Connect with us

Vijesti

Stepinac u časti, jer nije kanoniziran od Franje

Published

on

Franjo ga proglašava svecom: [Biskup Angelelli služi misu kod terorističke skupine Montoneros

Tko je bio proglašen blaženim prošlog travnja? Argentinski biskup Enrique Ángel Angelelli Carletti, poznate pozicije u korist teologije oslobođenja, i to u najgorem obliku: Angelelli, poginuo u prometnoj nesreći 1976, za koju se tek 2014. reklo – na osnovu neuobičajenih svjedočanstava – da se ustvari radilo o namještenom ubojstvu, podržavao je i imao veze sa gerilskom (terorističkom) organizacijom Montoneros. Navodno, on se brinuo o siromašnima, (opet navodno) preminuo kao mučenik, i sada je blaženi.

Svi u Argentini znaju da je bio jedna vrsta, najblaže rečeno, ljevičarskog agitatora. Vrijednost takvog proglašenja blaženim jest: skandal. Koja je onda vrijednost proglašenja blaženim i svetim u Franjino doba?

S druge strane, ako glavni agent proglašenja blaženim jedne figure kao što je  Angelelli, priječi i pravi smetnje kanonizaciji Stepinca, to može biti samo hvale vrijedno za hrvatskog velikana, u najboljem smislu riječi.


[Protest ispred salezijanske crkve u La Plata: Beatifikacija Angelellija jest izdaja Krista, Izdaja Crkve, Izdaja Domovine. Gdje se može vidjeti da neko proglašenje blaženim naiđe na toliki otpor među domaćim katolicima, koji su tako dobro poznavali Angelellelija?]

Ali, u slučaju Stepinca, trebamo se osvrnuti na još neke bitne točke koje često izmiču u analizi njegovog lika.

1. Tko određuje Stepinčevu svetost? Teološka implikacija. Ovo je u cijelom pitanju možda od najveće teološke važnosti. Na ovaj problem su se djelomično osvrnuli hrvatski biskupi, možda na malo skriven način prepuštajući istup umirovljenom biskupu Mili Bogoviću. Ako nekom nešto bude, lakše je da bude njemu. Uostalom, devedesetogodišnji biskup iz Texasa, Gracida, otvoreno je izjavio da Franjo nije Papa i da treba tražiti drugog. I, budući da nema biskupiju, i budući da je umirovljeni, pušta mu se reći što mu drago, jer skandal je u dobroj mjeri stavljenu u stranu. Kao da nešto tako teško nije uopće izgovoreno od nekog biskupa. Ne osvrnuti se na izjavu i trud poštenog biskupa, najveći je prezir. Puštaju ga da govori što hoće, čekajući dok ne umre. Kao da bi se radilo o nekom luđaku. Znate, uvijek dijalog, rekao bi Franjo.

Dopuštajući pravoslavnima da postave uvjete određivanja Stepinčeve svetosti, Franjo implicitno priznaje da Katolička Crkva nema u sebi dovoljno elemenata svetosti ni Božje pomoći za proglasiti svetim jednog katolika (nadbiskupa i kardinala). Prema tome, Katolička Crkva ne bi bila savršeno društvo, u smislu tradicionalne teologije prema kojoj Crkva je od Boga obdarena svim potrebnim sredstvima koja joj omogućuju postići svrhu svog postojanja: spasenja duša.

Sad, po ovom Franjinom činu, Crkva nije dovoljna sama sebi, već treba izaći van Crkve, i upitati one koji su se odvojili od nje u svoje vrijeme, da li je taj i taj svet ili nije. Kao da bi pitali: da li je istina ono što propovijedam, ili nije. Ali Crkva mora imati autoritet za odgovoriti na to pitanje, ne to joj je Krist obećao. Osim, ako se ne vjeruje da je Katolička Crkva upravo ta i jedina osnovana od Isusa Krista. Osim ako se ne vjeruje da je “Crkva” izvjesni i još ne dovršeni skup katolika, pravoslavnih i protestanata. Za sada.

Time se direktno napada sama narav Crkve, što na žalost nije samo Franjina specijalnost; Drugi Vatikanski Koncil, u konstituciji Lumen Gentium (br. 8), tvrdi da “ova Crkva, ustanovljena i uređena na ovom svijetu kao društvo, nalazi se (subsistit in) u Katoličkoj Crkvi, kojom upravljaju nasljednik sv. Petra i biskupi sjedinjeni s njima iako se izvan njezina organizma nalaze mnogi elementi posvećenja i istine, koji kao darovi svojstveni Kristovoj Crkvi potiču na katoličko jedinstvo.”

Upravo ovdje leži problem koji sada vidljivo eksplodira u Franjinim rukama. Zbog toga je ovaj čuveni i vrlo komentirani izraz – subsistit in – bio predmet tolikih upozorenja. I, kako vidimo, s potpunim pravom. Tradicionalna – vječna – interpretacacija Crkve jest da je (est!) Kristova Crkva upravo i JEDINO Katolička Crkva, kako se i navodilo u pripremnom materijalu za Koncil, ali preko kojeg se prešlo. S ciljem da se mogne reći da Kristova Crkva također postoji (ili također se nalazi) u “kršćanskim zajednicama odvojenim od Rima”.

Eksplozija se dogodila prije više od 50 godina, ali njeni valovi tek sada se osjećaju u Hrvatskoj. Činjenica je, da bez te stranputice prije pet decenija danas ne bi postojao problem koji tretiramo.

2. Povijesni kontekst nadbiskupovog pastoralnog djelovanja. Da li su Ustaše i Njemačka pod Hitlerom bili najveće zlo?

Ako je prvo pitanje bilo strogo teološke naravi, ovo je za današnji moderni mentalitet jedva savladivo povijesno pitanje. Zbog brda neinformacija, lažnih informacija ili jednostavno laži kojima smo bili bombardirani kroz decenije. S jedne strane. S druge, zbog zabrane govora o svemu što ne bi bila službena povijest.

No, nekoliko činjenica nam pomažu da stavimo koordinate na pravo mjesto.

A) Tko je počeo prvi sa masovnim progonima, ubojstvima, logorima i zatoru vjere na domenima svog utjecaja? SSSR, ili boljševici, ili komunisti, kako hoćete. I sve na desetu potenciju. Tko je učinio da još prije dolaska Hitlera na vlast budu zatrti glađu kojih deset milijuna Ukrajinaca? Itd. Jedno užasno, neshvatljivo, neobuhvatno, “itd.”. Prema tome, bilo nacizam, bilo fašizam su pokreti nastali kao odgovor na nezapamćeni strah i nemilicu koja se mutni vihor pojavio nad Evropom. Prave pravcate, krvave vijesti o komunističkim zločinima dolazile su mahom u Evropu, i tada nije bilo cenzura kao sad. Ljudima je srce skočilo u grlo i tražili su instintivno pomoć i zaštitu. NAJVEĆE ZLO koje su ljudi mogli zamisliti pojavilo se na horizontu, na dohvat ruke i traženo kao na život i smrt konkretno i brzo rješenje.

[Ruski pravoslavnik svećenik u ime Ruske Oslobodilačke Armije izražava suradnju sa nacistima u borbi protiv boljševika. Nisu bili nacisti, ali su znali odakle dolazi veliko zlo za ruski narod]

Takvo rješenje bilo je nacistički i fašistički pokret, u poimanju masa i masa svijeta. Do te mjere da list Times dovodi na prvu stranicu Hitlerov lik kao “čovjeka godine”. Kojem se Chamberlain ulizivao dok je Papa Pio XI jedini upozoravao na opasnost nacističkog paganizma u enciklici Mit Brennender Sorge. Ali u svakom slučaju, Hitler (i još više njegovi saveznici) nisu viđeni kao krajnje niti glavno zlo, već komunizam. Saveznici, među kojima je bilo ne samo srpskih pravoslavnih, već litvanskih, inače baltičkih i također ruskih koji su Hitlerove trupe dočekale kao osloboditelje pred bezbožnim komunističkim kolektivistima.

To je povijest, dragi moji, sviđala se danas TV dokumentarcima i vijestima, upornim i konstantnim člancima u tolikim medijima, svakako i udžbenicima, ili ne.

Ne zaboravimo i poziciju saveznika. Tih istih saveznika koji objavljuju rat Njemačkoj (ne samo Hitleru, prvenstveno Njemačkoj i Njemcima koji će voljeli ili ne umirati na milijune u najvećoj katastrofi XX stoljeća) zbog napada na Poljsku, ali ne i SSSR makar i oni napali Poljsku? Zar su boljševici saveznici liberala? I što su dobile Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska i Bugarska koje dotad nisu bile komunističke, ali nakon “pobjedonosnog rata” su uručeni u “blagodat proleterskog raja”.

Liberalni i antikršćanski Zapad, vođen zakulisno velikim utjecajem masonskih loža i njihovih članova, koji je progonio Crkvu do besvjesti i bez predaha kroz cijelo XIX stoljeće; koji je slomio i raskomadao prekrasni, prekulturni kršćanski imperij kakav je bio Austrougarska monarhija, kakvog drugog moderno vrijeme nije upoznalo; sada taj isti Zapad surađuje sa krvnicima Crkve, kršćana i savjesti.

Sva ova pitanja postavljali su sami sebi sve upućene i svjesne osobe, zabrinute za opće dobro kakvi su bili toliki naši preci koje je zadesio vihor 30-tih i 40-godina prošlog stoljeća; kakvi su bili do primjernosti Pape Pio XI i Pio XII i Kardinal Stepinac.

Zbog svega toga je jedna prosvljetljena osoba, iskreno zainteresirana za dobro svih, kakav je bio Papa Pio XII, otvoreno tražio od Kardinala Stepinca: “budite na usluzi novoj vladi, i dozivajte ih pameti i vjeri koliko bude moguće”. To je bila poruka Pija XII Kardinalu Stepincu, i on kao sveti i odgovorni pastir, slušao je vrhovnog. I SAMO zbog toga održavao je vezu sa ustaškom vladom. Što je iskreno, otvoreno i netajeći posvjedočio pred komunistima na njihovom sudu. S kim je inače trebao biti? Sa partizanima? Sa Titom, sa Staljinom? Ili je možda trebao biti Churchillov agent?

Ne, Stepinac je bio sveti pastir na svom mjestu.

Pogledajte više na Infocatholica i Urgente24

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CR%5CU%5CRussianLiberationArmy.htm � ���W

Vijesti

Značenje i povijest šabata

Published

on

Vrlo je vjerojatno da slavljenje subote (šabata) potječe iz Mezopotamije. Ako se uzme u obzir da jedan mjesečev ciklus traje nešto više od 28 dana, onda su važni i „kritični” 7., 14., 21. i 28. dan. Ti su se dani smatrali nesretnima, dakle manje pogodnima za poslove, pa su se ljudi tih dana radije posvećivali molitvi i bogoslužju.

Babilonci su dan punog mjeseca nazivali „šapattum”, a dan nestanka mjeseca „bubbulum”. Očita je sličnost riječi „šapattum” i „šabat”. Kasnije, u Židova, šabat više ne slijedi mjesečeve mjene, nego se ustaljuje u sedmodnevnom krugu. I danas je za Židove osobito značajan onaj šabat uoči mladog mjeseca. Za Židove je zapovijed obdržavanja šabata prva i najvažnija zapovijed. Zato se u njihovoj tradiciji veli: kada bi svi Židovi dvije subote za redom u potpunosti obdržali sve zapovijedi vezane za taj dan, bili bi spašeni, tj. tada bi došao Mesija.[1] Evo sada osnovnih oznaka židovskog šabata.

Šabat kao posveta vremena


Židovi ističu kako je riječ “svet” (posvetiti) prvi puta u Bibliji uporabljena upravo za šabat. Po šabatu se posvećuje vrijeme, jer je taj dan posebno posvećen molitvi i učenju Tore. Za Židove, nadalje šabat ima, naravno, duhovno značenje a u isto vrijeme i veliko značenje za obiteljski život. Budući da je puno toga zabranjeno činiti na šabat, obitelj se nužno okuplja, moli i razgovara o obiteljskim pitanjima, jer je na šabat zabranjeno voditi poslovne razgovore. Šabat, naravno, počinje od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu, jer za Židove inače dan započinje večerom.[2] Još dva sata prije sumraka žena pali svijeće, ide se u sinagogu, a onda vraća kući gdje uz molitvu i čitanje Pjesme nad pjesmama bude “doček šabata” (koji je predstavljen kao kraljica). Slijedi svečana večera.

Posvemašnje uzdržavanje od posla


Zabrana rada je apsolutna, čak i u vrijeme sjetve i žetve, a tiče se i Židova i njihovih slugu i robova, kao i njihovih životinja. Kasnije, u ropstvu, dolazi još i zabrana paljenja vatre (dakle i kuhanja), kao i putovanja. Neki su čak toga dana zabranjivali i njegu bolesnika. Budući da je Židovima često teško doslovno obdržavati šabat, oni su od starine našli pomoć. To je “šabes goj” što na jidišu označava ne-Židova koji za Židove čini ono što je Židovima zabranjeno (i to uz nadoplatu). Danas za Židove ulogu šabes goja čine automati koji se programiraju, čega ima sve više i više.[3] Kao pomoć za “normalan” život služi i ustanova zvana eruv (“povezivanje”). Naime, Židovu je zabranjeno na šabat hodati dulje od 2000 lakata (1000 metara), međutim, nije zabranjeno hodati unutar svoga dvorišta. Zato oni jednostavno povežu, tj. opašu jednim konopom cijelo naselje, koje se onda smatra jednom stambenom jedinicom, a čitavo je naselje onda kao dvorište, tako da se slobodno može hodati po cijelom naselju. Naravno, ukoliko je u pitanju životna opasnost, onda su oslobođeni zapovijedi o uzdržavanju od posla.

Sudjelovanje u hramskom i sinagogalnom bogoslužju


To jest i bio osnovni razlog subotnjeg počinka – da čovjek toga dana bude slobodan za bogoslužje.

Šabat kao znak saveza


„Subote moje morate obdržavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem”. (Izl 31,12). Tako je za Židove obdržavanje subote temeljni znak obdržavanja saveza. I danas u državi Izrael, posljednje što bi jedan liberalni Židov od svoje židovske tradicije napustio bilo bi upravo obdržavanje subote.

Radost subote


Iz 58,13 naziva subotu „milinom”. Slavlje subote započinje već u petak navečer paljenjem svjetiljke koja gori sve do subote navečer. Oblače se svečane haljine. Za večerom u molitvi zvanoj „Kidduš” Židovi slave Boga što im je podario subotu: „Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože naš, kralju svijeta jer si nas posvetio svojim zapovijedima i jer smo ti omiljeli, te si nam u baštinu predao šabat svoga posvećenja, iz ljubavi i naklonosti kao spomen stvaranja.”

Eshatološki vid subote


Kasniji židovski spisi šabat smatraju predokusom vječnosti: „Ovaj dan je čitav šabat i odmor zauvijek, svijet pravednika je svijet subotnjeg mira.” U ovom kontekstu valja gledati kršćanski izraz „pokoj vječni”.


[1] Usp. K. DA-DON, Židovstvo. Život, teologija i filozofija, Profil, Zagreb, 2004., 247-275.

[2] Židovi tumače da je to zbog toga što u Knjizi postanka stoji: “I bi večer, pa jutro, dan prvi…”

[3] Tako postoji tzv. subotnje dizalo koje je programirano da se zaustavlja na svakome katu, tako da ga pobožan Židov ne mora pritiskom na dugme aktivirati. Tako se u Izraelu mogu nabaviti spravice koje se stave u bravicu automobila i koje onda pokreću automobil, tako da ga vozač ne pali sam. Ostala pomagala možemo samo zamisliti.

izvor: prof. dr. vlč. Zvonko Pažin/Vjera i Djela

Continue Reading

Vijesti

Raskol na Zapadnu i Istočnu crkvu iz 1054.: Korijeni i uzroci

Published

on

Veliki crkveni raskol iz 11. stoljeća. – koji je podijelio Crkvu na Zapadnu i Istočnu – događaj je čije posljedice (vjerske, političke i društvene) osjećamo dan danas.

Premda se kao konkretna godina uzima 1054., raskolu je prethodilo nekoliko velikih kriza. S obzirom na kompleksnost teme, odlučili smo ju obraditi u dva dijela, a u današnjoj ‘Povijesnoj četvrti’ bavimo se korijenima i uzrocima – s Podcasta Povijesna četvrt prenosi Bitno.net .

Podcast obično objavljujemo svakog drugog četvrtka na YouTube kanalu Bitno.neta, a cilj mu je demistifikacija kontroverznih točaka iz povijesti Katoličke Crkve.

Bitno.net

Continue Reading

Vijesti

DOTUR KANIBAL

Published

on

Svukud ima vakih kanibala – kaže Pepi na profilu I. Kotlar

Klinički centar Rebro. Čeka se prid ordinacijama u onon uskon dugačkon hodniku. Sidi se sa obe dvi bande a noge triba podvuć pod katrigu da se mere proć sredinon.

Jure Franić je dva puta prozvan i tek se na treće oglašavanje javija. Pasalo je dvi ure od podne. Uspravja se pospani starkeja sa nogama savijenin u kolinima.

Usta je noćas još u pola tri u svome Gornjen Segetu pa onda nanoge po ladnoći do Trogira. Tamo je na autobusnoj stanici malo odrima a onda vija za Zagreb na kontrolu.

Namišta robu prid ordinacijon ka da ide na raport kod pukovnika. Sestra ga priši, jer kasne a pacijenata je puno.

Dotur Tomić se nakratko udubija u njegove nalaze dok se ovaj nije skinija do pojasa i snimija EKG-a.

A sinoć se smrza dok se kupa na bokune prvo do pasa pa od pasa, kako se to već čini u kućama bez tekuće vode. Njegova Janja ga je natirala da opere i glavu, iako po njemu ni tribalo. Sad se čudi ča dotur gleda u te kartušine a ne u njega, kad se već opra i zapuca iz te dajine. Ali to van je Zagrebački dotur – oni sve znadu.

– “Dobro Jure gdje su ti nalazi krvi i mokraće, kao što se ovdje traži?”

– “Pa doturica iz Trogira mi ni ništa rekla, samo mi je napisala uputnicu.”

Dotur ga oslušnu, duboko diši, ne diši, iskašji se, normalno diši. Pregleda mu još crveni friž od vrata do trbuja nakon nedavne operacije tri baj pasa.

Provuka je traku od EKG-a kroz ruku kao telegrafista kad stane čitat poruku s vrpce. I sad bi Jure najradije da ga dotur potapša po škinama i da mu kaže: Starino idi doma zdrav si ko dren. A ko zna koliko dotura bi tako reklo, pogotovo kad je u stisci s vrimenon, a dođe mu tako neko iz vukojebine i to bez nalaza. Ali ovaj ni takav:

– “Slušaj Jure, idi u sobu pet neka ti učine komplet analizu krvi i mokraće hitno, reci da sam im to ja rekao, onda u sobu 12 da ti naprave eho srca. Kad budeš gotov donesi sve ovde. “

– “Ali doture meni autobus ide u šest uri, moran doma zbog Gurke.”

– “A ko ti je ta Gurka?”

– “Naša kravica, nikon se ne da pomust samo meni, “

– “Ma bićeš ti još večeras kući, samo požuri.”

Jure je obavija sve ča mu je dotur kaza i u pet se ponovo nacrta kod dr. Tomića. Bi je zadnji pacijent za danas. Cupka on nestrpjivo da krene kući, a dotur mu reče da ne brine da će ga on osobno odvest na kolodvor. Ponovo se udubija u nalaze i počne odmahivat glavon.

– “E moj Jure, moramo te odmah prikačiti na “holter” da vidimo što nam to govori tvoje ludo srce. Što je danas … petak? Evo sad ti ga stavimo pa ti stoji do ponedjeljka kad ponovo radimo. I ne smiješ putovati jer rezultati neće biti dobri. “

– “Ali doture moran ić, doli me čekaju i Gurka me čeka, a i neman ja kod sebe šoldi za u hotel.

A zna dotur dobro kakve su to muke. I sam je poteka iz jednog takvog brđanskog zaseoka. Zna da je jedina krava ka član obiteji. Ujutro se prvo pogleda u štalu vidit kako je ona, a čeljad će i samo kazat ako im čagod fali. A ča se šoldi tiče, to je zadnje ča od sejaka moš iskopat. Ono malo ča se zaradi od prodaje ode na ono ča se mora kupit: sime, lektrika, so, ćizme, kemija, likarije …

Jure se počea trest ka da sina šaje u rat. “Ma smiri se starino, sve ćemo polako rješiti.”, umiruje ga dotur. Pozva je glavnu sestru s pripremnog i pita je je li je slobodna ona soba za VIP-bolesnike. Slobodna je.

– “Eto, našli smo ti besplatan carski smještaj ovde na trećem katu. Znam da bolnička hrana nije neka pa je najbolje da jedeš “Kod Rose”, ulicu niže. Evo ti hiljadu kuna pa ćeš mi vratiti drugi put. A što se tiče Gurke pa valjda će je neko nekako pomusti. Samo ti javi tvojima da dolaziš u ponedjeljak.”

Jure je drhtavo izvadija neku praistorijsku Nokiju ča ju je posudi od susida Grade za ovu priliku. Pokušava ubost one botune debelin parstima, ka da vrhon postola probaješ naciljat bajam. I sve ubada po 2-3 gumba istovrimeno. Dotur mu otkuca broj da se ovaj više ne muči i dade mu mobitel na uvo. Javi se susid Grada i posli nekoliko razmina halo-halo, počmu se mejusobno pitat ko je to tamo, a ko je to vamo, iako su obojica već iz prve pripoznali glasove.

Konačno su se našli negdi u eteru, i obojica se zaprepastili ka da su se iznenada trefili negdi posrid Čukotskog mora. Jure nikako da rekne zoć zove, a zapravo bi ga najradije pita kako je Gurka. Vidi je dotur da se stari blokira pa mu je vazea telefon i Gradi lipo objasnija kad će Jure natrag i da to javi njegovima.

A doturu je svaki petak uglavnon taki, strka od jutra do navečer. Pozva je sestru da smisti Juru i kala se doli “Kod Rose” da napokon čagod toplo izide. Odspava je jedva dvi ure na trosidu u svon kabinetu i u devet počea noćnu smjenu viziton. Tu se dosta zadrža. To su pacijenti ča sutra ili prekosutra gredu na operaciju sarca.

Ponekon od njih će ovo bit zadnja noć.

Prestrašeni su i gledaju ka dica u doture, ka u svoje jedino spasenje. Sa svakin triba popričat, umirit ga koliko je to moguće. A nije lako gledat čovika u oči i obećat da će sve biti u redu, a sutra mu prisić grudnu kost i rastegama rastvorit prsa dok rebra krckaju, pa ogolit njegovo drhtavo sarce. Uzimajući to sarce u ruke uvik mu je prid očiman lik čovika kojen je sinoć da obećanje.

Još ka dite je od majke nauči mnogo o likovitin bijkama i čemu koja služi. Životinje nekad i same ćute ča triba uzet, a čovik triba naučit.

Tako su se on i majka snalazili na padinama divjeg Lukova bez dotura i veterinara. Kasnije, u Zagrebu je bilo i bojih študenata od njega, ali najboji doturi su postali oni ča su znali ličit i tilo i dušu.

Obilazeći redon bolesničke sobe dr. Tomić stiže i do VIP-apartmana. Učinilo mu se da je kamara prazna. Posteja niti nije taknita a Jure sidi u poluškurici do ponistre i gleda u noć. Brine o Gurki i ne more zaspat.

A onda se dotur dositija.

Upita Juru je li u selu ima nekog ča gaji lavandu? Pa Grada zimi hrani svoje koze suhon lavandon. Pozvali su ponovo susida i dotur mu reče da kravi da svežanj lavande i da se će se od tega životinja primirit i dat se pomust. Uru poslin je Grada javi da je Gurka pomužena i da ništa ne brinemo. Jure se ozari od sriće i dotur ga natira da legne u posteju. Zaspao je odma, pri nego ča se svitlo ugasilo.

U ponedejak ujutro su mu skinli holter. Tomić je pogleda rezultate i malo je izmni listu Jurinih likarija.

– “Eto tako starino, slobodan si i još si ti dosta dobar. Napisao sam ti da dođeš na kontrolu u oktobru da ne dolaziš po zimi kao sada. I nemoj da mi opet dođeš bez nalaza.”

A vidi doktor da Juri jopet čagod fali, ka da mu se ne izlazi iz ordinacije.

– “Pa šta je sad Jure, jedva si čekao da odeš kući?”

– “Dva dana gledan ono veliko kupatilo ča ga zovete džakuzi, a zbog holtera se nisan smi kupat. A u životu nikad nisan lega u kadu.”

– “Hahaha Jure moj, evo vrati se gore i banjaj se do mile volje, dok ti ne krene autobus.”

I tako se Jure nabanja ka nikad u životu. Ispritiska je one botune na džakuziju ka da je u kokpitu eroplana. Kad se vratija Gurka se iznenadila kako mu je posvitlila koža, a Janja mu reče da je 20 godišta mlaji. E to su ti Zagrebački doturi, oni sve znaju boje od nas težaka.

Poslin dva miseca na adresu bolnice stiže poveći paket – piše za dr. Tomića. Dotur je otvorija paket a u njemu veliki pravokutni komad slanine ravan ka zrcalo. A koža na poleđini slanine oslikana u nekin živin kolurima i vidi se prilipi planinski pejsaž. U zasebnoj kuverti Jure se puno zafaljuje, pozdravja ga i vrača one pozajmjene pineze. A tu se našao i list iščupan iz sredine đačke teke na kojoj je olovkon pisalo:

“Dragi doture, ovu slaninu je opiturala moja Janja neotrovnon farbon. Ako vam se slika sviđa, kad izite slaninu, ostružite mast i obe bande triba premazat vrućin voskon od čela ili bezbojnin imelinom za postole. To van je poklon od moje kućne slikarice, jer ste me pomladili. Puno vam fala na vašoj dobroti i vidimo se u oktobru. Pozdrav od Janje, Gurke i Jureta.“

Dr. Tomić je kirurški precizno odilija slaninu od kože i postupija po uputi. Kožu je uokvirija i zakačija na zid ordinacije. Ma nema ko ne bi pogleda tu velišku lipu sliku veselih kolura. A onda bi se dotur pofalija:

– “To je koža od mog pacijenta sirotog Jureta, poslala mi njegova žena jer sam se potrudio oko njega. A jadnik se kupao kod nas sve dok mu koža nije skroz pobjelila. Ma bilo je tu i dobre njegove slanine, ali sam je odvojio i pojeo.”

Tako su najbojeg dotura na Rebru nazvali dr. Kanibal.

Kako tek ostale doture zovu? Neki judi će uvik bit dokaz da nije sve postalo posal, profit i interes.

Pepi

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved