Connect with us

Vijesti

Povijest Albanije – povijest otimanja velikih sila i manjih susjeda

Published

on

Albansko narodno ime potječe od imena ilirskog plemena Albana, koje je stanovalo oko današnje Krujë. U toku stoljeća to se ime proširilo na sva ilirska plemena u četverokutu Vlorë – Ohrid – Prizren – Bar.

foto: Atlas Van der Hagen-KW1049B12 091-EPIRUS hodie vulgo ALBANIA

Rimljani prodiru prvi put u Albaniju ← 229, za vrijeme ilirske kraljice Teute; Iliri su se s više ili manje uspjeha borili protiv Rimljana sve do ← 168, kad su ih Rimljani svladali i njihovu zemlju pripojili rimskoj imperiji. Za diobe rimske države, 395, Albanija potpada pod istočno-rimsko carstvo. Između VII. i XIV. st. Albanija često mijenja gospodare (Bizant, Srbija, Normani, Bugarska, Mleci). Nakon pada Srbije pod tursku vlast Albanija se s uspjehom bori protiv turske premoći na Balkanu.

Na čelu borbe stoji albanski junak Đurad Kastriota Skenderbeg (Kačićev Jure Kastriotić). Poslije njegove smrti, 1468, Albanija se raspada na niz malih kneževina, koje se neko vrijeme s uspjehom odupiru sve to jačim turskim navalama, ali pri kraju XV. st. cijela je Albanija pod turskom vlašću, i takvo stanje ostaje do početka XX. st.

Turska vlast u Albaniji nikada nije bila naročito jaka: gorštačka plemena jedva da su priznavala suverenu sultanovu vlast, a izuzetan položaj Albanije u turskom carstvu očitovao se u cijelome nizu pobuna od XV. st., pa sve do konačnog odvajanja Albanije od Turske. Zbog snažnog učešća albanskih ustanika na strani Austrije u vrijeme njenih borbi s Turskom, Austrija je već u XVII st. držala, da ima pravo miješati se u unutarnje albanske poslove vršeći ulogu zaštitnika albanskih katolika. Koncem XIX. st. javlja se kao konkurent Austriji Italija, koja je, tobože da zaštiti i ujedini Albance, forsirala svim diplomatskim sredstvima uspostavu albanske nezavisnosti, kako bi na taj način lakše ostvarila osvajanje Otrantskih vrata i tim putem zagospodarila Jadranskim morem.

Kako su u to vrijeme Italija i Austrija bile u savezničkim odnosima, sporazumjele su se 1897 i 1901, da uspostave autonomiju Albanije s prikrivenim ciljem, da je kasnije podijele. Početkom XX. st. dolazi do cijelog niza pobuna u Albaniji, koje su, u najsmjelijim koncepcijama, težile za uspostavom samostalne i nezavisne Albanije. Za vrijeme Balkanskog rata Srbi su zaposjeli Lesh i Drač, a Grci cijelu južnu Albaniju, našto su Albanci 28. XI. 1912 proglasili svoju nezavisnost. Po prijedlogu Austrije i Italije sazvana je koncem 1912 konferencija ambasadora velikih sila u Londonu, koja je donijela zaključak, da se Albanija ima uspostaviti kao samostalna država. God. 1913 izabran je za kneza kneževine Albanije princ Wilhelm Wied, koji je vladao od 7. III. do 3. IX. 1914.

Zahvalivši se na vladarskoj časti zbog neprestanog upletanja velikih sila, u prvom redu Italije i Austrije, i zbog nereda u samoj zemlji, princ Wied je ostavio zemlju u potpunom kaosu. U Albaniji je postojala kao jedina legalna vlast kontrolna komisija velikih sila, a nju su sačinjavali predstavnici zaraćenih sila, pa radi toga i nije mogla vršiti nikakvu stvarnu vlast. Iskorišćujući tu situaciju, Italija je u prosincu 1914 zauzela Vloru i na taj način počela utvrđivati svoju poziciju u Albaniji. U daljnjem toku I. svjetskog rata, Austrija je okupirala dio centralne i cijelu sjevernu Albaniju, Bugarska jugoistočne krajeve Albanije, a Italija i Francuska ostali dio, pa je Albanija postala bojištem zaraćenih sila. Nakon svršetka I. svjetskog rata Italija je imala gotovo cijelu Albaniju u rukama, osim jednog dijela južne Albanije, koju su držale francuske čete. Po sporazumu s Grčkom Italija prepušta jedan dio Albanije Grčkoj, zbog čega je u cijeloj Albaniji nastalo vrlo žestoko antitalijansko raspoloženje, što je završilo time, da je Italija morala napustiti gotovo cijeli albanski teritorij (s izuzetkom otoka Sazana).

U unutarnjim borbama, koje su iza toga slijedile, javlja se 1920 kao najsnažnija politička ličnost Ahmed Zogu, negdašnji podoficir austrijske vojske u Albaniji. Mijenjajući svoje simpatije između Italije i Jugoslavije, on je uspio između 1920 i 1924 gotovo potpuno zagospodariti čitavim albanskim područjem, pa je 1925 proglasio Albaniju republikom, a sebe predsjednikom republike. Narodna skupština 1928, pod pritiskom samog Zogua, proglašuje Albaniju monarhijom, a Ahmed-bega Zogua kraljem. Već prije toga osigurao je »prijateljstvo« Italije i širom otvorio vrata talijanskom utjecaju. Talijanski privatni i državni kapital investira se u saobraćaj, industrijska istraživanja i eksploataciju, u administraciju i vojsku.

Na taj način Italija je pripremila tlo za potpunu prevlast u Albaniji: 7. IV. 1939 iskrcale su se talijanske čete u Albaniji, a već 16. IV. proglašen je talijanski kralj za kralja Albanije. Za II. svjetskog rata započinje u Albaniji borba protiv talijanskoga okupatora, koja se osobito razmahala od 1942 dalje. Rukovodstvo u borbi preuzela je albanska komunistička partija. Nakon kapitulacije Italije (rujan 1943) partizanske akcije postaju sve jače, i 29. XI. 1944 čitava je Albanija oslobođena i proglašena narodnom republikom.

Pomorska prošlost

Iako Albania leži na moru, nije nikada imala razvijenog pomorstva. No na njenim obalama sukobljavali su se stalno strani interesi. Ilirski gusari, koji su u drugoj polovini ← III. st. ugrožavali trgovinu italskih trgovaca, bili su, možda, i s albanske obale. Na molbe svojih trgovaca, Rim je intervenirao. Kad je ilirska kraljica Teuta jednoga od rimskih poslanika dala ubiti, Rimljani joj objave rat. God. ← 229 upute 2000 brodova, 20.000 pješaka i 20.000 konjanika na albansku obalu, plijeneći je i osvajajući njene gradove. Teuta je ← 228 morala pristati na mir i obvezati se, da Iliri ne će više ploviti južnije od Lješa s više od dva nenaoružana broda.

U XI. st. odigrava se pred albanskom obalom nova pomorska akcija. Normanski se vojvoda Robert Guiscard 1081 iskrca pred Dračem i osvoji ga 1082. U to se vrijeme preko većih albanskih luka stala odvijati jaka pomorska trgovina. Važnu je ulogu igrao Drač, u kome se od XI. do XIV. st. vodila živa trgovina solju i drvom. Trgovci su bili najviše Dubrovčani, a zatim Amalfljani i Mlečani. Trgovinu su ometali, osobito u XIV. st., ulcinjski gusari, koji su nedaleko Drača napadali manje mletačke brodove.

Nakon Skenderbegove smrti Mleci sve to više gube svoje pozicije u Albaniji; njihove pozicije preuzimaju Turci, iako je mirom od 1479 bio osiguran slobodan pristup mletačkim brodovima u albanske luke. U drugoj pol. XVI. st. mletačku su trgovinu i posjede na Jadranskom moru ozbiljno ugrožavali Uskoci, pa tako i njihovu trgovinu s Albanijom. Uskoci su vodili protiv Mletaka rat čak i u samoj Albaniji (na pr. poznati junak narodne pjesme Ivo Senjanin). U akcijama protiv Uskoka Mlečani su se služili i vojnicima, koje su regrutirali u Albaniji i albanskim brodovima, ali su i Uskoci često puta znali predobiti Albance protiv Venecije, pa su zajedno s njima uništavali i zarobljivali mletačke brodove. Tako, na pr., 1598, 1611, 1612 i 1613 Uskoci uspješno operiraju u zajednici s albanskim brodovima protiv Mletaka i u albanskim vodama.

Međutim, pored tih izoliranih sukoba, u samim albanskim vodama nije bilo nikakvih znatnijih pomorskih okršaja, niti je albanska obala bila poprište neke znatnije pomorske djelatnosti. Veći pomorski događaj desio se pred albanskom obalom tek 1880, kad je britanski admiral Alcester – Seymour (v.) izveo flotnu demonstraciju protiv Turske, koja nije htjela ustupiti Ulcinj Crnoj Gori. U toku balkanskih ratova Turska nije mogla zbog slabe mornarice slati pojačanja iz Azije na balkanska ratišta.

U prosincu 1912 bombardirala je grčka flota Vloru. God. 1913 Skadar je već bio pred padom. Velevlasti su htjele, da Skadar pripadne Albaniji, i zato su izvršile pred Skadrom veliku flotnu demonstraciju. Za vrijeme I. svjetskog rata, osobito od 1915 dalje, organizirani su česti upadi iz Albanije na srpski teritorij, a na moru napadani transporti, koji su trebali snabdijevati srpsku vojsku. Položaj srpske vojske u toku operacija toliko se pogoršao, da se srpska vrhovna komanda odlučila 1915 na povlačenje preko Crne Gore i Albanije prema Jadranskom moru. Zbog nagomilavanja srpske vojske u okolini Skadra i Lesha nastala je kritična situacija u pogledu prehrane. Savezničke brodove, koji su imali pristati u Shen Gjinu, stalno su ugrožavale austro-ugarske podmornice i hidroplani.

Tako je albanska obala u toku I. svjetskog rata bila neprestano poprište što većih, što manjih akcija. Nakon rata uočio je Ahmed Zogu potrebu osnivanja vlastite mornarice, kojoj je za njegove vlade udaren temelj izgradnjom četiriju naoružanih motornih brodića (Durrës, Tirana, Vlorë i Sarandë). 7. IV. 1939 iskrcava Italija svoje čete u Shen Gjinu, Vlorëi i Durrësu i osvaja Albaniju. Za II. svjetskog rata vode se pomorske bitke i uz albansku obalu. Nakon rata, 22. XI. 1946 naletili su engleski brodovi Saumarez i Volage na mine između Krfa i Sarande. Međunarodni haaški sud osudio je Albaniju da plati odštetu za potonule brodove, dok joj krivnja za postavljanje mina nije dokazana.

LIT.: G. Zippel, Die römische Herrschaft in Illyrien, Leipzig 1877; H. Cons, La province romaine de Dalmatie, Paris 1882; Slišković, Albanija i Macedonija, Sarajevo 1904; Mihačević, Crtice iz albaneške povijesti, Sarajevo 1912; L. Thalloczy, C. Jireček i M. Šufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vindobonae 1913; F. Gibert, Les pays d’Albanie et leur histoire, Paris 1914; S. Gopčević, Das Fürstentum Albanien, Berlin 1914; G. Hanotaux, La guerre des Balkans et l’Europe 1912-13, Paris 1916; N. Jorga, Brève histoire de l’Albanie, Bucarest 1919; G. Mollica, L’AIbania economica, Trieste 1922; Jireček, Istorija Srba (prev. i dopunio J. Radonić), Beograd 1922; A. Baldacci, L’AIbania, Roma 1929; G. Novak, Naše more, Zagreb 1932; V. Dedijer, Jugoslavensko-albanski odnosi (1939—1948), Beograd 1949.M. Dt.

Izvor: pomorska.lzmk.hr

Vijesti

(VIDEO) Plaćeni ubojica šokirao javnost priznanjem da je poslan da ubije Carlsona: Tko ga je unajmio…

Published

on

Na nekim stranicama društvenih mreža procurile su informacije o tome tko je trebao likvidirati poznatog voditelja.

Poznati američki novinar Tucker Carlson bio je svjestan rizika koji u njegov život nosi intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no pravi novinar ne bi bio novinar da ne pokušava ići u krajnosti.

Što je Carlson i učinio i uspio natjerati više od milijardu ljudi da pogledaju intervju s Putinom.

No, sada se doznaje da je Carlson bio na meti Ukrajinaca koji su za njegovu likvidaciju angažirali izvjesnog Vasilija Petrova Aleksejeviča.

Ukrajinski obavještajci navodno su planirali ubiti Tuckera Carlsona u Moskvi, a čovjek koji je plaćen da ubije novinara detaljno je objasnio plan.

Vasilij Petrov Aleksejevič, koji je trebao ubiti Carlsona, uhićen je u Moskvi.

U videu koji se pojavio na Platformi X, on priznaje da je bio angažiran da ubije Carlsona.

– U studenom 2023. regrutirala me ukrajinska obavještajna služba. Trebao sam postaviti eksplozivnu napravu pod auto i za to mi je obećana nagrada od 4000 dolara. Trebao sam postaviti eksploziv u podzemnu garažu hotela u Moskvi, a meta je bio američki novinar Tucker Carlson – kazao je između ostalog Aleksejevič u videu.

Sad, je li ovo ruska medijsko-psihološka operacija ili ne, nadamo se saznati ubrzo…

(Mediji)

Continue Reading

Vijesti

Obljetnica smrti dr. Ante Starčevića: Otac Domovine – putokaz domoljubima!

Published

on

Na današnji dan 1896. godine preminuo je dr. Ante Starčević, veliki politički vođa, jedan od najutjecajnijih političara u hrvatskoj povijesti te jedan od najvećih promotora ljubavi prema Hrvatskoj, još za života nazvan Ocem Domovine – donosi Domovinski pokret.

Starčević se zalagao za samostalnu Hrvatsku te je smatrao da bi ona s Austro-ugarskom monarhijom trebala biti povezana samo ugovornim odnosom između kralja i hrvatskog naroda. Otuda i njegov glasoviti slogan: “Ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu Hrvatsku”. Upozoravao je kako je i Beograd neprijatelj hrvatske slobode i samostalnosti.

Dr. Starčević, hvala vam na svemu što ste učinili za Hrvatsku, i danas ste uzor i putokaz domoljubima. Počivali u miru Božjem, neka vam je laka hrvatska gruda!

Domovinski Pokret

Continue Reading

Vijesti

Munja osakatila kip svetog Petra u Buenos Airesu, na Bergogliov rođendan, dan prije izlaska Fiducie Supplicans?

Published

on

Internet je trenutno preplavljen izvješćem rezignacioniste Andree Cioncija, autora Ratzingerovog koda (koji je ovdje razotkrio Franjin sljedbenik), koji kaže da je kip svetog Petra na pročelju svetišta Gospe od Ružarija, sv. Nikole u provinciji Buenos Aires, Argentina, udarila je munja 17. prosinca zbog čega su mu otpali aureola i desna ruka, zajedno s ključem koji je držao (što simbolizira ključ kraljevstva nebeskog; usp. Mt 16,19):

Buenos Aires: munje na aureoli i ključevima svetog Petra. Bergoglio na kraju puta?” (Glavno mjesto Pape)
Cionci je o tome objavio i video reportažu (na talijanskom).

Fotografija prije i poslije sada kruži (vidi sliku iznad), iako neki dovode u pitanje autentičnost ove priče i/ili fotografije. Međutim, u svom članku Cionci kaže da su incident potvrdili jedan velečasni, Justo Lofeudo i svećenstvo svetišta.

Udar groma navodno se dogodio 17. prosinca 2023., što je bio Franjin 87. rođendan, a bilo je to jedan dan prije objavljivanja Fiducia Supplicans, Bergogliove paklenske deklaracije koja dopušta blagoslov sodomitskih parova. Pronicljivi promatrač na društvenim je mrežama istaknuo kako se upravo desna ruka koristi za blagoslove, a upravo je desna ruka kipa svetog Petra sada smrvljena u prah.

Svetište se nalazi u San Nicolás de Los Arroyos, koji pripada provinciji Buenos Aires, ali je preko 100 milja sjeverozapadno od grada Buenos Airesa. Kip svetog Petra nalazi se desno od glavnog ulaza, što se jasno vidi na ovoj fotografiji iz 2018. godine.

Kako bismo lakše procijenili ovaj navodni incident, prisjetimo se nekoliko povijesnih činjenica.

Polaganje prava Jorgea Bergoglia na papinstvo (kao ‘papa Franjo’) počelo je 13. ožujka 2013. To se nije moglo dogoditi bez da je ‘papa’ Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) prvi napustio položaj, što je i učinio 28. veljače u 8 sati. :00 min popodne po lokalnom vremenu, u trenutku kada je njegova unaprijed najavljena ostavka stupila na snagu.

Unatoč svim teorijama da je Ratzingerova ostavka bila manjkava i samim tim nevaljana, namjerno ili slučajno, podsjetimo, on je službeno izjavio da ostavku podnosi “na način da je od 28. veljače 2013. u 20 sati Rimska stolica, Stolica svetog Petra, bit će upražnjena i konklavu za izbor novog vrhovnog pontifeksa morat će sazvati oni čija je to nadležnost” (Benedikt XVI., Deklaracija od 11. veljače 2023.).

Međutim, ono što je najvažnije razumjeti jest da Benedikt XVI. nikako nije mogao dobiti papinstvo od početka 2005., stoga nije imao ništa od čega bi mogao odstupiti:

– Nevaljana ostavka ili nevaljani izbor? Ratzingerovo poricanje papinskog primata

Tako je 11. veljače 2013. Benedikt XVI. objavio svoju namjeru podnijeti ostavku, a mnogi će se sjetiti da je upravo na današnji dan, kasnije noću, munja udarila u kupolu bazilike svetog Petra, i to ne jednom nego dva puta :

Evo nas brzo nazad u sadašnjost. Navodno je udarila još jedna munja, a ovoga puta bio je to kip svetog Petra na ili u blizini Bergogliovog starog gazišta.

“Kad Bog kaže da nisi papa”, komentirao je jedan korisnik Twittera, nadajmo se (ali ne nužno) na dušu:

Ne, Fred Simon. Munja je pogodila kip svetog Petra i oštetila ga, u pokrajini Buenos Aires, tako Bog ne daje svijetu do znanja da Bergoglio u Rimu nije papa. Želite li znati kako nam Bog daje do znanja da otpadnik Bergoglio nije papa? Pa, evo malog izbora:

 • Franjo: Različite religije su ‘obogaćenje’ za čovječanstvo
 • Franjo na Međureligijskom kongresu: ‘Čovjek je put za sve religije’
 • ‘Navjestite ples ravnoteže i harmonije’: Franjo potpisuje ludu međuvjersku klimatsku izjavu
 • ‘Promjena paradigme’: Franjo izdaje katastrofalan Motu Proprio usmjeren na teološku revoluciju
 • Izgradnja raja na zemlji: Franjina poruka za Svjetski dan migranata
 • Masonsko bratstvo umjesto Isusa Krista: Franjina poruka za Svjetski dan mira ne iznenađuje
 • Franjo muslimanskim starješinama: ‘Samo će nas transcendencija i bratstvo spasiti’
 • Naturalizirati da bi neutralizirao: Kako Franjo lukavo lišava Evanđelje njegovog nadnaravnog karaktera
 • Otpadnik luta: Franjo kaže da je bratstvo “sidro spasenja za čovječanstvo”
 • Indiferentizam za djecu: Franjo podupire međureligijski “Park susreta” u Argentini
 • Otpadnik Bergoglio podržava svjetske religije kao “različite načine dolaska do Boga”
 • Franjo proširuje “Božji narod”: Sada uključuje sve religije!
 • Dobrodošli u Religiju bratstva: Franjo objavio opasan novi “Papin video”
 • Otpadnička Abu Dhabi deklaracija o ljudskom bratstvu
 • Naturalizam u punoj snazi: Franjo o postojanju svih religija

TAKO znamo da Franjo nije papa: jer on obično čini stvari koje bi božanska pomoć za papinstvo spriječila pravog papu da čini – stvari koje bi, da ih radi pravi papa, posve uništiti i učiniti besmislenom (malo opasnom!) instituciju papinstva.

Kakvu božansku pomoć, možda se pitate? Onaj o kojem se govori u bezbrojnim učiteljskim izjavama o papinstvu:

Kao što je naučavao papa Pio XI.

…[I]kako nikakvo krivotvorenje ili iskrivljavanje božanskog zakona, nego pravo istinsko poznavanje njega, ne bi moglo prosvijetliti umove ljudi i voditi njihovo ponašanje, potrebno je da se sinovska i ponizna poslušnost prema Crkvi kombinira s odanošću Bogu i želju da mu se podložimo. Jer sam je Krist učinio Crkvu učiteljicom istine iu onim stvarima koje se tiču ispravnog uređenja moralnog ponašanja, čak iako neka spoznaja o istome nije izvan ljudskog razuma. …[Bog] je postavio Crkvu za čuvara i učitelja cjelokupne istine o vjeri i moralnom ponašanju; stoga bi joj vjernici trebali iskazati poslušnost i podložiti svoje umove i srca kako bi bili sačuvani neozlijeđeni i slobodni od pogrešaka i moralne pokvarenosti, te kako se ne bi lišili te pomoći koju je Bog dao s takvom velikodušnošću, trebali bi pokazati tu dužnu poslušnost ne samo onda kada Crkva nešto definira svečanim sudom, nego također, u odgovarajućem omjeru, kada se konstitucijama i dekretima Svete Stolice propisuju i osuđuju mišljenja kao opasna ili iskrivljena.

Stoga neka i vjernici budu na oprezu od precijenjene neovisnosti osobnog suda i te lažne autonomije ljudskog razuma. Jer sasvim je strano svakome tko nosi ime kršćanin vjerovati svojim vlastitim mentalnim snagama s takvim ponosom da se slaže samo s onim stvarima koje može ispitati iz njihove unutarnje naravi, i zamišljati da Crkva, koju je Bog poslao da poučava i vodi sve narode, nije upućen u sadašnje stvari i okolnosti; ili čak da se moraju pokoravati samo u onim stvarima koje je ona odredila svečanom definicijom, kao da bi se njezine druge odluke mogle smatrati lažnima ili da izlažu nedovoljan motiv za istinu i poštenje. Naprotiv, karakteristika svih pravih Kristovih sljedbenika, pismenih ili nepismenih, je da dopuste da budu vođeni, te vođeni u svim stvarima koje se dotiču vjere ili morala od strane Svete Crkve Božje preko njenog vrhovnog pastira, rimskog prvosvećenika, koji je sam vođen Isusom Kristom Gospodinom našim.

(Papa Pio XI., Enciklika Casti Connubii, br. 103-104; podcrtavanje dodano.)

I ne, Franjina prisutnost u Vatikanu nije samo stvar postojanja ‘lošeg’ Pape, kao što je Crkva imala nekoliko puta u prošlosti:

Dakle, je li navodni udar groma u kip svetog Petra u blizini Buenos Airesa znak s neba koji najavljuje kraj vladavine zabluda ‘pape’ Franje? Budimo iskreni: nitko ne zna. Možda i jest; možda i nije.

Ipak, najvažnija točka je sljedeća: stvarno nije važno. Svatko tko, posebno u ovoj fazi, traži munju da mu kaže je li čovjek koji je objavio hrpe bogohuljenja, bezbožnosti, skandala, hereze, pogreške i svetogrđa u svom službenom učiteljstvu zapravo Kristov namjesnik koji drži vrata pakla od prevladavanja, nije razumio što je papinstvo ili kako katolicizam funkcionira.

Oh dobro. Ako ništa drugo, ova munjevita priča je barem jedna stvar: krajnje zabavna.

Izvor: Novus Ordo Watch izvor slike: popehead.substack.com

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved