Connect with us

Vijesti

Uloga laika u razotkrivanju “djela tame” u Crkvi

Published

on

Tijekom dobrog dijela svoga života odgajana sam u onom dobro znanom starom, vjerujem većini poznatom mentalitetu koji, gotovo imperativno, zabranjuje o svećenicima, biskupima i ostalim (visokim) crkvenim dužnosnicima reći išta loše. Ili da se još preciznije izrazim, bilo je zabranjeno govoriti išta loše PROTIV posvećenih ljudi.

Naravno, svjesna sam kako su mnogi svoje optužbe na posvećene osobe slijevali i kad je trebalo i kad nije trebalo, bile one osnovane ili ne. Jedino što je bilo važno jest da osobu koju se vrijeđa i blati bude – svećenik. Omiljena tema mnogih dekadentnih i nazadnih mentalnih ustroja. Provincijskih, da ne kažem.

Ipak, trebale su mi godine intenzivnoga rada na sebi kako bih taj usađeni mentalitet sadržan u izrazu “govoriti loše protiv svećenika” detektirala kao loš i neutemeljen. Pogrešan, štoviše! Pitam se: što zapravo znači govoriti LOŠE o/protiv svećenicima? Važno je i komu govorim. Nameće mi se, nadalje, i ovo pitanje, možda čak i važnije od prethodna dva: koji je moj glavni motiv da uopće išta i govorim o svećenicima? Je li to bezrazložno ogovaranje, je li to klevetanje, dosada, objest, mlaćenje prazne slame tek toliko da nešto mlatim, je li to odraz antipatije prema svećenicima ili nekoj konkretnoj posvećenoj osobi? Politička uvjerenja možda? Priznajem, razloga je mnogo. 

No, ovdje želim naglasak staviti na nešto sasvim drugo, a to je govoriti ISTINU o svećenicima radi dobra Crkve. Tu istinu treba govoriti u svoj svojoj izmoljenoj mudrosti, poniznosti i pronicljivosti, pomno razmatrajući motive koji stoje u pozadini. Govoriti istinu, nadalje, podrazumijeva razotkrivati “djela tame” kojih, nažalost, u naše vrijeme u Crkvi ne manjka. Na to zalaganje za istinu poziva i poslanica Efežanima u kojoj jasno piše:

Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti.A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. (Ef 5, 8-13)

Kaže Apostol “raskrinkavajte djela tame”. No kako mi, kao laici, možemo sudjelovati u tom razotkrivanju “djela tame” koja se zbivaju u Crkvi i uzduž i poprijeko. Za početak, potrebno je shvatiti jedno: mi nismo – barem ne bismo trebali biti – tek pasivni promatrači i “krštenici” kojima je zadatak obavljati nedjeljene dužnosti i popunjavati klupe po crkvama, mi nismo nijeme ovce koje samo mekeću ili kimaju glavom na ono što se govori, mi nismo – nemojmo biti! – masa kritički neobrazovnih i neuravnoteženih katolika koja zatvara oči pred istinom. Također, mi nismo – ni to nemojmo biti! – puki pobožnjaci koji jedino što znaju je hodati po vikend duhovnim obnovama, karizmatskim zajednicama jednom tjedno i sličnim duhovnjačkim manifestacijama. Ne, mi to nismo niti bi to trebali biti niti smo zbog toga tu. Štoviše, kaže 1. Ivanova:

Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio. (1 Iv 2, 4-6)

Dakle, svi mi Isusa poznajemo, ali za Njega ne svjedočimo niti hodimo putem kojim je on hodio. Lako tako!
Ok, ajmo na bit.
Poziv na očitovanje – iz ljubavi prema Bogu i za dobro Crkve – upućuje i dokument Lumen gentium za pape Pavla VI. (1964.) iz koje ovdje izdvajam dva ključna poglavlja. Podebljala sam i podcrtala one dijelove poglavlja koje smatram posebno važnima.
U 27. poglavlju opisuje se služba biskupa.

27. Služba upravljanja

Biskupi upravljaju njima povjerenim partikularnim Crkvama kao Kristovi zamjenici i poslanicisavjetom, uvjeravanjem, primjerom, ali i  autoritetom i svetom vlašću; njome se služe samo zato da svoje stado iz­građuju u istini i svetosti (…). Ta im je vlast, koju osob­no obnašaju u Kristovo ime, vlastita, redovita i neposredna, iako njezino vršenje u konačnici vodi vrhovna vlast Crkve te se može ograničiti nekim granicama imajući u vidu korist Crkve, odnosno vjernika. Snagom te vlasti biskupi imaju sveto pravo, a pred Gospodinom dužnost, donositi zakone za svoje podložnike te suditi i ravnati svime što pripada uređenju bogoštovlja i apostolata.Njima je potpuno predana pastirska služba, odnosno stalna i svagdašnja skrb za njihovo stado; oni se ne smiju smatrati namjesnicima rimskoga prvosvećenika jer imaju svoju posebnu vlast i u pravom se smislu nazivaju predstojnicima naroda kojim upravljaju. (…) Biskup, kojega je poslao Otac obitelji da upravlja njegovom obitelji, treba držati pred očima primjer Dobroga pastira koji nije došao da bude služen, nego da služi (usp. Mt 20, 28; Mk 10, 45) i da za ovce položi svoj život (usp. Iv 10, 11). Uzet između ljudi i podložan slabosti, on može suosjećati s onima koji su u neznanju ili zabludi (usp. Heb 5, 1-2). Neka ne odbija saslušati podložnike za koje se skrbi kao za svoju pravu djecu te ih potiče da s njime marno surađuju. Budući da će za njihove duše Bogu položiti račun (usp. Heb 13, 17), neka se molitvom, propovijedanjem i svim djelima ljubavi skrbi kako za njih tako i za one koji još ne pripadaju jed­nomu stadu, a koje neka smatra da su njemu povjereni u Gospodinu. (…) Vjernici, pak, moraju pristajati uz biskupa kao Cr­kva uz Isusa Krista i kao Isus Krist uz Oca, da po jedinstvu sve bude u  skladu i obiluje na slavu Božju (usp. 2 Kor 4,15).

U 37. poglavlju opisuje se služba vjernika laika.

37. Odnos laika i hijerarhije

Laici, kao i svi Kristovi vjernici, imaju pravo obilno primati od svetih pastira duhovna dobra Crkve, napose pomoć Božje riječi i sakramenata; neka im otkrivaju svoje potrebe i želje s onom slobodom i s onim povjerenjem koji dolikuju Božjoj djeci i braći u Kristu. Prema znanju, mjerodavnosti i izvrsnosti položaja koji im je vlastit, oni imaju mogućnost, štoviše i dužnost, očitovati svoje mišljenje o onome što se tiče dobra Crkve. Ako bude potrebno, neka se to čini preko ustanova koje je Crkva za to ustanovila, uvijek u istinitosti, odvažnosti i razboritosti, s poštovanjem i ljubavlju prema onima koji na temelju svoje svete službe zastupaju Krista. Laici poput svih Kristovih vjernika neka s kršćanskom poslušnošću spremno prihvaćaju ono što sveti pastiri, kao Kristovi predstavnici, određuju u Crkvi kao učitelji i upra­vitelji; tako oni slijede primjer Krista koji je svojom poslušnošću sve do smrti svim ljudima otvorio blaženi put slobode djece Božje. Isto tako neka ne propuste u svojim molitvama preporučivati Bogu svoje predstojnike jer oni neprestano bdiju kao oni koji trebaju položiti račun o našim dušama, da to čine s radošću, a ne stenjući (usp. Heb 13, 17).A sveti pastiri neka priznaju i promiču dostojanstvo i odgovornost laika u Crkvi; neka se rado posluže njihovim razboritim savjetom, s povjerenjem neka im povjere dužnosti u služenju Crkvi te im ostave slobodu i prostor djelovanja, štoviše, neka ih ohrabruju da se i na vlastitu pobudu daju na posao. Neka očinskom lju­bavlju i pozorno u Kristu razmotre pothvate, prijedloge i želje koje laici predlažu. Pastiri će, pak, brižljivo priznavati pravednu slobodu koja u državi pripada svima. Iz toga prisnog ophođenja između  laika i pastira valja za Crkvu očeki­vati mnoga dobra: tako, naime, u laika jača osjećaj vlastite odgovornosti, gaji se revnost, a sile laika lakše se pridružuju djelu pastira. (…)

Zaključno. Ne postoji nikakav, apsolutno nikakav razlog za strah, nepovjerenje ili, još gore, nepoduzimanje konkretnih koraka. “Prema znanju, mjerodavnosti i izvrsnosti položaja koji im je vlastit, oni imaju mogućnost, štoviše i dužnost, očitovati svoje mišljenje o onome što se tiče dobra Crkve.” Dakle: opomenuti? Da! Napisati pismo biskupu/župniku/kapelanu/kardinalu? Da! Očitovati svoja saznanja jer ste “djeca svjetlosti”? Apsolutno!

Ovim današnjom postom nemam namjeru pozivati na revoluciju ili nerazumnu zloporabu onoga što sam ovdje napisala. Primarni je cilj ovoga posta preispitati sama sebe i staviti se u ispravan kontekst, pronaći svoju ulogu u životu Kristove Crkve, počevši od svoje župe pa prema višim instancama. Također želim naglasiti kako kao katolici ni u kojem slučaju ne bismo smjeli ulaziti u osjetljivija područja bez aktivne molitve i kvalitetna duhovna vodstva, bez sakramentalnoga života i, konačno, utjecanja čitavom Nebu za pomoć. Tanka je granica između čovjekove taštine i oholosti i stvarnog izraza ljubavi prema Kristu i Crkvi. Kritika poradi kritike nema nikakav smisao. Kritika poradi istine, to je važno.
In unitate orationis.

Ljubaznošću autora bloga Ex Alto Omnia

Vijesti

Kardinal dramatično: “Ako Božja ruka izravno ne intervenira, sve će biti izgubljeno“

Published

on

Kardinal Burke pokreće 9-mjesečnu devetnicu Gospi od Guadalupe za ‘krize našeg doba’. U srcima katolika diljem svijeta odzvanjaju iste tjeskobe iz 1531. godine”, rekao je Cdl. Burke.

Kardinal Raymond Burke pokrenuo je globalnu devetomjesečnu devetnicu Gospi od Guadalupea, pozivajući katolike da mole Marijin zagovor nad Crkvom i svijetom suočeni s “krizama našeg doba”.

U novom pothvatu objavljenom na internetu tijekom vikenda, kardinal Burke najavio je devetnicu koja počinje u ožujku, a vrhunac će biti na blagdan Gospe od Guadalupe 12. prosinca.

U kardinalovoj video poruci istaknuta je velika usporedba današnjeg stanja u svijetu i situacije 1531. godine – godine Gospina ukazanja u Guadalupeu svetom Juanu Diegu.

U svijetu koji se bori s velikom bolešću, u Europi bjesni rat. Nakon godina primirja, nova invazija na Palestinu prijeti uzdrmati Bliski istok. Teološke rasprave su politizirane i navode milijune vjernika da napuste vjeru. Biskup piše: ako Božja ruka izravno ne intervenira, sve će biti izgubljeno. Godina je 1531.

Cijela video poruka kardinala Burkea:

“Opet”, napisao je, “borimo se s bolešću, ratom i dubokom duhovnom zbunjenošću. Opet, mnoge jadne duše su u iskušenju straha da je svaka nada izgubljena.”

Ali naš Gospodin nas nije pozvao na strah. Bez obzira na tamu našeg doba, muškarci i žene vjere nisu bez istine i ljubavi Kristove, niti vjerne brige Njegove majke.

Poniznom i hrabrom suradnjom svetog Juana Diega s milošću, Gospin je zagovor preobrazio svijet i doveo milijune duša Kristu. Istu tu majčinsku brigu i zaštitu tražimo i danas – brigu i zaštitu koju će nam ona pružiti ako je iskreno zamolimo.

Primijetio je kako danas “srca katolika diljem svijeta odjekuju iste tjeskobe iz 1531.”, te da “još jednom odgovor na ovu tjeskobu nije zemaljski nego duhovni.”

U svjetlu ovoga, kard. Burke je zamolio katolike da mu se pridruže u devetnici kako bi zazvali zagovor Djevice Guadalupe ne samo na Ameriku, već na cijelu Crkvu i svijet.

Uočavajući neusporedivu potrebu obratiti se Gospi za “zaštitu” i tražiti njezin “zagovor” kard. Burke je pozvao “katolike diljem svijeta, posebno one u Americi, da mi se pridruže u povratku u zagrljaj pun ljubavi Naše Gospe.”

Potaknuta neizmjernom majčinskom ljubavlju koju ima prema svojoj djeci, Gospa je “dovela novi svijet pod zaštitu svoga plašta i dovela milijune duša Kristu”, rekao je. „Istu tu majčinsku ljubav i zaštitu tražimo danas, ljubav i zaštitu koju će nam ona dati ako je iskreno zamolimo.

Oni koji se žele pridružiti kardinalu u devetnici upućuju se da se prijave putem e-mail adrese na web stranici devetnice, kako bi zatim primali mjesečna duhovna razmatranja i molitve Njegove Eminencije.

Autor: MICHAEL HAYNE izvor: Per Mariam Dolorosa

Continue Reading

Vijesti

Spisateljica JK Rowling odbija se pokloniti transrodnoj aktivistici koja ju je prijavila policiji zbog ‘pogrešnog roda’

Published

on

Rowling je branila svoje stajalište da rodno zbunjena televizijska ličnost ‘India’ Willoughby ‘nije postala žena’, dodajući da ‘Indija glumi mizoginu mušku fantaziju o tome što je žena.’

FOTO: Autor J.K. Rowling/Joel C Ryan/NYT/Invision, via Associated Press

“India Scarlett” Willoughby, transidentificirani muškarac koji je promijenio ime Jonathan i “tranzicionirao” se 2015., jedan je od najistaknutijih aktivista za transrodnost u Ujedinjenom Kraljevstvu. Proslavljen kao britanski “prvi transrodni televizijski čitač vijesti” i “prvi transrodni suvoditelj” prethodno isključivo ženskog ITV talk showa Loose Women, bio je nominiran za britansku LGBT nagradu 2017. Nakon “tranzicije”, Willoughbyjev sin slomljenog srca odbio je razgovarati s njim godinama.

Willoughby je sada možda poznatiji po petljanju s Rowling. Govoreći za Byline TV, Willoughby je objavio da je prijavio Rowling policiji jer ga je “pogrešno rodila” nazivajući ga muškarcem, a ne ženom. “J.K. Rowling je definitivno počinila zločin”, rekao je. “Ja sam zakonski žena. Ona zna da sam žena i naziva me muškarcem. To je zaštićena karakteristika. A to je kršenje i Zakona o ravnopravnosti i Zakona o priznavanju spola.”

Zatim se požalio na njezine tweetove i rekao da su odgovori bili “truli” i “odvratni” te da predstavljaju zlostavljanje. “To je izvršeni prekršaj.”

Kao i gotovo sve što Willoughby kaže, ovo nije slučaj – Rowlingovo obraćanje njemu kao muškarcu nije “zločin iz mržnje” i neće, prema trenutnom pravnom režimu, dovesti do njezina uhićenja. Rowling je, sa svoje strane, odmah uzvratila. “Prije nekog vremena, odvjetnici su me obavijestili da ne samo da imam jasan slučaj za klevetu protiv Indije Willoughby, već da bi Indijino opsesivno ciljanje na mene tijekom proteklih nekoliko godina moglo dostići zakonski prag za uznemiravanje”, objavila je na X.

Zatim je navela popis Willoughbyjevih vlastitih kontroverznih tweetova:

Continue Reading

Vijesti

Knjiga o obraćenjima Boba Hopea i drugih holywoodskih zvijezda…

Published

on

Razgovarali smo s autoricom Mary Claire Kendall o novom izdanju njezine knjige ‘Oasis’. Povezuje priče o mnogim holivudskim zvijezdama koje su prešle na katoličanstvo…

Ove godine dodjelu Oscara vodit će komičar Jimmy Kimmel. Bit će mu to četvrti put da vodi ceremoniju, impresivan ukupni broj – ali teško će dostići najboljeg od svih voditelja Oscara, Boba Hopea, koji je bio glavni voditelj Oscara nevjerojatnih 19 puta.

Hopeove iskrivljene rečenice i bezobrazne dosjetke učinile su ga omiljenom figurom na pozornici i ekranu, a posebno u vojnim bazama diljem svijeta. Između snimanja filmova i pojavljivanja na radiju, duhoviti čovjek posvetio je puno vremena zabavljajući prekomorske trupe s USO-om, često u borbenim zonama.

Međutim, unatoč svoj svojoj velikodušnosti, Hope je bio i konfliktna duša. Njegova reputacija škrtca možda je povezana s velikim siromaštvom koje je doživio kao dijete. Hope je bio i ženskar, što je užasnulo njegovu suprugu Dolores. Njezina predana katolička vjera je ta koja je u konačnici održala brak i koja je na kraju dovela do obraćenja Boba Hopea na katoličanstvo početkom 1990-ih.

Bob Hope na nastupu u USO-u 1984

Iznenađujuće priče

Priča o vjeri Boba Hopea ispričana je u prekrasnoj knjizi Oaza, Mary Claire Kendall. Dijeli iznenađujuće priče o obraćenju 13 holivudskih slavnih osoba, uključujući Alfreda Hitchcocka, Garyja Coopera, Lanu Turner i mnoštvo drugih zvijezda. (Priču o putovanju Johna Waynea u katoličku vjeru, čiji su dijelovi izvedeni iz Oasisa, možete pročitati ovdje.)

S oduševljenjem smo saznali da je Mary Claire Kendall pripremila novo izdanje Oaze, koja će uskoro biti dostupna i kao e-knjiga. Kaže Aleteiji da najnovije izdanje sadrži nove informacije i ispravke prikupljene njezinim istraživanjem. Obnavlja “nešto od onoga što sam morao izrezati iz poglavlja o Mary Astor”, a također “popunjava više priče Ann Sothern”.

“Iscjeljenje i oporavak”

Prije mnogo godina, Kendall je bila privučena ovim pričama o “iscjeljenju i oporavku”. Kao što objašnjava u predgovoru za Oasis, iznijela je priču o obraćenju Garyja Coopera u izdavača časopisa, ali “… mi je rekla da je zanima samo njegov ‘vanjski život’.”

Kako apsurdno, pomislio sam. Što može biti fascinantnije od priče o duši? To je klasik Billyja Wildera Sunset Boulevard (1950.) o kraljici nijemog filma koja žudi za povratkom. To je Barrymore (2011.) o Jacku, najmlađem članu kazališne kraljevske obitelji, koji gleda na povratak, između gutljaja. To je životni luk, usponi i padovi s kojima se svi borimo, koji upotpunjuju sliku.

Kendallina pokojna majka na kraju ju je potaknula da te priče pretvori u knjigu. Ona također pripisuje zasluge svom “dragom prijatelju” fra. Charlesu Johnu McCloskeyju III za “što mi uvijek šalje nove zvijezde o kojima pišem.” Nažalost, preminuo je prošle godine.

Kniga “Oaza” Mary Claire Kendall

Bio je to fr. McCloskeya koji je predložio da Kendall napiše o zaokretu Jacka Lemmona katoličkoj vjeri – priči koja će biti ispričana u nadolazećoj Oasis II, koja će također podijeliti vjernička putovanja Aleca Guinnessa, Spencera Tracyja, Jamesa Cagneyja i drugih. Knjiga izlazi ovog ljeta.

I koji bi film voljela vidjeti da ponese kući Oscara ove godine? “Maestro, s Bradleyjem Cooperom i Carey Mulligan, moj je izbor za najbolji film”, kaže Kendall. Također je voljela The Holdovers, “klasične dramske komedije – i sigurno će osvojiti Oscara, možda Paula Giamattija za najboljeg glumca.”

Vidjet ćemo je li predviđanje Mary Claire točno za nekoliko sati… – donosi Aleteia.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved