Connect with us

Istaknuto

Hrvatski holokaust- Bleiburška tragedija

Published

on

Hrvatski holokaust poznat je pod simboličkim nazivom Bleiburška tragedija. Naziv Bleiburška tragedija podrazumijeva sve zločine koji su počinjeni nad Hrvatima od 15-toga svibnja 1945. godine te nekoliko slijedećih mjeseci 1945. godine. Intenzivan progon (suđenja, zatvaranja, prisilni rad i ubojstva) Hrvata trajao je do 1948. godine. Nakon predaje hrvatske vojske uslijedio je masovni pokolj hrvatskih vojnika i civila (muškaraca, žena i djece) u okolici Maribora, Dravograda, Celja, Ptuja, Doljenskoga, Slovinj Gradeca, u Maceljskoj šumi, Kočevskom Rogu, Hudoj Jami, Krškom i drugdje. Oni koji nisu ubijeni upućeni su na marševe smrti (Križni putovi) diljem Jugoslavije (vidi sliku glavnih pravaca kretanja). Ubiti ili ozlijediti zarobljenika u koloni bilo je dopušteno, za zločine nitko nije odgovarao. Jugoslavenska armija i vlast počinile su ratni zločin i zločin protiv čovječnosti jer su izvršile masovna ubojstva zarobljenika i izbjeglica bez istrage i suđenja. Za počinjene zločine Titove armije nitko nije odgovarao, a zločin se prešućivao iako su se počinitelji zločina hvalili koliko su ljudi ubili.  

John Ivan Prcela pojasnio je naslov svoga djela, Hrvatski holokaust: 

“Naslov “Hrvatski holokaust” doliči ovom djelu i zbog raznovrsnih užasnih okrutnosti koje su jugo-partizani i srbo-komunisti primjenjivali na stotinama tisuća hrvatskih žrtava. Ubijali su ih hitcima i tupim predmetima; ubijali su ih oštrim noževima; ubijali su ih smrtonosnim injekcijama i poljskim vilama; ubijali su ih žeđom i glađu; ubijali su ih užarenom vatrom i vrelom vodom; pribijali su ih na križ i krunili bodljikavom žicom; žive su ih u masama bacali u bezdane jame i u duboke rijeke; kao žive mrtvace ubijali su ih na mnogobrojnim «marševima smrti», u živo meso urezivali su im hrvatske simbole i onda ih vješali po stablima. Silovali su, mučili i ubijali hrvatske djevojke i hrvatske majke, ubijali su majke pri porođajnim mukama i na koncu likvidirali čak i njihovu novorođenčad. Ubijali su ranjenike i tek unovačene hrvatske vojnike; polijevali su ih benzinom i spaljivali: ubijali su sinove pred očima majki i muževe pred očima njihovih žena; ubijali su hrvatske novinare i profesore. Ubijali su hrvatske svećenike i svećeničke pripravnike, uključivši i nekoliko mojih kolega; ubijali su redovnike i redovnice. UBIJALI SU SVE HRVATE I HRVATICE KOJI SU DRŽAVOTVORNO MISLILI JER IM JE CILJ BIO DA HRVATI ZAUVIJEK

OSTANU BEZ HRVATSKE DRŽAVE!! Sve to je bio VELIKI HRVATSKI HOLOKAUST!”

Slika 1. Pravci Križnog puta hrvatskoga naroda

Nakon povlačenja njemačkih vojnih snaga vodstvo Nezavisne države Hrvatske odlučilo je da vojska NDH (16 divizija) krene prema Austriji i da se preda savezničkim vojnim snagama. Zbog niza zločina koje su Titovi partizani učinili u mjestima koje su zauzeli (nakon povlačenja Njemaca i vojske NDH) uz vojsku su prema Austriji krenuli i mnogobrojni civili.

Britanci (8. britanska armija) su odbili prihvatiti predaju oružanih snaga NDH na Bleiburškom polju već su naredili da se moraju predati Jugoslavenskoj armiji (Titovim partizanima) protivno odluci konferencije na Jalti. Na Bleiburškom polju (Austrija) bila je većina vojnika i civila koju su Britanci zaustavili svojim tenkovima i pješadijom te naredili da se moraju predate partizanima iako su znali da će ih partizani masakrirati. 

Jedan dio vojnih snaga NDH i civila predao se Britancima u Koruškoj (Austriji). U mjestu Viktringu (ali i na drugim mjestima u Koruškoj) Britanci su privremeno smjestili desetak tisuća zarobljenika u logor kojeg su osnovali. Britanci su vojnike razoružali te ih na prevaru vratili u Jugoslaviju kao i civile koji su bili u Koruškoj (Austrija). Vojnike i civile ukrcali su u vagone (60 do 80 po vagonu), koje su zaključali te ih vlakom vratili u Jugoslaviju. Britanci su zarobljenike prevarili jer su im kazali da idu u izbjegličke logore u Italiju. Većinu vojnika i civila partizani su ubili, a one koje nisu ubili poslali su na “marševe smrti” (Križni putovi) diljem Jugoslavije, sve do Makedonije i granice s Rumunjskom.

Na Bleiburškom polju ubijen je manji broj ljudi, prema svjedočanstvima oko 2 do 3.000 osoba. Partizani su bili na uzvisinama iznad bleiburškog polja na kojem su bili hrvatski vojnici i izbjeglice. S okolnih uzvisina tijekom 15 do 20 minuta partizani su otvorili vatru iz mitraljeza na ljude u polju jer navodno nisu na vrijeme izvjesili bijele zastave kao znak predaje. Pravi pokolj počeo je kada su vojnici i civili napustili Bleiburško polje i kada su ih preuzeli partizani. Masovni zločini su počinjeni kod Maribora (Tezno – tenkovski rov), na Kočevskom rogu, u Maceljskoj Šumi, kod Celja, kod Dravograda, kod Ptuja, Dolenjskog, Slovenj Gradeca, Hudoj Jami, rudniku Pečovnika i drugdje. Više od 624 masovne grobnice su na području Republike Slovenije, a u Hrvatskoj je više od 900 masovnih grobnica u kojima su žrtve partizanskog terora 1945. – 1948.

Veliki broj zarobljenika ubijen je na marševima kroz Jugoslaviju (Križni putovi) i u zarobljeničkim logorima tijekom nekoliko mjeseci 1945. godine. Komunisti (boljševici) su 2. kolovoza 1945. objavili amnestiju ali ubijanja nisu prestala sve do 1948. godine.  

Britanski general Patrick Scott nije prihvatio predaju hrvatskog generala Ive Herenčića, nego je zahtjevao da se vojska NDH mora predate Jugoslavenskoj armiji (JA). Britanci su rasporedili svoje tenkove i pješadiju s austrijske strane i tako onemogućili da vojnici i civili krenu dublje na austrijski teritorij. Razgovori o predaji održani su u dvorcu iznad Bleiburga. Predstavnik JA bio je Milan Basta, politički komesar 51. vojvođanske divizije, koji je obećao sigurnost zarobljenika (postupanje po međunarodnim konvencijama) ali to obećanje JA nije održala već je počinila masovne zločine. O razgovorima nije napravljen nikakav zapisnik!? Zločin je bio planiran kao i njegovo zataškavanje.

Partizani nisu zarobili vladu NDH već su se članovi vlade i njihove obitelji predali Britancima koji su 130 osoba izručili partizanima. Članovi vlade su bili izvedeni pred prijeki sud i pogubljeni. Zarobljenici i izbjeglice ubijani su bez istrage i bez suđenja. Samo je mali boj ljudi bio izveden pred vojne i prijeke sudove koji nisu imali nikakve veze s pravom, zakonima i poštenim suđenjem.

Tijekom konferencije u Jalti (na poluotoku Krimu) 4. veljače 1945. donesena je izričita odluka da jugoslavenski državljani ne smiju biti predani Titovim partizanima – «čak ni ustaše» (o toj je odluci obaviješten i feldmaršal Alexander, glavni zapovjednik britanskih snaga u srednjoj Europi)!

Bleiburška tragedija godinama se prešućivala, jugoslavenska vlast je tajila istinu o pokolju kojeg je izvršila Jugoslavenska armija. Britanci su također tajili svoju sramotnu ulogu, izručivanje osoba koji su se njima predali, a koje su oni vratili (na prevaru) u Jugoslaviju. Također nisu prihvatili zaštititi vojnike i izbjeglice koji se nisu željeli predati partizanima.

O Bleiburškoj tragediji pisali su Hrvati koji su uspjeli izbjeći pokolj. Nikolaj Tolstoj je o događajima u svibnju 1945. godine napisao knjigu “Ministar i pokolj” (1986. g.). Britanci su knjigu zabranili jer nisu htjeli da se zna istina o ponašanju britanskih časnika koji su bili saučesnici u zločinu jer su postupili suprotno odredbama Ženevske konvencije.

Najodgovorniji britanski političari i časnici za Bleiburšku tragediju su:

 • Harold Macmillan, opunomoćeni ministar pri glavnom štabu savezničkih snaga. Macmillan je 12. svibnja 1945. otputovao u sjeveroistočnu Italiju, u sjedište Osme armije, kako bi se s generalom McCreeryjem konzultirao o sve lošijim odnosima s Titom. Namjera mu je, navodno, bila obavijestiti McCreeryja o političkoj situaciji, te od stručnjaka na licu mjesta dobiti vojnu procjenu situacije. Nakon toga nastaje preokret u Macmillanovu planu, umjesto da je, kao što je bilo predviđeno, otputovao u Napulj, on iznenada avionom dolazi u Austriju. Slijeće u Klagenfurt 13. svibnja i dolazi u Glavni stožer 5-tog korpusa britanske 8. armije gdje je proveo dva sata u razgovoru s Keightleyem i suradnicima. Taj susret poznat je pod nazivom Klagenfurtska zavjera. Macmillan je dao tajne instrukcije da se Hrvate izruči Titovim partizanima. Nije jasno zašto je Harolda Macmillana to napravio. Prije Macmillanova dolaska zapisi ukazuju da Peti korpus nije imao ni namjeru, ni želju bilo koga predati. Po povratku u Napulj 14. svibnja Macmillan je uspio uvjeriti Alexanderovog izvršnog administrativnog časnika generala Robertsona da izda zapovijed o repatrijaciji Jugoslavenskih subjekata jugoslavenskim, a Kozake sovjetskim komunistima.
 • General Brian Robertson. Nakon što se posavjetovao sa savezničkim štabom u Caserti, 14. svibnja izdao je uputu 8. armiji da sve Ruse treba izručiti sovjetskim snagama, a sve zarobljenike jugoslavenskih nacionalnosti, koji su služili u njemačkoj vojsci, treba izručiti jugoslavenskim snagama. U zapovijedi generala Robertsona, napisano je bilo sljedeće: »Svi predani vojnici jugoslavenske nacionalnosti, koji su služili njemačku vojsku, trebaju se razoružati i predati jugoslavenskim postrojbama».
 • Toby Low (kasnije kord Aldington) i njegov suradnik iz 5. korpusa 8. britanske armije iz 1945. brigadir Tryon-Wilson suzarobljenike i izbjeglice slali Titovim partizanima umjesto u izbjegličke logore u Italiji iako je zarobljenicima i izbjeglicama rečeno da ih voze u Italiju.
 • Brigardir Patric Scott, zapovjednika britanske 38. pješačke brigade. Sjedište brigadira Scotta bilo je tada u Bleiburškom dvorcu, smještenom na brijegu koji dominira cijelim gradićem Bleiburgom. Bliže gradića nalazi se prostrano otvoreno polje omeđeno niskim šumovitim brežuljcima. Na polju su bili pripadnici hrvatske vojske i izbjeglice, a na brežuljcima s jugoslavenske strane partizani. Patric Scott je odbio prihvatiti predaju hrvatske vojske kao i prihvat izbjeglica već je inzistirao na predaji Titovim partizanima pod prijetnjom vojnog djelovanja.
 • Nigel Nicholson, obavještajac u Britanskoj VIII armiji, je smislio prevaru da zarobljenici i izbjeglice idu u logore u Italiji, a odveli su ih Titovim partizanima (vlakovima i vojnim vozilima).
 • Satnik Colin Gunner koji je bio svjedok pri predaji zarobljenika partizanima i ubijanja zarobljenika nakon predaje. On je priznao da je tri dana i tri noći promatrao ta ubojstva, jer je toliko dugo trajao prolazak zarobljenih Hrvata preko mosta kod Lavamunda. Ubojstva koja je vidio uključivala su žene i djecu.
 • General Charles Keightley, vođa britanske vojne uprave u Koruškoj, koji je bio na čelu 5. korpusa 8. britanske armije.  
 • Feldmaršal Harold Alexander, zapovjednik savezničkih snaga Centralnog sredozemnog fronta,

Rasvjetljivanje događaja o vraćanju zarobljenih vojnika i izbjeglica jako je otežano jer je čitav arhiv Macmillanovog ureda u Glavnom štabu savezničkih snaga(AFHQ) nestao pod nerazjašnjenim okolnostima. Možemo postaviti pitanje kakvu ulogu je imao premijer Winston Churchill jer je odluka o izručenju bila politička odluka (zadatak Harolda Macmillana?). Poznato je da se Churchill zalagao za izručenje ustaša partizanima, a da se četnike ne izručuje već šalje u izbjegličke logore u Italiji.

Nekoliko knjiga objavljeno je o Bleiburškoj tragediji, snimljeni su dokumenarni filmovi, održani simpoziji i objavljeni članci o počinjenim zločinima Jugoslavenske armije. Do današnjeg dana niti jedan Titov partizanski ubojica nije doveden pred sud. Dapače, u Hrvatskoj se danas neki ljudi ponosno slikaju s crvenom petokrakom na glavi, dok se istodobno iskapaju masovne grobnice njihovih žrtava iz Drugog svjetskog rata.

Michael Palaich snimio je film Bleiburška tragedija, snimio je sjećanja ostarjelih britanskih časnika koji su počinili ratni zločin jer su na prevaru izručili hrvatske izbjeglice Titovim partizanima iako su znali da će ih partizani ubiti, a nekim ubojstvima su i sami svjedočili. Svoja sjećanja na takozvane prisilne repatrijacije, tragične događaje kazali su bivši časnici VIII. britanske armije.

Nigel Nicholson, bio je obavještajac u Britanskoj VIII armiji, priznao je kako su prevarili nekoliko desetaka tisuća Hrvata (koji su se predali Britancima) i kako su ih izručili partizanima umjesto da ih prebace u izbjegličke logore u Italiji (kako su im obećali). Hrvatima je rečeno da će biti transportirani u izbjegličke logore u Italiji pa su dragovoljno ušli u vlakove koje su Britanci zaključali i pod vojnom pratnjom dovezli na granicu s Jugoslavijom te predali partizanima. Nicholson je smislio podlu prijevaru (da će ih odvesti u Italiju) koja je olakšala izručenje zarobljenih Hrvata u ruke jugoslavenskih komunista. U scenama koje podsjećaju na otpremu Židova u nacističke koncentracijske logore, 60-80 ljudi ugurano je u stočne vagone, vrata su zaključali izvana i nisu bila otvorena sve dok vagoni nisu stigli na odredište u Jugoslaviji. Na toj strani granice izvršena su masovna ubojstva (Maribor, Dravograd, Kočevski Rog, Celje itd.), a oni koji su preživjeli poslani su na “marševe smrti” (Križni put).

Satnik Colin Gunner izjavio je kako je sjedio u vojnom vozilu na početku mosta u Lavamundu (u Austriji), i gledao kako su zarobljeni Hrvati bili prisiljavani prijeći most, da bi s druge strane mosta, pred njegovim očima, bili ubijani od strane partizana. On je priznao da je tri dana i tri noći promatrao ta ubojstva, jer je toliko dugo trajao prolazak zarobljenih Hrvata preko mosta. Ubojstva koja je vidio uključivala su žene i djecu.

Autor filma je, također, razgovarao s Geraldom Draperom, koji je bio jedan od tužitelja na Savezničkom sudu za ratne zločine, od kojih je najpoznatiji Nürnberški proces. Draper je bio vrhunski stručnjak za pitanje “ratnih zločina”, “zločina protiv čovječnosti” i “zločina protiv mira”. On je bio i glavni autor Britanskog etičkog vojnog kodeksa. Draper je kazao da su naredbodavci i izvršitelji mogli biti optuženi za ratni zločin (Tito i njegovi komandanti) kao i britanski časnici kaji nisu zaštitili zarobljenike i izbjeglice već su ih predali partizanima (ubojicama) ili su im onemogućili predaju britanskim vojnim snagama (trebali su ih prihvatiti i zaštititi). Nitko nije optužen niti suđen za poratni zločin 1945. godine jer to politika saveznika (Britanaca i Amerikanaca) nije dopustila!

Danas se mnogi od intervjua s glavnim protagonistima filma mogu naći u video arhivima Carskog ratnog muzeja pod temom prisilnih repatrijacija. Muzej isto tako posjeduje transkripte tih intervjua koji su pohranjeni za daljnja istraživanja.

Britanski dokumenti podupiru tvrdnje da su britanski avioni Spitfire nadlijetali nad poljem Bleiburga i snimali scenu koja se odvijala ispod njih. Dokumenti pohranjeni u Carskom ratnom muzeju to potvrđuju. Službeni dokumenti Britanske osme armije navode da je na Bleiburgu bilo 200.000 hrvatskih vojnika i 500.000 civila. Zatočenici na bleiburškom polju su to polje napuštali u dva pravca, polovica ljudi išla je preko Lavamunda, a druga polovica je išla izravno do Dravograda. Formirane su kolone s četri reda (četverored).

Slika 2. Hrvatski holokaust

Nikola Knez, američkog redatelja i producenta, snimio je dokumentarni film “Bleiburg: Titova dozvola za genocid” (“Bleiburg: Tito s License for Genocide”).

Film prikazuje jedinstvena svjedočanstva engleskih oficira, pripadnika 8. britanske armije koji su bili stacionirani na Bleiburgu, partizana pokajnika i ubojica, preživjelih hrvatskih civila s Bleiburga te povjesničara i istraživača počinjenih zločina. Uz pomoć povijesnih dokumenata te novootkrivenih masovnih grobnica film jasno opisuje kršenje međunarodnog prava koje je dovelo do Bleiburške tragedije odnosno holokausta hrvatskoga naroda.

Film je premijerno prikazan u Ženevi, Švicarska na 32nd International Academic Conference of the Institute for Social and Economic Sciences i pobudio mnogo zanimanja i čuđenja. Nakon toga autor je bio pozvan od strane Fulbright Association gdje je na 40. godišnjici postojanja te organizacije u Washingtonu DC, USA, prezentirao problematiku prisilne repatrijacije Hrvata kroz dva uradka.

Politika je imala ključnu ulogu u zataškavanju Bleiburške tragedije. Saveznici (Britanci i Amerikanci) su znali za ratne i poratne zločine Titove armije, kao što su znali za sramotnu ulogu britanskih časnika koji su bili saučesnici u zločinu jer su predali hrvatske zarobljenike i izbjeglice Titovim ubojicama iako su znaki kakva ih sudbina čeka. Zločinca Tita su častili i štitili iako su znali za zločine, logore, progone i njegovu boljševičku diktaturu. Zapad je Tita održao na vlasti, američka pomoć nakon razlaza sa Staljinom. Zapad je potpomagao njegovu diktaturu iako se zaklinjao u demokraciju, potpomogao ga je iako je znao da preko Jugoslavije Varšavski pakt izvozi oružje i komunističku revoluciju na Bliski istok i u afričke zemlje (pokret nesvrstanih), potpomogao ga je iako je znao da njegov režim daje utočište međunarodnim teroristima (npr. Carlos i Abu Abas) itd.

Tito je 26. svibnja 1945. u govoru pred građanstvom okupljenima na Kongresnom trgu u Ljubljani priznao zločin:

„Što se tiče onih izdajnika koji su se našli unutar naše zemlje, u svakom narodu posebice – to je stvar prošlosti. Ruka pravde, ruka osvetnica našeg naroda dostigla ih je golemu većinu, a samo jedan mali dio uspio je pobjeći pod krilo pokrovitelja izvan naše zemlje. Ta manjina više nikad neće gledati naše divne planine, naša rascvjetala polja. Ako bi se to ipak dogodilo, trajat će kratko.“

Tito je zločin naredio i sve je znao, a izvršitelje zločina je pohvalio i nagradio.

Kardinala Alojzije Stepinac, tadašnji zagrebački nadbiskup, se u svom pismu od 21. srpnja 1945. osvrnuo na sudbinu hrvatske vojske: “Konačno se nameće pitanje: postoji li moralno opravdanje da se progone hiljade hrvatskih časnika i stotine hiljada vojnika, koji su s najboljom voljom i najvećim žrtvama vršili svoju vojnu dužnost gledajući da služe svom hrvatskom narodu? U suglasju s moralnim ratnim principima niti jedan ne bi smio biti kažnjen osim onih koji su prekršili međunarodne zakone rata i nepravedno napali civilno pučanstvo, koje nije imalo učešća u ratnim operacijama”.

Dr. Guiseppe Masucci, tajnik vatikanskog poslanika pri hrvatskom episkopatu, zabilježio je u svom objavljenom dnevniku da je politika koju provodi nova Jugoslavija dijabolična. On je usporedio «oslobođeni» grad Zagreb s velikim grobljem i upozorio da su svi zatvori pretrpani žrtvama i sliče na ovčje torove. Među zatvorenicima nalazilo se mnogo svećenika.

Msgr. Masucci je zapazio, također, da je u okolici Zagreba poubijano mnogo naroda. Zbog počinjenih nebrojenih zlodjela, upozorio je dr. Masucci, temelji pravde u Titovoj državi potpuno su potkopani. U svom dnevniku od 22. studenog 1945. godine zabilježio je sljedeće: «Gorke suze teku bez prestanka. Izriču se nove kazne i ljudi odlaze u smrt vješanjem. Cijela je zemlja natopljena potocima suza. Nakon masakra nekoliko stotina tisuća hrvatskih vojnika i civila sa strane komunističkog režima, strijeljanja i vješanja sprovode se još uvijek iz dana u dan. Očito je da ovakvi postupci masovnih egzekucija nisu posljedica pojedinačnih djela počinjenih od neodgovornih elemenata, već je to službena politika postojećeg režima. Nema nikoga koji ne oplakuje nekoga svoga».

Prešućivanje i negiranje zločina Jugoslavenske armije

«Odbor za istraživanje bleiburške tragedije» osnovan je 1960. godine u Clevlandu. Odbor je prikupljao građu o Bleiburškoj tragediji, pisao čelnicima Ujedinjenih naroda, pisao američkim kongresmenima i vladi SAD-a ali je odjek bio slab.

John Ivan Prcela navodi:

“Kongresmen Michael A. Feighan također nam je mnogo puta dao potporu u svojim govorima prigodom spomendana koje smo priredili u čast žrtava bleiburškog masakra. Primjerice, on je 1961. godine nakon komemoracije bleiburškim žrtvama 1945. godine, išao tako daleko da je zahtijevao od visokih američkih vladinih dužnosnika deportaciju jugoslavenskog konzula u Pittsburghu, Ivana Miroševića, zbog toga što je ovaj pokušao stigmatizirati pisca ovog članka kao «ratnog kriminalca».

Slično se tako Mirošević trudio da oblati i druge članove «Ujedinjenih američkih Hrvata» te je pokušao odvratiti gospodina Feighana od govorenja na našem memorijalnom skupu. Naravno, Feighan je ignorirao Miroševića, i u svom je govoru citirao njegovo pismo, na temelju kojega mu se još dobro izrugao i obezvrijedio i njega i njegovog, u Moskvi izvježbanog, gazdu Tita. Posljedica ovog izazova ipak je bila u tome što je Mirošević odstranjen sa svog položaja, ali se Beograd potom bacio na grube verbalne napade na gospodina Feighana, kao i na mene i druge priređivače ovog spomendana. Čak je i Tito «počastio» sve nas izrazima svoga otrova za vrijeme dvadesete obljetnice početka komunističke revolucije u Jugoslaviji.

U povodu dvadesete obljetnice bleiburške tragedije, kongresmen Feighan dao je ovu izjavu:

«Tito i njegovi komunisti trebali su biti izručeni i dovedeni pred Nürnberški sud, gdje ih je sud trebao proglasiti krivima za tužne i sramotne događaje povezane s bleiburškim masakrima i mnogim drugim neljudskim zlodjelima koje su on i njegovi komunisti počinili protiv čovječanstva, protiv dobrih i bogobojaznih ljudi čija je jedina greška bila, ako ikakva – i ja u ovome ne vidim nikakva zla – što su u svojim srcima imali ljubav prema Bogu i prema svojoj domovini te što su željeli da i dalje imaju svoju domovinu, slobodu i nacionalnu neovisnost. Spomen na ovaj, ma kako god tužan i tragičan događaj, moramo držati živim;

moramo se vječno sjećati takvog genocidnog djela koje su komunisti počinili, jer samo ako budemo vječno čuvali ovaj spomen, moći ćemo izboriti slobodu i neovisnost za veliku domovinu Hrvata, što će nadalje omogućiti uništenje komunističke tragedije i što će pomoći da svi narodi sadašnje Jugoslavije budu slobodni i u stanju odrediti svoju vlastitu sudbinu, tako da više neće biti okovani Titovim režimom ruske dominacije, što je najgora vrsta upravnog sustava što ga čovjek može zamisliti.»

John Ivan Prcela piše:

“Unatoč tome, gotovo su sve američke novine i časopisi odbili upoznati svoje čitatelje s činjenicama, premda smo se trudili opskrbiti američki tisak najizvornijim i najpovjerljivijim obavijestima. Među novinarskim svijetom postojala je stvarna zavjera šutnje u pogledu pokolja kod Bleiburga i Maribora i glede događaja koji su slijedili.”

“Josip Hećimović je 1962. godine objelodanio knjigu koja vrlo podrobno opisuje masakre u Bleiburgu i Mariboru kao i «marševe smrti» koji su uslijedili. Hećimović je i sam proživio strahote koje su drugi «svjedoci na licu mjesta» i «američki ratni dopisnik» previdjeli. Kao što se moglo i očekivati, niti britanski niti američki tisak nisu u svojim rubrikama za pregled knjiga posvetili niti malo pozornosti Hećimovićevu djelu, koje je tako snažno proturječilo utvrđenom novinarskom mitu koji je nametnut angloameričkim narodima. Ipak je pojava Hećimovićeve knjige – In Tito’s Death Marches and Extermination Camps, pomogla podignuti barem dio užasne koprene šutnje navučene nad zlodjela počinjena u doba mira. America, The Catholic Universe Bulletin, i nekoliko drugih vjerskih časopisa donijelo je komentare u prilog Hećimovićeva djela.

Titov posjet SAD-u

Naš Odbor priredio mu je «dobrodošlicu» time što je njemu i njegovu domaćinu, predsjedniku Johnu F. Kennedyju, poslao pomno dokumentiranu knjižicu. Poslali smo također prijepise ekspozea o jugokomunističkim zlodjelima članovima američkoga Kongresa, delegatima Ujedinjenih naroda, mnogim američkim novinama i časopisima i trima važnim američkim televizijskim mrežama. Knjižica je nosila naslov Postwar Massacres in Yugoslavia. Rudolf Erich, tajnik Odbora, s nekoliko drugih članova i mnogo pojedinaca koji su dali potporu našim nastojanjima da se sruši mit Titove ispravnosti, pridružio se hrvatskim prosvjedima koji su održani protiv službenog primanja Tita u Bijelu Kuću. Ovi su prosvjednici nosili znakove koji su jasno govorili o masovnim zvjerstvima koja je Tito dao počiniti 1945. godine.”

“Slijedeći korak u donošenju istine na svjetlo dana poduzeo je Berislav Deželić, ravnatelj Hrvatske društvene službe u Düsseldorfu (Zapadna Njemačka). Djelujući u skladu s drugim hrvatskim emigrantskim ustanovama kao i s našim Odborom za istraživanje bleiburške tragedije, Deželić je zatražio od međunarodnog Crvenog križa u Ženevi (Švicarska) da se smjesta započne s ekshumacijom masovnih grobnica za koje se znalo da sadrže žrtve poslijeratnih ubojstava.

Nasuprot engleskom i američkom tisku, švicarski, austrijski, i njemački tisak dao je potporu ovim zahtjevima da međunarodni Crveni križ istraži poslijeratne masakre.

Naravno, Tito i njegov režim u Beogradu odbili su se pridružiti zahtjevima za ekshumaciju, koju je ipak zatražio međunarodni Crveni križ. No, svejedno, zanimanje Crvenog križa za istraživanja poslijeratnih događaja 1945. godine vrlo ih je uzbudilo.

Mogli su samo zamisliti kako će američka novčana pomoć ispariti u zrak, posebno ako američka javnost dozna da je njihov porezni novac upotrijebljen za financiranje sramotne skupine koljača.

Agenti UDBE – tajne jugoslavenske policije, pucali su i ozbiljno ozlijedili gospodina Deželića, njegovu ženu i kćerku. Da se gospođa Deželić nije odupirala nasilnicima, ubojice bi ubili njezinog muža. On je nekoliko tjedana liječen u bolnici.

Svršetak važne 1963. godine donio je još jedan pokušaj Hrvata da se svijet upozna s činjenicama o bleiburško-mariborskim pokoljima. Studia Croatica, hrvatska publikacija na španjolskom jeziku u Argentini, izdala je posebno izdanje pod naslovom La Tragedia de Bleiburg. Mnogi su dokumenti iz pismohrane našeg Odbora dani na raspolaganje izdavaču ovoga djela. Španjolske i latinsko-američke novine i časopisi, i poneki drugi, vrlo su povoljno ocijenili ovo izdanje. Međutim, Ujedinjeni narodi i druga navodno stručna međunarodna istraživačka tijela ostala su potpuno nijema.”

Englezi su izručili Hrvate svojim krvnicima. Duga je lista britanskih političara i vojnika odgovornih za Bleiburg. Winston Churchill je najavio pred kraj rata: «četnici trebaju biti razoružani i zadržani u logorima, a ustaše trebaju biti vraćeni u Jugoslaviju.». Tako premijer Gordoga Albiona, šef Vlade Njezina Kraljevstva, vrši razlikovanje ne četnika i ustaša, već Srba i Hrvata. U Engleza će se Hrvat uvijek loše provesti.

MacMillan, kasniji premjer, a tada ministar-resident za Mediteran, doletio je iz Italije u Klagenfurt 13. svibnja 1945. godine. Njegova je uloga bila odlučujuća premda samo savjetodavna. Posao predaje obavili su general Keightley i brigadir Toby Low, kasnije unaprijeđen i preimenovan u lord Aldington. General Sir Brian Robertson, glavni upravni oficir je propisao da «svi zarobljeni utvrđenog jugoslavenskog državljanstva, koji su služili u njemačkim snagama trebaju biti razoružani i izručeni jugoslavenskim snagama.»

Još je njemački general Löhr 7. svibnja 1945. godine upozorio da se može očekivati najstrašnije masakre u Sjevernoj Hrvatskoj nad hrvatskim pučanstvom. Ruski pisac Solženjicin je upozorio na odgovornost ne samo Staljina, već i «saveznika za sudbinu nasilno vraćenih u SSSR i Jugoslaviju.». Grof Tolstoy se upitao: «Zašto su Britanci počinili ovakav zločin jasne i masivne nehumanosti ostaje misterij.»

Pokolji su izvršeni i nad izbjeglicama koje uopće nisu niti stigle do Britanaca i Amerikanaca. U Doljenskom, Ptuju, Celju i Krškom počinjena su također takva klanja nad ljudskim bićima da ona postiđuju učinkovitost bilo koje klaonice. U Šestinama, blizu Zagreba, poubijano je 5.000 vojnika, kod Vrginmosta oko 7.000, blizu Dubočca na Savi oko 3.000 te u okolici Podravskog Kloštra najmanje 2.000. U Virovitici je poubijano preko 1.700 mladih novaka koji su bili pozvani u vojsku, a onda napušteni od svojih zapovjednika bez ikakve zapovjedi što im je činiti. Mnogi su ubijeni kod Bjelovara, Gračana, Sošica, Siska, Butmira, Kasindola ….

Titovi krvnici nisu ograničili svoje klaoničke metode samo na pripadnike Hrvatske vojske i one građane koji su im se pridružili. Čim je Tito preuzeo vlast, diljem zemlje uspostavljeni su koncentracijski i zarobljenički logori. Stotine tisuća građana svake dobi, spola i zvanja bilo

je utamničeno, mučeno i konačno likvidirano. Hrvatska je postala golemo groblje – njezini jarci, jame, šume i rijeke bile su pretrpane ljudskim tjelesima.

Počinitelji teških ratnih zločina i genocida nad Hrvatima bili su partizani, mahom preko noći preobučeni četnici uvršteni u partizanske postrojbe (3. Jugoslavenska armija). Ubijali su i Hrvati iz dalmatinskih partizanskih postrojbi (11. dalmatinska), predvođeni Srbima. Vodeći zločinac među njima bio je zloglasni četnik-partizan iz Dalmacije Simo Dubajić, koji je otvoreno priznao ubojstvo više od 30 tisuća Hrvata u Kočevskom Rogu.

Zločin nad hrvatskim narodom, Bleiburška tragedija, je prešućivan od jugoslavenske komunističke vlasti ali i od saveznuka (Britanaca, Amerikanaca i drugih). Prikupljanje građe, svjedočanstava, o Bleiburškoj tragediji započeo je svećenik dr. Krunoslav Draganović koji je imao svoj arhiv i spremao se objaviti knjigu o Bleiburškoj tragediji. UDBA ga je otela u rujnu 1967. u Trstu i tako spriječila objavu njegove knjige. Građa koju je Krunoslav Draganović skupio koristili su drugi (Bogdan, Nikolić, Prcela i drugi). Draganovića su jugoslavenske vlasti proglasile ustaškim popom i ratnim zločincem bez ikakvih dokaza. Nakon što je bio otet i doveden u Jugoslaviju bio je zatočen i ispitivan tijekom 42 dana pa pušten pod posebnim uvjetima (stalni nadzor, prihvaćanja uvjeta komunističke vlasti i garancija nadbiskupa Smiljana Čekade). Na najvišoj političkoj razini je odlučeno da se protiv Krunoslava Draganovića ne podiže optužnica jer je to više odgovaralo komunističkoj vlasti. Dr. Krunoslav Draganović nije objavio knjigu o Bleiburškoj tragediji ali su njegova prikupljena svjedočanstva (dio) i istraživanja objavili drugi. Njegova istraživanja su omogućila drugim istraživačima da sagledaju razmjere tragedije i istinu o zločinima koje je počinila Jugoslavenska armija te o sramotnoj ulozi britanskih časnika. Draganović je pomogao mnogim izbjeglicama da sačuvaju život i da otiđu u prekomorske zemlje.  

UDBA je pratila kretanje emigranata i osoba koje su istraživale Bleiburšku tragediju. Ivo Bogdan bio je urednik prve knjige o Bleiburškoj tragediji, La tragedia de Bleiburg : documentos sobre las matanzas en masa de los croatas en Yugoslavia comunista en 1945., tiskana 1963. u Buenos Airesu na španjolskom jeziku. Zbog objavljene knjige Jugoslavenska tajna policija ubila je Ivu Bogdana u Buenos Airesu 1971. godine.

Pod nazivom Bleiburška tragedija (Hrvatski holokaust) obuhvaćeni su zločini na Bleiburškom polju, u Sloveniji, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini od 15. svibnja 1945. godine pa sve do 1948. Komunisti su zločine počinili na teritoriju cijele Jugoslavije (Križni putovi, logori), a glavnina zločina bila je u Sloveniji i Hrvatskoj (Bleiburg, Maribor, Celje, Dravograd, Maceljska šuma, Kočevski Rog, Gračani, Jazovka i drugdje).

John Ivan Prcela organizirao je 1973. godine dvodnevni znanstveni skup u Clevelandu o Bleiburškoj tragediji. Po pitanju prigovora na njegov rad Prcela je napisao: “Što se tiče «neznanstvenosti» spomenute knjige, i u njoj navađanja mnogobrojnih izvora koji sami po sebi jasno i glasno govore, oni potiču pozivanje autoritete da oni iziđu sa još znanstvenijim, solidnijim i dokumentarnijim djelom o neizmjernosti genocidnog Hrvatskog holokausta.”

Postoje opravdani prigovori ali postoji i hrvatski jal (nažalost) pa sve što drugi naprave nije tako dobro kao što sam ja napravio. Svima koji su istraživali, pisali i govorili o Bleiburškoj tragediji u vrijeme kada je to bilo po život opasno treba odati priznanje.

John Ivan Prcela i Melkior Mašin, predsjednik Hrvatske katoličke zajednice u SAD-u, predlagali su osnivanje Muzej hrvatskogaa holokausta ali u Hrvatskoj nisu naišli na razumijevanje!? Tako to rade Hrvateki!

Međunarodnu urotu šutnje o bleiburškoj tragediji, čak i njezino službeno nijekanje od vlade Sjedinjenih Američkih Država i američkih medija je sramotno. Britanske i američke vlasti (takozvane demokratske zemlje) uložile su veliki trud u prešućivanju genocida nad hrvatskim narodom. Razlog njihove šutnje je izravna upletenost u događaje, nisu spriječile zločin a to su mogle učiniti. Nisu poštivali međunarodnu Ženevsku konvenciju o zarobljenicima i izbjeglicama te su izručile zarobljenike i izbjeglice Titovim zločincima. Nakon rata podržale su Titovu diktaturu i srbsko-komunističke laži o hrvatskoj državi i Hrvatima.

O Bleiburgu i Križnim putovima su pisali mnogi, među njima Vinko Nikolić, Ante Beljo, Suzana Pinčević Brooks, Ivo Bogdan, Theodor Benković, Bruno Bušić, Danijel Crljen, Krunoslav Draganović, Joseph Hećimović, Rudolf  Horvat, Jozo Ivičević, John Ivan Prcela, Jere Jereb, Kazimir Katalinić, Ivo Korsky, Zvonimir Kulundžić, Vjekoslav Lasić, Karlo Mirth, dr. Trpimir Macan, fra Andrija Nikić, Ivo Omrčanin, George Prpić, Bogdan Radica, dr. Mate Šimundić, dr. Franjo Tuđman, Vjekoslav Vrančić, Josip Jurčević i drugi.

Izvori:

 • John Ivan Prcela i Dražen Živić: Hrvatski holokaust –dokumenti i svjedočanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji, izdavač Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Zagreb 2001,
 • John Ivan Prcela: Hrvatski holokaust II, izdavač Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Biblioteka Documenta Croatica, Zagrb 2005. (treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje)
 • Josip Jurčević: Bleiburg – Jugoslavenski poratni zločin nad Hrvatima, Zagreb, 2005.
 • Mirko Valentić (ur.): Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga I Križnog puta  1945. – 1995.
 • Vinko Nikolić (ur.): Bleiburška tragedija hrvatskog naroda, Knjižnica Hrvatske revije i Agencija za marketing – Azinović, Zagreb, 1993.

Dr. Marko Jukić

Istaknuto

Meloni dalje prste od Istre, upravo su Talijani  istarskim  Hrvatima oduzeli identitet u razdoblju od 1918-1943.

Published

on

I ne samo identitet, nego su proglasili da su „Slavi-schiavi“ odnosno-robovi i barbari.

„Talijani iz Istre su otišli da bi zadržali identitet. To im Tito nije mogao oduzeti“ razvikala se talijanska premijerka Giorgia Meloni, ne spomenuvši da su upravo Talijani pod Mussolinijem, Hrvatima i Slovencima u Istri oduzeli identitet i pretvoriti ih u roblje i to u 20-tom stoljeću !

Za Mussolinija su Hrvati i Slovenci bili Schiavi-robovi“ Slavi-schiavi“

„Slavi -schiavi „ ili Cigani „ Quardate che Sloveno e sinonimo da Sempre di Zingano .Non vi scandalizzate Sloveni“ u prijevodu“ Gledajte da je Slaven sinonim za Cigana. Nemojte se čuditi Slaveni“

Očito je da se u suštini Talijani nikako ne mogu pomiriti sa gubitkom teritorija, koji oni smatraju povijesno svojim, a usput ne priznaju zločine koje su počinili talijanski fašisti, ne priznaju talijanizaciju, jer je to za njih bilo normalno, pa to je „njihova zemlja.“ ( le nostre terre) Oni i dalje imaju općinske i gradske vlasti, istarskih i dalmatinskih općina i gradova u egzilu, koji slobodno dolaze u Hrvatsku.

Povijesni kontekst talijanskih posezanja za Istrom

Talijani se smatraju sljednicima Rimskog carstva i njegove kulturne baštine, mada to nije točno. Nakon pada Rima 476. godine, Italija je bila rascjepkana na brojne gradove-države i regionalne države. Pomorske republike, posebno Venecija i Genova, razvile su se kroz pomorstvo, trgovinu i bankarstvo. Genova  kao glavna europska luka za ulazak uvezene robe iz Azije i Bliskog istoka i postavljajući temelje za kapitalizam. Središnja Italija ostala je pod Papinskom državom, dok je južna Italija ostala uglavnom feudalna zbog niza  vladavina, bizantske, arapske, normanske, španjolske i burbonske krune.

U Istri su se nakon pada Rimskog carstva počeli naseljavati Hrvati oko 619.godine i primili Katoličku vjeru pod Vatikanom. Istra 789 godine postaje dio Franačke države. U unutrašnjosti Istre vladaju njemačke feudalne obitelji, sa hrvatskim pučanstvom, a priobalni dio zauzima Venecija sa pretežno talijanskim stanovništvom. Po Rižanskoj listini, 804. održan je Sabor u Rižani kraj Kopra, kada se prvi puta spominju biskupi Pule, Poreča, Trsta, Pićna i Novigrada, na kojem  istarski Hrvati zahtijevaju od nove franačke vlasti da poštuje njihova starosjedilačka prava u odnosu na  doseljenike, koji naseljavaju opustjelu zemlju u to nemirno doba barbarskih prodora sa istoka.

Godine 1275. nastaje prvi glagoljički hrvatski spis, Istarski razvod, zapisnik o razgraničenju općina srednje i jugoistočne Istre, pisan na tri jezika, latinskom,  njemačkom i hrvatskom.[1]

Propašću Venecije i padom Napoleona, cijela Istra 1815. godine postaje djelom Habsburške  Monarhije. 1861. osnovan je Istarski Sabor sa sjedištem u Poreču, kojeg su prisvojili Talijanaši iz primorskih gradova. Buđenjem nacionalne svijesti istarskih Hrvata, pod biskupom Jurjom Dobrilom počinje borba i za hrvatski jezik.

Prvi govor na hrvatskom jeziku u Istarskom Saboru u Poreču, održao je Matko Laginja 21. kolovoza 1883. ali je bio prekinut bučnim negodovanjem vijećnika Talijana koji su u znak protesta napustili sabornicu. Već tu se iskazuje talijansko posezanje i želja za ovladavanje  cijelom Istrom. Međutim dekretom Vlade iz Beča počelo je financiranje i izgradnja hrvatskih škola, čitaonica i tiskara u Istri, jer je popisima stanovništva koje je radila Austrija  hrvatsko stanovništvo bilo brojnije  od talijanskog, što se vidi iz priloženih tablica.

God. 1847. u Italiji jača pokret za ujedinjenjem, C. Balbo i Camillo Benso di Cavour pokreću list Risorgimento u kojemu se zalažu za ujedinjenje Italije po čemu je revolucionarni pokreti pod vodstvom Giuseppea Garibaldija i dobio ime.  Nova Kraljevina Italija, osnovana 1861., brzo se modernizirala i izgradila kolonijalno carstvo, kontrolirajući dijelove Afrike i zemlje duž Sredozemlja. U isto vrijeme, južna Italija ostala je ruralna i siromašna, iz čega je proizašla brojna talijanska dijaspora. U Prvom svjetskom ratu, Italija je dovršila ujedinjenje stjecanjem Trenta, Julijske krajine sa Istrom i djelom Dalmacije,  te stekla stalno mjesto u izvršnom vijeću Lige naroda.

Predviđajući raspad Austro-Ugarske monarhije, velike sile su kao hijene trgale i dijelile još postojeću monarhiju. Velika Britanija, Francuska i Rusija s jedne i Italija s druge strane sklopile su  u Londonu 26.travnja 1915 ugovor o dodjeli djela teritorija Istru, Rijeku, otoke Cres i Lošinj te grad Zadar,  Italiji, kako bi je uvele u rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske monarhije.

Talijanski nacionalisti smatrali su Prvi svjetski rat osakaćenom pobjedom,  jer Italija nije dobila  sve teritorije obećane Londonskim ugovorom (1915.) i to je raspoloženje dovelo do uspona fašističke diktature Benita Mussolinija.

Fašizam Benita Mussolinija 1918-1943

„ …U sukobu s rasom kao što je slavenska, inferiorna i barbarska, ne treba slijediti politiku slatkiša, već batine… Mi se ne bojimo više odricanja… talijanske granice bit će Brenner, Snježnik i Dinaridi (…) vjerujem da lakše mogu žrtvovati 500.000 barbarskih Slavena od 50.000 Talijana“  grmio je Mussolini s govornice u pulskom kazalištu 21.rujna 1920.godine.

Međutim nije naišao na odobravanje, već je dobio dvije pljuske. Naime : „ kad je Mussolini izišao iz kazališta bila sam udaljena od njega desetak metara. Bio je uvjeren da će ga dočekati buran pljesak. Prevario se, jer ono što smo mu priredili rijetko je gdje doživio. Ljudi su bili ogorčeni, pokazali su mu šake i vikali: ‘Dolje Mussolini!’. A onda se dogodilo ono najvažnije: prišao mu je radnik i prilijepio mu dvije snažne pljuske, a zatim nestao među mnoštvom. Mussolini se sav tresao od bijesa i požurio prema automobilu”, ispričala je Palmira Albanese još 70-tih godina novinaru Armandu Černjulu.

Da bi umanjili odjek tih pljuski talijanska administracija nazvala je taj događaj “vulgarni napad”[2] Mussolini više nikada nije došao u Pulu.

Bio je to teror režima, koji je imao potporu Talijana u Istri!

Prijevod proglasa

„Pažnja!

Zabranjuje se apsolutno da se na ulicama Vodnjana pjeva i govori slavenski jezik.

I u trgovinama svih vrsta treba upotrebljavati SAMO TALIJANSKI JEZIK.

Mi Squadristi ćemo na svaki način osigurati poštivanje ove naredbe“

Podsjećam da tada još nije bio potpisan Rapalski ugovor, a Mussolini je već Istru bio okupirao. Rapalski ugovor potpisan je 12.studenog 1920.

Talijanski squadristi ( fašistički jurišni odredi) ulaze u Pulu dvije godine prije potpisivanja Rapalskog ugovora.

Međutim Italija je nasilno ušla u Istru odmah po završetku 1.svjetskog rata, na prepad. U noći između 31. listopada na 1.studenog 1918.godine dvojica talijanskih diverzanata ušla su malom podmornicom u pulsku luku gdje je bila stacionirana hrvatska mornarica, preuzeta od Austro-Ugarske, i postavili podvodne mine na admiralski brod Viribus Unitis. Brod je potonuo u pulskoj luci povukavši na morsko dno 400 mornara većinom Hrvata, sa admiralom Janko Vuković Potkapelskim. Talijanske squadre ušle su u Pulu i Istru i odmah započele sa talijanizacijom i terorom prema domicilnom  hrvatskom stanovništvu.

Spaljen Narodni dom u Puli

13 i 14 srpnja  1920. zapaljeni su Narodni domovi u Puli i Trstu. Narodni dom u Puli izgorio je do temelja. Dakle prije potpisivanja Rapalskog ugovora,  spaljeno središte inteligencije i gospodarstva istarskih Hrvata.Požarom je bila uništena sva imovina hrvatskih društava smještenih u toj zgradi, među ostalim i oko 7.000 knjiga. Bila je to jedna od prvih fašističkih lomača knjiga u Europi, prvi izraz fašističkog terora koji će se ubrzo provoditi diljem Europe. Na lomačama se pale knjige pisane hrvatskim jezikom, ne zato jer imaju “neprihvatljiv sadržaj”, već zato jer je jezik kojim su pisane neprihvatljiv. Takvo barbarstvo ne poznaje ni njemački nacizam koji u idućem desetljeću pali knjige, ali ne zbog jezika kojim su pisane, već zbog njima neprihvatljivog sadržaja! Na isti način uništene su i pučke knjižnice u Buzetu i Voloskom, hrvatska tiskara u Pazinu.

Kojeg li cinizma ! Mi smo za njih „zingani -schiavi „,a oni su nas htjeli samo naučiti kulturi ! Pa su valjda u cilju da nas nauče kulturi spalili Narodni dom u Puli sa bibliotekom od oko 7 000 knjiga. Ne znam za takve metode kulturnog uzdizanje jednog naroda, da mu se kultura donosi paljenjem knjiga, zatvaranjem škola, zabranom korištenja materinjeg jezika, progonom intelektualaca, zatvaranjem tiskara i zabranom tiskanja novina i drugih medija.

“Od 169 hrvatskih osnovnih škola, dvije gimnazije, dva ženska učiteljstva, 343 hrvatska učitelja, sličan broj svećenika Hrvata, tri hrvatske tiskare i tri dnevna lista, dva tjednika na hrvatskom jeziku, više stotina prosvjetnih, športskih i omladinskih društava gospodarskih zadruga i štedionica, niz narodnih domova po selima i gradićima, znatan broj općinskih uprava u rukama Hrvata – nije ostalo ništa… imali smo sve što jedan narod samoniklo kulturan, ponosan, svjestan svoje narodnosti i narodne časti može imati… sve su nam otjerali, sve pozatvarali, sve uništili i spalili, sve povelje, sve kulturne spomenike, čak i hrvatske natpise na nadgrobnim pločama, sve, sve, sve, pa i časna imena otaca i djedova naših, sve su nam odnarodili, zatrli, iskrivili, upropastili.” (Ernest Radetić, „Istarski zapisi“).[3]

Radetić navodi primjere na području Baderne – njegovog rodnog mjesta odakle je 1920. godine emigrirao u Jugoslaviju – u kontekstu protuhrvatskog nasilja povodom talijanskih parlamentarnih izbora od 15. svibnja 1921. godine: dan prije izbora skupina fašista koja je došla na vojnim kamionima polila je benzinom i zapalila kuću lokalnog trgovca Petra Burića, u nekoliko kilometara dalekim selima Pajarima su zapalili kuće Gašpara Heraka i Antuna Heraka. Nekoliko dana ranije, 7. svibnja 1921. godine, fašisti su spalili i župni ured u nekoliko kilometara dalekoj Kringi i teško zlostavljali župnika Božu Milanovića. Tomo Herak, koji je bio kandidat na parlamentarnim izborima, uhićen je prije izbora, a čitavo selo Heraki (nekoliko kilometara daleko od Baderne) je zapaljeno.

Prvi veliki ustanak protiv talijanskog fašističkog terora je pobuna seljaka Proštine početkom veljače 1921 godine  Proštinska buna. Proština je područje jugoistočne Istre 20-tak kilometara od Pule, koja obuhvaća sela od Kavrana do Krnice i Raklja. Pobuna je ugušena 05.travnja 1921 godine kada su talijanski fašisti spalili selo Šegotići i odveli u pulski zatvor oko 400 seljaka, 12 njih je optuženo i kasnije pomilovano. Proštinska buna je prvi organizirani oružani otpor fašizmu u Europi.

Druga velika pobuna bila je gotovo istovremeno Labinska republika, pobuna rudara u Labinu 02.ožujka 1921 godine, kada su rudari preuzeli upravljanje rudnikom i prvi uveli samoupravu pod geslom “Kova je naša” (jama je naša).Labinska republika trajala je oko mjesec dana  dok nije ugušena!

Tim terorom izazvan je veliki egzodus oko 60 000 Hrvata iz Istre po cijelome svijetu od Jugoslavije ( preko granice na Sušaku u Zagreb, Višnjevac kraj Osijeka do Subotice,) Švedsku , Sjevernu i Južnu Ameriku.

Plan o istjerivanju i ugnjetavanju domicilnog stanovništva u Istri utemeljen je na politici Kraljevine Pijemonta iz prve polovice XIX st. i talijanskog iredentizma od prve pol. XX st.; usmjeravani egzodus Hrvata i Slovenaca jedno je od prvih etničkih čišćenja u Evropi u XX st. koje je organizirala i provela sama država.

Mussolini je naselio oko 39 000 Talijana iz Južne Italije. Njihovih potomaka ima i danas u Galižani kraj Pule.

Meloni bi trebala podučavat uzrok, prisilnu talijanizaciju, negiranje postojanja hrvatskog entiteta u Istri i teror povezan s time i po Italiji, a ne samo posljedicu.

-Kraljevim dekretom od 1. listopada 1923. (br. 2185) uvedena je u Julijskoj krajini, početkom školske godine 1923./1924. u prvim razredima «inojezičnih» škola obuka na talijanskom jeziku.

Autor te reforme je bio filozof i sveučilišni profesor Giovanni Gentile, pa je prema njemu zapamćena kao Gentileova reforma.

Zabranjena je i međusobna komunikacija na narječju hrvatskog jezika, istarskoj čakavici kojom su djeca međusobno razgovarala. Djeca kao djeca međusobno su pričali „ po našu-domaću“, na što bi im maestra (učiteljica) govorila „parlate italiano“ i sa šibom ih tukla po dlanovima ( po svjedočenju moje mame), mnogi su morali klečati na krupnoj soli, a ponavljače toga „teškog „ kaznenog djela često odvodili i karabinjerima na ispitivanje.

-Zakonskom odredbom od 15. listopada 1925., (br. 1796), uvedena je u svim sudskim uredima uporaba talijanskog jezika kao jedinog; u druge urede i u upravu talijanski je jezik već prije uveden kao jedini službeni jezik.

-Dekretom od 11.veljače 1926. školski nadzornik za Julijsku krajinu, Trst i Zadar ukida čak i privatne škole i pitanje dovodi do apsurda da čak i roditelji koji imaju više od troje djece moraju tražiti dozvolu vlasti ako bi htjeli djecu podučavati u svojoj kući.

– Kraljevskim dekretom od 7. travnja 1927. (br. 494) obuhvaćaju se zakonski propisi od 25. svibnja 1926. kojim se uvodi toponomastika, a koja je u funkciji talijanizacije stoljetnih hrvatskih imena mjesta, zemljopisnih i zemljišnih imena; tim dekretom također su nasilnim putem mijenjana slavenska imena i prezimena u talijanski oblik – pravo žalbe na promjenu prezimena nije postojalo, a kazne za neprihvaćanje novog prezimena su bile vrlo stroge i iznosile su od 500 do 5000 lira; samo od travnja do rujna 1928. prefekt (upravitelj) je dekretima promijenio više od 2300 hrvatskih i slovenskih prezimena. Na pr.: Bratulich( Bratulić),  Bencich (Benčić), Calcich (Kalčić),  Zuccon (Cukon)…

Donijeti su još i Zakon o službenoj promjeni onih imena koja vrijeđaju javni red ili nacionalne osjećaje iz 1928. godine i Zakona o smiješnim i sramotnim imenima i prezimenima iz 1936.godine.

Pored prisilne talijanizacije Talijani su otvorili i koncentracijske logore:[4]

U vriieme talijanske okupacije u Istri i Hrvatskom primorju bilo je više logora: Lovran, Bakar, Kraljevica, Kampor i Molat. Ukupno je bilo zatočeno  oko 23.000 interniraca, od čega 3.000 djece, a život je izgubilo 1.500 osoba.

Talijanski koncentracijski logor Bakar 1941-1943. Pretpostavlja se da je u prolazu bilo u njemu i nekoliko tisuća ljudi. Mnogo je naroda bilo odvedeno u zatvore u unutrašnjost Italije, a mortalitet je bio među logorašima velik, napose među djecom. Djeca su u logoru umirala od dizenterije, tifusa i drugih bolesti. Evidencija o logorašima nije sačuvana.

Od srpnja 1942. do rujna 1943. na otoku Rabu postojao je talijanski koncentracijski logor Kampor. U logoru je bilo zatočeno oko 14 000 Hrvata, Slovenaca i Židova. Neljudski životni uvjeti, glad, bolesti i nasilje prouzročili su masovno umiranje logoraša.

Zloglasan je bio logor i na otoku Molatu. [5] Neki tvrde da je kroz molatski logor prošlo oko 10 000 ljudi, dok neki zagovaraju brojku oko 20 000 ljudi. Već 20. srpnja 1942. u logoru je bilo 1320 osoba, u rujnu 2227, a u sljedeća 2 mjeseca dovezeno ih je još 2895. Tijekom postojanja logora umrlo je 700, a strijeljano je 300- tinjak ljudi.

Za zločine počinjene u ovim logorima koji su bili gubilište nevinih, uglavnom žena i djece nitko nije nikad odgovarao. Predsjednik  zaklade Ferramonti, Carlo Spartaco  Capogreco jedan od najpoznatijih stručnjaka za talijanski fašistički pokret, u svojoj knjizi „Mussolinijevi logori, internacija civila u fašističkoj Italiji 1940.- 1943.“ opisao je patnje fašističkih zatočenika na Rabu i Molatu, a izdanje te knjige šokiralo je Talijane.

On je jedini postavio 1998. spomen-ploču svim žrtvama logora Kampor u ime Fondazione Ferramonti na kojoj piše“ U spomen onima koji su 1942/1943. bili zatočeni, trpjeli i umirali po nalogu fašističke Italije“

Uloga istarskog svećenstva u očuvanju hrvatskog identiteta Istre

Posijano sjeme fašističkog zla vraća se Talijanima. Ne može se drugima činiti zlo bez posljedica. U Bibliji Isus je rekao, po Mateju 26:52 KOK

“Vrati mač u korice”, reče mu Isus, “jer tko se mača laća, od mača će i poginuti.“

Uloga Katoličke crkve kao zaštitnice naroda je bila presudna! Katolička crkva jednako je štitila svo stanovništvo Istre!

Talijanske vlasti protjerale su hrvatske učitelje ili su sami pobjegli pred represijom u Jugoslaviju.  Čak su iz pazinskog franjevačkog samostana protjerani hrvatski fratri i zamijenjeni  talijanskim franjevcima. Istarsko svećenstvo ostalo je uz narod kao jedina brana toj nasilnoj talijanizaciji.

Istarski svećenici potekli su iz naroda i ostali uz narod. Slavili su mise na hrvatskom jeziku, dijelili hrvatsku literaturu, koju je u Trstu tiskao Božo Milanović, a po nju brodom iz Rovinja odlazio narodnjak Ivan Milovan, otac biskupa u miru Ivana Milovana.

To su bili najviše molitvenik, Otče budi volja tvoja, biskupa Jurja Dobrile i kalendar istarska Danica, koji su bili u svakoj kući istarskih seljaka.

Istarska Danica bila je hrvatski katolički kalendar neprocjenjive vrijednosti za cijelu obitelj, koji donosi astronomske i vremenske podatke, vrelo je različitih informacija: opisuje crkvenu i društvenu stvarnost i povijesne trenutke, osobe, velikane Crkve i naroda, kulturnu baštinu, jednostavnim jezikom govori o gospodarskim i inim temama, pruža liječničke savjete, informacije ratarima, uzgajivačima stoke, ljubiteljima prirode, umjetnosti, folklora i dr.

Zanimljivost je da je molitvenik Otče budi volja tvoja, nosio u džepu i veliki istarski rodoljub, partizan Joakim Rakovac.  Katolička crkva  bila je jedini nositelj opstanka istarskih Hrvata pod Mussolinijevim fašizmom.

Italija je kapitulirala 8.rujna 1943.

Odmah nakon kapitulacije Italije, narod predvođen istarskim narodnjacima, počinje masovni narodni ustanak. 13. rujna donosi se Proglas kojim se zahtjeva prisajedinjenje  Istre sa maticom Hrvatskom. Ustanici se odmah povezuju sa ZAVNOH- om, i stavljaju pod zapovjedništvo NOV J Iako  ustanici zauzimaju cijelu Istru izuzev Pule, vojna pomoć NOV je vrlo mala, gotovo nikakva. Nijemci u listopadu 1943. godine provode u Istri veliku Romelovu ofenzivu,  u kojoj slamaju ustanak.

Nakon kapitulacije Italije počinje odmazda  prema fašističkim funkcionerima i njihovim obiteljima. Među žrtvama fojbi-jama nisu bili samo Talijani, kao što to Meloni  prikazuje, već i Nijemci i istarski Hrvati narodnjaci, koje su likvidirali partizani, da nemaju oporbu kada osvoje vlast. Koje li ironije sudbine istarskih narodnjaka, borili su se protiv fašizma i onda ih “njihovi” partizani, komunisti likvidiraju.Nedorasli polupismeni NOO i narodni sud, sastavljen od komunista donosio je pojedinačne i masovne smrtne presude pretežno nevinih ljudi koji su prijavljivani zbog raznih privatnih osveta, proglasili bi ih  klasnim i narodnim neprijateljima, suradnicima okupatora, špijunima i fašistima, ubijali  i punili jame-fojbe. Njihov točan broj neće se nikada utvrditi, a brojke se kreću od 4 000, do 6 000. ubijenih i nestalih.

Zločine koje je JA počinila za vrijeme okupacije Trsta i okolice i masovne likvidacije pravdaju se borbom protiv fašizma, a ustvari su zločin komunističkog režima protiv domicilnog stanovništva.  Tito je u 40 dana 1945.godine, što je držao Trst dao pobiti 15 000 ljudi, sa izlikom da se ubijaju fašisti, a fašista nije bilo, jer su otišli kada je Italija kapitulirala još 8.rujna 1943. godine.

Kao odgovor na ta zlodjela,  nezadovoljni maršal Alexander u pismu Titu  19. svibnja 1945. prisutnost jugoslavenskih snaga u tim krajevima usporedio  je s Hitlerovim, Mussolinijevim i japanskim osvajačkim metodama, koje su bile pojam neprihvatljivog ponašanja.

Tada se uključio Staljin i početkom lipnja 1945., naredio Titu da u roku od 48 sati mora povući trupe iz Trsta, sklopljen je Beogradski sporazum,  9. lipnja 1945. između vlada Jugoslavije, Velike Britanije  i SAD-a, Julijska krajina je bila podijeljena na Zone A i B, međusobno razdijeljene Morganovom linijom.

Zona A, koja je uključivala Trst i Pulu, došla je pod Savezničku vojnu upravu, a Zona B, koja je obuhvaćala Rijeku i najveći dio Istre, došla je pod Vojnu upravu Jugoslavenske armije. Linija povučena između anglo-američke Zone A i jugoslavenske Zone B dobila je ime po generalu Williamu Morganu, načelniku stožera Savezničkoga vrhovnog zapovjedništva za Sredozemlje, koji je dogovorio razgraničenje između Zona A i B s načelnikom Generalštaba JA, generalom Arsom Jovanovićem. Na temelju Beogradskog sporazuma od 9. lipnja 1945., Saveznici su 16. lipnja 1945. preuzeli okupacijsku vlast u Puli.

Diplomatska borba za priključenje Istre Hrvatskoj, odnosno FNRJ

Kako nisu uspjeli riješiti pitanje zona A i B, jugoslavensko partijsko i državno vodstvo uvidjelo je da nemaju ni dokumenata, a ni osoba koji poznaju problematiku Istre koje bi im vodile pregovore sa Saveznicima. Savjetovavši se sa lokalnim predstavnicima  tek formirane vlasti odlučili su da ipak pokušaju nagovoriti istaknute svećenike da im pomognu. Stoga je u Trstu na inicijativu Ivana Motike i Dušana Diminića održan sastanak 16.srpnja 1945 godine sa mons. Božom Milanovićem, na kojem su dogovoreni uvjeti međusobne suradnje. Predstavnici NOO dobili su od Milanovića obećanje da će istarsko svećenstvo podržati NOV, a Motika i Diminić da će osigurati svećenstvu normalno pastoralno djelovanje. Milanović je naivno vjerovao u tu mogućnost.

Poznata je rečenica Vladimira Bakarića na sjednici biroa CK KPH održanoj 1. svibnja 1946.godine „U popove se ne treba dirati dok se te stvari vani ne svrše“

Miroslav Bulešić  je tada 19.lipnja 1945.godine  upisao u svoj Dnevnik župe Baderna „Partizani su zauzeli upravu u Istri preko svojih odbora. Na odborima nagomilavanje ljudi, većinom nesposobnih za uredni rad. Rukovodi sve Komunistička partija…“!

Presudna je bila Spomenica Zbora svećenika Sv. Pavla u kojoj je bila točno navedena nacionalna struktura stanovništva, rađena po matičnim župnim i katastarskim knjigama, 132 župe bile su hrvatske,  21 talijanska i 23 mješovite, među koje računamo samo one, koje imaju više od 10% druge narodnosti. Prema tomu u Istri je od svih župa i samostalnih kapelanija 75% hrvatskih, 12% talijanskih, i 13% mješovitih. U spomenici su naglašene sve nepravde koje su Hrvati i Slovenci proživljavali u vrijeme Talijanske vladavine.

Sa tim je dokumentom   Edvard Kardelj otišao na Konferenciju o razgraničenju između Italije i Jugoslavije u London (od 11.rujna do 2. listopada 1945). U Spomenici  su  između ostalog navedeni etnički razlozi, brojnost, gustoća i sastav stanovništva kao najvažniji faktor u odlučivanju kome će koji teritorij pripasti. Sa talijanske strane njihov predstavnik  Alcide De Gasperi, koji je imao potporu Trščansko -Koparskog Biskupa Santinia, žestoko se usprotivio takvom kriteriju.

Londonskom konferencijom 1945.zaključeno je da će se poštivati etnički sastav stanovništva, sa time da što manje Hrvata ostane u Italiji, a što manje Talijana u Jugoslaviji. Formirana je posebna saveznička Komisija koja će izaći na teren i utvrditi stvarno stanje. Saveznička komisija imala je 37 članova od toga 7 Engleza, 8 Amerikanaca,13 Rusa i 9 Francuza. Obje strane pokušavale su pridobiti članove Komisije na svoju stranu.

Na Mirovnu konferenciju u Pariz od 11,svibnja do 13. srpnja otišli su svećenici mons, Božo Milanović kao Hrvat i Anton Piščanec kao Slovenac, gdje su izazvali čuđenje opredijelivši se za komunističku Jugoslaviju. Tada je Mons. Božo Milanović izjavio  ” Državne se granice određuju za stoljeća, dok se režimi mijenjaju, a pod Italijom je u opasnosti život našeg naroda”

Savezničko vijeće Ministara donijelo je odluku 10.veljače 1947.godine,  da će Jugoslaviji pripasti cijela Istra, osim Buja i Kopra, a područje od rijeke Mirne  do Trsta, tzv. Slobodni teritorij Trsta biti će pod upravom UN, dok će sam grad Trst sa okolicom biti pod savezničkom upravom.

Talijanski Biskup Radossi bio je strašno razočaran takvim ishodom, pa je sa 50 tak svećenika napustio Istru. Tada je nastupio drugi egzodus Istrana, ali ovaj puta Talijana. I Trščanski biskup Santini bio je također pogođen takvim rješenjem ,jer mu je Biskupija podijeljena i nikako to nije mogao prihvatiti. Za njega je to bila “nepravedna okupacija „

Ustvari ni  jedna strana nije bila posve zadovoljna, misleći da je ovo rješenje samo privremeno. Tako  je i bilo. Izvor  stalnih napetosti bila je zona Trsta, pa je 1952. izbila velika kriza poznata kao “Trščanska kriza”

Tada su komunističke vlasti tjerale stanovništvo Istre na velike prosvjede. Na njima su se uzvikivale parole „ Trst je naš“ , “Život damo — Trst ne damo!”,  “Zona A, Zona B — biće naše obadve!” Kriza je ipak riješena tako da je Trst po etničkom sastavu stanovništva pripao Italiji. Konačno rješenje granice sa Italijom postignuto je 10.studenog 1975. sporazumom potpisanim  u gradiću Osimu kraj Ancone poznatim pod nazivom ” Osimski sporazum”

Egzodus Talijana nakon potpisivanja Pariškog mirovnog sporazuma

Talijani nikako ne mogu prihvatiti da su Pariškim mirovnim sporazumom izgubili teritorije koje su im poklonile sile Antante Londonskim ugovorom, pa je pod pritiskom talijanske desnice, esula i optanata u talijanskom parlamentu 30. ožujka 2004. godine izglasan Zakon o Danu sjećanja na iseljavanje iz tih teritorija nakon 2. svjetskog rata. Talijani naravno sebe prikazuju kao velike žrtve titoizma i komunizma, potpuno preskačući svoju krivnju, odnosno krivnju fašističkog Mussolinijeva režima. A sve je povijesno uvjetovano jedno sa drugim. I sam talijanski predsjednik  Giorgio Napolitano izjavio je 10 veljače 2007.godine da je “Slavenska krvoločna mržnja i bjes poprimila je obrise etničkog čišćenja”, ne spominjući uopće prvi egzodus iz Istre nakon potpisivanja Rapalskog ugovora 12.studenog 2020. i njegov razlog potpuno poništavanje hrvatskog identiteta, smatrajući Hrvate nižom vrstom, robovima, talijanizaciju i represiju kao način vladanja, kojim su vladale talijanske vlasti.

Uzroci iseljavanja bili su razni: međunarodna kriza početkom hladnog rata, sukob Italije i Jugoslavije radi utvrđivanja granice, rezolucija Informbiroa 1948., talijanska akcija i propaganda, uzroci koji su bili rezultat posredne ili neposredne jugoslavenske represije u područjima kojima je ona upravljala, teško gospodarsko stanje te prisilni radovi  ili “radne akcije”(npr. prisilni rad na izgradnji željezničke pruge Lupoglav-Štalije).

Prijem optanata i ostalih iseljenika  u Italiji nije imao uvijek oblik dobrodošlice. Njihova sjećanja govore o pogrdnim riječima koje su im upućivali sunarodnjaci s obale u venecijanskoj luci. Davali su im do znanja da ne računaju na povlastice. Oni koji se nisu sami snašli vlada je naselila na Siciliju, Sardiniju, u Južnu Italiju i manje atraktivna mjesta. Neki su zbog toga nastavili put u prekomorske zemlje, SAD i Argentinu.

Talijanska strana preuveličava broj iseljenika, čak i preko 350 000, što realno gledajući nije moguće kada se zna da se broj stanovnika Istre kretao oko 200 tisuća. Prema demografu Vladimiru Žerjaviću Istru i Primorje napustilo je ne više od  230 tisuća stanovnika. Preuveličava se i broj žrtava fojbi, uzima se broj od 17 000 , ali to je ukupan broj žrtava u 2. svjetskom ratu za cijelu Istru, a ne žrtava fojbi. SAAB Istre priznaje oko 350 žrtava fojbi, ali prema različitim izvorima ne premašuje 1000 stradalnika. Svaka žrtva je previše i stoga je nezahvalno licitirati sa brojkama, jer samo jame nisu istražene i nije više moguće doći do točnih brojki.

Zaključak

Retorika koja se čuje na Dan sjećanja u Italiji je kao što smo vidjeli, često veoma neprimjerena . Osimskim sporazumima, definirana su sva prava Talijanske nacionalne manjine u Istri i Hrvatskoj. Ta su im prava i potvrđena Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama koji je donio Hrvatski Sabor 29,srpnja 2011.godine. Čitajući izjave u talijanskim medijima ispunjene netrpeljivošću i mržnjom zbog „gubitka teritorija“  kojeg Talijani smatraju svojim, jer se oni drže  sljednicima  starog Rima i Mletačke republike, njihova se retorika u odnosu prema Slavenima (Hrvatima i Slovencima) nije promjenila. Mi smo i dalje za njih „Slavi -schiavi „ ili Cigani „ Quardate che Sloveno e sinonimo da Sempre di Zingano .Non vi scandalizzate Sloveni“ Slaven je sinonim za Cigana.

Talijanska nacionalna manjina u Istri i Hrvatskoj ima sva prava, čak i veća od hrvatskog stanovništva, jer kao manjina imaju prednost kod zapošljavanja. Imaju škole, fakultete  na talijanskom jeziku, tisak, radio i TV emisije, dvojezičnost, svoja kulturno -umjetnička društva, pa čak i mise na talijanskom jeziku u lokalnim crkvama!

Sve su to Talijani oduzeli hrvatskom i slovenskom stanovništvu u vrijeme kada su bili na vlasti u Istri, otocima i gradu Zadru između dva rata od 1918-1943. godine.

Mussolinijev fašizam i Titov komunizam jednako su označeni kao totalitarni zločinački režimi po Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP).[6]

Stoga osim sjećanja i suosjećanja sa žrtvama nikakvim  drugim namjerama  i neprimjerenim  izjavama nema mjesta ni opravdanja.

Lili Benčik/hrvatskepravice


[1] https://glagoljica.hr/?rukopisi=i&id=14616  

[2] https://www.glasistre.hr/pula/duce-je-ocekivao-buran-pljesak-a-dobio-je-pulski-povjesnicar-dr-sc-milan-radosevic-pronasao-je-dokaze-koji-potvrduju-vjerodostojnost-incidenta-ispred-pulskog-kazalista-21-rujna-1920-667617

[3] https://www.glas-koncila.hr/knjizevnik-i-publicist-ernest-radetic-zaboravljeni-katolik-antifasist/

[4] https://www.academia.edu/41131565/Pam%C4%87enje_talijanskih_logora_iz_Drugoga_svjetskog_rata_od_pam%C4%87enja_straha_do_straha_od_pam%C4%87enja

[5] https://www.antenazadar.hr/clanak/2015/11/koncentracijski-logor-na-molatu-fasisticki-horor-iz-2-svjetskog-rata/

[6] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_HR.html

Continue Reading

Istaknuto

HDZ 1992-Imamo Hrvatsku, HDZ 2024-Imamo srpsko-hrvatsku

Published

on

Ili kako Hrvatska financira srpsku „ugroženost“ i nagrađuje ih za agresiju!

To više nije politika „ šporka“. To je moralna nakaznost HDZ-a i SDSS-a.

U osam godina HDZ-ove Vlade Andreja Plenkovića izgubili smo i ono malo Hrvatske što je ostalo nakon detuđmanizacije, Ivice Račana i Stjepana Mesića od 2000.na dalje.

Stranka HDZ je od smrti dr. Tuđmana do danas oduzela  Hrvatima jedan dio identiteta, ljudskih i etničkih prava, nacionalnog ponosa, ljudskog dostojanstva, povijesti, tradicije i kulture.

Tu je zakazalo podaničko i neodgovorno članstvo HDZ-a. Oni to nisu smjeli dopustiti! Nije predsjednik stranke apsolutistički vladar!

Koalicijom HDZ-a sa SDSS-om, izgubili smo sve hrvatske vrednote po kojima bi  kao Hrvati željeli živjeti i za koje smo  se borili u Domovinskom ratu.

A te su vrijednosti definirane u Ustavu RH „na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava“…“ Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.“

Definirana su i u Ustavnoj odluci  od 8. listopada 1991. godine o raskidu svih državno-pravnih sveza sa republikama i pokrajinama koje su tvorile  SFRJ,

1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ, NN 53/1991

To su vrijednosti o kojima je dr. Franjo Tuđman govorio u svom znamenitom govoru  u zračnoj luci tada Pleso 23. studenoga 1996.;

„Nećemo dopustiti ostacima jugo-komunističkog sustava, niti jugo-srpskog, stanje kakvo smo bili zatekli u Hrvatskoj uspostavom hrvatske slobode i demokracije. Nećemo dopustiti da nam sve to dovedu u pitanje.

Nećemo to dopustiti tim jugo-komunističkim ostacima, ali ni onim političkim diletantima, bezglavim smušenjacima koji ne vide o čemu se zapravo radi danas u Hrvatskoj i u svijetu sa kojekakvim regionalnim planovima…

Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti, ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima…

Da! Mi smo stvarali svoju Hrvatsku za ljudska prava i za slobodu medija, ali za ljudska prava prije svega većine hrvatskoga naroda.

Ali ćemo, razumije se, mi sa tom hrvatskom slobodom i demokracijom osigurati i manjini ta ljudska prava i slobodu medija.

Ali nećemo dopustiti da nam ti sa strane rješavaju, odnosno nameću rješenja. Hrvatska neće biti ničija kolonija. Hrvatska je dosta bila i pod Mlečanima i pod Stambolom, i pod Bečom i pod Peštom, i pod Beogradom.

Hrvatska je izvojevala svoju slobodu, svoju samostalnost, svoje pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini“ govorio  je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

Nećemo dopustiti? E  Franjo,  Franjo, Hrvatska je detuđmanizirana! Sve to je dopušteno, a po Plenković  i provedeno!

Dopustio je da se Hrvatska od pobjednika u ratu pretvori u gubitnika u miru. Dopustio je da se hrvatski branitelji pitaju za koju su oni državu ratovali i protiv koga su ratovali, kada im agresori vladaju, kada se izjednačavaju agresori i branitelji.

Agresor  je uvijek krivac, apsolutni krivac za sve tragedije koje su posljedica njegova agresije, neposredne i posredne, jer da nije krenuo u agresiju, nikakvih posljedica ne bi bilo. Tu nema diskusije! To je pravedno!

Onaj koji se brani je žrtva agresije! Mora se braniti, jer ga inače neće biti! Prema tome niti oni koji se brane ne bi počinili zločin da ih se nije napalo, da nije bilo agresije!

U Sjedinjenim Državama, primjerice, 18. Amandman Ustava, koji potječe još od Američkog građanskog rata, kaže da će se svi dugovi i obveze države prema onima koji su se pobunili protiv SAD, kao i njihovi zahtjevi prema državi proistekli iz pobune smatrati nezakonitim i ništavnim.

A u Hrvatskoj se agresori nagrađuju, Vlada im dijeli novce,  plaća njihove medijske bljuvotine, njihov govor mržnje prema Hrvatima i hrvatskoj državi!

Plenkovićevi čavli već su zakucani  u lijes hrvatske državotvornosti i demokracije!

Milorad Pupovac je uz dopuštenje Andreja Plenkovića nametnuo ponovno  jugo-srpsko-komunističke vrijednosti, a Hrvatski Sabor sve je to redom ozakonio sa 3 ruke SDSS-ovih zastupnika, koje su oni dobro naplatili.

Tamara Opačić u SNV-ovim Novostima, pita se zbog čega antagonizam između Srba i Hrvata, po kojem  su Srbi u Hrvatskoj naravno uvijek žrtve i pozitivci, a Hrvati negativci, koji eto nikako ne žele prihvatiti miroljupce Srbe.[1]

U samom njenom početnom stavu srž je nepomirljiv odnosa Srba prema hrvatskoj državi i hrvatskom narodu. Oni su za pomirbu, ali po njihovim uvjetima da vladaju nad Hrvatima.  To su dva potpuno suprotna sustava vrijednosti. Srbi stalno putem svoji medija, osobito SNV-ovih Novosti nameću svoj sustav velikosrpskih, jugo-komunističkih vrijednosti, dok Hrvati u svojoj državi žele živjeti svoje hrvatske vrijednosti.

Novosti SNV-a, glasnogovornik su njihova samonametnutog  mentora Milorada Pupovca, ponašaju se kao nekad Centralni komitet KP Jugoslavije , koji “neposlušne i njima nepoćudne” Hrvate treba vratiti na ” ispravan” put Partije!

„Mračni“ Hrvati, „ svijetli“ Srbi po Pupovčevim Novostima

Za Novosti je Kolona sjećanja u Vukovaru „Kolona mraka“, pa je četnička kolona sa mrtvačkom glavom, koja pjeva „Klat ćemo Hrvate „ onda bila „Kolona svjetlosti“!?

Za Pupovčeve Novosti Hrvati su „mračnjaci“ Viktor Zahtila piše „Mračna luka Franje Tuđmana“ [2]

Viktor Ivančić isto tako zamislite skup Hrvata je „provincijsko okupljanje mračnjaka, kakvih je u Hrvatskoj nebrojeno mnogo..“ [3]

Ako netko  hoće spriječiti sklapanje koalicije s manjinama, prije svega sa SDSS-om, onda je to za Novosti skretanje u desno!? Kao da je SDSS napredna, svijetla, slobodarska stranka?

Nevjerojatno kada se zna da su  SDSS osnovali u okupiranom Vukovaru 5.ožujka 1997. osuđeni ratni zločinac Goran Hadžić i optuženi, ali zbog nelustriranog Pravosuđa,  usprkos svjedocima, neosuđeni gradonačelnik okupiranog Vukovara Vojislav Stanimirović!?

Pod ispravan putem  Partije podrazumijeva se da su Srbi  ” dobri pravedni, napredni, demokrati , a ustvari, čvrsto na partijskoj liniji očuvanja jugoslavenskih  vrijednosti. KPJ, NOB-a,  a Hrvati ” loši, nacionalisti, klerofašisti, mračnjaci, obnovitelji NDH i samim time „fašisti -ustaše”!

Novosti stalno napadaju Katoličku crkvu i Bl. Alojzija Stepinca, a Hrvatima koji su  većinski vjernici, Bl. Alojzije Stepinac  je svetac. Na popisu 2021. Katolicima se izjasnilo 83,2 % stanovnika Hrvatske.[4]

Srpska Pravoslavna crkva koja je nepravilno upisana kao vjerska zajednica u Hrvatskoj, neprijateljski se odnosi prema Hrvatima i Bl.  Alojziju Stepincu, čiju kanonizaciju je privremeno zaustavila. I naravno da tu nikakve pomirbe nema.[5]

Neprestano huškanje SNV-ovih Novosti po Domovinskom ratu i izjednačavanje velikosrpskog agresora i Hrvatske koja se razoružana od strane JNA, branila i pobijedila, podrivanje je integriteta i suvereniteta Hrvatske.

Svako pogodovanje vladajućih prema Srbima, Hrvati smatraju neprimjerenim i nezasluženim, jer iz navedenog je vidljivo, da koliko god se Srbima daje oni grabe sve više.

A premijer Plenković im daje mnogo i više nego što ima bilo koja manjina u Europi i svijetu. Zašto? Po kojem pravu? Zar nemamo svi u Hrvatskoj jednaka prava?

I nemamo! Ustavni zakon o pravima manjina je ustvari diskriminacijski prema domicilnom hrvatskom narodu, jer daje manjinama  prednost kod zapošljavanja, daje im zagarantirana mjesta u Saboru, što se kosi sa jednakim pravom glasa što zakonodavci nazivaju „ pozitivnom diskriminacijom“ u osnovi netočno, jer nijedna diskriminacija ne može biti pozitivna.

Daje im pravo:

 • služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi;
 • odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
 • uporabu svojih znamenja i simbola; Pupovac kaže da kokarda nije zabranjena, pa nije ni hrvatski povijesni grb sa bijelim početnim poljem!
 • kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije; što Vlada RH obilnoi financira.
 • pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
 • pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
 • samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajed­nič­kih interesa;
 •  zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima;
 • sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;

Usprkos svim tim pravima samo srpska nacionalna manjina neprestano rovari protiv hrvatskog naroda i potkopava suverenitet i integritet RH, tražeći politička prava i političku autonomiju, što je nemoguće s obzirom na to da ih ima 3,2 %, naspram 91,63 % Hrvata.

Milorad Pupovac je time dobio krila, uzoholio se i nastupa ultimativno!…

Tako je to kada nekom pružiš mali prst, a on odmah zgrabi cijelu ruku! Ma što cijelu ruku? Zgrabi vlast!

“Pomirbu “ je odmah iskoristio da pokaže tko je gazda u Hrvatskoj!

Milorad Pupovac: ‘Za dom spremni‘ treba maknuti iz javnog prostora, a dio poruka iz Srbije ipak se mora razumjeti”

Znači za hrvatski pozdrav kojim se branila Hrvatska od velikosrpskog agresora, koji nikoga ne ugrožava, nema razumijevanja, a za Srbe uvijek se mora  imati razumijevanja??? Zar su Srbi po Pupovcu neka viša rasa, arijevska rasa, da se za njih mora imati razumijevanja, a za Hrvate nema ?

Tako  smo mi Hrvati postali građani drugog reda u vlastitoj državi!

Od kuda mu pravo? Na osnovi kojeg Zakona Milorad Pupovac ima pravo ucjenjivati Hrvate i ultimativno tražiti da ” Za Dom spremni” treba maknuti iz javnog prostora?

Tko je on da si uzima to pravo? Što on predstavlja u RH i koga?

Srbi mogu biti ono što jesu, mogu održavati svoju kulturu, jezik i tradiciju,  i to hrvatskim novcima, a  za Hrvate to ne vrijedi? Hrvati ne mogu biti ono što jesu?

Novosti u svakom broju negiraju Hrvatima pravo da budu ono što jesu, nazivajući ih ustašama, fašistima, klerofašistima…Dovoljno je pogledati naslovnice Novosti!

Kako se može “graditi budućnost na istini“ koju SDSS ne priznaje;

 • Ne priznaje agresiju
 • ne priznaje oslobodilački Domovinski rat, za njih je to Građanski rat,
 • ne priznaje hrvatsku državu, njima  je glavni grad Beograd[6]
 • ne priznaje hrvatska obilježja ( u Negoslavcima se vije  srpska zastava)
 • ne priznaje ustroj hrvatske države, oni bi autonomiju ili federalizaciju Hrvatske

Počelo je sa HDZ-ovom Vladom Ive  Sanadera  i njegovim „Mir Božji, Hristos se rodi“ Usput nikada Milorad Pupovac nije Hrvatima čestitao Božić.

Nakon Sanadera, HDZ-ova predsjednica Vlade RH,  Jadranka Kosor uz vjerne HDZ-ove ruke u Saboru promijenili su 2010.godine, Ustav RH i donijeli Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Amandman HNS-ovke Vesne Pusić  u posljednji tren spriječio je da se kroz izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina provuče i odredba da srpsko Zajedničko vijeće općina (ZVO) na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema dobije pravnu osobnost.

Da je u Saboru prošao prijedlog Vlade, to bi značilo formiranje neke nove teritorijalne jedinice u Hrvatskoj temeljene na jednonacionalnom (manjinskom) principu.

„Nikako to nismo mogli prihvatiti. HNS-ovci su zato tražili da se iz prijedloga Ustavnog zakona izbaci dio o specijalnom statusu ZVO-a.( Zajedničko vijeće općina)  Prvo su pridobili SDP, a u konačnici i HDZ čija je Vlada zajedno s manjinskim zastupnicima, prije svega sa SDSS-ovcem Miloradom Pupovcem, i formulirala takvo čudno rješenje.

ZVO je nastao na temelju Erdutskog sporazuma iz 1995. godine i Pisma namjere Vlade iz 1997. godine o mirnoj reintegraciji istočne Slavonije.

Čine ga vijećnici iz općina i gradova iz dijela Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije gdje Srbi imaju većinu.

Neprihvatljivo je da se dokumenti nastali zbog okončanja rata koriste za današnju izgradnju društva. Slično Daytonu, to su bila privremena rješenja za izlazak iz rata, a ne model za trajnu arhitekturu Hrvatske „ smatra Vesna Pusić.[7]

Tako se HDZ kao stožerna stranka koja je predvodila u stvaranju hrvatske države, pretvorila u njenog grobara.

 • Agresori su abolirani, 20 641 sudionik u agresiji na RH aboliran je u mirnoj reintegraciji.
 • SDSS  je upisan u Registar stranaka u Hrvatskoj, a  osnovali su stranku 5.ožujka 1997.  u okupiranom Vukovaru, osuđeni ratni zločinac Goran Hadžić i optuženi, ali zbog nelustriranog Pravosuđa usprkos svjedocima, neosuđeni gradonačelnik okupiranog Vukovara u tzv. Republici Srpskoj krajini,  spajanjem Srpske demokratske stranke (SDS) i Samostalne srpske stranke (SSS) iz Zagreba. Postavlja se opravdano pitanje kako su se mogle spojiti 1997. godine gore navedene stranke kada je jedna od njih (SDS) 18.veljače 1992.godine brisana iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske pod reg. brojem 21. Knjiga I. Kako je tako osnovanu stranku Ministarstvo uprave moglo upisati u registar stranaka?
 • Neustavan je upis u  Registar udruga  Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske -SABA RH, jer je SABA RH   pravni slijednik Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog 16. svibnja 1948., koji je na Skupštini održanoj 16. travnja 1992. promijenio ime u Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske (SAB RH), na Skupštini održanoj 27. studenog 1997. u Savez antifašističkih boraca Hrvatske (SAB H), a na Skupštini održanoj 7. veljače 2002. u Savez , antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH).  Po Ustavnoj Odluci o razdruživanju od SFRJ od 8.listopada 1991. članak 3. 3. „Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ“
 • Hrvatski Sabor  je pretvoren u tijelo koje samo potvrđuje odluke Vlade, a HDZ-ovi saborski zastupnici postali su mehanički stroj za dizanje ruku. HDZ-ovi zastupnici nemaju nikakav utjecaja na proces odlučivanja, pa čak ni na samo formuliranje politika, budući da  sva zakonodavna inicijativa potječe iz Vlade RH. Ilustrativan je primjer zakona kojim se zabranjuje okupljanje na Markovu trgu. Taj  zakon, kojim se zabranjuje prosvjede pred zgradom Vlade još uvijek na snazi.
 • Vlast se boji vlastitog naroda, što znači da svjesno radi protiv njega!

Nagrada za agresiju! Upravo to je potvrda poruke koju Vlada Andreja Plenkovića šalje;

-možete vi okupirati dijelove Hrvatske, budite bez brige mi ćemo plaćati za vaša zlodjela i civilima,  ma sve će to Hrvati platiti, ni krivi , ni dužni, sve će Hrvati plaćati!

Što su radili srpski rezervisti iz Srbije u Hrvatskoj? I kada kao agresor na drugu državu biva ubijen zašto država Hrvatska plaća odštetu, a ne njegova država Srbija koja ga je poslala u rat protiv Hrvatske?

Je li Srbija isplatila ijednom hrvatskom logorašu odštetu?

Je li Srbija platila ratnu štetu koju je prouzročila agresijom na Hrvatsku?

Zašto Hrvatska plaća agresorima odnosno onima koji su  poginuli napadajući  hrvatske građane odštetu ?

Po kojem zakonu i kojoj logici plaća onaj koji se branio napadaču, koji ga je napao i životno ugrozio?

Takve se tužbe automatski odbijaju kao neosnovane!

Što je bila srpska agresija na Hrvatsku nego li ratni zločinački pothvat  sa predumišljajem u cilju stvaranja Velike Srbije?

Nepojmljivo što se to zbiva u mentalnom sklopu Vladajućih? Poremetio im se sustav vrijednosti i pravednosti, ili nešto još gore po hrvatske porezne obveznike?

I naravno da će SNV prihvatiti, to im i je cilj. Nagrađeni su za agresiju!

I onda se Savo Štrbac hvali kako je „Vlada Republike Hrvatske je na 274. sednici, održanoj 28. decembra 2023. godine, usvojila Odluku o otpisu tražbina troškova parničnog postupka dosuđenih Republici Hrvatskoj, tražbina s naslova naknade štete i drugih tražbina dosuđenih Republici Hrvatskoj, u određenim postupcima“

Republika Hrvatska je na pogrešnoj strani povijesti, to je bio cilj progona hrvatskih branitelja i svih onih koji su je stvarali, jer da je nisu stvarali, da su se prepustili velikosrpskoj agresiji onda bi bili na pravoj strani povijesti. To je nelustrirano hrvatsko Pravosuđe, koje provodi obrnutu lustraciju, umjesto da se njih lustrira, oni lustriraju hrvatske branitelje i hrvatski narod.

A po Savi Štrbcu „Prvog maja 1995. godine, hrvatske oružane snage izvršile su agresiju, pod kodnim nazivom „Bljesak”, na srpsku oblast Zapadna Slavonija, u sastavu RSK, u vreme kada je ova oblast bila pod zaštitom UN-a“

Eto kako se premijeru Plenkoviću vraća njegovo koaliranje sa SDSS-om. Hrvatska vojska izvršila je agresiju na vlastiti okupirani teritorij, na tzv. Republiku Srpsku krajinu koju samo Srbi priznaju, čak je nije priznala  država Srbija, iako je podržavala vojno i gospodarski.[8]

Vlada RH financira izgradnju 40 kulturnih centara, koji će u jednom momentu biti pretvoreni u četničke štabove, jer velikosrpska ideologija preimenovana u Srpski svet, je kao što se vidi veoma živa zahvaljujući Memorandumu SANU 2, kojeg zdušno provodi i Vlada Andreja Plenkovića preko SDSS-ovih ruku u Hrvatskom Saboru.

Vlada RH financira lažiranje povijesti preko SNV-ovih medija i Ureda za ljudska prava nacionalnih manjina. Nedavno je izašla iz tiska knjiga „Krajina 1991-1995“ revizionističko djelo koje RH proglašava nacističkom državom, HDZ ustaškom nacističkom strankom, predsjednika Tuđmana i sve branitelje ustašama, a tzv. SAO Krajinu državom  ravnopravnom s Republikom Hrvatskom!?

Andrej Plenković, smatra da Srbi u Hrvatskoj moraju imati udio u vlasti, jer inače ta vlast nije demokratska.  Zato koalira  sa SDSS-om, pravi se da ne vidi štetu koju radi  i svu krivicu prebacuje  na po njemu radikalnu  desnicu  koja ne podnosi hrvatske Srbe!?

Hrvatska Vlada i  premijer Plenković time ustvari nagrađuje agresora i daje mu slobodu  da može nekažnjeno sve opet ponoviti!

Lili Benčik/hrvatskepravice


[1] https://www.portalnovosti.com/srbi-na-desnoj-skrbi

[2] https://www.portalnovosti.com/mracna-luka-franjo-tudjman

[3] https://www.portalnovosti.com/pravoslavni-antisrbi

[4] https://www.index.hr/vijesti/clanak/u-hrvatskoj-je-po-popisu-stanovnistva-832-katolika-a-ne-789/2397558.aspx

[5] https://hrvatskepraviceblog.com/2023/10/24/nacional-i-marka-vucetica-jako-zulja-financiranje-hrvatskog-katolickog-sveucilista-i-vatikanski-ugovori-a-uopce-im-ne-smeta-nezakoniti-rad-i-financiranje-srpske-pravoslavne-crkve-u-hrvatskoj/

[6] https://www.hazud.hr/antifasista-pupovac-beograd-glavni-grad-nase-maticne-drzave/

[7] https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/vesna-pusic-neprihvatljiva-je-ideja-da-srbi-imaju-poseban-status-2318648

[8] https://banija.rs/novosti/drustvo/24493-savo-strbac-kome-je-i-zasto-hrvatska-vlada-otpisala-dugove.html

Continue Reading

Istaknuto

Pepelnica ili čista srijeda

Published

on

Nakon pokladnog razdoblja nastupa Pepelnica ili Čista srijeda.

 U crkvenoj godini i hrvatskoj tradicijskoj kulturi prvi dan korizme, počinje u srijedu prije prve korizmene nedjelje; obilježava se  strogim postom i nemrsom ili nekim drugim oblicima pokore.  Zbog simboličnoga čina posipanja pepelom po glavi (u početku je to bilo iz solidarnosti prema javnim grješnicima) taj je dan dobio ime Pepelnica.

Pepeo podsjeća ljude na njihovu vlastitu prolaznost i već je u Starom zavjetu znak pokore, kajanja i poniznosti, no običaj korizme nastao je u 4. stoljeću, a propis pepela za Pepelnicu ili Čistu srijedu potječe iz 12. stoljeća.

Hrvatsko je društvo podijeljeno na MI ili ONI, odnosno na Hrvate vjernike i  sljednike jugo-komunizma.   Ta podjela je najviše vezana uz Bl. Alojzija Stepinca, kao duhovnog oca i pastira hrvatskog naroda, naspram Josipu Brozu Titu, predsjedniku Jugoslavije i njegovu kultu ličnosti koje jugo-komunisti nasljeđuju.

Usporedbom na društvenim mrežama Bl. Stepinca i Tita pokazuje se odnos dobra i zla, čovječnosti i zločina, ljepote duše vjerne svojem poslanju i zla jednog totalitarnog komunističkog diktatora.

Iz reakcija se može zaključiti da u društvu prevladavaju izljevi netrpeljivosti, pa i mržnje pristalica jednih prema drugima. Titoisti iskazuju ogromnu mržnju prema Bl. kardinalu Alojziju Stepincu, a vjernici prema Titu.

Za očekivati je da će vjernici izraziti ljubav i poštovanje prema Stepincu, međutim  nema niti  jedan komentar izraza  ljubavi i privrženosti prema našem blaženiku, ni prema vjeri, a ni prema Katoličkoj crkvi!

Pa se sada u korizmi zapitajmo  kakvi smo mi to ljudi, gdje se izgubio čovjek?

Zar nemamo lijepu riječ za našeg blaženika, za naše svećenstvo, za našu Crkvu?

Zar smo uopće izgubili smisao za dobro, za ljepotu, za ljubav?

Zar je u nas ušlo toliko mržnje da ništa drugo ne vidimo oko sebe?

Stoga bi bilo poželjno da barem vjernici iskoriste  vrijeme korizme, 40 dana, da ispitaju  sebe i svoje ponašanje, odbace  mržnju, budu  bolji ljudi, da se okrenu  oko sebe i vide  ljepotu svijeta i naše domovine.

Svi smo  pozvani da u korizmi napravimo nešto posebno, da ispravimo neku svoju manu i istaknemo nešto  što je lijepo i dobro u nama.  Stoga, odazovimo se tom pozivu i u ovo milosno vrijeme, uz vodstvo Duha Svetoga, uzdignimo se iznad mržnje i rastimo u ljubavi!

“U ljubavi koja je strpljiva, dobrostiva, ne zavidi, ne razmeće se, ne oholi se. Ne radi nepristojno, ne traži svoje koristi, ne razdražuje se, ne uračunava zla. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, svemu odlijeva. (usp. 1 Kor 13, 4-8)

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved