Connect with us

Vijesti

Hrvatske riječi u vezi s uskrsnućem i njihovo značenje

Published

on

Ima puno razloga da bi se moglo govoriti o Hrvatima kao uskrsnom narodu. Malo je naroda koji imaju toliko bogatstvo riječi u vezi s uskrsnućem. I zato možemo opravdano reći da je hrvatski uskrsni jezik, piše Mile Mamić.

Dr. sc. Mile Mamić

Čini li vam se, poštovani čitatelji, da nemamo osobnoga iskustva uskrsnuća? Ako malo dublje zavirimo u svoj život, otkrit ćemo koliko smo puta bili potišteni, bezvoljni, tjeskobni, klonuli, upali u beznađe, očaj, duhovnu smrt i izvukli se iz toga kao preporođeni, novi ljudi, puni poleta, zanosa, vjere i nade. Nije li i to uskrsnuće?!

Ima puno razloga da bi se moglo govoriti o Hrvatima kao uskrsnom narodu. Malo je naroda koji imaju toliko bogatstvo riječi u vezi s uskrsnućem

Znademo da smo kao pojedinci i narod imali svojih križeva, križnih putova, kalvarija i golgota. Sasvim je normalno da poslije klonuća, očaja, beznađa i mrtvila dolazi preporod, polet, ushit, uskrsnuće. Pojam Croatia rediviva nakon svih kalvarija i golgota obilježje je naše tegobne povijesti. Ta, nedavno smo se sjetili i „Krvavog Uskrsa“ i dragoga nam Josipa Jovića.

Ima puno razloga da bi se moglo govoriti o Hrvatima kao uskrsnom narodu. Malo je naroda koji imaju toliko bogatstvo riječi u vezi s uskrsnućem. I zato možemo opravdano reći da je hrvatski uskrsni jezik. Ima i dubljih razloga u hrvatskome jeziku gdje je bitno je li u pitanju živo ili neživo. Za razliku od kamen (neživo!), riječi mrtvac i pokojnik sklanjaju se jednako kao čovjek, prijatelj i brat. Imaju akuzativ jednine jednak genitivu: mrtvaca, pokojnika kao čovjeka, prijatelja i brata. Kamen se ponaša drukčije. Mrtvac i pokojnik kao živo, kao živi živcati. Ne samo u jeziku nego i u općinstvu, zajedništvu svetih.

Bez života i smrti nema uskrsnuća

Pojam uskrsnuća u uskoj je vezi s riječima život i smrt. Život i smrt zanimljiva su filozofska i teološka pitanja. Sveti Ivan Evanđelist, koji je prvi dotrčao do Isusova praznoga groba, u prvom retku Evanđelja piše: “U početku bijaše Riječ.“ (Iv 1, 1). Ta vječna BOŽJA RIJEČ jest ŽIVOT, SVJETLO, PUT, ISTINA. Ta RIJEČ BOŽJA postala je čovjekom da nas otkupi i da i mi po njemu imamo Život.

Bog ljubi čovjeka i želi mu život, sreću i blagoslov

Bog, Tvorac života u Ponovljenom zakonu (30, 15) kaže: „Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću…“ a malo dalje (30, 19-20) nastavlja: „Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga…“

Cijela Biblija je poziv na Život. Ona je ljubavno pismo Boga živoga živomu čovjeku. Imamo, dakle, na jednoj strani: život, sreću, blagoslov…, a na drugoj: smrt, nesreću, prokletstvo…

Kristovim uskrsnućem smrt je dobila smrtni udarac

Smrt je uljez. Treba ga ubiti. Uskrsli Krist, Bog i čovjek, Sin Božji, proslavljeni Jaganjac ostvario je to za sebe i za nas. Ta tri dana, od Velikoga petka do Uskrsa (nedjelje), zbivao se je najveći dvoboj u povijesti: Dvoboj Života i Smrti. On je kroz ljuti boj postigao najveću pobjedu u povijesti čovječanstva: Uskrsnuo je! Aleluja! Kristovim uskrsnućem smrt je dobila smrtni udarac. Krist je pobijedio svoju i našu smrt. On, Krist „je svojom smrću uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život.“ (Predslovlje na Uskrs)

Uskrsnuće u pravom i prenesenom smislu

O uskrsnuću se može govoriti u pravom i prenesenom smislu. Naša osobna i narodna uskrsnuća su u prenesenom smislu. Pravo uskrsnuće je ono Lazarovo, ono Kristovo. Pravo je uskrsnuće temelj uskrsnuća u prenesenom smislu. Da nema pravog uskrsnuća, ne bi ga bilo ni u prenesenom smislu. Bog, Tvorac života, koji svakom čovjeku u trenutku začeća udahnjuje neuništivi dah, duh, dušu, mogao bi i od kamena stvarati sinove Abrahamove (ali bi im bili geni kameni!). Svemogući Bog može i suhim, mrtvim kostima udahnuti život. (Ez 37, 1-14) On može povratiti „radost i veselje“ da mogu kliktati „kosti ponižene“. (Ps 51, 10) Magnet može iz mješavine s prahom pokupiti čestice željeza, kako kaže Isaac Newton. Ako to može obični magnet, kako to ne bi mogao neuništivi duh i svemogući Bog!? Kroz tu prizmu i u svjetlu Kristova stvarnog uskrsnuća treba gledati čovjekova egzistencijalna pitanja života, smrti i uskrsnuća, života u smrti, života poslije smrti, pa i života prije smrti (Robert Torre: „Ima li života prije smrti“).

Svaka je nedjelja spomen Kristova uskrsnuća

Začetnik života obećava i nudi čovjeku obraćenje, povratak u život, spasenje, vječni život, blagoslov, pravu, vječnu sreću. Najbolji odgovor na pitanje života i smrti, te života poslije (i prije) smrti dao nam je Isus Krist svojim životom, smrću, uskrsnućem, uzašašćem, poslanjem Duha Svetoga i svojim trajnim ostankom s nama na razne načine, osobito u svojoj Riječi, u Euharistiji, u svojoj Crkvi, koja je njegovo otajstveno tijelo. Svaka je nedjelja spomen Kristova uskrsnuća. Zato Rusi nedjelju zovo voskresenie.

U tom svjetlu smrt nije kraj: ona je preminuće, premosnica, prijelaz iz nižeg stupnja života u viši, vječni. Uskrsli Krist je jamac, i to vrlo solventni, u pravom smislu prepotentni, prevjerodostojni. On je Put, Istina i Život. „Ja sam uskrsnuće i život.“ (Iv 11, 25)

Kristovo uskrsnuće je nepobitna činjenica

I sveti Ivan Evanđelist i sveti Ivan Pavao Drugi nam životom svjedoče: Isus Krist je Istina! Isus je doista uskrsnuo! On je živ. Evanđelja donose izvješća o Kristovu uskrsnuću i susretima s Uskrslim. Djela apostolska i poslanice prožete su vjerom u Kristovo uskrsnuće i našom uskrsnom nadom. Vjera u „uskrsnuće tijela“ ušla je i u Vjerovanje i postala je temelj kršćanstva. Mnogi su vjerovali jer su vidjeli Uskrslog, bili su očevidci. Oni su nakon silaska Duha Svetoga neustrašivo svjedočili Krista uskrsloga i dali svoj život za vjeru u uskrsloga Krista. A glava se ne daje lako. Drugi su prihvatili njihovo svjedočanstvo i, ispunjeni uskrsnom nadom, bili su spremni dati život za tu istinu. Slijede tri krvava stoljeća progona kršćana, natopljena krvlju kršćanskih mučenika. Ali: „Krv mučenika sjeme je novih kršćana.“ (Tertulijan) Paklene sile smišljale su sve protiv Kristove uskrsne pobjede. Progonili očevidce, svjedoke i vjernike, proglašavajući to mitom. Tih progona ima puno i danas, na razne načine. Ali biblijski, psihološki, povijesni, arheološki i drugi dokazi nepobitno potvrđuju Kristovo uskrsnuće.

Evo jednog novijeg istraživačkog pothvata o uskrsnuću: Istraživač Lee Strobel htio je dokazati svojoj ženi kršćanki da je ne samo uskrsnuće nego i Kristovo postojanje mit. Svestrano je istraživao sve izvore koji mu mogu dati pouzdane spoznaje o tom, posjetio mnoge institute, razgovarao s relevantnim stručnjacima (povjesničarima, bibličarima, arheolozima, pravnicima). Usprkos svojoj zloj namjeri želio je ipak biti pravi istraživač: bio je spreman prihvatiti istinu o Kristu i uskrsnuću kakva god ona bila. Nakon višegodišnjeg svestranog istraživanja zaključio je: Kristovo postojanje, smrt na križu i čudesno uskrsnuće nepobitna su činjenice i gotovo najbolje potvrđeni događaji toga vremena.

Obilje uskrsnih riječi u hrvatskome jeziku

Uskrsnuće Gospodinovo (lat. Resurrectio Domini) najvažniji je kršćanski blagdan. Postoje još tri naziva: Uskrs, Vazam (Vuzem) i Pasha. Uskrs je najčešći naziv blagdana. Ta je riječ u uskoj vezi s riječi krijes. S tim je u vezi i iskra. Postoje i glagoli uskrisiti i uskrsnuti. Jedan je prijelazni, a drugi nije. Oba su nam potrebna. Većina jezika (grčki, latinski, pa i moderni jezici) za pojam „uskrsnuća“ imaju uglavnom opisne riječi koje bi odgovarale našim riječima: ustati od mrtvih, dignuti se (odozdo gore), što se čini pleonastično, suvišno. Istaknuti naš teolog fra Bonaventura Duda u članku „Uskrsnik i budućnik“ ističe duboki teološki smisao naše stare riječi Uskrs. Njezina teološka dubina proizlazi iz značenja njezina korijena krijes „najviši i najžarči sunčev domet o ljetnom suncostaju“, „oganj što se je palio tomu u čast“. Sve to ima silnu simboličnu sposobnost da izrazi svu dubinu onoga što nam Uskrs znači – uskrsnu slavu i pobjedu. To svakako nadilazi ono značenje koje bi proizlazilo iz odgovarajuće grčke, latinske, njemačke riječi: „ponovno ustati ili podići (se)“. Naša riječ jest jednakovrijednica odgovarajućim stranim nazivima u temeljnom značenju, ali ona ih nadilazi dubinom svoga značenja. Ona sadrži svu onu intenzivnost života što ga u sebi krije Kristovo uskrsnuće. Ona znači i ono „čudesno rađanje vatre, kao najintenzivnije stanje sunca, izvora života, svjetla, topline“. Naša je riječ punija.

Glagolska imenica uskrsnuće može biti ime blagdana ili njegov dio: Uskrsnuće Gospodinovo. Može biti i opća imenica. Imamo i pridjev uskrsni i uskršnji. Obično dajemo prednost jednostavnijem liku (bez glasovnih promjena) – uskrsni. Možemo slaviti Uskrs. Imamo i uskrsovati. Drugo je uskrsnuti i uskrisiti.

Riječ Vazam neki objašnjavaju kao grčku riječ (grčki asimos = beskvasan, beskvasni kruh). Drugi je dovode u vezu sa starim glagolom vzeti jer se nakon korizmenoga nemrsa moglo uzeti i jesti meso. Možemo stoga s relativnom sigurnošću uzeti da je riječ Vazam stara i dobra naša zamjena za internacionalizam Pascha. Riječ Vazam dominantna je na čakavskom prostoru, a na kajkavskom prostoru javlja se u liku Vuzem.
Riječ Vazam nema veliku obitelj riječi kao Uskrs.

Riječ Pasha, hebrejski pesahʼ, aramejski pashaʼ u liku Pascha ušla je u grčki i proširila se u latinski i druge, osobito romanske jezike, gdje je živa i danas. Ta je riječ u hebrejskom značila najveći židovski blagdan kojim se slavila uspomena na izlazak iz egipatskoga ropstva (što otvara mogućnost da znači i sve druge izlaske i prelaske iz jednoga stanja u drugo, obično iz zla u bolje). Značila je i janje koje su Židovi blagovali o blagdanu Pashe. U kršćanstvu ta riječ dobiva nova značenja: 1. Kristova muka, smrt, uskrsnuće, uzašašće i silazak Duha Svetoga. (To je značenje lako dobila po simbilici Krista, njegove žrtve i euharistije i janjeta koje se žrtvovalo i blagovalo o židovskom blagdanu.) 2. Sam blagdan Kristova uskrsnuća. Ona znači i „Jaganjac Božji koji se za nas žrtvuje“. On je pasha naša, kako kaže sveti Pavao. Ni Pasha nema toliko popratnih riječi kao Uskrs.

Sva tri naziva mogu biti dopuna glagolu slaviti: Slaviti Uskrs, Vazam, Pashu. Valja istaknuti da se riječi Vazam i Pasha stručno upotrebljavaju i u širem značenju. Tako npr. vazmeno ili pashalno otajstvo obuhvaća muku, smrt, uskrsnuće, uzašašće i silazak Duha Svetoga. Riječ Uskrs običnija je za sam blagdan premda bi i ona po dubini svojega značenja mogla obuhvaćati sve to.

Napomenimo i to da vrijeme od Uskrsa, Vazma do Duhova nazivamo uskrsnim ili vazmenim vremenom. Ono traje 50 dana.

Neposredno prije svoje muke i smrti Jaganjac Božji, naš prijatelj i brat, učinio je dvije neshvatljive, dalekosežne, prekrasne stvari:

1. Svojim preobraženjem je nekim apostolima pokazao kako će izgledati njegovo uskrslo, proslavljeno tijelo. Vidjeli su njegovu slavu.
2. Na Posljednjoj večeri je ustanovio Euharistiju. To je sakramenat jedinstva Isusa s nama, nas međusobno, Isusa i nas s Presvetim Trojstvom, jedinstva Zemlje i Neba, zemaljskog i nebeskog, ljudskog i božanskog, vremenitosti i vječnosti. Pa to je divota! Čudesna euharistijska matematika omogućuje svima nama da blagujemo KRUH ŽIVOTA, KRISTOVO TIJELO I KRV. Omogućuje svima da primamo otvorena srca čitavoga proslavljenog JAGANJCA BOŽJEGA. A jedan je Krist, Jaganjac, Kruh. U njemu i mi možemo biti jedno.

Proslavljeni Jaganjac nas sve poziva na svoju gozbu – slavlje uskrsne pobjede. On žudi za nama kao košuta za izvor-vodom.

Otkupitelju moj, divni Uskrsniče, kako da te ne volim!?

Neka Marijana Zovko svojom pjesmom „Svjedočenje“ raspiri u nama uskrsni žar i stvori plam:

„Nek u tebi ljubav plamti, i svjedoči što si čuo. Srcem vjeruj, dušom pamti da je Isus uskrsnuo!
Nek u tebi ljubav plamti, širi dalje što si čula. Srcem vjeruj dušom pamti: Riječ je tijelom uskrsnula!“

I ova je lijepa:

Uskrsli Kriste, tebi vjerujemo mi da i naš uskrs jednom mora svanuti!
Sretan vam i blagoslovljen Uskrs!

Dr. sc. Mile Mamić

Vijesti

Demokrati se pripremaju za potencijalni potop Bidena u studenom

Published

on

Prema članku POLITICA objavljenom u utorak ujutro, mnogi su demokrati nedavno izrazili sve veću zabrinutost da će predsjednik Joe Biden izgubiti od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u studenom.

U članku su autori Christopher Cadelago, Sally Goldenberg i Elena Schneider napisali da se “prožimajući osjećaj straha ustalio na najvišim razinama Demokratske stranke zbog izgleda predsjednika Joea Bidena za ponovni izbor”.

“[Pre]ranih pet mjeseci od izbora, tjeskoba se pretvorila u opipljivu strepnju, prema više od desetak stranačkih čelnika i operativaca,” dodali su autori.

Objasnili su da je “jaz između onoga što će demokrati reći na TV-u ili u tisku i onoga što će poslati svojim prijateljima samo porastao kako je rasla zabrinutost oko Bidenovih izgleda.”

Anonimni demokratski operativac opisao je “pomamu” među Bidenovim taborom. Ovo “sluđivanje”, rekao je, uvelike je posljedica činjenice da Biden dosljedno zaostaje za Trumpom u anketama.

Operativac je za POLITICO rekao da se njegovi kolege demokrati posebno boje mogućnosti da Biden izgubi od Trumpa – više nego da bi izgubio od generičkog republikanca. “Ovo nije, ‘O moj Bože, Mitt Romney bi mogao postati predsjednik'”, rekao je publikaciji. “To je ‘O moj Bože, demokraciji bi mogao doći kraj’.”

Osim toga, članak POLITICO opisao je popis koji je sastavio demokratski savjetnik “gotovo dva tuceta razloga zašto bi Biden mogao izgubiti”. Savjetnik je podijelio popis glavnim donatorima stranke.

Popis uključuje razloge “od imigracije i visoke inflacije do [Bidenove] dobi, nepopularnosti potpredsjednice Kamale Harris i prisutnosti kandidata treće strane poput Roberta F. Kennedyja Jr.”

Savjetnik koji je napravio popis dodao je: “Popis zašto bismo ‘mogli’ pobijediti je tako mali da ga čak ne moram držati na svom telefonu.”

POLITICO je također citirao veterana demokratskog stratega Petea Giangreca, koji je priznao da je Bidenov dosije kao predsjednika nepopularan među američkim biračima u usporedbi s Trumpovim.

“Ako je okvir ove utrke, ‘Što je bilo bolje, 3,5 godine pod Bidenom ili četiri godine pod Trumpom’, gubimo to svaki dan u tjednu i dvaput u nedjelju”, rekao je Giangreco.

Posljednja anketa pokazala je da bi Trump najvjerojatnije pobijedio da se predsjednički izbori održavaju danas.

Ankete New York Timesa i Siene objavljene ranije ovog mjeseca pokazale su da bivši predsjednik vodi Bidena s ugodnom razlikom u mnogim ključnim državama na bojištu.

Najznačajnije je da je anketa pokazala da Trump ima nevjerojatnih 12 bodova prednosti među registriranim glasačima u Nevadi – stanje koje je Biden nosio prije četiri godine.

CatholicVote je ranije objavio:

Analitičari drastičnu promjenu pripisuju činjenici da su hispanoamerički birači u posljednjih nekoliko godina velikom većinom bili skloni Trumpu. Otprilike 20% birača u Nevadi su Hispanoamerikanci.

Kada su anketirani samo vjerojatni birači, Trumpovo vodstvo u Nevadi poraslo je na 13 bodova.

Ankete Timesa također pokazuju da Trump ima zdravu prednost nad trenutnim predsjednikom u nekolicini drugih žestoko osporavanih swing država. Trump vodi s 10 bodova u Georgiji i sedam bodova više od Bidena među registriranim glasačima u Arizoni i Michiganu. Sve su te države glasale za Bidena 2020.

Kao što je primijetio CatholicVote, ista je anketa pokazala da “gotovo jedan od pet registriranih birača iz šest swing država, uključujući mnoge katolike, nije glasao na predsjedničkim izborima 2020.”.

Continue Reading

Vijesti

Čudesna vizija iza blagdana Tijelova

Published

on

Proslava Tijelova može se pratiti do vizije koju je o liturgijskoj godini imala belgijska časna sestra Juliana iz 13. stoljeća – piše Philip Kosloski u Altea-i.

Rimski obred Katoličke crkve svake godine nakon nedjelje Trojstva slavi blagdan Tijela i Krvi Gospodnje.

Međutim, Crkva nije uvijek slavila ovaj blagdan, a veliki utjecaj iza njega imala je belgijska časna sestra Juliana iz 13. stoljeća.

Viđenje svete Julijane

Juliana je bila duboko posvećena Svetoj Euharistiji od ranog djetinjstva i prema piscu Aleteije Joanne McPortland, “ušla je u redovnički život u dobi od 13 godina, služeći u hospiciju za gubavce koji je vodila njezina zajednica.”

U to je vrijeme počela imati neobičnu viziju. Pisac Heinrich Stieglitz pripovijeda viziju u svojoj knjizi The Church Year: Talks to Children:

Već u svojoj šesnaestoj godini Julijana je imala izvanrednu viziju dok je bila na molitvi. Vidjela je pun mjesec kako jarko sja, ali na njemu je bila tamna mrlja kao da je njegov komad izbio. Isprva nije mogla razumjeti viziju. Što je češće gledala taj neobičan prizor, to je njezino čuđenje raslo.

U početku je mislila da je vizija demonskog podrijetla i molila je Boga za pomoć:

“Je li to iskušenje Zloga?” – zabrinuto je upitala. Usrdno je molila, a vizija je ipak ostala. Usred gorućih suza djevojka je zamolila svog Spasitelja punog ljubavi da joj objasni što to znači.

Prema izvješću, Isus je odgovorio na Julianin zahtjev i rekao joj što je točno vizija trebala predstavljati:

Na kraju joj je Isus rekao: “Mjesec predstavlja crkvenu godinu. Tamna mrlja na njegovoj sjajnoj površini znači da još uvijek nedostaje jedna gozba. Moja je volja da se ustanovi velika svetkovina u čast Moga Presvetoga Tijela. Veliki četvrtak više je dan žalosti nego radosti. Sada idi i objavi to svijetu.” Ponizna časna sestra uzdržala se pred takvim zadatkom i rekla našem Gospodinu ovako: “Gospodine,” rekla je, “ja sam samo jednostavna djevojka i nisam nimalo dostojna. Zato te molim da ovo djelo povjeriš svetim i učenim svećenicima.”

U početku Juliana nije nikome rekla, no s vremenom je povjerila svoju viziju nekolicini ljudi, a zatim je račun došao do samog pape.

Dok će sveti Toma Akvinski s vremenom napisati prekrasne poetske pjesme za ovaj novi blagdan, slavlje vjerojatno ne bi postojalo da nije bilo svetosti svete Julijane i njezine otvorenosti za primanje Božje riječi.

Philip Kosloski /Altea

Continue Reading

Vijesti

Biden se boji ‘velikog židovskog utjecaja’

Published

on

Američki predsjednik neće riskirati da naljuti lobi u Washingtonu, rekao je savjetnik za sigurnost za Project Veritas

Predsjednik SAD-a Joe Biden pod pritiskom je progresivnog krila Demokratske stranke da oštrije osudi izraelske postupke u Gazi, ali to neće učiniti osim ako ne osvoji drugi mandat, rekao je dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost za Project Veritas.

Bidenov stav o Izraelu rezultat je pažljivih “političkih kalkulacija”, rekao je savjetnik za politiku Vijeća za nacionalnu sigurnost Sterlin Waters tajnom novinaru za Project Veritas, konzervativni medij poznat po operacijama skrivenih kamera.

S jedne strane, Biden i njegovi glavni suradnici moraju reći Izraelu da “nećete nastaviti lagati, bombardirati i ubijati svu ovu djecu bez suočavanja s ozbiljnim posljedicama” kako bi umirili progresivne glasače, objasnio je Waters u videu koji je objavljen u utorak. Međutim, kad bi Biden to učinio, nastavio je Waters, razljutio bi “veliki, moćni židovski utjecaj u republikanskoj i demokratskoj politici” i suočio se s klevetničkom kampanjom koja bi ga koštala predsjedničkih izbora u studenom ove godine.

“Kada bi Biden ponovno pobijedio, mogao bi biti mnogo iskreniji kada je rekao ‘ne’”, rekao je Waters. “[Ali] to je odluka drugog mandata.”

Trenutačno se čini da se Bidenovo stajalište o Izraelu mijenja iz dana u dan, s američkim predsjednikom koji je u nedjelju okupljenim studentima rekao da podržava “trenutni prekid vatre kako bi se zaustavile borbe” u Gazi, a novinarima u ponedjeljak rekao da “stojimo uz Izrael da ukloni [vođu Hamasa Yahyu] Sinwara i ostale koljače Hamasa.”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da Izrael može uništiti Hamas samo invazijom na Rafah, grad u južnoj Gazi u kojem se trenutno nalazi više od milijun raseljenih Palestinaca.

Ranije ovog mjeseca, Biden je zaprijetio da će zaustaviti isporuku oružja Izraelu ako Netanyahu naredi kopnenu invaziju na Rafah, odluka za koju je Waters rekao da je “politički rizik”.

Međutim, dok je Bijela kuća zamrznula isporuku bombi Izraelu krajem travnja, Biden je odobrio drugu prodaju oružja vrijednu milijardu dolara – uključujući tenkovsko streljivo i minobacačke granate – židovskoj državi nekoliko dana nakon što je obećao uskratiti buduće isporuke.

Izrael je napadao Rafah zračnim napadima posljednja dva tjedna, uz pokretanje ograničenih kopnenih operacija u istočnim četvrtima grada. Netanyahu je odbacio Bidenovu prijetnju da će prekinuti vojnu pomoć, izjavivši da će se Izrael “boriti našim noktima” ako bude potrebno.

Unatoč Netanyahuovom hvalisanju, premijerov ratni kabinet odložio je planove za veliku ofenzivu u Rafi i odlučio se za ograničeniji pristup koji će minimizirati civilne žrtve, izvijestio je u ponedjeljak Washington Post. Izraelski izvori koji su razgovarali s Postom rekli su da je ovaj pristup odabran kako bi se izbjegao gnjev SAD-a.

Dan prije nego što je Watersov intervju objavljen, dužnosnik američkog State Departmenta rekao je za Politico da je državni tajnik Antony Blinken naredio zaposlenicima da prestanu objavljivati detalje povjerljivih razgovora u vezi sa sukobom Izraela i Hamasa medijima (Project Veritas, Logicno)

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved