Connect with us

Vijesti

LUCIFERIJNIZAM DUBOKE DRŽAVE I PSIHOPATOLOGIJA NOVOG SVJETSKOG PORETKA

Published

on

Thaddeus Kozinski je deset godina  predavao filozofiju i humanističke znanosti na Catholic College, Wyoming gdje je bio i dekan.

Kozinski je autor knjige The Political Problem of Religious Pluralism: And Why Philosophers Can t Solve It. – Politički problem religijskog pluralizma: i zašto ga filozofi ne mogu riješiti. (Lexington Books, 2010, i knjige o Aristotelovoj logici koja će uskoro izaći. Njegova knjiga  koja je nedavno izašla je: Modernity as Apocalypse: Sacred Nihiism and the Couterfeits of Logos- Suvremenost kao apokalipsa: Sveti nihilizam i krivotvoreni logos. Njegovi eseji su objavljeni u Modern Age, First Things, Telos, Public Discourse, ABC Religion and Ethics, itd.

Slijedi razgovor s Jonas E. Alexis-om

JEA: U Vašoj novoj knjizi Suvremenost kao apokalipsa: Sveti nihilizam i krivotvoreni logos Vi se osvrćete na 21 stoljeće kao na psihopatološki novi svjetski poredak. Što ste mislili time i kako se očituje taj „psihopatološki novi svjetski poredak?“

TJK: 1984 (interesantno) Poljski psihijatar po imenu Adrzej Lobaczewski (1921 – 2007) završio je svoje djelo koje je započeo nakon II. Svjetskog rata kao član grupe znanstvenika koji su proučavali suštinu totalitarizma koji su iskusili iz prve ruke pod nacizmom i staljinizmom. Knjiga je bila plod njegovog dugogodišnjeg istraživanja i patnje: Political Ponerolgy: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes – Politička ponerologija: Znanost o prirodi ZLA korištenog u političke svrhe.

Njegova teza da se režimi pod kojima je trpio, uključujući i SAD u koje je emigrirao sedamdesetih godina, najtočnije mogu opisati kao  patokracije /patološke vladavine/ u kojima vladaju grupe genetskih psihopata s većom grupom na sve spremnih lakeja koji imaju psihopatološke tendencije koji stvaraju političku kulturu „stečene psihopatologije“. Mase obmanute jezikom kojemu je promijenjeno značenje omogućuju i prate patološku vladavinu jer one po naravi ocjenjuju i prevode patološko ponašanje i jezik u moralne i racionalne pojmove koji su im bliski u nemogućnosti da zamisle psihopatološki svijet u kojem psihopatološki vladari žive.

Poljski kolega Lobaczewskog Stefan Blachowski je napisao:

„Opća nesposobnost prepoznavanja psihopatološkog tipa takvih inidivua – psihopata – uzrok je neizmjerne patnje, masovnog terora, nasilja,  ugnjetavanja, genocida i propasti civilizacije…

Sve dok se sugestivna imena: hipnotički,  šarmantan, čaroban,  vezana uz moć psihopata ne suoče s činjenicama i moralnim i praktičnim posljedicama njihove doktrine, čitave društvene grupe mogu podleći njihovom demagoškom zovu.“

A metode su razvijene za širenje među grupama ( kao „podijeli pa vladaj“).

Za izdaju i prijevaru u politici data su opravdanja i predstavljaju se kao pozitivne vrijednosti. Principi stjecanja prednosti u datim prilikama su također razvijeni. Političko umorstvo, ubijanje protivnika, koncentracijski logori i genocid su proizvodi političkih sistema na nivou primarne integracije (psihopata).

Nepotrebno je isticati da je Lobaczewski bio prorok. U 21 st.  Je nastao  genocidni rat protiv terora koji nosi sve patološke oznake koje su gore navedene.  False-flag terorizam je u sebi psihopatološki i danas je normalni način djelovanja u suvremenoj politici. Zahvaljujući internetu i hrabrim istinozborcima mnogi su se probudili i shvatili ove činjenice.

Ali ono s čime imamo posla danas  je čak i mnogo gore od psihopatologije. 21 st. je svakako psihopatološko ali je i luciferijansko, što nije isto i nije jednostavna ljudska opakost ili psihopatologija. Kako su istraživanja S.K. Bain-a i Thomasa Breidenbacha otkrila 21 st. Je okultno, s ljudskim žrtvama s ritualima žrtvenog jarca kojima upravlja luciferijanska Duboka Država.

Naši psihopati i luciferijanizam  koji ih prati  i podupire  mogu se sagledati kao pokušaj ovih elita da unište ne samo moralnost svojim nametanjem homoseksualizma, ubojstva djece nego i samih sebe odbacivanjem nepromjenljive realnosti spolova i tvrdokornog odbacivanja granica ljudske slobode.

Nedavno je u Kanadu zakonski zabranjeno ocu da spriječi svog četrnaestogodišnjeg sina da se podvrgne operaciji promjene spola. Ovdje je Država u ratu s Bitkom i svakim tko se usudi priznati autoritet LOGOSA nad autoritetom Države. I psihopati i sotonisti se ponašaju kao da nisu stvorenja Stvoritelja i stvaraju kulturu u kojoj njihova svijest- njihovo ludilo-  postaje vladajući oblik svijesti.

Metafizički govoreći svako ljudsko biće je osoba „Ja“ i nije objekt „Ono“. Moralno govoreći mi smo obvezni postupati i prema sebi i prema drugima kao prema „Ja“ a ne „Ono.“ Psihopati i luciferijanci sebe drže kao „Ja“ koje jedino postoji a svi ostali su „Ono“.

Sekularni liberalizam je društveno, kulturno, ekonomsko, političko i religijsko utjelovljenje duševnog nereda psihopata i luciferijanaca i ima moć da promijeni navike-narav inače normalnih moralnih osoba usvajajući svijest i ponašanje ovih izopačenih ljudi.

Prilagođavanje je postalo globalno. U 21 st. biti dobra osoba koja se priklanja Desnici znači opraštati ubojstva  muslimana, genocidne agresivne ratove, zamijeniti Amerikom Katoličku crkvu kao jedinom silom dobra u svijetu.

Za one koji se priklanjaju Ljevici  to znači prihvaćanje ubojstva djece /abortusa/ i kulturni rat protiv Logosa, prihvaćanje Amerike i Izraela,  vodećih  globalističkih  država,  kao avangarde  ljudske evolucije prema Božanstu.

JEA: Na stranicama 189-190 imate jedan dugi tekst za koji mislim da ga je  važno  ovdje u potpunosti navesti. Citiram:

TJK: Kada se pojavi službeno izvješće o nekom strašnom nasilnom događaju i pratećoj krizi koja  neupitno, autoritarno  određuje nevinost i  izuzetnost bez dokaza i  provedene istrage,  to pokazuje besramnost i strašnu moć određenih zločinaca. Kada je neslaganje sa službenom istinom društveno zabranjeno do te mjere da uključuje uznemiravanje i progon, kada to izaziva postupke koji su u proturječju sami sa sobom kao u slučaju vršenja djela terorizma u ime iskorjenjivanja terorizma, ili ograničavanje i kažnjavanje slobodnog govora u ime slobodnog govora i njegove zaštite, kada je izvješće odmah podržano, prošireno od najvećeg broja vladajuće klase uključujući glavne medije i „alternativne“(što znači one krajnje ljevice i krajnje desnice; kad se uspješno ujedine inače suprotne frakcije populacije – liberali s neokonzervativcima, zagovornici građanskih prava i statisti, humanisti s nietzscheancima, teisti s ateistima; kad je razumska provjera i slobodna rasprava o očitim rupama u službenom tumačenju zabranjena, a onda se događa godišnje odavanje počasti s recitiranjem šupljih priča, posebno potresno portretiranje demonskih zlikovaca kojima se pripisuje krivica kako za pojačanu domaću borbu među građanima tako  i za neprekidni manihejski rat protiv najnovijih „neprijatelja“.  Kada se  sve to  počinje slijevati  u iskonski užas i religiozni strah kod stanovništva; kada je priča o nekom događaju ili nizu povezanih događaja ima sve ove karakteristika ili samo neke od njih znamo da se ne radi o običnoj pojavi.

To su snažne riječi. Možemo li to primijeniti i na nas?

U katoličkoj misi i Euharistiji se Nevina Žrtva mistično ubija, događaj prisutan i stvaran, sada i ovdje. Njegovo povjesno razapinjanje, Njegovo uskrslo tijelo postaje dostupno za jelo i tako obogotvoruje sudionike. Ovaj sakramentalni ritual zahtijeva od onih koji slave misu da budu u pokajničkom stanju priznajući nevinost jedino Janjetu koje je ubijeno ispovijedajući osobnu krivnju za njegovu smrt.

Euharistija čini sve sudionike sjedinjene s  Njegovom božanskom ljubavju i ta ljubav se treba podijeliti sa svijetom. Otuda i značenje riječi Misa – Ite missa est – Idite, poslani ste. Euharistija je i izvor jedinstva Crkve ali i svijeta. Države koje odbacuju moral i duhovni autoritet Katoličke crkve su osuđene na robovanje drugim autoritetima koji ne priznaju moral i duhovni autoritet.

Ako je moj opis false-flag terorizma točan, u svjetlu Mise i Euharistije to može biti dijabolička inverzija, obrnuti ritual, CRNA MISA. Mise se čine da se sakupe na predstavi pravedne žrtve koje će biti ubijene, ali umjesto izazivanja kajanja i priznanja krivice proizvodi se samoopravdavanje i farizejsko suđenje.

Umjesto  katoličkog spektakla pripravljenog da podijeli božansku ljubav koja je bila uprisutnjena, oni / luciferijanci /polaze od ujedinjene zajedničke demonske mžnje spram „drugog“ koji je pripravljen da dijeli i izazove ubilačku mržnju koja se razlijeva u njihovim srcima. I kao  što je božanski objavljena katolička Dogma tako su neupitne i jedinstvene sotonske dogme koje nam objavljuju /njihovi/ svećenici čije medijske čarolije i vladajuće službene propovjedi autoritativno određuju stvarnost onog što se dogodilo.

Mislim da je false-flag teror u biti ritual žrtvovanja žrtvenog janjca koji je, kako je to Rene Girard prikazao, neizbježni temelj političkog jedinstva neevanđeoskih neobraćenih kultura i dijaboličke inverzije Kristove žrtve na križu.

Mi individualno ili kolektivno ili slijedimo i poslušni smo Evanđelju ili slijedimo đavla i žrtvenog jarca. Treće mogućnosti nema. Suočavamo se s pojavom koja se može jedino shvatiti i protiv koje se može uspješno boriti u svjetlu Evanđelja i snage Njegove milosti.

Kako sam u svojoj knjizi detaljno razmotrio strah i užas koji ulijevaju ovi događaji čija je priča neupitna  i nasilje koje ih prati svemoćno najbolje je opisano kao „sotonsko sveto“ i koje jedino može biti pobjeđeno s istinski svetim –  Svetim Srcem Isusovim.

JEA: Vi profesore citirate Lance DeHaven-Smitha u svojoj raspravi o Teoriji urote u Americi – Conspiracy Theory in Amerika (University of Texas Press) da je CIA izmislila pojam „teorije urote“. Razjasnite ovdje ovaj komplicirani pojam.

TJK: Potakao bi čitatelje koje ova tema zanima  da pročitaju knjigu Smith-a. Ili raspravu Ron Unz-a koji sažima ovdje bitne točke:

Sredinom 1960-tih raslo je nepovjerenje u rezultate Warrenove komisije o usamljenom strijelcu, Lee Harvey Oswaldu, koji bi bio jedini odgovoran za ubojstvo predsjednika Kennedy-a,  rasla je sumnja da su vodeći američki političari uključeni.

Kao sredstvo kontrole štete CIA je podijelila potajno memorandum svim svojim uredima tražeći od njih da u medijima ismiju i napadnu kritičare kao iracionalne nositelje „teorija urote.“

Mislim da je Bog u svojoj providnosti dao internet jer je on najozbiljnija zaprjeka  propagandistima. Naravno da je to mač s dvije oštrice koji je i sredstvo za slobodu i porobljavanje.

Jedan od razloga zbog kojeg sam posvetio svoj život liberalnom odgoju i filozofiji,  je da sam bio sposoban misliti i diskurzivno i intuitivno, s umom i srcem.  Danas je to bitan zahtjev za raspravu o suvremeoj  kulturi općenito i na internetu posebno. Tako se može naučiti ono što je potrebno za dušu i duše onih kojima je potrebna ljubav i zaštitao

Duboka država nije mogla zaustaviti izlazak istine na vidjelo  ali je cenzura na društvenim medijima postala očigledna i sveprisutna i nisam siguran kakav će biti ishod. Teško je ne vidjeti neku vrstu građanskog rata na obzorju. Uvjeren sam da jedina sila koja može pobjediti zlo u koje smo uronjeni i koja postaje svemoćnija iz dana u dan (iako takva moć izgleda nestvarna) je Božja moć. Ali On traži od nas da svi budemo provoditelji  Njegove moći. Moramo nastojati da spoznamo  i provodimo u djelo Njegovu Božansku Volju u svakom trenutku. Ustvari mi trebamo živjeti Njegovu Božansku Volju.

Prije nekoliko godina otkrio sam djela talijanske katoličke mističarke po imenu Luisa Piccarreta (koju je već Crkva proglasila Službenicom Božjom i izgleda da će uskoro biti kanonizirana) koju je sam Isus Krist poučio kako živjeti u Volji Božjoj. Njen život je čudesan. Poduka koja je data čovječanstvu za ovo naše vrijeme sadržana je u 36 svezaka.

Uputio bih čitatelje, uključujući ne-katolike, da prouče ove poduke. One su divne i vjerodostojne i  čitanje u svjetlosti Evanđelja  bit će velika dobrobit za vašu dušu.

Thaddeus Kozinski i Jonas E. Alexis /Veterans Today

S engl. prevela prof. Kornelija Pejčinovć

Vijesti

MOĆNE LITANIJE DUHU SVETOMU (II)

Published

on

Obećanja Duha Svetoga

Ove će se litanije proširiti kao lavina. Tko ih bude širio imati će udjela u njegovim molitvama.
Bilo bi poželjno reći Duhu Svetomu na koju nakanu molimo litanije, da li za druge ili za sebe.

Obećanje Boga Oca

Onima koji će najmanje triput tjedno moliti ove litanije
1. Istrgnut ću te na očigledan način iz ruku neprijatelja.
2. Otkloniti ću zapreke koje ti se nalaze na putu savršenosti.
3. Dat ću ti anđela čuvara koji će te braniti od zasjeda đavolskih.
4. Ti ćeš ustrajati na putu kreposti.
5. Ti ćeš potpuno spoznati svoje nedostatke.
6. Ti ćeš zadobiti snagu da se oslobodiš svojih grešnih navika.
7. Ja ću učvrstiti tvoju vjeru, tvoju nadu i tvoju ljubav.
8. Ja ću te izbaviti iz materijalnih potreba.
9. Tvoja će obitelj živjeti u skladu i uzajamnoj ljubavi.
10. Tko bi želio pomoći svome bližnjemu, treba barem pola godine dnevno moliti ove litanije.

Litanije

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu!
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

1. Duše Sveti, siđi s prijestolja svoje uzvišenosti i nastani se u srcu sluge svojega!
Molimo Te usliši nas!

2. Duše Sveti, koji si čašćen s Ocem i Sinom, nauči me živjeti u stalnoj nazočnosti Božjoj!
Molimo Te usliši nas!

3. Duše Sveti, koji si čašćen s Ocem i Sinom, nauči me živjeti po volji Božjoj!
Molimo Te usliši nas!

4. Duše Sveti, koji živiš u Srcu Sina Božjega, nauči me da Te bolje upoznam i iskrenije ljubim!
Molimo Te usliši nas!

5. Duše Sveti, koji se brineš za slavu Boga Oca, nauči me živjeti u savršenom predanju i povjerenju u Boga!
Molimo Te usliši nas!

6. Duše Sveti, koji si se pojavio u obliku gorućih jezika, zapali u mom srcu vatru svoje ljubavi!
Molimo Te usliši nas!

7. Duše Sveti, koji nemaš naličja niti imena, nauči me ispravno moliti!
Molimo Te usliši nas!

8. Duše Sveti, otajstvena Golubice, nauči me razumjeti Sveto Pismo!
Molimo Te usliši nas!

9. Duše Sveti, koji progovaraš preko proroka, nauči me živjeti u miru i ravnoteži duha i duše!
Molimo Te usliši nas!

10. Duše Sveti, gorući Ognje ljubavi, nauči me živjeti mudro i strpljivo!
Molimo Te usliši nas!

11. Duše Sveti, prepuna Riznico milosti, nauči me da shvatim vrijednost trpljenja!
Molimo Te usliši nas!

12. Duše Sveti, Djelitelju svih milosti, nauči me živjeti ponizno i skromno
Molimo Te usliši nas!

13. Duše Sveti, beskrajna posudo Milosti, nauči me da ispravno koristim dragocijeno vrijeme!
Molimo Te usliši nas!

14. Duše Sveti, iz čije riznice ništa ne propada, čuvaj me od svake sebičnosti i oholosti!
Molimo Te usliši nas!

15. Duše Sveti, čije bogatstvo nitko ne može procijeniti, nauči me da se odrečem nekorisnih predodžbi i misli!
Molimo Te usliši nas!

16. Duše Sveti, Djelitelju svih darova, nauči me da izbjegavam nekorisna djela i besmislene, prazne riječi!
Molimo Te usliši nas!

17. Duše Sveti, od čije Punine svi mi primismo, nauči me šutjeti i u pravo vrijeme pronaći pravu riječ!
Molimo Te usliši nas!

18. Duše Sveti, Ti vječna Ljubavi, nauči me davati dobar primjer drugima!
Molimo Te usliši nas!

19. Duše Sveti, Ti beskrajna Dobroto, podari mi ustrajnost u dobru!
Molimo Te usliši nas!

20. Duše Sveti, Ti ljubazni Učitelju, nauči me dobrom odnosu s ljudima!
Molimo Te usliši nas!

21. Duše Sveti, Ti dragi Prijatelju duša, nauči me da nikoga ne osuđujem ili nepravdu izrečem!
Molimo Te usliši nas!

22. Duše Sveti, Ti usrečujuće Svjetlo duša, nauči me da uočim potrebe drugih i ne propustim nijedno dobro djelo!
Molimo Te usliši nas!

23. Duše Sveti, Ti Oče bjednika, daj da spoznam svoje pogreške!
Molimo Te usliši nas!

24. Duše Sveti, Ti koji činiš čudesa u dušama, vodi me kroz budnost do savršenosti!
Molimo Te usliši nas!

25. Duše Sveti, kojemu ništa nije sakriveno, nauči me odbijati zasjede đavolske!
Molimo Te usliši nas!

26. Duše Sveti, koji poznaješ budućnost svijeta, pomozi mi da se otrgnem zavodljivostima tijela i đavla!
Molimo Te usliši nas!

27. Duše Sveti, koji znadeš i moju budućnost, stavi pod svoje okrilje i moju obitelj, moje prijatelje, dobročinitelje i sve ljude! Molimo Te usliši nas!

28. Duše Sveti, nauči me živjeti s Tvojom božanskom pomoći: na veću slavu i čast Božju, za spasenje duša i na radost Božjoj Majci Mariji, te tako jednom uzmognem umrijeti kao korisni sluga Božji! Molimo Te usliši nas!

R. Pošalji Duha svojega i postat će. O. I obnovit ćeš lice zemlje.

Pomolimo se:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što
je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen

Preneseno s portala Rastimo u Vjeri. Podijelite ovo s prijateljima!

Vjerujem u Duha Svetoga

Himan (Zaziv) Duhu Svetomu

Continue Reading

Vijesti

Hodak: ‘U tijeku je VAR-anje: Stop the VAR in Croatia’

Published

on

Izbori su pred vratima, ali nikako da pozvone. Oporba je u “niskom startu”, a Plenki nikako da pusti zeca da potrči. Ne zna se ni bazični izborni model – piše Zvonimir Hodak u direktno.hr.

D’Hondtov? Mnogi su mišljenja da je taj model ustvari neka vrsta algoritma koji se naziva “brkov” izborni model. Drug “brk” odnosno drug Staljin je još nekih davnih godina izrekao mudrost ondašnje epohe: “Nije važno tko za koga glasuje. Važno je tko broji glasove”. Ili još genijalnije: “Ako se izbori dobro organiziraju onda se ne mogu izgubiti”.

Kad čovjek bolje razmisli onda famozna dva “burduševa” mandata i nisu neka velika enigma. Nema stoga ni jednog razloga za padanje “u nesvest” ako se kojim slučajem opet Ivana Kekin, mali Peđa, naša Kate, Urša Raukar, Šokre iz Samobora, Vedrana Rudan, Ante Tomić, Jurica Pavičić i ostala znana ekipica okupe na Trgu svetog Marka. Dugo nisam na njihovim samoupravnim facama vidio toliko optimizma kao kad su vidjeli toliko ljudi koji su došli vidjeti što se to događa. Naravno, zlobni dio mene odmah me podsjeti na staru istinu koja glasi: “Optimist je u pravilu loše obaviješteni pesimist”.

Jednom su Hrvateki dali povjerenje Račanu, drugi puta Milanoviću, i oba puta su se opekli. Pogledajte samo kako su rasprodali banke, INA-u, hotele i ostale “nekretnine”. Za visoko kvalificirane lijeve lažove za “rasprodaju” je kriv isključivo “krivousti” bivši predsjednik. Tu prijesnu laž i dan danas k’o “kukavičje jaje” podmeću u svojim medijima. Kad im postaviš pitanje koja velika firma, koja velika banka, koja naftna kompanija je prodana strancima za vrijeme vladavine dr. Franje Tuđmana, onda podsjećaju na stari ruski vic. Rus i Amer čekaju vlak u moskovskoj podzemnoj željeznici. Rus, pun ponosa, podsjeća Amera: “Joe, sjećaš li se kad si zadnji puta, pred deset godina, bio u posjeti Moskvi koliko smo morali čekati da dođe vlak. A vidiš danas!” “Ok, Vladimire Vladimiroviću”, odvrati Amer “Sve je to lijepo, nemoj se ljutiti, ali mi ovdje čekamo već sat, a vlaka nigdje!” “Da!”, nakašlje se Rus, “a što vi radite crncima?” Tako je i danas. Dok se istina probudi i navuče gaće, laž je već prošla pola svijeta.

Markovina širi mržnju

Na fejsu se oglasio hercegovački franjevački provincijal Grbeš: “Markovinin roman je zlo iskazano riječima”. Idem malo pogledati o čemu se tu radi. Fra Jozo Grbeš reagira na roman (?!) Dragana Markovine koji se zove “14. februar 1945.” i posebno naglašava da autor širi mržnju. Naime, Draganče Markovina nas je “počastio” romanom o ubijenom fra Leu Petroviću. Fra Jozo tvrdi da je fra Leo bio ponosan i pravedan čovjek i da su ga ubili partizani zajedno sa 600 hrvatskih svećenika, a stotine drugih nevinih osudili na dugogodišnje kazne zatvora. Kao, recimo, Alojzija Stepinca. Stara je to i ružna komunistička priča. No nešto drugo je zanimljivo. Dragan Markovina, Tvrtko Jakovina, Hrvoje Klasić i ostali ljevičarski jugofilski “istoričari”, pisci knjiga o Miki Špiljku, glorifikatori Tita i 6. ličke ne mogu nam prodati više lažne povijesti nego li su nam do sada već prodali. Stoga su sad počeli pisati romane, snimati filmove o Titu, Sutjesci, Neretvi…

Ne spominju godinu “Annus martyrum”, ne pišu o njoj. A to je godina 1945. kad je u mjesecu veljači ubijeno 45 franjevaca. Sukobili su se do zuba naoružani fratri i goloruki partizani. To je, naime, sadržaj romana novopečenog romanopisca Dragana Markovine. Profa “istorije” iz Splita odlučio je sad svoju lažnu povijest pretočiti u književnost. Fra Bernardin Škunca tvrdi da je naš Dragan u tom “romanu” iskalio toliko mržnje prema provincijalu fra Leu Petroviću da je teško povjerovati kako “ovaj čovjek živi u 2024. godini”. Dragi fra Škunca, ne samo da živi nego nam piše povijest, obrazuje studente, a sad čak piše romane. Njegov roman je odmah našao u Hrvatskoj izdavača koji čeka u redu da ga izda. Izdaja, izdavači, lustracija…

Sad kad ga je krenulo, Draganče će sigurno nastaviti s pisanjem povijesnih romana ako s vremenom ne prijeđe na epove. Očekuju se povijesni romani i Hrvoja Klasića, Tvrtka Jakovine, Ante Tomića, Ive Goldsteina, Roberta …. Prodavat će se kao džepna izdanja, po sniženim cijenama na novinskim kioscima i pred zagrebačkom Arenom prije i nakon koncerata Prije (i nakon) Lepe Brene kako bi se svekoliki hrvatski puk uputio u naše nove književne trendove i upoznao s talentom naših povjesničara/književnika. Izdaja i izdavaštvo, baš nekako ide ruku pod ruku….

No, ne treba razbijati glavu – sitnicama. Treba uzeti ciglu!

Stop (the) VAR in Croatia. Najbliži istini je Dostojevski: “Tolerancija će doći do takove razine, da će inteligentnim ljudima biti zabranjeno njihovo mišljenje kako ne bi uvrijedili imbecile”.

Svestrani borac za Jugu…

Sjajan je člančić u subotnjem Jutarnjem napisao svestrani borac za Jugu Yu-rica Pavičić. Naš se Jure ufatio sirotog Mateja Frane Maslića koji je za 500 eura nešto muljao s imigrantima. Matej-Frane je član Domovinskog pokreta, a Yu-rica je onako od oka zaključio da ga “sirotog očito nije poškropila pamet”. Jure ima saznanja s “višeg mjesta” da se nesretni Matej-Frane šepurio u majici HOS-a i vrijeđao splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića… “zato što je ovaj, jelte, zna se, Srbin”. Jura je “jelte, zna se, loše obaviješten optimist. Njega je Bog poškropio istom onom pameću kojom su iz kante poškropili i Antu Tomića. Da nije tako onda bi već shvatio da Srbi već jako dugo nisu predmet mržnje u državi Hrvatskoj.

Imaju zagarantirana tri zastupnika u Saboru, u vladajućoj su koaliciji, lova obilno curi Pupovčevoj stranci i SPC-u… Oni zadovoljni, pa bi trebali biti i Yu-rica, Ante Tomić, Vedrana Rudan, Bora Dežulović, Bojan Ivošević… Mrzitelji su na ovim prostorima Jugoslaveni. Od onih koji daju imena ulicama u Splitu jer su 1920. u Rapalu poklonili dio hrvatske obale Mussoliniju, preko onih kojima su podignuti spomenici za pišanje na Rivi, do onih koji su se od 1941-45. borili za Jugu, a protiv Hrvatske itd. To su obično oni koji su samo legalno državljani ove prelijepe Hrvatske, ali srce i dušu su zadržali u bivšoj “prestolnici”. Možda je mržnja prejaka riječ za te puzavce. To su zapravo izgubljene duše. Njih treba u stvari žaliti.

Živjeti u jednoj od najljepših zemalja na svijetu, a patiti iz dana u dan za “Kućom cveća”, Kalimegdanom, bratstvom i jedinstvom i cinkati Hrvatsku gdjegod stignu i kogagod “ufate”. Zar to nije nisko, jadno i odurno? U izvješću Europskog tužiteljstva za 2023. “Hrvati su daleko ispred svih po prijavama građana EPPO-u…”. Dokaz tome je i ovaj mali “cinkeraj” našeg Yu-ice o nepoškropljenom Matej-Frani i njegovih “popušenih” 500 eura.

Sve mi se nekako čini da je Yu-rica Pavičić u nekom svom “predživotu” možda ipak radio u Cinkarni Celje.

Izgleda da je počelo. Vijest iz Mostara:  “Iz parka u Mostaru nestao kip Bruce Leeja!” Možda i s Rive nestane kip Miljenka Smoje….. Ne bi mi teško palo jer što sam stariji sve mi lakše pada…

Da je bar sve u životu lako kao udebljati se…!

Ovidije je rekao: “Da je Troja bila sretna, tko bi znao za Hektora?” Da je Split bio sretan, tko bi znao za Miljenka Smoju, Juricu Pavičića i Antu Tomića…

Zdrav čovik ima tisuću želja, bolestan samo jednu, “da ih je dobit u nedilju…”

Apel na fejsu: “Hitno treba obustaviti provjeru diploma. Ostat ćemo bez stručnjaka”.

Ivan Ico Grbeš ima “pitalicu” o savršenom muškarcu. Budi se u pet ujutro. Vježba svaki dan. Slaže svoju posteljinu. Čisti svoju sobu. Radi naporno. Ne pije. Pomaže u kuhinji. Čita svaki dan. Ide na spavanje u 22 sata. Gdje možemo naći takvog? U zatvoru !

Dok “možemo” ili “nož-emo” iz dana u dan u ljevičarskim medijima čitati umotvorine Jurice Pavičića, Ante Tomića ili Rudanice, Hrvoja Hitreca ne možemo. Jedan od ponajboljih naših pisaca i sigurno najduhovitiji bloger piše “Hrvatske kronike” u “Projektu Velebit”. On se ne prodaje za sitne škude, ne gura se, pa ga se treba tražiti i pronaći… Evo samo djelića iz njegove zadnje kolumne od 20. veljače ove godine:

“Okupila se boljševička bratija na Trgu sv. Marka. Urnebesna subota prošlog tjedna, imala je pečat naizgled prevladane prošlosti, u mizernom doduše valu je podsjetila na komunističku revoluciju i što bi nam mogla donijeti (i što nam je bila donijela). Okupila se, znači ljevica, ultraljevica i boljševička bratija na Trgu sv. Marka, jer manjeg nisu mogli naći…”

Kratko, jasno i istinito! Njegove su kolumne bez denunciranja, istinite, duhovite, gotovo mala književne satire, ali uvijek čitljive.

Charles Dickens je jednom napisao: “Da nema loših ljudi, ne bi bilo dobrih pravnika.”

Definicija pravde u Hrvata je obično “presuda u tvoju korist”. Sve što je jugo-nostalgičarsko slilo se na Markov trg pred crkvu sv. Marka s hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem. Trebalo je vidjeti te plakate i čuti deračinu iz mikrofona. Radilo se u biti o jednom velikom samo denunciranju i političkom striptizu. Prosvjed na Markovu trgu je zapravo donio najviše političke koristi HDZ-u.

Mnogi koji su do sada redovno pljuckali po HDZ-u i AP-u odjednom su se imali priliku otrijezniti. Stoga vladajući trebaju raspisati izbore što prije dok ne izblijedi “sjajna” slika Beljaka, Peovićke, Sandre, Mirele, Anke… i ostalih ocvalih političara.

Sad će početi lov na Zajeca

Zagreb se polako budi. Paralelno uz Gay paradu održat će se i Anti-gay anti-parada čiji će protagonisti nositi parolu “Tuđu nećemo, svoju ne damo”.

U tijeku je VAR-gate, odnosno strip-tease Hrvatske nogometne lige. Počela je hajka, padaju ostavke, cure snimke iz soba za “varanje”. Da je dosadno, nije. Šest klubova na čelu s Dinamom i Rijekom se izjasnilo. Liga ima deset klubova. Igraj pošteno i pazi na druge ili gazi druge – pitanje je sad? Kao iz Zajčeve opere Lizinka, pojavio se u Dinamu Zajec. Sad će početi lov na Zaj(e)ca. Lovci su naoružani do zuba, a Zajec, zeko?

Navodno je sveti otac Franjo primio dvojicu gorljivih štovatelja Marijanskog kulta iz redova Crvene braće: opata Andreja Prisavskog i gvardijana Zorana od Pantovčaka. Na Papinu zamolbu da mu otpjevaju neku marijansku pjesmu, spremno se odazvaše otpjevavši mu složno “Marjane, Marjane…”

U vrijeme slanja srpskog svemirskog broda na Mars, s Marsa je stigao de-marš.

Zvonimir Hodak/direktno.hr

Continue Reading

Vijesti

U Podcastu Velebit – Velimir Ponoš: Jake sličnosti između propasti Rimskog Carstva i današnjih EU/SAD

Published

on

Gost u Podcastu Velebit je novinar i kolumnist Velimir Ponoš

– Natalitet – zašto Hrvati više ne žele imati puno djece? – Mjera uvođenja majke odgajateljice za majke s troje i više djece?
– Rad u Hrvatskoj – Kako je moguće da je jeftinije platiti plaću stranom radniku, osigurati mu smještaj, učenje hrvatskog jezika i učenje zanata? Kada bi se svi ovi troškovi zbrojili, naš domaći čovjek bi mogao imati plaću vrlo sličnu onoj u Irskoj, Njemačkoj itd. Pa čak i veću jer ne bi si morao plaćati smještaj.

– Znači, iselimo naše mlade, radno sposobne, potentne, stručnjake koje smo školovali, u neke druge zemlje, a nama će biti dobri neki strani ljudi koji Hrvatsku ne poznaju, ne vole i ne zanima ih boljitak ove zemlje… – Kakva je to logika, je li to slučajno ili planiranio?
– Velika seoba naroda nekad i danas? Hibridni ratovi s ciljem pokretanja velike mase ljudi?
– Vojni rok i obuka u vojnim vještinama? Je li povijesno ratnička Europa postala pacifistička regija koja se pretvara u mlitavu civilizaciju?
– Ante Starčević je upozoravao da narod bez vjere i morala nema nade za boljitak i napredovanje?

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved