačku skupštinu SDSS-a imali 5. marta 1997.godine, možete shvatiti da smo za pripreme izbora imali manje od mjesec i pol dana. U toj tzv. fuziji Samostalne srpske stranke, čiji je predsjednik bio prof. Milorad Pupovac, i Srpske demokratske stranke, čiji sam bio predsjednik, osnovana je Samostalna demokratska srpska stranka.“

Stranka je onda po tim riječima osnovana neregularno u tzv. Republici srpskoj krajini, na okupiranom području RH. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) osnovana je 5. ožujka 1997.godine u Vukovaru spajanjem Srpske demokratske stranke (SDS) i Samostalne srpske stranke (SSS) iz Zagreba.

Postavlja se opravdano pitanje kako su se mogle spojiti 1997. godine gore navedene stranke kada je jedna od njih (SDS) kako sam prije opisala 18.veljače 1992.godine brisana iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske pod reg. brojem 21. Knjiga I. Kako je tako osnovanu stranku Ministarstvo uprave moglo upisati u registar stranaka, a osnovana u okupiranom području RH?

Vojislav Stanimirović tada je izjavio; „Naša djeca uče po hrvatskim nastavnim programima, ali mi imamo svoje udžbenike i poučavamo noviju povijest na svoj način, drugačiji nego u hrvatskim knjigama. Izostavili smo poglavlje o Domovinskom ratu jer i dalje smatramo da je to bio građanski rat“

Znači da ne poštuju Ustav RH. To je protuustavna odluka.

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/sto-srpski-skolarci-u-hrvatskim-skolama-uce-o-domovinskom-ratu-20130613

 • O govoru mržnje

Kada jedan saborski zastupnik bijesno nazove druge zastupnike koji drugačije razmišljaju“ “neostvarenim, neiživljenim pederima u moralnom i svakom drugom smislu riječi” nije li to govor mržnje?

A kada uz to prozove i hrvatski narod;“ Neostvareni Hrvati koji nisu u stanju shvatiti da im nisu Srbi koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji predstavljaju Srbe problem, problem su oni sami. Ne znaju tko su, što su, kuda će i kako sa sobom. Pa tako kao što su jučer pljuvali po Beogradu, danas pljuju po Bruxellesu. A sebe nikako da pogledaju tamo gdje se treba pogledati – u očima drugih ili u ogledalu”

Eto koliko Pupovac poštuje hrvatski narod, a traži da se njega i njegov narod poštuje i uvažava!?

 • Narod koji se herojski obranio od velikosrpske i JNA agresije i još pri tome abolirao 20 641 četnika i agresorskih  vojnika,
 • Narod koji je izglasao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, i dao Srbima veća prava koja  ga ustvari diskriminiraju  u odnosu na manjine,
 • Narod koji hrani njegove prohtjeve, koji plaća njegovo iživljavanje  i zgradnju 40 srpskih „kulturnih“ centara- odnosno „četničkih štabova“
 • Narod koji plaća Pupovčeve SNV medije koji pljuju po tom istom narodu

Taj narod Pupovac optužuje da su sami sebi problem, da ne znaju tko su i što su i kuda će i kako sa sobom?

Taj narod, hrvatski narod pokazao je da zna što hoće, miran je i strpljiv, ali i strpljenje ima granice, pa  kada je tom hrvatskom narodu dosta ponižavanja, nametanja vrijednosti koje je odbacio,  zbog kojih je krv prolio i pretrpio ogromna razaranja, onda su Milorad Pupovac i njegova bulumenta u Novostima opetovano UGROŽENI.

Čim osjete da bi mogao presahnuti izvor novca, odmah zapljušte tipične agitprop optužbe za „ustaštvo, koncentracione logore“ a  srpska manjina postaje žrtveno janje!?

Od agresora do žrtvenog janjeta u 30 godina koji je to kameleonski preokret!

O da ispleo je i umrežio SNV sa Novostima, na svojoj platformi uništavanja hrvatskog identiteta, države Hrvatske i hrvatskog naroda i stvorio cijeli sustav udruga, portala, tiskanih medija i društava, kojima nadzire hrvatski medijski prostor.

Od Gonga koji je osnovao Faktograf, do cenzure na društvenim mrežama, vojskom trolova koji bilježe svaki usklik ZDS, svaku sliku i svaku riječ u kritici velikosrpske politike, do Biltena u kojima ih poslije podvaljuje kao dokaz srpske ugroženosti u Hrvatskoj.

Pridruženi su Antifašistički Vjesnik, SABA RH, Tačno.net, Autonomna ženska kuća

Autograf, BIRN, Kulturpunkt, Lupiga, MAZ, Novi plamen, P-portal

Prosvjeta, Srbi.hr, Udruženje Krokodil, Radnička prava, Aktiv…

I sada kada DP traži da se iz državnog Proračuna ne  financiraju Novosti,  već da se financiraju sami izlaskom na tržište, digli su veliku medijsku viku, obraćaju se svjetskoj javnosti, i primitivno nasrću na legalno osnovanu hrvatsku stranku.

Viktor Ivančić se zbog Novosti obrušio na Ivana Penavu i Domovinski pokret: „Za njih je koncentracioni logor idealna verzija društva.“  Evo još jedna optužba koncentracioni logori, Jasenovac,  tipični velikosrpski agitprop, adut uvijek kao Joker.

Nevjerojatno kako mržnja izbezumi čovjeka. Analiza njegova novinarskog djelovanja svodi se pod tri riječi -mržnja, mržnja i opet mržnja prema državi Hrvatskoj i Hrvatima.

Sve njegove kolumne ispunjene su mržnjom i prezirom prema svemu hrvatskom.

I ne samo njegove, nego svih novinara i kolumnista Novosti; Borisa Dežulovića, Hrvoja Šimićevića, Tihomira Ponoša….

Po Viktoru Ivančiću Novosti su kritički medij, oni mogu i smiju u skladu sa slobodom  mišljenja i slobodi medija o svemu kritički pisati, samo se njih ne smije kritizirati, jer ako se dirne u Novosti, onda se odmah dirne u prava Srba, njihov opstanak u RH, onda je to „ paket šovinističkih prohtjeva“, onda je to „ politika otvorene diskriminacije i siledžijskog napada na slobodu štampe.“

„Zahtjev da se obustavi financiranje Novosti uključuje paradoks tipičan za hrvatski nacionalizam: depeistima su, naime, Srbi nepoželjni isključivo zato što su Srbi, a Novosti zato što nisu isključivo srpske. Ispune li se njihova očekivanja, Hrvatska će 10. travnja 1941. dobiti novu vladu“

Netočno, manipulativno i zlobno podmetanje. Ne smetaju Novosti zato što su srpske, nego zato što su jedine koje se financiraju iz Proračuna RH. Ne smetaju Hrvatima zato što su Hrvati  nacionalisti, nego upravo obrnuto što su Srbi nacionalisti i velikosrbi koji u njima pišu, mrzitelji države Hrvatske i hrvatskog naroda koji ih financira.

Zašto je spomenut 10.travnja 1941. a sada je 2024.godina? Dakle nakon 83 godine! Kakve veze taj datum ima sa sadašnjom Hrvatskom, nakon 2.svjetkog rata 1941-1945 , nakon Domovinskog rata 1991-1995.? Nema, ali u mržnjom obuzetom mozgu Viktora Ivančića očito ima!

Po čemu su to  Novosti nedodirljive, posebne i zaštićene u državi Hrvatskoj?

Po čemu, po UCJENJIVANJU. Jer dirne li se u Novosti mi ćemo vas po cijelom svijetu optužiti za šovinizam , nacionalizam , fašizam , ustaštvo, klerofašizam i još niz izama.

ČISTA UCJENA!

https://www.portalnovosti.com/dupe-u-sjecanju

Sa ovakvim tekstovima Milorad Pupovac gradi „  vedro, optimistično društvo koje ima jasne ciljeve, koje je okrenuto budućnosti, a ne neprestano prošlosti…“ !?

Eto koliko je Milorad Pupovac vjerodostojan i politički korektan!

I zbog čega bi se Novosti morale financirati iz Proračuna RH?

Zbog čega hrvatska javnost ne smije preispitati kako se koriste sredstva koja poklanja?

Jesu li Novosti zato što su srpske „sveta krava“ da se ne smije dirati u njihovo financiranje i njihov rad?

Zar se u Hrvatskoj ne smije preispitivati rad SNV-a, SDSS-a i srpske nacionalne manjine?

Jesu li i povlašteni Srbi u Hrvatskoj zaštićene „svete krave“ da se ne smije ukazivati na njihovu subverzivnu djelatnost neprestanog potkopavanja Hrvatske državotvornosti, suverenosti i integriteta?

Zar nije to rušilački udar na same temelje RH „. Ispune li se njihova očekivanja, Hrvatska će 10. travnja 1941. dobiti novu vladu“

Da hrvatsko Pravosuđe štiti suverenitet i integritet RH ovakvo bi pisanje bilo sankcionirano barem po osnovi  32.glave Kaznenog zakona RH, članak 349, Kaznena djela protiv ugleda RH.

Viktoru Ivančiću strašno smetaju riječi Tomislava Karamarka „”morat će se poštovati vrijednosti na kojima se temelji hrvatska država, a to su Domovinski rat, naši branitelji, naši poginuli, politička doktrina Franje Tuđmana i veliko djelo Gojka Šuška”

U tome je bit, sam je to razotkrio u ovom tekstu;

 • SNV, SDSS žive u Hrvatskoj, koriste sve blagodati i novac naravno od države Hrvatske koji daju hrvatski porezni obveznici,  ali je ne priznaju kao državu hrvatskog naroda!
 • Ne priznaju Domovinski rat kao temelj na kojem je nastala RH, već ga neprekidno podrivaju sa 1941.godinom i optuživanjem za NDH.
 • Umjesto Domovinskog rata,  za njih  je „građanski rat“ koji po definiciji građanskog rata briše velikosrpsku agresiju i izjednačava krivnju za rat.

Domovinski rat po Ustavu RH je temelj Republike Hrvatske, a SNV i  SDSS ne priznaju Domovinski rat. To je PROTUUSTAVNA , neprijateljska djelatnost i narušavanje ustavno-pravnog poretka! DORH bi se trebao uključiti da to spriječi, jer im je dužnost štititi ustavno-pravni poredak RH.

Agresivni  medijski rat koji vode ne samo Novosti nego i svi mediji pod kontrolom SNV-a narušavaju ustavno-pravni poredak RH.

To su Novosti, Bulletin i TV VIDA

To je neprestana subverzivna  neprijateljska djelatnost i medijski rat protiv RH. Ne samo preko Novosti u Hrvatskoj, nego i preko Biltena koji podjele po svim svjetskim medijskim kućama i veleposlanstvima.

Bilten nitko ne spominje, jer nije toliko medijski eksponiran, ali je još štetniji po RH od Novosti. Do sada su  izdana isto novcem iz Proračuna RH 22 broja Biltena

https://snv.hr/vrsta_publikacije/bilteni

Milorad Pupovac prijeti i hrvatskom Pravosuđu  u svezi zahtjeva da se očituje o ubojstvu dr, Šretera, za što ga je izravno prozvao Slavko Degoricija u svojim memoarima. Citiram njegovu izjavu objavljenu u  Večernjem  listu od 19.siječnja 2019. godine; “Mene da se dovodi u vezu s ubojstvom nekoga, da sam nekom dlaku s glave skinuo, uzeo tuđi papir ili da sam potaknuo da uradi neko zlo, to može samo naopak i bolestan um uraditi. Ovo je stvar koja je utuživa i budući da je utuživa tako će biti od mene tretirana. Oni koji misle da se mogu pozivati na satiru i raditi ovakve stvari, jednom za svagda će naučiti i suci i istražni organi razliku između te dvije stvari”

Znači drug Pupovac će po onoj Titovoj izreci da se suci ne drže zakona kao pijan plota „ jednom za svagda“ naučiti hrvatske suce kako trebaju suditi? Osilio se čovjek! Vidi da može i da mu prolazi bez sankcija!

A ako ne nauče lekciju po njegovim kriterijima, ima onda Milorad Pupovac u rezervi međunarodnu zajednicu i veleposlanstva diljem svijeta, kojima će optuživati Hrvatsku za bujanje fašizma, za  neoustaštvo, za pokrštavanje 11 000 srpske djece 1991.godine, ugroženost Srba u Hrvatskoj i sve ostale njegove floskule.

Zaboravio je Milorad Pupovac kakvu su “satiru” napisali novinari njegovih Novosti! Odvratnu i gadljivu  “satiru ” na Hrvatsku himnu! I himna, Lijepa Naša Domovino, pretvorena je u Lijepa naša haubico!

Osjeća li se Milorad Pupovac doista toliko moćan u Hrvatskoj, da naređuje hrvatskom Pravosuđu i Policiji, ili će ga hrvatsko Pravosuđe i Policija po slovu Zakona tretirati jednako, kao i sve hrvatske građane?

I jest moćan i privilegiran! Sve tužbe protiv njega DORH ekspresno odbija. Pravosuđe u štrajku, svi predmeti stoje, ali meni dođe ekspresna odbijenica tužbe za nenamjensko trošenje sredstava i sukob interesa protiv Milorada Pupovca.

Kaznena prijava zaprimljena 11.12 2023.  a Rješenje kojim se odbija 16.siječnja 2024.

Ali odgovor na prijavu o sukobu interesa Milorada Pupovca nisam još dobila, a podnijela sam je 4.prosinca 2023.

4.Milorad Pupovac nikako ne može biti predsjednik Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru, jer je u dvostrukom sukobu interesa

I nakon svega navedenog doista se nameće zaključak da su  SNV i  SDSS „svete krave“ u državi Hrvatskoj! NEDODIRLJIVI !

Do kada? Odgovor imaju Vlada i Sabor RH.

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved