Connect with us

Vijesti

Prava manjina dovedena su do apsurda, Hrvati „ pozitivno diskriminirani”

Published

on

Ustav RH

Izvorišne osnove

Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.

Znači u preambuli  Ustava RH su izrijekom nabrojane sve nacionalne manjine koje žive u RH, da bi u čl.3 pisalo;

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Znači i u ovom članku Ustava svi su u RH jednaki i svi imaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da bi u članku 15. opet ponovljeno, ali sve to treba potvrditi još i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, potpuno nepotrebno s obzirom na prethodne članke.

Članak 15.

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.

Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor,što znači da imaju veća prava od Hrvata i to zakonodavac naziva pozitivnom diskriminacijom.

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.

Međutim i tu je promjenom kriterija etničkog udjela od 1/3 u sastavu stanovništva, dodano da jedinice lokalne samouprave mogu promjenom statuta omogućiti manjinska prava i tamo gdje ih po etničkom udjelu nikada ne bi ostvarili. I to je rezultiralo apsurdnim rezultatima da je na pr;

Uvedena dvojezičnost u gradu Puli gdje ima 70,41% Hrvata , a samo 4,43 % Talijana. Pretvoreno u brojke izgleda ovako;

zbog 2 490 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 50 576 Hrvata. Ista je slika i u Poreču gdje ima 74,82% Hrvata, a samo 3,23% Talijana, ili u brojkama ;

zbog 607 Talijana, uvedena je dvojezičnost nad 14 865 Hrvata.

To je sve Hrvatski Sabor izglasao!na prijedlog Hrvatske vlade! E pa svaka „im čast na očuvanju“ hrvatskog identiteta hrvatskog naroda! Strašno! I još sve to moramo debelo plaćati! Plaćati da nas se odnarođuje!

I sama Vlada u svom izvješću konstatira;

Preporuka 3: Preispitati postojeći prag i povećati napore za uvođenje ravnopravne službene uporabe manjinskih jezika u onim područjima u kojima postoji dovoljan broj govornika; ( a ne poštuje sama svoju preporuku)

https://rm.coe.int/croatiapr6-hr/168095372b

popis 2011 Hrvatska
popis 2011 Hrvatska 1

Samo pogledati postotak udjela manjina u odnosu na hrvatsko stanovništvo, 90, 42% Hrvata, 4,36% Srba, 0,42 % Talijana, a koja prava imaju?

Da bi se osiguralo praćenje izvršenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i raspodjela proračunskog novca osnovan je Savjet za nacionalne manjine.

(“Narodne novine” broj 106. od 02.07.2003.)

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Na temelju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama (“Narodne novine” broj 155/02.), Savjet za nacionalne manjine, na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine, donio je

STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 4.

Savjet u okviru svog djelokruga:

 1. predlaže tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
 2. predlaže tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njezinom području,
 3. donosi program rada, financijski plan, završni račun i odluke o raspoređivanju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina

Za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je utrošeno: –

 • u 2013. godini – 19.627.222,18 kuna;
 • u 2014. godini – 24.788.016,14 kuna;
 • u 2015. godini – 22.039.728,24 kuna;
 • u 2016. godini – 22.690.286,08 kuna;
 • u 2017. godini – 24.840.799,23 kuna;
 • u 2018. godini – 25.757.663,19 kuna.
MANJINE

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2016 godini

(“Narodne novine” broj 46. od 18.05.2016.)

https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20UZPNM%20za%202015.%20i%202016._.pdf

sveukupno 2016
sveukupno za 2016
sveukupno nac manjine 2015 i 2016

Pored tih sredstava Vlada iz Proračuna izdvaja i za vjerske zajednice nacionalnih manjina

vjerske zajednice za 2016

Pored sredstava iz državnog proračuna nacionalne manjine dobiju i sredstva iz proračuna lokalne (regionalne) samouprave

Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2016. godini iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 1. Zagrebačka županija                                                2.153.328,67 kn
 2. Krapinsko-zagorska županija                                                0,00 kn**
 3. Sisačko-moslavačka županija                                    940.357,44 kn
 4. Karlovačka županija                                                    521.693,66kn
 5. Varaždinska županija                                                  231.550,00 kn
 6. Koprivničko-križevačka županija                             398.572,29 kn
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija                               556.353,37 kn
 8. Primorsko-goranska županija                                1.039.097,13 kn
 9. Ličko-senjska županija                                                160.875,00 kn
 10. Virovitičko-podravska županija                                207.702,07 kn
 11. Požeško-slavonska županija                                       155.236,30 kn
 12. Brodsko-posavska županija                                        326.572,71 kn
 13. Zadarska županija                                                         730.846,99 kn
 14. Osječko-baranjska županija                                     1.461.301,87 kn
 15. Šibensko-kninska županija                                          768.474,88 kn
 16. Vukovarsko-srijemska županija                                 823.294,75 kn
 17. Splitsko-dalmatinska županija                                    900.675,81 kn
 18. Istarska županija                                                         1 380.566,89 kn
 19. Dubrovačko-neretvanska županija                             554.000,00 kn
 20. Međimurska                                                                     109 508,91 kn
 21. Grad Zagreb                                                                  9.270.277,34 kn

Ukupno                                                                                  22.690.286,08 kn

Napomene: *Iznos sredstava koja su vijeća i predstavnici s područja nekih županija stvarno utrošila za svoj rad je u nekim slučajevima veći, odnosno manji od naznačenih iznosa osiguranih/dodijeljenih sredstava iz proračuna jedinica samouprave.

**U Krapinsko-zagorskoj županiji, na izborima održanim 31. svibnja 2015. godine, izabrana Predstavnica srpske nacionalne manjine Krapinsko-zagorske županije za čiji je rad u županijskom proračunu za 2016. godine bilo planirano 10.000,00 kuna, koja sredstva nisu utrošena zbog neaktivnosti izabrane predstavnice.

nac.manjine 2016

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2017.godini

https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//e-objave_dokumenti/2019//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provo%C4%91enju%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20za%202017.%20godinu,%20iz%20djelokruga%20Ministarstva%20uprave.pdf

utrošeno nac.manjine 2017
utrošeno nac.manj.2017-1
nacionalne manjine u 2017

SRPSKO NARODNO VIJEĆE

NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH              3.747.000,00 kn

Informiranje: 1.1. Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 41,5 x 29,5 cm; 40-48 stranica po broju; crno-bijela fotografija, sve boje., naklada: 6500        3 200 000,00  kn

 1. U 2017.godini SNV je dobio 3.747.000,kn
 2. U 2018.godini  SNV je dobio 3.780.000,kn
 3. U 2019.godini  SNV je dobio 3.947.000,kn

Sredstva iz Proračuna RH  utrošena za manjine u 2018.godini

https://ljudskaprava.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/pdf//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20Ustavnog%20zakona%20o%20pravima%20nacionalnih%20manjina%20%20za%202018.pdf

sveukupno 2018
sveukupno 2018 1
nac. manjine 2018
vjerske zajednice 2018

Sredstva iz Proračuna RH  namijenjena  za manjine u 2019.godini

http://www.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2019/05/Odluka-2019.pdf

Za 2019.godinu Vlada nije još objavila kompletno izvješće o sveukupno utrošenim sredstvima za nacionalne manjine po ministarstvima i po jedinicama lokalne samouprave. Dostupno je izvješće Savjeta za nacionalne manjine;

Albanci                                                            813 000,00 kn

Bošnjaci                                                        2 185 000,00 kn

Bugari                                                               104 000,00 kn

Crnogorci                                                         639 800,00 kn

Česi                                                                3 201 000,00 kn

Mađari                                                           4 148 000,00 kn

Makedonci                                                       752 000,00 kn

Njemci i Austrijanci                                        770 000,00 kn

Poljaci                                                                120 000,00 kn

Romi                                                                    504 000,00 kn

Rusi                                                                      280 000,00 kn

Rusini                                                                   712 000,00 kn

Slovaci                                                              1 431 000,00 kn

Slovenci                                                               763 500,00 kn

Srbi                                                                    9 780 000,00 kn

Talijani                                                              6 915 000,00 kn

Ukrajinci                                                              709 500,00 kn

Židovi                                                                   777 357,00 kn

Sveukupno                                                     34 605 157,00 kn

SNV i NOVOSTI 2019

Srpsko narodno vijeće  dalo je kao i uvijek najveći dio Novostima, koje dobro plaćaju da izigravaju neku moralnu vertikalu i batinu prema Hrvatima.

talijani 2019

Talijani sredstva dobiju kao i Srbi, ali ne zloupotrebljavaju ih, ne  pljuju po većinskom hrvatskom narodu!

Sredstva iz Proračuna RH  namjenjena  za manjine u 2020.godini

http://savjet.nacionalne-manjine.info/wp-content/uploads/2020/04/Odluka-2020-21.04.2020-1.pdf

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE raspodijelio je sredstva za 2020.godinu;

manjine 2020
manjine 2020 1

Srpsko nacionalno vijeće za huškački tjednik Novosti. Njihovi novinari i kolumnisti masno su plaćeni za huškanje protiv Hrvatske i Hrvata.

Novosti za 2020

Talijanska nacionalna manjina  izdvaja veći dio dobivenih sredstava za izdavaštvo, ali oni bar ne huškaju protiv Hrvata i hrvatske države, kao Novosti!

talijani -edit 2020

Znači da su se povećali apetiti u odnosu na 2019.godinu za      7 389 843, 00

A to nije malo, par tisuća kuna, već  za 7 389 843,00 kn

Sveukupno po godinama;

2015                             148 640 839,61

2016                             131 152 781,00

2017                             144 191 391, 85

2018                             173 155 798,54

Za četiri godina       597 140 811, 00

Nemam apsolutno ništa protiv hrvatskih građana druge nacionalnosti, dapače neka održavaju svoju tradiciju, svoje običaje, svoj jezik i kulturu, neka se ponose svojim korijenima, ali sam protiv da mi se nameće njihov jezik , pismo i kultura, da se izmišljaju kriteriji kojima dobiju veća prava, nego im po postotku udjela u stanovništvu pripada. Apsolutno sam protiv bilo kakve diskriminacije, pa i one pozitivne u odnosu na manjine!

Lili Benčik/hrvatskepravice

Advertisement

Vijesti

Spisateljica JK Rowling odbija se pokloniti transrodnoj aktivistici koja ju je prijavila policiji zbog ‘pogrešnog roda’

Published

on

Rowling je branila svoje stajalište da rodno zbunjena televizijska ličnost ‘India’ Willoughby ‘nije postala žena’, dodajući da ‘Indija glumi mizoginu mušku fantaziju o tome što je žena.’

FOTO: Autor J.K. Rowling/Joel C Ryan/NYT/Invision, via Associated Press

“India Scarlett” Willoughby, transidentificirani muškarac koji je promijenio ime Jonathan i “tranzicionirao” se 2015., jedan je od najistaknutijih aktivista za transrodnost u Ujedinjenom Kraljevstvu. Proslavljen kao britanski “prvi transrodni televizijski čitač vijesti” i “prvi transrodni suvoditelj” prethodno isključivo ženskog ITV talk showa Loose Women, bio je nominiran za britansku LGBT nagradu 2017. Nakon “tranzicije”, Willoughbyjev sin slomljenog srca odbio je razgovarati s njim godinama.

Willoughby je sada možda poznatiji po petljanju s Rowling. Govoreći za Byline TV, Willoughby je objavio da je prijavio Rowling policiji jer ga je “pogrešno rodila” nazivajući ga muškarcem, a ne ženom. “J.K. Rowling je definitivno počinila zločin”, rekao je. “Ja sam zakonski žena. Ona zna da sam žena i naziva me muškarcem. To je zaštićena karakteristika. A to je kršenje i Zakona o ravnopravnosti i Zakona o priznavanju spola.”

Zatim se požalio na njezine tweetove i rekao da su odgovori bili “truli” i “odvratni” te da predstavljaju zlostavljanje. “To je izvršeni prekršaj.”

Kao i gotovo sve što Willoughby kaže, ovo nije slučaj – Rowlingovo obraćanje njemu kao muškarcu nije “zločin iz mržnje” i neće, prema trenutnom pravnom režimu, dovesti do njezina uhićenja. Rowling je, sa svoje strane, odmah uzvratila. “Prije nekog vremena, odvjetnici su me obavijestili da ne samo da imam jasan slučaj za klevetu protiv Indije Willoughby, već da bi Indijino opsesivno ciljanje na mene tijekom proteklih nekoliko godina moglo dostići zakonski prag za uznemiravanje”, objavila je na X.

Zatim je navela popis Willoughbyjevih vlastitih kontroverznih tweetova:

Continue Reading

Vijesti

Knjiga o obraćenjima Boba Hopea i drugih holywoodskih zvijezda…

Published

on

Razgovarali smo s autoricom Mary Claire Kendall o novom izdanju njezine knjige ‘Oasis’. Povezuje priče o mnogim holivudskim zvijezdama koje su prešle na katoličanstvo…

Ove godine dodjelu Oscara vodit će komičar Jimmy Kimmel. Bit će mu to četvrti put da vodi ceremoniju, impresivan ukupni broj – ali teško će dostići najboljeg od svih voditelja Oscara, Boba Hopea, koji je bio glavni voditelj Oscara nevjerojatnih 19 puta.

Hopeove iskrivljene rečenice i bezobrazne dosjetke učinile su ga omiljenom figurom na pozornici i ekranu, a posebno u vojnim bazama diljem svijeta. Između snimanja filmova i pojavljivanja na radiju, duhoviti čovjek posvetio je puno vremena zabavljajući prekomorske trupe s USO-om, često u borbenim zonama.

Međutim, unatoč svoj svojoj velikodušnosti, Hope je bio i konfliktna duša. Njegova reputacija škrtca možda je povezana s velikim siromaštvom koje je doživio kao dijete. Hope je bio i ženskar, što je užasnulo njegovu suprugu Dolores. Njezina predana katolička vjera je ta koja je u konačnici održala brak i koja je na kraju dovela do obraćenja Boba Hopea na katoličanstvo početkom 1990-ih.

Bob Hope na nastupu u USO-u 1984

Iznenađujuće priče

Priča o vjeri Boba Hopea ispričana je u prekrasnoj knjizi Oaza, Mary Claire Kendall. Dijeli iznenađujuće priče o obraćenju 13 holivudskih slavnih osoba, uključujući Alfreda Hitchcocka, Garyja Coopera, Lanu Turner i mnoštvo drugih zvijezda. (Priču o putovanju Johna Waynea u katoličku vjeru, čiji su dijelovi izvedeni iz Oasisa, možete pročitati ovdje.)

S oduševljenjem smo saznali da je Mary Claire Kendall pripremila novo izdanje Oaze, koja će uskoro biti dostupna i kao e-knjiga. Kaže Aleteiji da najnovije izdanje sadrži nove informacije i ispravke prikupljene njezinim istraživanjem. Obnavlja “nešto od onoga što sam morao izrezati iz poglavlja o Mary Astor”, a također “popunjava više priče Ann Sothern”.

“Iscjeljenje i oporavak”

Prije mnogo godina, Kendall je bila privučena ovim pričama o “iscjeljenju i oporavku”. Kao što objašnjava u predgovoru za Oasis, iznijela je priču o obraćenju Garyja Coopera u izdavača časopisa, ali “… mi je rekla da je zanima samo njegov ‘vanjski život’.”

Kako apsurdno, pomislio sam. Što može biti fascinantnije od priče o duši? To je klasik Billyja Wildera Sunset Boulevard (1950.) o kraljici nijemog filma koja žudi za povratkom. To je Barrymore (2011.) o Jacku, najmlađem članu kazališne kraljevske obitelji, koji gleda na povratak, između gutljaja. To je životni luk, usponi i padovi s kojima se svi borimo, koji upotpunjuju sliku.

Kendallina pokojna majka na kraju ju je potaknula da te priče pretvori u knjigu. Ona također pripisuje zasluge svom “dragom prijatelju” fra. Charlesu Johnu McCloskeyju III za “što mi uvijek šalje nove zvijezde o kojima pišem.” Nažalost, preminuo je prošle godine.

Kniga “Oaza” Mary Claire Kendall

Bio je to fr. McCloskeya koji je predložio da Kendall napiše o zaokretu Jacka Lemmona katoličkoj vjeri – priči koja će biti ispričana u nadolazećoj Oasis II, koja će također podijeliti vjernička putovanja Aleca Guinnessa, Spencera Tracyja, Jamesa Cagneyja i drugih. Knjiga izlazi ovog ljeta.

I koji bi film voljela vidjeti da ponese kući Oscara ove godine? “Maestro, s Bradleyjem Cooperom i Carey Mulligan, moj je izbor za najbolji film”, kaže Kendall. Također je voljela The Holdovers, “klasične dramske komedije – i sigurno će osvojiti Oscara, možda Paula Giamattija za najboljeg glumca.”

Vidjet ćemo je li predviđanje Mary Claire točno za nekoliko sati… – donosi Aleteia.

Continue Reading

Vijesti

Bolest X dolazi nakon Sporazuma o pandemiji?

Published

on

Prvo, treba obnoviti političku strukturu za ‘sljedeću pandemiju’, uključujući i sporazum o pandemiji. Hoće li bolest X doći poslije? ‘Sporazum o pandemiji’ Svjetske zdravstvene organizacije trenutno se pregovara iza zatvorenih vrata u Ženevi. Glasovanje će biti u svibnju, tada bi ugovor trebao biti prihvaćen. Ali ni tada ugovor još nije valjan dok ga ne ratificiraju u nacionalnim parlamentima, ali najveći korak bi bio napravljen…

Pripreme za ‘sljedeću pandemiju’

Daily Skeptic postavio je ključno pitanje nedugo prije nego što su pregovori, 19. veljače, započeli: Koliko će vremena trebati, ako se usvoji sporazum o pandemiji, prije nego što se ponovno proglasi ‘pandemija’?

Pitanje postavlja britanski imunolog Angus Dalgleish. U svom kratkom eseju iznosi izvanredna razmišljanja koja počinju smrću Sir Anthonyja Epsteina, pronalazača Epstein-Barr virusa:

Bio sam zapanjen kada sam pročitao osmrtnicu Sir Anthonyja Epsteina, koji je preminuo prošli tjedan u dobi od 102 godine.

Sumnjao je da je limfom (rak), nazvan po Dennisu Burkittu (prvom koji ga je opisao), uzrokovan virusom, i koji je odlučio otkriti taj virus. Primao je brojne uzorke koji su redovito dolazili iz Ugande i opetovano nije uspio pronaći nikakve dokaze sve dok let s uzorkom nije ozbiljno zakasnio, a kada su uzorci konačno stigli, svi su izgledali mutno.

Na kraju je pomoću novog elektronskog mikroskopa uspio pronaći novi virus herpesa koji je nazvao Epstein-Barr virus (Barr je bio njegov tehničar), ili EBV.

Za mnoge druge viruse se sumnjalo da uzrokuju rak, ali nisu uzgajani niti viđeni pod mikroskopom. Poznati primjer je humani papiloma virus (HPV) koji uzrokuje rak vrata maternice (između ostalih vrsta raka). Može se otkriti samo tehnikama molekularne biologije poput onih koje je koristio njegov pronalazač, dobitnik Nobelove nagrade Harold zur Hausen.

Poteškoće u identificiranju virusa dovele su do raznih takozvanih teorija zavjere, kao što su da HIV ne uzrokuje AIDS i da virus Covid ne postoji.

Ove teorije uzdrmane su činjenicama poput onih da su mnogi pacijenti zaraženi HIV-om zdravi, a neki slučajevi AIDS-a HIV negativni, te da je teško izolirati i HIV i SARS-2, uzrok Covida. Zanimljivo, i kod HIV-a i kod Covida, teški klinički simptomi nisu posljedica izravnog učinka virusa koji ubija stanice, već teške hiper-upale uzrokovane virusima.

Toliko o uvodu u kojem Dalgleish vrlo nedogmatično raspravlja o ‘virološkoj paradigmi’. Ali onda prelazi na akutni politički slučaj i WHO-ov ‘ugovor o pandemiji’. SZO bi “zahtijevao od svih nas da potpišemo njegovu agendu za svjetsku dominaciju u borbi protiv sljedeće pandemije.” SZO pokušava opovrgnuti kritike. ‘Suverenitet’ nacija ne bi bio ugrožen, kažu. No, pravni stručnjaci poput Švicarca Philippa Krusea, koji se posljednjih tjedana profilirao kao vodeći stručnjak protiv reforme SZO-a, opovrgavaju SZO.

Dalgleish nastavlja:

SZO se pokazao krajnje nekompetentnim u rješavanju epidemije Covida u Kini. Sada nas opet želi opteretiti tom nesposobnošću, ali ovaj put želi imati potpunu kontrolu. Zašto?

Primjetno je da je SZO angažirala Jeremyja Farrara iz Wellcome Trusta da vodi znanost zajedno s drugim ludim muškarcima i ženama koji misle da sljedeći put moramo udariti ranije i jače.

Što je njihova agenda? Oni žele kontrolu nad sljedećom pandemijom, koju će sigurno objaviti kada svi potpišu ugovor.

Strah je počeo sa strašnom bolešću koja se već naziva Bolest X. 

Izvješća o drugim opasnim virusima već su objavljena, uključujući virus Wuhan koji je 100% smrtonosan kod miševa. Vjeruje se da će ovaj virus zaraziti mozak.

Nažalost, moram izvijestiti da je mnogo toga istina, ili da bi mogla biti istina. Naše tumačenje sekvence virusa Covid pokazalo je da je njime u velikoj mjeri manipulirano tako da ne samo da inficira glavni ACE-2 receptor već se može vezati i za druge sekundarne receptore poput onih za okus i miris. Dakle, već je zarazio naše mozgove, a to mogu bez oklijevanja potvrditi oni koji su patili od moždane magle!

Naše istraživanje otkrilo je da postoji više od jednog laboratorija u Wuhanu koji radi na koronavirusima, i da je jedan pod vojnom kontrolom i fokusiran na neurološke ciljne viruse.

Onda sam odjednom palo na pamet da su već pustili takav virus, ali kao i priča o EBV-u, ovaj virus tek treba pronaći.

Ovaj virus je izuzetno virulentan, preuzima mozgove prethodno racionalnih ljudi i tjera ih da usvoje nove religije i uvjerenja o kojima bi inače razmišljali kao o nečem neracionalnom. Nakon što je funkcija frontalnog režnja eliminirana počinje masovna histerija popraćena pritiscima za različitošću, jednakošću i inkluzivnošću, i (ukratko) dovodi do masovnog izbijanja upravo suprotnog prije nego se proširi na druge koncepte kao što su okoliš i upravljanje.

Sve to ima smisla.

Poput Anthonyja Epsteina, nastavit ću tražiti dok ga ne otkrijem. Za sada ću ga zvati DEI/ESG virus.

Poželite mi sreću!

Thomas Oysmüller/ Izvor: tkp.at/ovdje | Udruga Hrvatski Ratnik

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved