Connect with us

Kultura

Glagoljica na oltaru: hrvatskoglagoljski misali

Published

on

Upoznajmo hrvatsku glagoljičku baštinu s akademikom Stjepanom Damjanovićem

Knjige koje su namijenjene za oltar, knjige dakle iz kojih predmolitelj, najčešće svećenik, čita, kadšto glasno kadšto tiho, obično su najljepše i najuglednije u svom pismu. Tako je i s onima koje su pisane ili tiskane hrvatskom glagoljicom.

Najstariji sačuvani misalski tekst hrvatske glagoljične tradicije i najstariji spomenik hrvatske liturgijske književnosti su Bečki listići s prijelaza 11. u 12. stoljeće.

Našao ih je u Beču Vatroslav Jagić, koji ih je i prvi opisao 1890. Danas se čuvaju Narodnoj biblioteci u Beču i odatle im ime. Sačuvana su nam dva pergamentna lista od knjige koja se nazivala sakramentar. Taj je bio malih dimenzija, pogodan za nošenje i njime su se uvelike služili misionari.

Na sačuvanim se listovima nalaze prefacije i oracije te dio prve Pavlove poslanice Korinćanima. Tekst je pisan hrvatskostaroslavenskim jezikom, sličnim jeziku Bašćanske ploče. Napominjemo da su oba teksta praktički iz istoga vremena – prijelaza 11. u 12. stoljeće.

Bečki su listići važni i stoga što svjedoče o vrlo ranim češko – hrvatskim kulturnim vezama, tj. sadržajno su povezani Kijevskim listićima, tekstom češko – moravske staroslavenske tradicije iz 10. stoljeća. Povezuje ih i tzv. liturgija sv. Petra, to znači liturgija koja je nastala prevođenjem mise Svetoga Grgura na grčki jezik. Ta se liturgija širila po Iliriku i njezini se tragovi mogu naći u hrvatskoglagoljskim misalima u14. i 15. stoljeću.

Bečki listići pripadaju dakle vremenu fragmenata hrvatske glagoljične tradicije, tj. razdoblju 12. i 13. stoljeća iz kojega nam nije sačuvan ni jedan cjeloviti glagoljični misal, ali su sačuvani relativno brojni fragmenti, pa i misalski: spominjemo uz Bečke listiće još Krakovski odlomak misala iz 12. st. te Splitski odlomak misala, Kukuljevićev odlomak te Birbinjski odlomak.  

Svi su iz 13. stoljeća i svi ti  odlomci svjedoče o velikoj i bogatoj tradiciji od koje su nam se sačuvali samo dijelovi.

Vrijeme fragmenata završava s 13. stoljećem. Iz početka 14. stoljeća stigao je do nas prvi cjelovito sačuvani hrvatskoglagoljski misal koji se u stručnim i znanstvenim tekstovima naziva Vatkanski Illirico 4 jer se čuva u Vatikanskoj biblioteci pod spomenutom oznakom, a naziva se i Omišaljski jer je početkom 14. stoljeća napisan u Omišlju na otoku Krku.

Izrečeno je i mišljenje da je tekst napisan nešto kasnije (1371), ali za ovu priliku nama je važno da su cjeloviti misali pisani glagoljicom iz 14. i 15. stoljeća . I za taj najstariji ili jedan od najstarijih cjelovitih misala stručnjaci su pokazali da je prepisan s još starijega predloška, što samo svjedoči o starini hrvatskoglagoljske misalske tradicije i o njezinoj kontinuiranosti.  

Takvih cjelovitih misala iz 14. i 15. stoljeća sačuvano nam je dvadesetak. Naravno, ne možemo o svima njima govoriti pa ćemo neke samo spomenuti: Kopenhagenski, dva Oxfordska, Berlinski, Njujorški, Ročki, dva Ljubljanska, Bribirski, dva Vrbnička su također iz 15. st.

Nazivaju se po mjestima: ili onima u kojima se danas čuvaju (ta su najčešće izvan Hrvatske) ili po mjestima u kojima su nastali (to su uvijek hrvatska mjesta).

Dva među njima ističu se svojom ljepotom. Prvi je Misal kneza Novaka iz 1368. godine. Danas se čuva u Beču u Narodnoj (nekada Dvorskoj) knjižnici. Ima 272 lista, dakle 544 stranice ispisane  lijepom svečanom, tzv. ustavnom glagoljicom i hrvatskostaroslavenskim jezikom. Napisao ga je i vjerojatno oslikao krbavski knez Novak Disislavić iz ličke Ostrovice. Pisao ga je i oslikao kao zavjetni dar crkvi u kojoj će njegovo tijelo počivati nakon smrti.  Prodajom za 45 zlatnika dospio je u Istru, u Nuglu, za crkvu Svetoga Petra i crkvu Svete Jelene, a poslije u Roč i Izolu. U samom kolofonu Misala knez Novak piše:

Let Gospodnjih 1368. Ja knez Novak, sin kneza Petra, vitez silnoga i velikoga gospodina Loiša kralja ugrskoga, njega polače vitez, napisah te knjige za svoju dušu. I onoj crkvi da se dadu v koj legu vekivečnim ležanjem…

Taj  se misal ističe ne samo svojom ljepotom, nego i svojim značenjem u hrvatskoj liturgijskoj i književnoj povijesti. U njemu su zapisani osmerački stihovi o temi smrti i evo četiri takva stiha kao primjer:

Nu mislimo o tom sadača se najde od nas tada
gdi se duša strahom smete
a dila se skriti ne te.

Sto godina nakon što je misal napisan netko je na sam njegov početak napisao prijevod himne Dies irae, dies illa koji je također u osmercima, npr.

Kolik trepet hoćet biti
Kada sudij budet priti.

Ti primjeri pokazuju koliko je taj misal važan za povijest hrvatske versikacije, što dalje znači da naši stari misali, kao i druge liturgijske knjige, nemaju značenje samo za povijest liturgije, nego nude bitne i raznovrsne spoznaje o kulturi vremena kada su i prostora gdje su napisani.

Spomenut ćemo još jednu kulturološku vrijednost Misala kneza Novaka. Kada su se u 15. stoljeću pripremali da otisnu našu prvu tiskanu knjigu – Misal iz 1483.- kojemu ćemo u jednoj od narednih emisija posvetiti posebnu pažnju, glagoljaši su morali uzeti rukopisne misale glagoljicom pisane da im posluže i kao sadržajni predložak i predložak za rezanje glagoljičnih slova. I u jednom i u drugom pogledu Misal kneza Novaka poslužio je kao jedan od predložaka. Za proučavatelje hrvatske liturgijske tradicije bit će osobito zanimljivi njegovi ritualni tekstovi, npr. blagoslov soli i zobi, koji će se u latinskim našim misalima pojaviti stoljeće kasnije.

Drugi rukopisni misal o kojem ćemo nešto reći zove se Hrvojev misal, po bosanskom vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću, koji ga je dao napisati na samom početku  15. stoljeća, tj. 1403. ili 1404. godine. Pisao ga je pisar Butko, ima 247 listova, tj. nešto manje od 500 stranica i najraskošnija je hrvatskoglagoljska knjiga.

U njoj se nalazi čak 96 minijatura i 380 inicijala s bojama tako kvalitetnim da do današnjega dana nisu izblijedjele. Nepoznati iluminator  svoje je iluminacije oblikovao od biljnih, životinjskih i antropomorfnih motiva.

Posebno su dojmljive alegorije mjeseci koje pokazuju što se radi u koje doba godine. Gotovo je sigurno da je misal pisan u Dalmaciji, vjerojatno na zadarskom području i da je bio namijenjen splitskoj crkvi Svetoga Mihovila.

Na trima minijaturama vide se u pozadini splitske zidine. Po jezičnim se osobinama misal primjetno udaljava od staroslavenske norme, snažno je ikaviziran i pun hrvatskih leksema na mjestima gdje u drugim misalima imamo stroslavenske riječi.

Jedna stara izreka kaže da knjige imaju svoju sudbinu. Sudbina Hrvojeva misala jako je uzbudljiva. Prvo je iz hrvatskih predjela dospio u Korvinovu knjižnicu u Budimu, a iz nje su ga Turci odnijeli u Istanbul u Biblioteku turskih sultana Topkapi saraj gdje se nalazi i danas.

Staroslavenski institut iz Zagreba 1973. je izdao faksimilno izdanje u boji s latiničkom transliteracijom i lološkim aparatom, tj. popratnim znanstvenim tekstovima i usporedbom misalskoga teksta s tekstovima  još tri glagoljska misala.

Taj složeni posao obavile su na najvišoj razini ugledne znanstvenice Staroslavenskoga instituta č.s. Agneza Marija Pantelić, Biserka Grabar i Anica Nazor.

Tako se opet pokazuje kako su misali svjedoci kulturnih dosega sredine u kojoj su nastajali i one koja ih naručuje. Hrvoje Vukčić Hrvatinić naručuje taj misal u trenutku kada je on dominantna politička osoba u Bosni i Dalmaciji . On je tada «dux Spalatensis» i gospodar Korčule, Brača i Hvara, glavni namjesnik kralja Ladislava Napuljskoga. Vodio je mnoge bitke, izborio mnoge pobjede, ali ništa mu nije osiguralo spomen u budućim pokoljenjima kao ova knjiga, jedna od najljepših u ukupnoj hrvatskoj povijesti.

Akademik Stjepan Damjanović rođen je u Strizivojni. Po završetku gimnazije u Požegi 1965. pohađao je Filozofski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je ruski jezik te južnoslavenske jezike i književnost 1970., te magistirao 1977. temom Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika. Godine 1982. obranio je doktorski rad Interferiranje hrvatskih dijalekata i općeslavenskoga književnoga jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima XV. stoljeća.

Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo (Odsjek za kroatistiku). Glavni tajnik Matice hrvatske bio je od 1999. do 2002., a njezin predsjednik je od 2014. godine. Redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je od 2004. godine.

Izvor: hkm.hr

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Kosinjska dolina

Published

on

By

Kosinjska dolina bit će potopljena, pod vodom bit će kuće, polja, groblja, crkve, arheološka nalazišta (istražena i neistražena). Malobrojno stanovništvo bit će raseljeno i ostat će samo sjećanje i zapisi kako je nekada bilo.

Kameni Kosinjski most, građen od 1929. do 1936. godine, zamijenio je drveni most preko rijeke Like. Most povezuje Donji Kosinj s Gornjim Kosinjem, Mlakvom, Sušnjem, Podjelarom, Kosinjskim Bakovcem, Lipovim poljem i drugim mjestima. Izgradnjom novog sustava HEP Kosinj 2 i HE Senj 2 bit će potopljena naselja: Gornji Kosinj, Mlakva, Šušanj, Podjelar i drugi zaseoci.

Gradi se Tunel Gornji Kosinj – Lipovo polje kojim će se voda usmjeriti u korito rijeke Like.

U Gornjem Kosinju je crkva sv. Antuna Padovanskog (podignuta 1692. godine) koja će biti potopljena. Na crkvi su dvije ploče: jednu ploču postavili su župnik i župljani 1983, a drugu ploču postavili su lički svećenici s narodom povodom 500-te obljetnice tiskanja Rimskog glagoljskog misala, prve tiskane knjige u Hrvata.

U Kosinju su tiskana prva hrvatska glagoljska knjiga. Prva hrvatska glagoljska tiskara bila je u starom gradu Ribniku 1483. godine. (Zvonimir Kulundžić. 1960. Kosinj – kolijevka štamparstva slavenskog juga. Zagreb.; Zvonimir Kulundžić, 1983. 500. obljetnica kosinjskog misala – prve hrvatske tiskanje knjige. Zagreb.; Ivan Mance. 2013. Kosinj izvorište hrvatske tiskane riječi. Redak. Split. ISBN 978-953-336-028-7).

„Misal po zakonu rimskoga dvora“ prva hrvatska tiskana knjiga. Tiskana je 22. veljače 1483., dvadeset i osam godina nakon Gutenbergove Biblije. Primjerak Misala iz 1483. čuva se u Samostanu franjevaca trećoredaca glagoljaša na Ksaveru u Zagrebu.

Druga hrvatska tiskana knjiga, tiskana u Kosinju 1491., jest Brevijar po zakonu rimskoga dvora, poznatiji kao Kosinjski brevijar, čiji se jedini primjerak čuva u Nacionalnoj knjižnici sv. Marka u Veneciji.

Kosinjskim krajem vladali su Brinjski Frankopani. Kosinj je opljačkan i razoren, a stanovništvo raseljeno tijekom provale Turaka 1522. i 1525. godine.

HEP planira potopiti kosinjsku dolinu (Gornji Kosinj, Mlakvu, Podjelar i druge zaseoke) te stvoriti veliko akumulacijsko jezero. Stanovništvo će biti raseljeno, za zemlju, stambene i gospodarske objekte planira se dati neka sića (navodno 12 kuna po četvornom metru ?). Neki stanovnici dobiti će zamjenske stanove u Perušiću i drugdje. Pokušaji stanovnika Kosinja (450 potpisa), župnika iz Kosinja Pere Jurčevića, Crkve, povjesničara i arheologa nisu naišli na razumijevanje u HEP-u pa slijedi raseljavanje stanovnika i potop Kosinjske doline (polja, gospodarskih objekata, groblja, crkava, i arheoloških nalazišta).

Ostat će samo sjećanje, dok bude živih iz tog kraja, i zapisi putopisaca, povjesničara i arheologa o Kosinjskom kraju.

Continue Reading

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM – 58. Vinkovačke jeseni

Published

on

By

Ove godine su se održale 58-me Vinkovačke jeseni, smotra izvornog hrvatskog folklora i tradicijske kulture. Završnim svečanostima prethodile su Dječje jeseni gdje je preko 2 tisuće malih sudionika iz 55 društava iz cijele Hrvatske prošlo ulicama grada, predstavilo svoja sela i gradove te su pokazali ljubav prema tradiciji svoga zavičaja.

Tematski su ovogodišnje Vinkovačke jeseni vezane uz dukat,  zlatnik koji je u kulturi slavonskoga čovjeka prisutan od davnine.

Na kraju programa ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni, zadnja tri dana, bilo je Svečano otvorenje, Svečani mimohod i Državna smotra izvornog hrvatskog folklora. Na središnjoj pozornici nastupile su najbolje folklorne skupine, njih 33 koje promiču hrvatski folklor i tradiciju.  Nastupili su i gosti iz Slovenije i Tajlanda.

U svečanom mimohodu centrom Vinkovaca prošlo je nešto manje od 60 folklornih skupina koje su pokazale sjaj i bogatstvo baštine hrvatskog naroda.

Nažalost, ove godine smotra je zbog svinjske kuge bila bez konjanika i konjskih zaprega.

Vinkovčani i njihovi gosti uživali su i u slavonskim delicijama te se tražilo mjesto više u Bircuzu, Slavonskom sokaku, Vinskom šoru i u kafićima. Lovačka društva dijelila su čobanac uz Bosut, djelio se i fiš-paprikaš te šaran na rašlje.

Continue Reading

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Svetište Majke Božje Bistričke

Published

on

By

Župa u Bistrici spominje se prvi put 1334. Župna crkva bila je posvećena sv. Petru i Pavlu. Otkada je 1731. biskup Juraj Branjug posvetio novo uređenu crkvu Snježnoj Gospi, svetište i mjesto zovu se Marija Bistrica.

Svetište Majke Božje Bistričke je hrvatsko nacionalno marijansko svetište.

Kip Majke Božje Bistričke potječe iz 15. stoljeća i bio je u crkvi na Vinskom Vrhu. Zbog opasnosti od Turaka, Gospin kip premješten je u župnu crkvu u Mariji Bistrici, a 1650. zazidan u jedan prozor. Nastojanjem zagrebačkog biskupa Martina Borkovića kip je pronađen 1684. i stavljen na počasno mjesto. Od tada počinju brojna hodočašća.

Hrvatski je sabor 1715. darovao glavni oltar na čast Bistričke Gospe. Požar je 1880. oštetio čitavu crkvu osim glavnog oltara s kipom Majke Božje Bistričke koji je ostao posve neoštećen. Arhitekt Hermann Bolle obnovio je i proširio crkvu te izgradio cintor oko svetišta. Zagrebački nadbiskup dr.  Antun Bauer okrunio je 1935. čudotvorni kip Marije i Malog Isusa zlatnim krunama i proglasio Mariju kraljicom Hrvata. Biskupska konferencija proglasila je 1971. bistričko svetište Nacionalnim prošteništem čitavog hrvatskog naroda. Godine 1984. u Mariji Bistrici je održan Nacionalni euharistijski kongres.

Papa Ivan Pavao II. proglasio je kardinala Alojzija Stepinca blaženim 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, kada je svetište za tu prigodu posebno uređeno i dograđeno.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved