Connect with us

Vijesti

Podrijetlo bošnjačkih prezimena je hrvatsko

Published

on

U mojim dosadašnjim napisima o povijesti na temelju etimologije, toponimije i antroponimije nikada nisam analizirao Bosnu i njenu povijesnu državnost, ali na to me natjerao Bakir Izetbegović, koji se ponaša kao gospodar Bosne. Kidnapiranje Alije Izetbegovića na aerodromu u Sarajevu je bila najobičnija farsa i početak okupacije Bosne od strane JA i četnika uz njegov pristanak. Tome su najviše pridonijeli Sandžaklije kao pripadnici JA i kosovci jer sva mržnja je upućena prema Hrvatima, a najmanje prema onima koji su ih progonili i ubijali poput mačaka u dva posljednja rata.

Čudno, zar ne? Nešto je čudno u psihi bosanskih muslimana jer jedino bolesni ljudi mogu štititi svoje progonitelje i ubojice. Osmanlije su prostor između Banja luke i današnje Hrvatske zvali Turska Hrvatska, a to većina muslimana i pravoslavaca ne zna ili ne želi znati. Dakle, to je oteti hrvatski teritorij. Za sve zlo koje se dogodilo muslimanima u Bosni krivicu snosi Alija Izetbegović koji je izjavio, kad su Hrvati branili Ravno od JA i četnika, da to nije njegov rat. Bez ikakve sumnje, on je želio Bosnu u Srboslaviji, a to se vratilo muslimanima poput bumeranga.

Nešto nije u redu sa današnjim Bošnjacima koji svoju narodnost temelje na etniku koji se pojavio pod osmanlijskom okupacijom kad se katolicima nametao islam različitim podvalama. Bošnjaci su bili katolici i svako takvo prezime i danas označuje Hrvate katolike za razliku od Hrvata muslimana koji su sebe zvali Bosanci. Taj hrvatski katolički etnik danas otimaju muslimani i na njemu grade svoju identitet i narodnost. Koriste kao svoj simbol i ljiljan. Da su muslimani u Bosni bili Hrvati potvrđuje i genetika u Turskoj.

Nema sumnje da se u osmanlijsku Bosnu naselilo dosta Vlaha i Cincara koji su nastankom kraljevine Jugoslavije postali Srbi jer su imali bizantsku liturgiju. Međutim, pravoslavci su bili i Hrvati sve do ustoličenja kneza Branimira koji se priklonio Rimu. Tada su Hrvati pravoslavci postali unijati ili grkokatolici, što znači da su priznali Papu i zadržali bizantsku liturgiju. Čudi me da Srbini ne posežu za Venecijom jer i oni su koristili bizantsku liturgiju. Zar isto znače SRB i SRBIN?

Naziv Bošnjak je nastao od naziva Bosanac. Od naziva Bosanac, dakle, Basanac, su nastala prezimena BAŠA, BAŠAC, BAŠEC, BAŠIČ, BAŠAN, BAŠANAC (BOSANAC), BAŠANEC i sve njihove slavenske izvedenice kao BAŠIĆ, BOSANČIĆ, BOŽANIĆ i tako redom.

Etnik Cincar je označavao Cigane, dakle, Zingare koji sebe vole zvati Romi. Nisu svi Vlahi bili Rumunji jer naziv Vlah je označavao jednu od dvije hrvatske kaste u antičkom vremenu i možemo ih prepoznati diljem Europe po prezimenima. Međutim, postojale su dvije rase Cigana. Jedni si bili Indijci, a drugi su bili povijesni Skiti. Razlikuju se po boji kože, kose i očiju. Skiti su najviše živjeli u  Rumunjskoj, posebice Transilvaniji i današnjoj Mađarskoj, a Cincari u doba Osmanlija u današnjoj južnoj Srbiji i Bosni.

Prije osmanlijske okupacije u Bosni, Hrvati su sebe zvali Hrvat-jani, dakle, Hrvaćani nakon uvođenja nepostojećeg glasa J pa je dvoslov TJ postao današnji glas Ć. Hrvaćani su stvorili državu nakon Pacta Conventa 1102. godine kad su Mađari prevarom okupirali ostatak Hrvatske. Mađarima se suprotstavio Petar Savač koji je poginuo u borbi sa njima na Gvozdu. Dakle, otac hrvatske državnosti u Bosni je bio Petar Savač, odakle slavenizirana prezimena SAVIĆ i SVAČIĆ.

Međutim, Bakir Izetbegović  državu Bosnu povezuje sa bugarskim bogumilima, nekom sektom iz Bugarske. Međutim, to je bio ostatak stare hrvatske religije koja se suprotstavljala kršćanstvu zbog mađarizacije, a oni su sebe u Bosni zvali Vučemili. Na grčkom pismu to se pisalo Bogumili u Bugarskoj. Oni su vjerovali u reinkarnaciju ili ponovno utjelovljene duha. Prezime Vučemil je hrvatsko i nakon osmanlijske okupacije iz osmanlijske Bosne oni su bježali prema Dalmaciji.

Njihovo slavenizirano prezime je Vučemilović, a od naziva Vuče nastaju slavenizirana prezimena VUČIĆ, VUKIĆ, UKIĆ, BUČIĆ, BUKIĆ, JAKIĆ, JEKIĆ, JUKIĆ i JOKIĆ pod Francima, ali u Crvenoj Hrvatskoj i Bosni VUČEVIĆ, VUKOVIĆ, VUČKOVIĆ, BUKOVIĆ, JAKOVIĆ, JEKOVIĆ, JUKOVIĆ, JOKOVIĆ tek nakon nastanka hrvatske ćirilice u Bosni koja je utemeljena na glagoljici jer semitska pisma nisu imalo slovo za glas V.

Izvorno, hrvatska jednina je za prvi padež imala genitiv koji je uvijek  završavao slovom A. Tek uvođenjem nominativa dobivamo muške i ženske imenice u jednini koje završavaju glasovima O i A. Hrvatska ćirilica u Bosni  ima brojevne vrijednosti koje se razlikuju od ostale pravoslavne ćirilice, ista kao i glagoljica, ali su slavenski pravoslavci prihvatili glagoljička slova za glasove koje nije imalo grčko pismo. Do danas su sačuvana izvorna prezimena VUČA, VUCA, VUKA, BUKA, JAKA, JEKA, JUKA, JOKA a to su za lingviste sanskritska, a za mene haravačka ili hrvatska prezimena. Izvorno to su bila imena.

Može li mi itko dokazati da imena Ante, Joso, Jure, Lovre, Mate, Pere, Šime, Vice i mnoga druga nisu hrvatska nego srbinska? Čija su ovakva prezimena koja  nose današnji Srbi? Čija su izvorna prezimena Radman, Radan, Vukman, Jovan (ČAVAN), Uroš (HARVAČ) i mnoga druga? Međutim, srbinska pravoslavna imena su Antonije, Blagoje, Milivoje, Radoje, Vasilije, Vasoje i sva imena koja nose sufikse IJE i OJE. Odatle, dakle, srbijanska pravoslavna prezimena. Čije ime je onda SAVA, JOVA (ČAVA) ili JOVANA (ČAVANA) i prezimena  SAVIĆ, JOVIĆ ili JOVANOVIĆ? Povijesno su to hrvatska imena i prezimena. Zar rijeka Sava nije hrvatska rijeka od izvora do slijeva u Dunav.

Vratimo se još muslimanskim imenima, primjerice, AMAR, AMER, AMIR, AMUR. Ova imena su nastala od novog naziva za sunce ČAMARA u kojem je ispušten početni suglasnik Č jer to slovo nisu imala semitska pisma. Međutim, pod Latinima, nametanjem kršćanstva, oni u svim hrvatskim riječima ispuštaju početne vokale. Tako AMAR postaje MARA, AMER MERA, AMIR MIRA, AMUR MURA ili MORA po staroj hrvatskoj gramatici koja nije imala nominativa, a glavni padež je bio genitiv ili janitiv. Od naziva AMER nastaju imena OMER i HOMER umjesto ČOMER. Od naziva za sunce ČAMIR nastaju imena SAMIR i TAMIR. To je razlog zašto su imena u doba Trpimiroviča dobivaju  sufiks MIR. Franački vladari su imali sufiks MER.

Muslimanska prezimena su hrvatska čak i kada imaju muslimanske prefiks HADŽI lako ih prepoznajemo i kad nose slavenski sufiks VIĆ umjesto IČ. Među muslimanima se također pojavljuju turska i arapska prezimena, ali oni su u Bosnu došli sa Osmanlijama.

Na temelju imena, prezimena i jezika ne možemo nego zaključiti da su muslimani i pravoslavci u Bosni bili Hrvati i da je Bosna povijesno oteti hrvatski teritorij.

Srećko Radović

Advertisement

Vijesti

Sporazum WHO-a o pandemiji poražen, barem za sada

Published

on

Pregovarači nisu uspjeli predati konačne tekstove WHO-ovog sporazuma o pandemiji i amandmana na Međunarodne zdravstvene propise prije krajnjeg roka 24. svibnja, ali neki kritičari prijedloga upozorili su na preuranjeno slavlje – piše Michael Nevradakis Ph.D., u The Defender.

Građani SAD-a: Zahtijevaju od Kongresa da istraži skokovito visoke stope smrtnosti

Ovaj je članak izvorno objavio The Defender — web mjesto za vijesti i poglede Children’s Health Defense.

Pregovori za predloženi “sporazum o pandemiji” Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – ili “ugovor o pandemiji” – i izmjene i dopune Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) nisu uspjeli, barem za sada.

New York Times je izvijestio da pregovarači nisu uspjeli predati konačne tekstove dvaju dokumenata prije 24. svibnja, krajnjeg roka za razmatranje i glasovanje na ovogodišnjoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini koja se održava ovaj tjedan u Ženevi, u Švicarskoj.

WHO je rekao da su prijedlozi namijenjeni pripremi za “sljedeću pandemiju”.

Ali kritičari su prijedloge nazvali globalnim “grabežom moći” koji je prijetio nacionalnom suverenitetu, zdravstvenoj slobodi, osobnim slobodama i slobodi govora, dok su promicali rizična istraživanja o stjecanju funkcije i “zdravstvene putovnice”.

“Sporne točke”, prema The Timesu, uključivale su “pravičan pristup cjepivima i financiranje za uspostavu sustava nadzora”.

Umjesto razmatranja kompletnog skupa prijedloga iz oba dokumenta, skromniji “konsenzusni paket [IHR] izmjena” bit će predstavljen ovaj tjedan, prema predloženom tekstu Radne skupine za izmjene i dopune Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) ( WGIHR).

Tekst ne predstavlja potpuno dogovoreni paket izmjena i dopuna i namijenjen je pružanju pregleda trenutnog statusa i napretka rada WGIHR-a. …

Mandat supredsjedatelja i Ureda WGIHR-a sada je završio, ali mi smo spremni podržati sljedeće korake dogovorene na Sedamdeset i sedmoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini, uključujući olakšavanje daljnjih rasprava ako se tako odluči.

U konačnom izvješću Međunarodnog pregovaračkog tijela (INB) za “sporazum o pandemiji” od 27. svibnja stoji “INB nije postigao konsenzus o tekstu”.

Mary Holland, izvršna direktorica Children’s Health Defense (CHD), pripisala je globalno protivljenje prijedlozima WHO-a za njihovo zatvaranje. Za Defender je rekla:

Ogromno je priznanje građanskom djelovanju što su ugovor i propisi WHO-a očito propali. Iako su delegati Svjetske zdravstvene skupštine još uvijek uključeni u pregovore u zadnji čas, izvan odobrenih procedura nemaju konsenzus da krenu naprijed s pravnom infrastrukturom za provođenje operacija COVID-a.

Ovo je sjajna vijest za građane svijeta i pokazuje nam koliko možemo biti moćni kada kreativno radimo zajedno.

Times je izvijestio da pregovarači planiraju tražiti više vremena. Prema Straits Timesu, “zemlje su izrazile obvezu da će nastaviti gurati za postizanje sporazuma.”

Otvarajući Svjetsku zdravstvenu skupštinu u ponedjeljak, glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus sugerirao je da će se nastaviti napori da se dovrše dva prijedloga.

“Svi bismo željeli da smo uspjeli postići konsenzus o sporazumu na vrijeme za ovu zdravstvenu skupštinu i prešli cilj”, rekao je Tedros, u primjedbama koje citira The Straits Times. “Ali ipak ostajem uvjeren da hoćemo, jer gdje postoji volja, postoji i način.”

Internistica dr. Meryl Nass, osnivačica Door to Freedom – organizacije koja radi na odbijanju prijedloga WHO-a – pozdravila je vijest i sugerirala da su napori WHO-a nepovratno propali.

“Ugovor je sklopljen”, napisao je Nass na Substacku. “Ništa u ugovoru ne može ustati iz pepela pregovora o kojima će se glasovati ovaj tjedan.” Vijest je okarakterizirala kao pobjedu u “prvoj rundi” “u ratu demokracije protiv jedne svjetske vlade”.

Prijedlozi WHO-a se ‘odvijali kroz laži i prikrivanje’

Pregovori su propali unatoč naporima Tedrosa i drugih da uvjere pregovarače i države članice WHO-a da se dogovore o dva teksta na vrijeme za glasovanje na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini.

Na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u siječnju, Tedros je upozorio na prijetnju pandemije koju predstavlja još nepoznata “Bolest X” i rekao da nam sporazum o pandemiji “može pomoći da se pripremimo za budućnost na bolji način jer se radi o zajedničkom neprijatelju.”

U ožujku je više od 100 bivših svjetskih čelnika, uključujući bivšeg premijera Ujedinjenog Kraljevstva Tonyja Blaira – zagovornika “putovnica cjepiva” i digitalne osobne iskaznice – potpisalo pismo u kojem poziva države članice WHO-a da završe pregovore o “sporazumu o pandemiji”.

Dužnosnici Bidenove administracije koji su pregovarali u ime SAD-a također su se zalagali za finalizaciju dvaju dokumenata.

Loyce Pace, pomoćnica tajnika za globalna pitanja u američkom Ministarstvu zdravstva i društvenih usluga, rekla je za The Times. “Mi u javnom zdravstvu shvaćamo da bi nova pandemija doista mogla biti iza ugla.”

U prosincu 2023. Pace je svjedočila pred Kongresom u prilog ta dva dokumenta. “Samo je pitanje vremena kada će se svijet suočiti s još jednom ozbiljnom prijetnjom javnom zdravlju”, rekla je, ističući ulogu SAD-a u izradi nacrta nekih od predloženih izmjena IHR-a.

Ali prema Nassu, cijeli projekt pripravnosti na pandemiju pokrenut je kroz “laži i prikrivanje”.

“Globalisti su stvorili pravne dokumente prepune eufemizama i kitnjastog jezika, uvijek prikriveni kako bi sakrili prave namjere dokumenata”, rekla je. “Ali prozreli smo ih i nismo im dopustili da se izvuku.”

Nass je napisao da je “konsenzus” o prijedlozima IHR-a koji su dostavljeni Svjetskoj zdravstvenoj skupštini “cvjetni, a ne smisleni jezik”.

Postoji jedna iznimka, rekao je Nass. Osvrćući se na članak 5 amandmana na IHR, primijetila je da su “pregovarači dobro govorili državama da nadziru svoje građane i bore se protiv dezinformacija”

Cijeli članak pročitajte ovdje

Continue Reading

Vijesti

HITNO UPOZORENJE: Jemenski Hutiji su upravo izveli raketni napad na američki nosač zrakoplova u CRVENOM MORU

Published

on

Pobunjenička skupina preuzela odgovornost za napad nakon što je izvijestila o 16 ubijenih u američko-britanskim napadima na pokrajinu Hodeidah.

Jemenski Hutiji kažu da su izveli raketni napad na američki nosač zrakoplova u Crvenom moru kao odgovor na smrtonosne američke i britanske napade na Jemen – navodi Al Jazeera.

Houthi pristaše marširaju obilježavajući godišnjicu jemenskog jedinstva u Sani, Jemen, 22. svibnja 2024. [Osamah Abdulrahman/AP Photo]

Vojni glasnogovornik Houthia Yahya Saree najavio je napad na nosač Eisenhower u petak; grupa je ranije tvrdila da je najmanje 16 ljudi ubijeno u američkim i britanskim napadima na provinciju Hodeidah, što je najveći javno priznati broj mrtvih u višestrukim rundama napada zbog napada grupe na brodove.

Posljedice napada u četvrtak objavljene su na televiziji Al Masirah, kanalu pod kontrolom Hutija, koji je emitirao video koji prikazuje ranjene civile koji se liječe u Hodeidi. Izvještava se da su najmanje 42 osobe ozlijeđene.

"Američko-britanska agresija neće nas spriječiti da nastavimo s našim vojnim operacijama u potpori Palestini", rekao je Houthi dužnosnik Mohammed al-Bukhaiti na X, upozoravajući da će pobunjenici "eskalaciju dočekati eskalacijom".

Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) priopćilo je na X da su napadi na 13 Houthi ciljeva "uspješno uništili" osam letjelica bez posade, ili dronova, u područjima pod kontrolom Houthia u Jemenu i iznad Crvenog mora.

MOŽDA JE SAV PAKAO TU UPRAVO da bi se pustio s lanca (Zamislite zasad samo da ga je generirala AI) prema X profilu Matt Wallace-a

Continue Reading

Vijesti

PREDSTAVLJANJE KNJIGE “GLOBALIZACIJA I EUROPA NA RASKRIŽJU” PROF. ANĐELKA MILARDOVIĆA

Published

on

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje knjige prof. dr. sc. Anđelka Milardovića

GLOBALIZACIJA I EUROPA NA RASKRIŽJU. EUROPA OD VOLJE ZA MOĆI DO VOLJE ZA NIŠTA.

Predstavljanje će se održati u Splitu, 4. lipnja (utorak) 2024. godine s početkom u 18:45 sati.

Gradska knjižnica Marka Marulića – Dalmatina, Zagrebačka 4.

Sudjeluju:

  • dr.sc.Anđelko Milardović, autor knjige,Institut za europske i globalizacijske studije, Split-Zagreb;
  • Mislav Vušković, urednik knjige, Institut za europske i globalizacijske studije, Split-Zagreb;
  • Vlaho Kovačević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu;
  • Željko Primorac, Splitsko-dalmatinska županija;
  • Mario Popović, Hrvatska udruga Benedikt.

Organizatori  promocije su Institut za europske i globalizacijske studije Split-Zagreb  i Hrvatska udruga Benedikt. Predstavljanje  će biti u razgovornom  formatu radijske  emisije.

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović

Anđelko Milardović (1956. Ogulin), politologiju je studirao u Ljubljani i Zagrebu. Godine 1981. diplomirao
je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kod profesora Davora Rodina s temom Znanost
kao proizvodna snaga .
Na istom fakultetu 1986. uspješno je obranio magistarski rad Pojam djelovanja u filozofskoj antropologiji
Arnolda Gehlena kod profesorice Branke Brujić.
Dana 10. listopada 1989. doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorat
Spontano i institucionalno političko djelovanje. Sociologijsko političko i politologijsko određenje dva
modaliteta političkoga djelovanja obranio je kod profesora Vukašina Pavlovića.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved