Connect with us

Vijesti

Krepost patriotizma

Published

on

Zahvaljujemo Zlatku Gavranu i Andriji Rizviću na velikodušno ustupljenom prijevodu. Tekst je objavljen uz izričitu dozvolu dr. Edwarda Fesera. Prenosimo s Konzervativac.com

Patriotizam podrazumijeva posebnu ljubav i poštovanje prema vlastitoj domovini. U današnje je vrijeme često odbačen kao sentimentalna, priprosta ili čak zatucana stvar. Zapravo, patriotizam je moralna krepost, a odsutnost patriotizma jest porok. Sv. Toma Akvinski tumači temeljni razlog:

Čovjek postaje dužnik drugima na različite načine u skladu s različitim tipovima njihove izvrsnosti i različitim blagodatima koje prima od njih. U oba ova pogleda Bog zauzima najviše mjesto jer On je najsavršeniji od svih i prvo je načelo kako našega postojanja, tako i vlasti nad nama. Ali drugo po redu načelo našega postojanja i vlasti jesu naši roditelji i naša domovina, od kojih smo i u kojoj smo rođeni i upravljani. I stoga nakon Boga čovjek je posebno dužan svojim roditeljima i svojoj domovini. Dakle kao što pobožnost [kao krepost] podrazumijeva štovanje Boga, tako, na drugoj razini, poslušnost [kao krepost] podrazumijeva poštivanje vlastitih roditelja i domovine. Poštivanje vlastitih roditelja uključuje poštivanje svih krvnih srodnika… S druge strane, poštivanje vlastite domovine uključuje poštivanje vlastitih sugrađana i svih prijatelja vlastite domovine. (Suma teologije II-II.101.1, Freddosov prijevod)

Prema tome ljubav i poštovanje prema domovini jesu produžetak ljubavi i poštovanja prema roditeljima i obitelji te imaju sličan temelj. Domovina je poput produžene obitelji i priskrbljuje pojedincu blagodati na sličan način kao što to čini obitelj. Stoga kao što osoba duguje posebnu zahvalnost i poštovanje prema vlastitim roditeljima i obitelji koje ne duguje drugim obiteljima, tako ta osoba duguje posebnu zahvalnost i poštovanje prema vlastitoj domovini koje ne duguje drugim zemljama.

Ali ne radi se samo o tome što je tvoja domovina učinila za tebe već i o tome što ti možeš učiniti za svoju domovinu. Kako Akvinac također pokazuje, kao što je pojedinac dužan priskrbiti blagodati vlastitoj obitelji, ali ne i drugim obiteljima, tako je također dužan priskrbiti blagodati vlastitoj domovini, ali ne i drugim zemljama. On piše:

Augustin kaže… „Budući da ne možemo činiti dobro svima, mi smo dužni brinuti se osobito za one koji su nam mjestom, vremenom ili bilo kojom drugom okolnošću na ovaj ili onaj način bliskiji“…

Prirodni je poredak takav da svaki prirodni agens usmjerava svoju aktivnost prvo i osobito prema stvarima koje su mu najbliže… Ali darivanje blagodatī jest čin velikodušnosti prema drugima. Stoga moramo biti najdobrotvorniji prema onima koji su najbliže povezani s nama.

Povezanost jednoga čovjeka s drugim može se mjeriti vrstom odnosa u kojemu se oni nalaze (tako odnos između rođaka čini prirodnu povezanost, između sugrađana građansku, između vjernika duhovnu i tako dalje): i različite blagodati trebale bi biti darivane na različite načine, već prema vrsti veze. Jer moramo svakoga darivati onim blagodatima koje su u skladu sa stvari u kojoj je, jednostavno rečeno, osoba s nama najbliže povezana.

Stoga moramo razumjeti da, ako su ostale stvari jednake, osoba treba prvenstveno priteći u pomoć onima koji su s njom najbliže povezani. (Suma teologije II-II.31.3)

Kako Akvinac također kaže, ovo nipošto ne povlači za sobom tvrdnju da osoba nema obvezu pomagati onima iz drugih zemalja, baš kao što ni nečija posebna dužnost prema vlastitoj obitelji ne povlači za sobom tvrdnju da ne treba nikada pomagati drugim obiteljima. Poanta je jednostavno da ne samo da posebna briga za vlastitu domovinu i zemljake nije pogrešna već je i obvezna. Kao što jedno djelo katoličke moralne teologije kaže:

Poslušnost je obvezna prema roditeljima i domovini kao tvorcima i podupirateljima našega postojanja… S obzirom na ovu plemenitost formalnoga objekta, sinovska poslušnost i patriotizam vrlo su nalik pobožnosti i po važnosti su odmah iza nje u katalogu krepostī…

Domovina bi se trebala častiti ne samo divljenjem koje netko osjeća zbog njezine slavne prošlosti ili sadašnjosti već i ponajprije blagim osjećajem dubokog poštovanja koji netko gaji prema zemlji koja ga je rodila, odgojila i obrazovala… Vanjska očitovanja poslušnosti prema domovini jesu časti koje se iskazuju njezinoj zastavi i simbolima, znakovi poštovanja njezina građanstva… i napori da se promiče njezina istinska slava u domovini i inozemstvu. (McHugh i Callan, Moral Theology, II. svezak, str. 412-413.)

Kao što je slučaj i s drugim krepostima, krepost patriotizma jest zlatna sredina između dviju krajnosti kojima odgovaraju dva poroka, onaj suviška i onaj manjka patriotizma. Ovako dva standardna djela moralne teologije u tomističkoj tradiciji opisuju prvi porok:

Kod ove se kreposti suvišak očituje kod onih koji njeguju pretjerani nacionalizam u riječima i djelima, koja za posljedicu imaju povredu drugih nacija. (Prümmer, Handbook of Moral Theology, str. 211.)

Patriotizam se ne bi trebao izopačiti u patriolatriju, u kojoj se domovina vrednuje kao bog, kao savršena i svemoćna, niti u ekstremni patriotizam ili šovinizam, koje karakterizira oholost ili prijezir prema drugim nacijama te zanemarivanje pravde i dobrotvornosti između nacija. (McHugh and Callan, Moral Theology, II. svezak, str. 414.)

Kao i sa samom krepošću patriotizma, priroda i nerazumnost ovoga poroka suviška najbolje se razumiju kroz analogiju odnosa s roditeljima i obitelji. Čak bi i većina ljudi koji su duboko sentimentalno povezani sa svojim roditeljima smatrala bizarnim pretpostaviti da ovo povlači za sobom proglašenje roditelja bogovima ili da opravdava mržnju i prijezir prema drugim obiteljima. Ali ništa manje nerazumno ne bi bilo uzeti ljubav prema domovini kako bi se opravdala idolatrija domovine ili mržnja i prijezir prema ostalim drugim zemljama. Monstruozni primjer nacističke Njemačke pokazao je suvremenim ljudima zlo takva suviška.

Ovako ranije citirani priručnici opisuju porok suprotne krajnosti:

Ovu krepost povređuju manjkom oni koji se hvale da je njihov stav kozmopolitski i koji prisvajaju za svoje geslo staru pogansku poslovicu: ubi bene, ibi patria. (Prümmer, Handbook of Moral Theology, str. 211.)

Nepoštovanje se prema vlastitoj domovini osjeća kada je netko nadahnut antinacionalističkim doktrinama (npr. principima internacionalizma koji drži da se vjernost duguje klasi, točnije radnicima svijeta ili kapitalističkoj grupi te da bi se domovina trebala žrtvovati sebičnim interesima; principom humanizma koji drži da je patriotizam nespojiv s ljubavlju prema rasi; principom egoizma koji drži da pojedinac nema nikakve obveze prema društvu); ono se prakticira kada netko govori prijezirno o domovini, podcjenjuje njezin dobar glas ili ugled, podređuje njezinu zakonitu superiornost klasi, sekciji, stranci, osobnoj ambiciji ili pohlepi itd. (McHugh i Callan, Moral Theology, II. svezak, str. 414.)

I ovdje se priroda i nerazumnost poroka najbolje razumiju kroz analogiju odnosa s roditeljima i obitelji. Zamislimo da netko nema osobito poštovanje ili vjernost prema svojim roditeljima ili obitelji na temelju toga da treba biti dobrostiv i pravedan prema svima i da ne treba gledati ni na jednu obitelj s prijezirom. To bi, očigledno, bio izopačeni non sequitur. To da smo dužni biti pravedni i dobrostivi prema svim ljudima i da ne trebamo gledati na druge obitelji s prijezirom jednostavno ne povlači za sobom i to da nemamo posebne dužnosti prema vlastitim roditeljima i obitelji ili da im ne dugujemo posebnu ljubav i vjernost. Na isti je način perverzno iz premise da je ekstremni patriotizam pogrešan zaključiti da je patriotizam pogrešan. Izbjegavanje jedne krajnosti ne opravdava odlazak u drugu krajnost.

Prema tome iako se vrsta kozmopolitizma koja stavlja vjernost međunarodnoj zajednici iznad vjernosti naciji u današnje vrijeme često smatra moralno superiornom patriotizmu, ona je, ustvari, nemoralna na isti način na koji je nemoralno odbacivanje posebne ljubavi i vjernosti vlastitim roditeljima i obitelji. Na sličan su način nemoralni stavovi koji zamjenjuju patriotizam vjernošću vlastitoj ekonomskoj klasi (što čini marksizam), vlastitoj rasi (što i lijevi i desni tipovi rasizma čine), vlastitim uskogrudnim ekonomskim interesima (što čine globalne korporacije) ili sebi kao suverenu pojedincu koji ništa ne duguje ikakvu društvenom poretku (što čini anarholibertarijanizam).

Iz svega ovoga slijedi da favorizirati imigracijsku politiku koja ima za cilj očuvati ekonomsku dobrobit vlastitih zemljaka nije ništa više pogrešno nego što je biti zabrinutiji za izglede zaposlenja vlastite braće i sestara naspram izgleda zaposlenja stranca. Niti je pogrešno usporiti ili regulirati imigraciju na način usmjeren na omogućivanje asimilacije došljakā. Naprotiv, kao što je Akvinac pokazao (Suma teologije I-II.105.3), zemlja ima pravo biti sigurna da pridošlice „u srcu čvrsto drže do općega dobra“ prije nego što im dodijeli puno pravo na državljanstvo. Točno je da porok suviška patriotizma može učiniti osobu pretjerano neprijateljski nastrojenom prema imigraciji, ali nipošto nije manje točno i da porok manjka može učiniti osobu nedovoljno opreznom u vezi s imigracijom.

Potreba da se izbjegne jedna krajnost ne opravdava odlazak u drugu. Potrebno je držati se umjerene – patriotske – zlatne sredine.

Povezane objave:

Ivan Pavao II. u obranu nacije i patriotizma

Sloboda, jednakost, bratstvo?


Autori prijevoda: Zlatko Gavran i Andrija Rizvić, konzervativni studenti s Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Izvorni tekst: Edward Feser: The virtue of patriotism

Vijesti

Marinci testirali repliku oklopa iz kasnog brončanog doba. Utvrdilo se da je riječ o posljednjem kriku

Published

on

Iz Grčke nam ove godine dolaze brojne zanimljive vijesti iz područja arheologije. Jedna od njih vezana je uz inovativno testiranje prapovijesnog oklopa. Konkretan oklop ulazi među najstarije prilično cjelovito očuvane europske oklope – piše Sonja Kirchhoffer u Povijest.hr.

Oklop se datira u kasno brončano doba i s obzirom na to star je oko 3500 godina. Izrađen je od brončanih ploča koje su prekrivale veći dio tijela, a uključivao je i neobičnu kacigu s pločama na obrazima, koja je napravljena od veprove kljove. Kaciga je izrađena tako što su komadići kljova vepra bili pričvršćeni na kožnu podlogu. Ova je defenzivna oprema iskopana još 1960. godine u blizini sela Dendra u južnoj Grčkoj. U pitanju je lokalitet koji je doslovno udaljen nekoliko kilometara od Mikene, odnosno prijestolnice kralja Agamemnona. Od trenutka kada je oklop nađen javila se dilemna je li on korišten u borbama ili samo u ceremonijama.

Oklop i kaciga mikenskog ratnika. Fotografija: Fotografija: Andreas Flouris and Marija Marković, PLOS ONE, 2024, CC-BY 4.0 (Fotor editor. GoArt)

Kriteriji koje su morali zadovoljiti marinci

Istraživanje ovog naizgled nezgrapnog oklopa proveo je Andreas Flouris, profesor fiziologije na Sveučilištu u Tesaliji i njegov tim. U provođenju istraživanja angažirali su marince Helenskih oružanih snaga. Rezultati ovog nesvakidašnjeg istraživanja objavljeni su u časopisu PLOS ONE, u svibnju 2024. Za potrebe istraživanja znanstvenici su angažirali 13 marinaca. Naravno, u pitanju su bili dobrovoljci koji su odgovarali postavljenim kriterijima. Marinci su morali biti odgovarajuće dobi, tjelesne težine i visine. Bili su to ljudi većinom u svojim tridesetim godinama života, što je bilo u skladu s opisima ratničke elite u Ilijadi. Kako su ti ratnici opisani kao visoki i impresivne pojavnosti – u izboru vojnika vodilo se računa da budu viši od tadašnjeg prosjeka i težine, ne bi li bili ujedno usklađeni s podacima prikupljenim iz mikenskih grobova ratničke elite. Bila je to okvirno visina od oko 170 centimetra i težina koja se kretala do nekih 80 kilograma

Tijekom eksperimenta marinci su bili odjeveni u naizgled nespretne replike tzv. Dendra oklopa i naoružani oružjem karakterističnim za brončano doba. Tako opremljeni uključeni su u unaprijed osmišljene simulacije borbi koje su smatraju karakterističnim za kasno brončano doba.

Kako rekonstruirati borbe u kasnom brončanom dobu?

Pravo je pitanje kako su te borbe izgledale i koliko ih je uopće moguće rekonstruirati. Znanstvenici okupljeni u ovoj studiji krenuli su od Homerove Ilijade koja daje prikaz Trojanskog rata. Iako je Ilijada zabilježena u željeznodobnom periodu ili preciznije u arhajskom razdoblju grčke povijesti, ona sadrži i ratne tehnike iz brončanodobnog perioda. Autori unutar ove studije su bili prilično rigorozni i odlučili su prihvatiti iz Ilijade samo ono što je već doista potvrđeno arheološkim nalazima. Tijekom 11 satne simulacije zaključeno je da ovaj oklop nije ograničavao nositelje, kao i da je bio podnošljiv u uvjetima jakog naprezanja. U simulaciji su marinci bili naoružani križnim mikenskim mačem, kopljem, ali i kamenjem srednje veličine. Najčešće su primjenjivali borbenu tehniku nazvanu “hit and run”, koja je zahtijevala visoku razinu angažiranosti. Prilikom brončanodobnog ratovanja najčešće su stradavali gornji udova, prsa i glava. Znanstvenici su tijekom simulacija vodila računa i o geografsko-klimatskim uvjetima na području Troje, kao i fizičkim obilježjima ondašnje populacije i koječemu drugom.

Kako napraviti vjerodostojno simulaciju?

Da bi simulacija bila što vjerodostojnija nastojali su se replicirati odgovarajući životni uvjeti. Područje Troje je u kasnom brončanom dobu bilo močvarno s relativno visokim temperaturama i visokom vlagom. Prema onome što znamo o ratovima u davnoj prošlosti oni su se vodili u ljepšem i toplijem dijelu godine. Procijenjeno je da je prosječna ljetna temperatura u vrijeme Trojanskog rata bila između 23 i 29 stupnjeva Celzija uz iznimno visoku vlagu. Dakle eksperiment je proveden u kontroliranim uvjetima, ali je tražio temeljitu pripremu istraživača. Ovo je eksperimentalno istraživanje provedeno tijekom 2019. godine. Svi su marinci prije sudjelovanja prošli obuku u taktikama ratovanja brončanodobnog vremena. Kada su došli na testiranje morali su ići na počinak u točno određeno vrijeme i isto tako u određeno vrijeme se dići. Naime, bitke su u to davno vrijeme, kako se procjenjuje, započinjale negdje oko 7 sati ujutro i trajale su do oko 18 sati navečer.

Procjena potrebnih kalorija

Uz sve to simulirana je i prehrana ratničke elite onog vremena. Procijenjeno je da je elitnim vojnicima trebalo malo više od 4440 kalorija dnevno. Njihovi su obroci podijeljeni na tri dijela: jutarnji, međuobrok i večeru. Vjeruje se da su 40 posto kalorija unosili ujutro, 10 kroz grickanje u pauzama i 50 posto tijekom večere. Doručak se u ratničke elite sastojao od suhog kruha, kozjeg sira, maslina i crnog vina. Međuobroci su bili slični doručku, samo tu nije bilo vina, ali se moglo naći meda dok se navečer jelo obilnije pa je uz sve navedeno na repertoaru bilo i mesa različitih životinja poput ovaca i koza.

Oklop je imao težinu od 18 kilograma, što je bilo manje od težine replike. Naime razlika u težini se pripisuje nedostaku određenih dijelova na originalu kao i oksidaciji. Tijekom eksperimenta provedena su razna laboratorijska mjerenja. Zapravo prehrana je zajedno s ispitivanjima tijelesnih funkcija pokazala da je visoka procjenjena količina kalorija doista odgovarala onoj potrebnoj. Nakon simulacije marinci su pokazivali umor uglavnom u gornjim dijelovima tijela, ali i stopalima. Ovo je defenzivno oružje bilo fleksibilno za upotrebu u borbi, ali i dovoljno jako da ratnika zaštiti od većine udaraca, pa se smatra da je imalo važnu ulogu u osvajačkim tendencijama Mikenjana. Bio je to posljednji tehnološki krik koji je nadmašio znatno skromniji oklop izrađen od brončanih ljuskica apliciranih na lan.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Continue Reading

Vijesti

Legenda o nastanku hrvatskoga grba

Published

on

Legenda kaže da je krajem 10. stoljeća, u ratu s Mlečanima, hrvatski kralj Stjepan Držislav zarobljen i odveden u Veneciju. Mletački dužd Petar II. Orseolo je čuo da hrvatski kralj dobro igra šah i izazvao ga je na 3 partije šaha.

Ako bi kralj pobijedio, dužd mu je jamčio slobodu. Prema legendi, Stjepan Držislav je pobijedio i pušten je iz tamnice da se vrati u Hrvatsku. Kao zahvalu za svoju slobodu odlučio je za svoj grb i grb Hrvatske odabrati šahovnicu – djelomično prenosimo sa stranice History of Croatia…

Freska iz 15. stoljeća s hrvatskim grbom

Naravno, ovo je samo legenda. Crveno-bijela šahovnica u Hrvatskoj se kao državni grb počela javljati tek u 15. stoljeću, a vjerojatno najvažniji dokument s hrvatskom šahovnicom je onaj u kojem hrvatsko plemstvo bira Ferdinanda I. Habsburškog za svog i hrvatskog kralja 1. siječnja 1527. Nakon što je 1526. u bitci kod Mohača poginuo posljednji ugarsko-hrvatski kralj Ludovik II. Jagelski.

Povelja iz 1527. kojom hrvatski velikaši biraju Ferdinanda I. Habsburškog za kralja

Postoji više tumačenja što znače bijela i crvena polja na grbu… Jedno od njih je da znače Bijelu i Crvenu Hrvatsku. Bijela Hrvatska bila je prapostojbina Hrvata na području današnje sjeverne Češke i južne Poljske do iza Karpata, a Crvena Hrvatska je današnja Hrvatska koju su Hrvati naselili početkom 7. stoljeća.

Ali postoji, prema istraživanjima skupine ruskih povjesničara, arheologa i etnologa, monografija Velikaya Horvatya, potpisana od povjesničara s Peterburškog sveučilišta, Aleksandra Mayorova s narativom o Velikoj (Crvenoj) Hrvatskoj. Knjiga je izdana 2006. godine i baca potpuno novo svjetlo na povijest Hrvata kao antičko-pontskog naroda, koji je kroz prvih par stoljeća pos. Kr., vodio Slavene do potpune emancipacije i velikog kraljevstva/carstva.

Postoje tumačenja da bijela polja označavaju mir, a crvena krv i rat, do toga da označavaju strane svijeta, bijela – zapad, crvena – jug, no ni jedna od ovi teza nije sa sigurnošću potvrđena. Kroz povijest se mijenjala boja početnog polja.

Smiješno je stoga, da današnji glavnostrujaški projugoslavenski ‘povjesničari’ (zajednički naziv – ‘istoričarske karleuše’ – uz ispriku J.K.-i)… hrvatski grb svode na neke, tek epizodne reminiscencije 20. stoljeća…

Continue Reading

Vijesti

“Uključi Boga u svoj život i naći ćeš ga …”

Published

on

Mario Žuvela ima jednu nadahnutu, ‘strelovitu’ molitvu/misao, koju dijelimo s vama.

Ima nešto u tome kad Boga uključiš u svoj svakodnevni život. Dobivaš bolji život.

Dublje odnose. Snažnija iskustva. Sve postaje nekako smislenije. Ne nestaju svi tvoji problemi preko noći, ali se preko noći pronalaze rješenja za njih. Jer ih tražiš s Bogom.

Jer pitaš Boga za savjet. U molitvi. U čitanju Svetoga pisma. U osluškivanju vlastitoga srca. 

Mario Žuvela

Dobro jutro. Kreni jutros s Isusom u novi dan i sve će biti lakše!

Pripremaio: don S. Lončar

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved