Connect with us

Vijesti

Prof.dr.sc. J. JURČEVIĆ: Komunistički teror i mučeništvo crkve – djelovanje Udbe protiv Crkve u Hrvatskoj 1945.-1991.

Published

on

O knjizi

“Komunistički teror i mučeništvo crkve – djelovanje UDBA-e protiv Crkve u Hrvatskoj 1945 – 1991.

koja će biti predstavljena u Nadbiskupskom sjemeništvu u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 19, dana 9. veljače u 18:00 sati, govorit će povjesničar Stjepan Lozo, novinar Josip Jović i autor.

To je prva znanstvena knjiga koja temeljem dokumenata na cjelovit način pokazuje sustavnost djelovanja Udbe i SDS-a protiv Crkve u Hrvatskoj te s time ključnu ulogu jugokomunističkih tajnih službi u hrvatskoj novijoj povijesti, uključujući i tranzicijski proces.

Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović i prof. dr. sc. Mijo Korade.

Izdavači knjige:

  • Dokumentacijsko informacijsko središte
  • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

Knjiga ima dva sveska, ukupnog opsega 992 stranice.

Sažetak

Dvosveščana knjiga Komunistički teror i mučeništvo Crkve – djelovanje Udbe protiv Crkve u Hrvatskoj 1945. – 1991. napisana je nakon višegodišnjeg istraživanja povjerljivih dokumenata Udbe i Službe državne sigurnosti (SDS) kao nastavak autorovih znanstvenih radova o represivnosti jugoslavenskoga komunističkog režima. Ovo je prva znanstvena knjiga koja temeljem dokumenata na cjelovit način pokazuje sustavnost djelovanja Udbe i SDS-a protiv Crkve u Hrvatskoj te s time povezanu ključnu ulogu jugokomunističkih tajnih službi u novijoj hrvatskoj povijesti, uključujući i tranzicijski proces.

Prvi svezak donosi znanstvenu raspravu u jedanaest tematskih dijelova.

Prvi dio (Zločinačka teorija i praksa naučnog komunizma) na temelju djela klasikā marksizma, pojašnjava teoriju koja je generirala praksu neograničena komunističkog revolucionarnog nasilja i tzv. diktature proletarijata. Posebno je ukazano na komunističku teoriju nužnosti potpunog uništenja religije i Crkve. Potom je objašnjeno da je Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) bila tek sekcija (podružnica) svjetskoga komunističkog projekta te su na temelju izvornih dokumenata prikazani nastanak i glavne značajke Ozne i Udbe.

U drugom dijelu (Uništenjem Crkve do uništenja religije) na temelju dokumenata i literature prikazani su oblici i razmjeri nasilja koje je jugokomunistički režim prvih godina nakon Drugoga svjetskog rata provodio nad Crkvom. Između ostalog, obuhvaćena su ubojstva svećenika, otimanje imovine i stigmatizacija. Zasebno je dokumentiran progon nadbiskupa Stepinca od uhićenja, saslušavanja, pokušaja ubojstva i montiranog suđenja do utamničenja, zlostavljanja i usmrćivanja trovanjem.

U trećem dijelu (Udbin povjerljivi elaborat: Crkva kao ideološki i politički protivnik F.N.R. Jugoslavije)  prikazan je i analizan opsežan i iznimno zanimljiv Udbin elaborat u kojem je razrađena strategija i taktika postupnog i dugoročnog djelovanja Udbe i režima na potpunoj neutralizaciji Crkve. Elaborat je potom desetljećima bio Udbin osnovni udžbenik za edukaciju njezinih djelatnika o Crkvi.

U četvrtom dijelu (Udbina izvješća o Crkvi 1951. – 1966.) prikazana su i analizirana tri strogo povjerljiva godišnja izvješća (1951., 1958., 1965.) u kojima  su navedeni načini i rezultati djelovanja Udbe protiv Crkve, uključujući pokazatelje o svećenicima i drugim suradnicima kojima je Udba nadzirala Crkvu.

Peti se dio odnosi na prikaz i analizu Izvješća suradnika Adama (1957. – 1966). Radi se o sustavu tajnih prislušnih naprava i suradničke mreže kojoj je Udba dala kodni naziv „Adam“ i kojim je devet godina potpuno nadzirala život, djelovanje i komunikaciju nadbiskupa i kardinala Franje Šepera.

U šestom dijelu (Svećenici suradnici Udbe 1945. – 1966.) pojašnjene su metode kojima je Udba vrbovala suradnike, a potom je detaljno prikazano dugogodišnje suradničko djelovanje trojice svećenika koji su za Udbu tajno nadzirali kardinale Stepinca i Šepera te niz drugih istaknutih svećenika.

Sedmi dio (SDS SRH 1967. – 1991.) temelji se na iznimno važnim i povjerljivim dokumentima i strogo povjerljivoj Rekonstrukciji te prikazuje ustroj, način djelovanja, kapacitete i modernizaciju terora SDS-a kojima je do 1991. ostvarivan potpun nadzor nad Crkvom i drugim „unutrašnjim i vanjskim neprijateljima“. Nekoliko ključnih dokumenata ima najšire povijesno značenje jer prvi put otkrivaju dubinske razloge velike upravljačke reorganizacije jugokomunističke države (1966. – 1974. i ustrojavanja sigurnosnog sustava Općenarodne obrane i društvene samozaštite te Teritorijalne obrane.

U osmom dijelu (Probušena mantija) prikazuje se i analizira gotovo potpuno nepoznata knjiga dugogodišnjeg djelatnika SDS-a zaduženog za kler, koji je napredovao do čelne osobe u Službi po toj liniji a bio je i instruktor instruktorima Službe. U knjizi je otvoreno opisao svoja iskustva. Posebno je zanimljivo što je najprije školovan i postao pravoslavnim svećenikom, a potom se zaposlio u SDS-u.

Deveti je dio (Operativna akcija Partner) najopsežniji i najdinamičniji. Prvo se ukratko opisuje koncepcija najveće akcije jugoslavenskih tajnih službi protiv vjerskih zajednica (1981. – 1991.), a potom se opsežno na konkretnim primjerima pokazuju načini i vrste djelovanja SDS-a protiv Crkve. Prikazan je uzorak od čak stotinjak sintetičkih Informacija koje su, od 1987. do 1990., nastale u četiri najveća Centra SDS-a (zagrebačkom, splitskom, riječkom i osječkom) te su navedeni različiti slučajevi s cijelog područja Hrvatske u kojima su spomenuti mnogobrojni nadzirani svećenici i brojni suradnici.

Deseti se dio (Živko Kustić – posebno važna meta) uglavnom temelji na Kustićevu dosjeu i nekoliko drugih izvora. U svojevrsnoj „studiji slučaja“ autor pokazuje da „slučaj Kustić“ ne samo cjelovito oslikava djelovanje Udbe protiv Crkve nego i omogućuje dokumentirano otvaranje strogo zatajene teme ključne uloge tajnih službi u strukturi moći u sadašnjoj hrvatskoj državi. O tome su u knjizi objavljene i preslike nekoliko iznimno značajnih dokumenata.

U zaključnom dijelu (Suočavanje sa zločinačkom komunističkom prošlošću) prvo je – korištenjem daljnjih značajnih dokumenata – razrađena tema otvorena u prethodnom dijelu. Riječ je o dokumentima koji svjedoče o paradoksu da je 750 djelatnika Udbe postalo služba sigurnosti samostalne hrvatske države te da je struktura vlasti u Hrvatskoj prije 1990. tajno i duboko infiltrirana još neotkrivenom mrežom kadrova prosrbijanskih vojnih tajnih službi. Potom su navedene sustavne opstrukcije na koje se nailazilo u institucijama RH pri istraživanju mučeništva nadbiskupa Stepinca. Prikazani su europski dokumenti o obvezi suočavanja sa zločinačkom komunističkom prošlošću i izbjegavanje tog suočavanja državnih institucija RH. Prvi svezak knjige  završava navođenjem lustracijskog iskustva Crkve u Poljskoj, stajalištem Sv. Stolice o lustraciji u Crkvi te stajalištem nekoliko istaknutih crkvenih osoba u Hrvatskoj o grijehu struktura i lustraciji.

Drugi svezak donosi većinom preslike izvornih dokumenata koji tematski prate i upotpunjuju spoznaje iz prvoga sveska. Riječ je o dokumentima koji do sada uglavnom nisu bili javno poznati ni korišteni, a sadržajno su u rasponu od opće strateške važnosti do pojedinačnih primjera tipičnih za djelovanje Udbe i SDS-a.

Drugi svezak započinje odlukama o nastanku, zadacima i strukturi Ozne i KNOJ-a te dokumentima o represiji u poraću, a na to se nadovezuju dokumenti o uvođenju i obilježavanju Dana Udbe na području Hrvatske. Zatim slijede preslike glasovitoga Pastirskog pisma od 20. rujna 1945. godine, koje je javnosti do sada bilo poznato samo u objavljenom prijepisu.

Slijede dokumenti koji se odnose na razdoblje do 1966.: povjerljivo izvješće Udbe i sudska presuda koji se odnose na suđenje sjemeništarcima u Rijeci 1955.; izvješće Udbe o djelovanju na diferencijaciji rimokatoličkog klera 1958.; opširan prikaz djelatnika Udbe o službenim razgovoru s nadbiskupom Šeperom u svrhu zastrašivanja; jedanaest izvješća „suradnika Adama“ o tajnom prisluškivanju nadbiskupa i kardinala Šepera 1960. – 1966.; izvješće o spoznajama Udbe (1960.) u vezi s pokretanjem akcije za beatifikaciju kardinala Stepinca; izvješće Udbe o zasjedanju Biskupske konferencija Jugoslavije (BKJ) u rujnu 1960.; dopisivanje između BKJ-a i jugoslavenske vlade (1960.) o normalizaciji odnosa; sedam izvješća suradnika Udbe iz Vatikana; izvješće Udbe o vrbovanju osuđenih sjemeništaraca u zatvoru Lepoglavi; četiri skupine strogo povjerljivih dokumenata Udbe i SDS-a o svećniku suradniku Rudolfu Pukljaku.

Slijede dokumenti koji se odnose na razdoblje od 1967. do 1991.: plan poduzetih mjera SDS-a za snimanje zasjedanja BKJ-a u svibnju 1967. te transkript SDS-a o početku zasjedanja i raspravi biskupa o sadržaju poslanice vjernicima; zapisnik sjednice Saveta za poslove državne bezbednosti Predsjedništva Jugoslavije u proljeće 1972. te strateške odluke koje su donesene; informacija SDB (1982.) Neka novija saznanja o vatikanskoj obavještajnoj službi; Operativna informacija SDB-a (1989.) Najnovija aktivnost Rimokatoličke crkve u svetu; Specijalna informacija SDS-a (1985.) Aktivnosti Rimokatoličke crkve na obilježavanju godišnjice smrti Alojzija Stepinca te SDS-ov transkript propovijedi kardinala Kuharića; Nacrt najveće SDB-ove operativne akcije za nadzor i obradu vjerskih zajednica – OA Partner; pokretanje operativne akcije OA Zvonik 89 za potpuniji nadzor nad Rimokatoličkom crkvom na području Hrvatske.

Posebno su znakovite 24 informacije područnih centara SDS-a o različitim konkretnim djelovanjima SDS-a protiv Rimokatoličke crkve diljem Hrvatske u razdoblju od 1987. do 1990. godine u okviru OA Partner. Još su znakovitije preslike niza dokumenata koji se odnose na spomenutu „studiju slučaja“ Živka Kustića, koja je upotpunjena dokumentima SDS-a o biskupu Đuri Kokši te povjerljivim vojnim dokumentima o pukovniku Ivanu Fumiću.

Drugi svezak završava popisom imena i prezimena i drugih osobnih podataka o 118 rukovodećih djelatnika SDS-a u Hrvatskoj te tekstom rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o osudi svih zločinačkih komunističkih sustava vlasti i autorovim znanstvenim radom Kardinal Stepinac u identitetu suvremenoga hrvatskoga društva.

Dvosveščana knjiga ima ukupno 992 stranice, a radi lakšeg pretraživanja opremljena je kazalom osobnih imena, kazalom imena djelatnika Udbe i SDS-a te kazalom pseudonima suradnika.

Vijesti

Talijanski oskarovac: Jedina razumna stvar koju sam čuo o životu bila je od Isusa…

Published

on

Komičar Roberto Benigni (dobio Oscara za Život je lijep) poznat je po svojim duhovitim, uglavnom improviziranim monolozima na filozofske i književne teme. Sada je jednu od njih održao na Trgu svetog Petra – i prekršio tabu.

Tako je u ‘svom elementu’ nedavno na Trgu svetog Petra u nazočnosti pape Franje u improviziranom govoru pred oko 50.000 sudionika, poznati talijanski komičar, prvog Svjetskog dana djece Katoličke crkve, ‘ispalio’ još jedan biser: „Među vama može biti novi Michelangelo ili novi Galileo (… ) A među djevojkama možda budući dobitnik Nobelove nagrade (…) ili čak papa.“

Međutim, u rijetkim trenutcima sabranosti i ozbiljnosti, rekao je i ovo:

“U životu ljudi daju puno savjeta. Ali mogu iskreno reći: jedina razumna stvar koju sam čuo u cijelom životu, znate li od koga sam je čuo? Od Isusa. U Evanđelju “Govor na gori”.

Kada Isus  daje ove popise koje moramo zapamtiti. Blago poniznima, mirotvorcima, milosrdnima… Upravo tako, blago milosrdnima, odnosno brizi za tuđu bol, osjetljivosti, praštanje. U biti, biti duboko dobar.

To je ono što je Isus rekao, a ja vam kažem, čini mi se da je to jedina razumna stvar koju sam ikada čuo u cijelom svom životu, jedina dobra ideja koja je ikada izražena u ljudskoj povijesti.”

Roberto Beningni

Continue Reading

Vijesti

Mirotvorci u stoljeću svjetskih ratova i revolucija

Published

on

Pred predstojeće europske parlamentarne izbore, Hrvatska paneuropska unija – Ogranak Split i Hrvatska udruga Benedikt pozivaju vas sutra (četvrtak), 6. lipnja s početkom u 18 sati na tribinu: Mirotvorci u stoljeću svjetskih ratova i revolucija: Coudenhove-Kalergi, Stjepan Radić, Mahatma Gandhi. Razmišljanja pred Europske izbore u XXI. stoljeću.

Glavni govornik: akademik Mislav Ježić, počasni predsjednik Hrvatske paneuropske unije. Prisutnima će se obratiti: prof. dr. sc. Pavo Barišić, predsjednik Hrvatske paneuropske unije, prof. dr. sc. Ivan Pavić, predsjednik splitskog ogranka Hrvatske paneuropske unije i Radoslav Zaradić, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt.

Tribinu će voditi Marija Barić Đurđević, Hrvatska paneuropska unija.

U konferencijskoj dvorani hotela Dioklecijan u Splitu (Splitska kuća zdravlja), Kranjčevićeva 45.

Hrvatska udruga Benedikt

Continue Reading

Vijesti

PONOSAN NA KORJENE Najtrofejniji američki trener jučer dobio hrvatsko državljanstvo

Published

on

Bill Belichick posjetio Vatrene: “Ponosan na hrvatske korijene”

Gost hrvatske nogometne reprezentacije danas je bio Bill Belichick, najtrofejniji trener u povijesti američkog nogometa s osam osvojenih naslova Super Bowla.

Foto: Drago Sopta/HNS

Nakon što je uoči prijateljske utakmice između Hrvatske i Sjeverne Makedonije dobio na dar uokvireni dres s brojem osam i prezimenom Biličić na leđima, kao podsjetnik na njegove hrvatske korijene, Belichick je posjetio Vatrene poslije ručka i u ugodnom druženju usporedio neke svoje najveće uspjehe s onim hrvatske nogometne reprezentacije.

Belichick je kao pomoćni trener osvojio dva prstena s New York Giantsima, a potom je kao glavni trener poveo New England Patriotse do šest naslova prvaka. Nakon kratkog videa o njegovoj karijeri, Belichicku je dobrodošlicu ispred Saveza poželio glasnogovornik Saveza, Tomislav Pacak:

“Među nama ima dosta ljubitelja NFL-a, ali za one koji manje prate football, danas je s nama najveći trener američkog nogometa u povijesti, ili možda jednostavnije, Guardiola, Ancelotti i Mourinho u jednoj osobi. Lijepo je vidjeti koliko ističete svoje hrvatske korijene i privilegija nam je ugostiti vas ovdje u Rijeci”.

Belichick je u Hrvatsku stigao na poziv Petea Radovicha, još jednog izuzetnog uspješnog Hrvata u Americi koji je kao TV producent osvojio čak 45 Emmyja. Radovich je kratko predstavio Belichicka i dao uvod u nekoliko anegdota koje je proslavljeni trener podijelio s igračima:

“Kad su 2014. godine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu igrali Hrvatska i Meksiko, kladio sam se kondicijskim trenerom New England Patriotsa, koji je Meksikanac, i izgubio okladu jer je Hrvatska doživjela poraz pa sam morao biti odjeven tipično meksikanski, s velikim sombrerom na glavi. Tri godine poslije vi ste, dečki, pobijedili Meksiko 2:1 pa je on morao nositi hrvatsku kapu, hrvatsku zastavu i dres Luke Modrića. Bila je to slatka osveta, ha, ha, ha…“, istaknuo je Belichick, od jučer državljanin Republike Hrvatske, koji je redovito u svojim medijskim nastupima isticao svoje hrvatsko podrijetlo i tijekom nekih najvažnijih utakmica u svojoj karijeri nosio na rukavu hrvatsku trobojnicu.

Foto: Drago Sopta/HNS

“Ponosan sam na svoje hrvatske korijene, moji djed i baka su došli u SAD 1910. godine iz Draganića i imali težak život, ali je zato moj otac, također trener američkog nogometa, uspio doživjeti svoj američki san. Jučer sam postao hrvatski državljanin, sad sam jedan od vas, bez obzira na to što ne pričam hrvatski. Čast mi je biti u vašem društvu, gledao sam jučerašnju utakmicu i zaista ste bili fantastični”.

Belichick je iz prve ruke mogao objasniti kako je u sportu najzahtjevnije uzastopno postizati vrijedne rezultate, poput Vatrenih, koji su se s dva posljednja svjetska prvenstva vraćali s odličjima.

“Često u sportu znamo čuti kako momčadi koje su došle do samog kraja, a nisu uspjele, kažu da će se vratiti sljedeće sezone, a to nije jednostavno jer moraš proći sve iznova. Jednako tako, naravno da je lakše doći do vrha, nego ostati na vrhu jer postaneš meta i jer si postavio standarde svima drugima i svi žele dostići tvoju razinu. Za mene je sve u izgradnji momčadi iz sezone u sezonu i postizanju prave razine forme kad je to najpotrebnije, u mom slučaju tijekom studenoga, prosinca i siječnja, u vašem slučaju uoči velikih natjecanja”, objasnio je Belichick.

Izbornik Dalić i kapetan Modrić uručili su Belichicku potpisani dres i potpisanu loptu, a Belichick je uzvratio potpisanim loptama za američki nogomet. 

U nekoliko rečenica objasnio je i svoj odnos s najvećim quarterbackom u povijesti NFL-a, Tomom Bradyjem.

“Tom je nevjerojatan igrač, vrlo pametan, onaj koji pokreće momčad i gradi uspjehe momčadi. Međutim, on je zadužen samo za jedan segment igre, jer kad odvojeno igraju obrana i napad. Dakle, ako momčad želi uspjeti, mora biti dobra u svim segmentima igre. Tom Brady je bio sjajan igrač u sjajnim momčadima, u društvu ostalih odličnih igrača”, zaključio je Belichick, koji se poslije obraćanja Vatrenima zadržao u kratkom razgovoru s kapetanom Lukom Modrićem, koji u hrvatskim, ali i svjetskim okvirima zaslužuje usporedbe s Tomom Bradyjem. Zbog svega što je napravio s Hrvatskom i Real Madridom. Neki će reći i zbog godina, ali u slučaju obojice, i Bradyja i Modrića, one su bile i ostale samo broj.

Ipak ima jedna razlika. Brady je u 46. rekao zbogom aktivnom igranju, Luka je još uvijek na velikoj sceni. I tek mu je 38!

Foto: Drago Sopta/HNS izvor: HNS
Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved