Connect with us

Vijesti

Povjesničar Allan Carlson: Biće “pojedinac” je mit… Velika nada u kućnim školama

Published

on

Razgovor Allan Carlsona za “Glas Koncila” Na Europskom kongresu obitelji, velikoj međunarodnoj konferenciji o obiteljskim politikama u rujnu u Dubrovniku u organizaciji Europskih konzervativaca i reformista, u panelu o demografiji sudjelovao je i Allan Carlson, američki povjesničar koji je profesionalna nastojanja posvetio proučavanju povijesti obitelji na Zapadu.

Međunarodna organizacija za obitelj (IOF), čiji je istaknuti član, u svojem je djelovanju nadahnuta člankom VI. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. u kojem se navodi da je »obitelj prirodna i temeljna skupna jedinica društva i ima pravo na zaštitu društva i države«. IOF je nadahnut i judeokršćanskim korijenima Zapada, koji u obitelji kao prirodnoj činjenici prepoznaju trag njezina autora, Stvoritelja. Kultura koja je neprijateljski nastrojena prema braku i obitelji, a uzdiže samodostatnost, imala je negativne društvene posljedice, dočim društvo organizirano u prilog autonomiji obitelji donosi dobre društvene, ekonomske, ekološke i duhovne plodove, smatra dr. Carlson.

O božanskim naputcima za brak i obitelj

Na upit zašto se jedino obitelj temeljena na doživotnom savezu žene i muškarca, otvorena životu, može nazvati prirodnom, Carlson ne dvoji da je za osobu biblijske vjere odgovor jasan. »Vratimo li se na prvo i drugo poglavlje Knjige Postanka, pronalazimo da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku: ‘Muško i žensko stvori ih.

I blagoslovi ih i reče im: ‘Plodite se i množite i zemlju napunite…’« Rekao je da su to božanski naputci za brak i rađanje djece, »a prirodni su jer izrastaju izravno iz ljudske naravi, kao što se vidi u samoj strukturi muškoga i ženskoga tijela i kao što pokazuju zdrave ljudske emocije«.

Čak i evolucijska znanost u bitnome kazuje istu priču, tumači Carlson, te spremno citira članak objavljen u časopisu »Science« paleoantropologa C. Owena Lovejoya koji tvrdi da »ljudsko podrijetlo« leži u specifičnom »spolnom i reprodukcijskom« ponašanju, osobito u »pojačanoj roditeljskoj brizi i društvenim odnosima«, to jest stvaranju obiteljskoga doma, »vezivanju u monogaman par«, što je doživotni brak te »specijaliziranom spolno-reproduktivnom ponašanju« – zadaća majčinstva i očinstva. »Te su osobine omogućile ljudskom biću ne samo da preživi, nego i da napreduje, stoga zaslužuju naziv ‘prirodnih’«, rekao je.

»Pojedinac je mit«

Val protuobiteljskih politika opravdava se idejama slobode, sreće pojedinca, raznih prava i individualističke filozofije koja promiče samodostatnost. Odgovarajući na pitanje zašto je tomu tako sugovornik je rekao: »Ljudskim je bićima urođena društvenost. Ona doista postoje jedino u odnosu s drugim osobama: majkom, ocem, braćom i sestrama, daljom rodbinom, supružnicima, djecom, susjedima, prijateljima, suradnicima, članovima vjerske zajednice i tako dalje. Ispunjenje i sreća – ono što neki nazivaju ‘napredovanjem’ – događa se samo u zajednici s drugima. ‘Pojedinac’ je mit. Takvo biće nikada nije postojalo. Premda je liberalno društvo riješilo neke kratkoročne probleme stavljajući pojedinca u središte političke analize i konkretnih politika, time je postiglo anarhiju i poremećaje našega vremena.«

»Tomu je sada došao kraj«

U razgovoru je naveo tri najveća izazova pred obiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama: »iskvareno shvaćanje »braka«, pad broja novorođene djece i takozvani »sustav zaštite djece« koji je doveo do ugroze roditeljskih prava. »Naime, pravne promjene u posljednjih 50 godine lišile su ‘brak’ njegova specifičnoga značenja, potaknule su rastave i srezale ekonomski oslonac bračnih parova. K tomu, stopa je novorođenih strmoglavo pala nakon 2008. sve do manje od prosječno 1,7 djece rođene u životu žene. Također, državni ‘sustav zaštite djece’ ugrožava prava roditelja, i to sve više kršćana i drugih vjerskih zajednica. Treba imati na umu da su tijekom većega dijela svoje povijesti, od kolonijalnoga doba tridesetih godina 17. st. do ‘bračnoga i baby booma’ poslije Drugoga svjetskoga rata, Sjedinjene Države i američke kolonije bile iznimne po svom relativno snažnom obiteljskom sustavu i visokoj rodnosti. Tomu je sada došao kraj.«

75 milijuna legalnih pobačaja

Opisao je i situaciju u Sjedinjenim Državama nakon ukidanja presude »Roe protiv Wadea«. »Preokretanje presude ‘Roe protiv Wadea’ bio je nužan i dobrodošao ispravak užasne odluke Vrhovnoga suda Sjedinjenih Država prije pedeset godina. Međutim, pitanje pobačaja u Americi nije riješeno, daleko od toga.

Pedeset godina ‘pobačaja na zahtjev’ rezultiralo je sa 75 milijuna legalnih pobačaja, milijunima žena i muškaraca koji su se upustili u taj postupak, i ogrubjelom kulturom, neprijateljski raspoloženom prema novorođenomu životu. Trebat će desetljeća napora osoba i skupina posvećenih životu da se to problematično stanje popravi. Nakon odluke ‘Dobbs protiv Jacksona’ u ljeto 2022., kojom je ukinuta odluka ‘Roe protiv Wadea’, čini se da se mjesečni broj pobačaja povećao. Iako je određeni broj američkih saveznih država uveo zakonska ograničenja, jednostavan ulazak u države poput New Yorka, Illinoisa i Kalifornije u praksi znači da svaka žena koja želi pobačaj to može i učiniti. Da ponovim, ukidanje ‘Roe protiv Wadea’ dobrodošao je prvi korak; istinski težak posao ponovne izgradnje kulture života tek je započeo.«

Velika nada u kućnim školama

No pitanje je i mogu li roditelji u SAD-u danas uopće imati kontrolu nad odgojem svoje djece te koje su im strategije na raspolaganju. »Nastavnici i službenici u američkim državnim i javnim školama uglavnom su pod snažnim utjecajem Nacionalnoga udruženja za obrazovanje (NEA), koje otvoreno simpatizira i snažno promiče takozvano pravo na pobačaj, rodnu ideologiju, LGBTQ+ prava, izopačeni spolni odgoj… NEA u roditeljima vidi svoje neprijatelje i marljivo radi na tome da moralno odvoji djecu od njih. U nekim saveznim državama, kao što su Utah, Florida i Teksas, zakonodavci su postavili granice do kojih udruženja nastavnika smiju u tome ići, no oni im se redovito opiru, čak i u tim relativno zdravim okruženjima. U nekim saveznim državama, primjerice u Arizoni, ‘zakupne škole’ – škole koje financira država, ali imaju određenu autonomiju – često su otvorenije roditeljskim ‘utjecajima’, no i to je uvijek krhko i ugroženo. Stvarna nada u Sjedinjenim Državama leži u alternativama državnim školama. Novi oblici kršćanskih klasičnih akademija, primjerice, brzo se šire zemljom. Uključenost roditelja u odgojni proces u tim se školama očekuje, i to znatno.

Velika je nada za Ameriku i u kućnim školama. Njih gotovo i nije bilo 1970., a danas je oko četiri milijuna obitelji uključeno u tu praksu, s dojmljivim rezultatima. Školovanje kod kuće legalno je u svim američkim saveznim državama, s različitim razinama regulacije. Na nekoliko područja poput Aljaske i, iznenađujuće, Illinoisa, školovanje kod kuće gotovo je nesputano regulacijama, dakle – slobodno. Pritom je politički izazov očuvati i proširiti slobode obrazovanja, kao i tragati za načinima na koje porezne uredbe, poput poreznih zajmova za troškove obrazovanja, mogu neizravno pomoći obiteljima koje provode školovanje kod kuće.«

Intervencije vlasti u obitelj

Na upit kako vidi europsku situaciju s obzirom na status prirodne obitelji i trenutačne obiteljske politike, ponudio je sljedeću analizu: »Iako se povijesna pozadina i neke društvene nijanse razlikuju, demografski i socijalni izazovi s kojima se prirodna obitelj suočava u Europi jednaki su kao u SAD-u: nestajanje zdrave kulture braka, golem manjak bavljenja djecom, poricanje ljudske naravi u ‘rodnoj teoriji’ i LGBTQ+ ideologiji, nasrtaji na roditeljska prava i nemar prema predcima i potomstvu. Jedna je razlika u korist Europi to što nema tolike žurbe da se mladi suočeni s ‘rodnom zbunjenošću’ kemijski i kirurški promijene. Povijesno, Europljani su općenito bolji u razumijevanju razloga za pad nataliteta i napuštanje braka, kao što su to vidjeli rimokatolički pronatalisti u dvadesetim godinama prošloga stoljeća, arhitekti švedske politike tridesetih i današnji Mađari. Amerikanci su bolji u predviđanju potencijalnih opasnosti od intervencija vlasti u obitelj; odatle Amerikanci daju prednost proobiteljskim poreznim olakšicama umjesto dječjih doplataka i prakticiraju školovanje kod kuće.«

Obitelj nije ekološki problem

Komentirao je i sve češći glas takozvanoga »antinatalizma«, koji sugerira da imati više od jednoga djeteta – ili imati djecu uopće – šteti okolišu i time kvaliteti života budućih generacija. »Novorođena su djeca prema riječima ekonomista Juliana Simona ‘krajnji resurs’. On je potukao maltuzijanske argumente u vezi s ‘prenaseljenošću’ i ‘degradacijom okoliša’. Ljudi su ti – ‘sposobni, produhovljeni i puni nade’ – koji mogu riješiti ekološke probleme s kojima se suočavamo. Iskrena, vjerom nadahnuta posvećenost skrbi za stvorenje i gospodarski sustav s poticajima koji omogućuju upravljanje zemljom i resursima najviše bi nam pomogao.« Onima koji žele unaprijediti kvalitetu života u budućnosti, poručio je: »Imajte još jedno dijete!«

Da obitelji postanu samoodržive

Sugovornik dr. Carlson u svojim je radovima isticao važnost obiteljskoga poduzetništva, što pomalo podsjeća na distributizam G. K. Chestertona. Na upit koji se konkretni politički koraci mogu poduzeti da bi se – društveno i ekonomski – otvorio prostor za procvat obiteljskoga života, odgovorio je: »Da, oduševljava me naziv ‘distributist’; često sam s odobravanjem pisao o idejama i prijedlozima G. K. Chestertona i Hilairea Belloca. Njihova je središnja postavka da i politička i ekonomska sloboda iziskuju da obitelj ima vlastiti produktivan posjed: dom, zemlju dostatnu barem za vrt, možda malu šumu ili ribnjak, sredstva za samoodržanje i vještine za preživljavanje kriza. Distributisti pozdravljaju promicanje i zaštitu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zadruga koje bi i proizvodile i trošile proizvedena dobra, obrasce decentraliziranoga stanovanja, oblike dioničarstva, strogu kontrolu banaka i poticaje lokalnim ‘kreditnim udruženjima’, neovisne male trgovine umjesto golemih trgovačkih lanaca. Ono što gubimo kada se ne klanjamo bogu učinkovitosti, premoćno nadoknađujemo blagodatima humane ekonomije.«

Biografija

Allan Carlson (Des Moines, Iowa, 1949.) studirao je povijest na koledžu »Augustana« i doktorirao s tezom iz moderne europske povijesti na Sveučilištu Ohio. Predavao je povijest i politologiju na koledžu »Hillsdale« do umirovljenja 2013., a više od dvadeset godina bio je urednikom edicije »Studije braka i obitelji«. Godine 1997. osnovao je Svjetski kongres obitelji, organizaciju koja promiče obiteljske vrijednosti. Autor je petnaestak knjiga o obitelji u povijesno-društvenim mijenama te član Luteranske Crkve missourijske sinode.

Marina Katinić Pleić/Glas Koncila

Vijesti

Supruga poznatog psihologa OZDRAVILA OD RAKA MOLEĆI KRUNICU, progovorio je i on…

Published

on

U intervjuu za EWTN News , dr. Jordan Peterson, poznati kanadski psiholog, pisac i govornik, podijelio je svoje viđenje “čudesnog” ozdravljenja svoje supruge od raka i svoje mišljenje o njezinom prihvaćanju katoličke vjere.

Foto: X – “Bijedni tirani s Kolegija psihologa u Ontario-u ne će me ušutkati, ni preodgajati” – rekao je Peterson za National Post

Naime, njegova supruga, Tammy Peterson nije bila kršćanka dok je oboljela od raka, međutim Božjom providnošću suočena s teškom bolesti raka uzima krunicu u ruke i ozdravlja, a obraća joj se i srce te će nakon Uskrsa biti primljena u Katoličku crkvu. Čudesno obraćenje i ozdravljenje je odjeknulo svijetom zbog njihove popularnosti.

Nisu joj dali ni godinu dana

Tako se sada očitovao i Peterson i prisjetio se da je par, nakon što je saznao za dijagnozu svoje supruge Tammy, potražio mogućnosti liječenja u nekoliko bolnica u Sjevernoj Americi. Svaki put kad su je pogledali, rečeno im je da dostupni tretmani “nemaju dokaza o uspjehu” i da nema ni godinu dana života pred sobom.

No, kako je Tammy Peterson također rekla za EWTN News u drugom intervjuu, na kraju se potpuno oporavila od raka i u tom procesu, približila se katoličkoj vjeri.

Dr. Peterson primijetio je da Evanđelja sadrže brojne izvještaje o čudesnim iscjeljenjima. “A za svakoga tko razmišlja konvencionalno znanstveno, te je priče teško razumjeti”, rekao je.

Govoreći o svom znanstvenom obrazovanju, Peterson je naznačio da nije “redukcionistički materijalist”. “Mislim da bismo cijelo vrijeme vidjeli čuda da nismo slijepi”, primijetio je.

Ovo je nevjerojatno

Peterson je rekao da je nova vjera njegove žene ojačala njegovu sposobnost da dijeli svoje “svjetlo” na način na koji prije nije.

“Ona govori javno, što je nešto što prije ne bi učinila”, primijetio je. Također je istaknuo da je kod supruge “obnovljeno ono stanje djetinjstva, malenosti koje Krist povezuje s kraljevstvom. I to je izvanredna stvar za vidjeti, jer sam je i ja poznavao kad sam bio dijete, pa mogu vidjeti kako se to ponovno događa”, nastavio je. “A to je prilično nevjerojatno čudo.”

Vjera Jordana Petersona

Odnos dr. Petersona prema kršćanskoj i katoličkoj vjeri nije tako jasan kao odnos njegove supruge , koja će ovoga Uskrsa biti primljena u puno zajedništvo s Katoličkom crkvom.

Iako je u prošlosti rekao da je katolicizam “najrazumnija stvar koju ljudi mogu imati “, kada ga je novinar EWTN News Colm Flynn upitao osjeća li privlačnost prema katolicizmu, odlučio je reći da ga za sad “cijeni”.

izvor: Zrinka Požežanac/ Vjera

Continue Reading

Vijesti

Sveti Albin Angerski

Published

on

Sv. Albin se kao biskup posebno isticao svojim nastojanjima u suzbijanju nećudorednog ponašanja, naročito u ono vrijeme učestalih rodbinskih, incestuoznih ženidbi među plemićima.

Sveti Albin je bio biskup Angersa u Francuskoj. To je vrlo stara biskupija, osnovana već u IV. stoljeću. Rodio se oko 469. u Vannesu, u Bretanji, i to u plemićkoj obitelji. Postao je monah, a 504. opat samostana u Tincillacu. Kroz gotovo četvrt stoljeća mudro i sveto vodio je svoju opatiju pa nije čudo da se glas o njegovim vrlinama raširio.

Taj glas je pridonio ne malo da je na želju naroda izabran za biskupa u Angersu, premda se tome vrlo opirao. Postavši biskupom naročito se istaknuo u borbi protiv jednoga prilično raširenog ćudorednog zla. Bile su to incestuozne, to jest rodbinske ženidbe među plemićima. Rodbinske po krvnom srodstvu, a ono je po prirodnom ćudorednom i pozitivnom crkvenom zakonu zapreka za ženidbu. Sveti Albin kao biskup sudjelovao je na pokrajinskom saboru 538. i 541. u Orleansu, dok ga je 549. zastupao opat Sapando. Zbog svoga energičnog stava u mnogim pitanjima došao je u sukob s nekim biskupima, a plemićima se tako zamjerio da su mu prijetili i smrću.

Moralna pomoć koju mu je pružio Sv. Cezarije dala mu je nove snage za njegov daljnji težak i opasan rad na ćudorednom preporodu tadašnjega društva. Kako prenosi Bitno.net, bio je to u onim teškim vremenima tvrd rad, ali zato tim potrebniji jer je nove narode, koji su tek primali kršćanstvo, a baštinili stare loše navike, valjalo naučiti na jedan savršeniji život. Iscrpljen godinama, a još više radom, biskup Albin je umro 1. ožujka 550. u Angersu te je ondje i pokopan u crkvi Sv. Petra. No već 556. posvećena je njemu samome jedna crkva, a u njezinu kriptu preneseni su njegovi posmrtni ostaci. Kod te nove crkve brzo je podignuta i opatija, a prvi joj je opat bio Albinov prijatelj i pouzdanik Sapando.

Iz djela Sv. Grgura Turonskoga, važnoga crkvenog povjesničara, saznajemo kako je već u njegovo doba, a to je VI. stoljeće, kult Sv. Albina, biskupa, bio vrlo raširen. On se iz Francuske proširio u Njemačku, Englesku, pa čak i Poljsku, pa je Albin u srednjem vijeku bio jedan od popularnijih svetaca. Kao borac za ćudoređe u ženidbi i obitelji može nam i danas biti uzorom. I danas je ta Božja ustanova i osnovna stanica društva ugrožena mnogim zlima.

KT/Nedjelja.ba

Continue Reading

Vijesti

Značenje i povijest šabata

Published

on

Vrlo je vjerojatno da slavljenje subote (šabata) potječe iz Mezopotamije. Ako se uzme u obzir da jedan mjesečev ciklus traje nešto više od 28 dana, onda su važni i „kritični” 7., 14., 21. i 28. dan. Ti su se dani smatrali nesretnima, dakle manje pogodnima za poslove, pa su se ljudi tih dana radije posvećivali molitvi i bogoslužju.

Babilonci su dan punog mjeseca nazivali „šapattum”, a dan nestanka mjeseca „bubbulum”. Očita je sličnost riječi „šapattum” i „šabat”. Kasnije, u Židova, šabat više ne slijedi mjesečeve mjene, nego se ustaljuje u sedmodnevnom krugu. I danas je za Židove osobito značajan onaj šabat uoči mladog mjeseca. Za Židove je zapovijed obdržavanja šabata prva i najvažnija zapovijed. Zato se u njihovoj tradiciji veli: kada bi svi Židovi dvije subote za redom u potpunosti obdržali sve zapovijedi vezane za taj dan, bili bi spašeni, tj. tada bi došao Mesija.[1] Evo sada osnovnih oznaka židovskog šabata.

Šabat kao posveta vremena


Židovi ističu kako je riječ “svet” (posvetiti) prvi puta u Bibliji uporabljena upravo za šabat. Po šabatu se posvećuje vrijeme, jer je taj dan posebno posvećen molitvi i učenju Tore. Za Židove, nadalje šabat ima, naravno, duhovno značenje a u isto vrijeme i veliko značenje za obiteljski život. Budući da je puno toga zabranjeno činiti na šabat, obitelj se nužno okuplja, moli i razgovara o obiteljskim pitanjima, jer je na šabat zabranjeno voditi poslovne razgovore. Šabat, naravno, počinje od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu, jer za Židove inače dan započinje večerom.[2] Još dva sata prije sumraka žena pali svijeće, ide se u sinagogu, a onda vraća kući gdje uz molitvu i čitanje Pjesme nad pjesmama bude “doček šabata” (koji je predstavljen kao kraljica). Slijedi svečana večera.

Posvemašnje uzdržavanje od posla


Zabrana rada je apsolutna, čak i u vrijeme sjetve i žetve, a tiče se i Židova i njihovih slugu i robova, kao i njihovih životinja. Kasnije, u ropstvu, dolazi još i zabrana paljenja vatre (dakle i kuhanja), kao i putovanja. Neki su čak toga dana zabranjivali i njegu bolesnika. Budući da je Židovima često teško doslovno obdržavati šabat, oni su od starine našli pomoć. To je “šabes goj” što na jidišu označava ne-Židova koji za Židove čini ono što je Židovima zabranjeno (i to uz nadoplatu). Danas za Židove ulogu šabes goja čine automati koji se programiraju, čega ima sve više i više.[3] Kao pomoć za “normalan” život služi i ustanova zvana eruv (“povezivanje”). Naime, Židovu je zabranjeno na šabat hodati dulje od 2000 lakata (1000 metara), međutim, nije zabranjeno hodati unutar svoga dvorišta. Zato oni jednostavno povežu, tj. opašu jednim konopom cijelo naselje, koje se onda smatra jednom stambenom jedinicom, a čitavo je naselje onda kao dvorište, tako da se slobodno može hodati po cijelom naselju. Naravno, ukoliko je u pitanju životna opasnost, onda su oslobođeni zapovijedi o uzdržavanju od posla.

Sudjelovanje u hramskom i sinagogalnom bogoslužju


To jest i bio osnovni razlog subotnjeg počinka – da čovjek toga dana bude slobodan za bogoslužje.

Šabat kao znak saveza


„Subote moje morate obdržavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem”. (Izl 31,12). Tako je za Židove obdržavanje subote temeljni znak obdržavanja saveza. I danas u državi Izrael, posljednje što bi jedan liberalni Židov od svoje židovske tradicije napustio bilo bi upravo obdržavanje subote.

Radost subote


Iz 58,13 naziva subotu „milinom”. Slavlje subote započinje već u petak navečer paljenjem svjetiljke koja gori sve do subote navečer. Oblače se svečane haljine. Za večerom u molitvi zvanoj „Kidduš” Židovi slave Boga što im je podario subotu: „Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože naš, kralju svijeta jer si nas posvetio svojim zapovijedima i jer smo ti omiljeli, te si nam u baštinu predao šabat svoga posvećenja, iz ljubavi i naklonosti kao spomen stvaranja.”

Eshatološki vid subote


Kasniji židovski spisi šabat smatraju predokusom vječnosti: „Ovaj dan je čitav šabat i odmor zauvijek, svijet pravednika je svijet subotnjeg mira.” U ovom kontekstu valja gledati kršćanski izraz „pokoj vječni”.


[1] Usp. K. DA-DON, Židovstvo. Život, teologija i filozofija, Profil, Zagreb, 2004., 247-275.

[2] Židovi tumače da je to zbog toga što u Knjizi postanka stoji: “I bi večer, pa jutro, dan prvi…”

[3] Tako postoji tzv. subotnje dizalo koje je programirano da se zaustavlja na svakome katu, tako da ga pobožan Židov ne mora pritiskom na dugme aktivirati. Tako se u Izraelu mogu nabaviti spravice koje se stave u bravicu automobila i koje onda pokreću automobil, tako da ga vozač ne pali sam. Ostala pomagala možemo samo zamisliti.

izvor: prof. dr. vlč. Zvonko Pažin/Vjera i Djela

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved