Connect with us

Društvo

Muzej u Jasenovcu je nacionalna sramota!

Published

on

Memorijalni muzej Spomen područja Jasenovac je očiti primjer komunističko-četničkih krivotvorina, muzej laži koji je zamišljen i otvoren s ciljem blaćenja hrvatskog naroda, s ciljem teze o genocidnosti hrvatskog naroda. Taj muzej je svečano otvoren 4. srpnja 1968. (4. srpnja je bio Dan borca u SFRJ-u). Pitanje je zašto 23 godine od prestanka rada ustaškog logora? Prvi postav je obnovljen 1988. godine, a autori idejne koncepcije bili su Dragoje Lukić i Antun Miletić, a autor likovnog rješenja bio je Joža Rebernak.

Autori postava 1988. godine su pseuropovjesničari, navod:

„Antun Miletić (Slavonski Brod, 30.6. 1931 -) je srpski (iako porijeklom Hrvat) i jugoslovenski istoričar. Istoriju je studirao za vrijeme službe u JNA, tokom koje je došao do čina pukovnika i načelnika Arhiva oružanih snaga SFRJ. Stekao je zvanje višeg naučnog suradnika iz oblasti vojne istorije, a od 1964. je radio u Vojnoistorijskom institutu JNA. Napisao je oko 20 knjiga i naučnih radova, od kojih se većina bavi koncentracionim logorom Jasenovac i zločinima nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Bio je član Odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu nad srpskim i drugim narodima u XX veku. Bio je predsjednik Udruženja za istraživanje genocida i ratnih zločina u Beogradu, kao i predsjednik Savjetodavnog odbora za istraživanje Jasenovca u Njujorku.“

„Dragoje Lukić (1927. – 2005.) rođen u selu Miloševom Brdu pod Kozarom. Ustaničke 1941. imao je četiri razreda osnovne škole i dvije godine kovačkog zanata. Učesnik NOR-a od 26. avgusta 1942, od dana kada su ga partizani oslobodili iz ustaškog logora za djecu u Jastrebarskom. Odrastao je u Petoj kozarskoj brigadi kao kurir, politički delegat voda, član Sreskog komiteta SKJa i Okružnog odbora USAOJa za Kozaru. U sedamnaestoj godini član KPJ; u sedamnaestoj godini ratni vojni invalid.

Radio u Upravi državne bezbjednosti, odnosno Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, i Muzeju revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije.

U međuvremenu završio je školu Odeljenja zaštite naroda, maturirao u partizanskoj gimnaziji i diplomirao istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Pisanjem se bavi od 1959. godine. Oblast njegovog interesovanja je NOR i socijalistička revolucija, posebno stradanje djece u fašističkim logorima i učešće u ratu najmlađih iz Bosanske krajine.“

Iz navoda je jasno da se ne radi o školovanim povjesničarima već o osobama koje su bile članovi zločinačkog komunističko-četničkog sustava pa sve što su napisali treba uzeti s velikom rezervom ili odbaciti jer se radi o krivotvorinama, lažima. Zar nije sramotno da dva pseudopovjesničara uređuju stalni postav muzeja? Ta dva pseudopovjesničara su bila u službi komunističko-četničke ideologije gdje su odrađivala dobivene zadatke a zauzvrat su imali lagodan životi.

Navodi se: „U Spomen području Jasenovac bilo je 1991. pohranjeno 14.237 muzejskih predmeta, u zbirkama dokumenata, fotografija, predmeta i umjetnina, a Muzej je imao i bogatu arhivu i dokumentacijske fondove (fonoteku, fototeku, filmoteku, videoteku, hemeroteku) te biblioteku s oko 2.500 naslova.“

Radi se o komunističko-četničkoj dokumentacija koja je služila dokazivanju genocidnosti hrvatskog naroda, a nije vodila računa o činjenicama, o povijesnoj istini.

U vrijeme Domovinskog rata muzejska i arhivska građa je pripremljena za evakuaciju ali je završila u četničkim rukama te je „šetala“ od Bosanske Dubice, Banja Luke, . Washingtona, ponovno do Jasenovca. Nakon povrata (2001. godine) muzejske i arhivske građe počelo se raditi na reviziji muzejske građe i dokumentacije. Novi muzejski postav Spomen područja Jasenovac otvoren je 27. studenog 2006. godine. U muzeju je Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac  1941-1945. godina. Sve je financirala hrvatska država Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Na otvaranju je drug Stjepan Mesić rekao da „treba vrijediti jedan zakon, a to je zakon istine“. Nažalost u muzeju vrijedi zakon laži!

Drug Ivo Sanader (premijer) je bio kritičniji te je rekao kako je Spomen-područje bitan dio hrvatske i europske baštine i da će nas taj memorijalni muzej poučavati da se ne zaborave zločini ustaškoga režima. “Mržnja osiromašuje, drugi nas obogaćuju”, rekao je premijer, zauzimajući se da se istraži točan broj žrtava Jasenovca kako bi se izbjegle sve povijesne zabune.

Drug Ivo Sanader, premijer, je, također, rekao da se istina ne smije skrivati niti zaboraviti te da ona ne može imati dva lica.“ Nažalost muzejski postav je daleko od istine!

Upitno je zašto je hrvatska država 2006. godine (Vlada, Ministarstvo kulture) sudjelovala u obnovi postava muzeja koji širi komunističko-četničke laži o logoru Jasenovac!?. Nitko normalan ne negira zločine, smrti u logoru Jasenovac ali normalan građanin države Hrvatske ne može prihvatiti krivotvorine, laži i višestruko uvećavanje broja žrtava u logoru s ciljem blaćenje hrvatskog naroda i hrvatske države. Prema navodima istraživača i prema dokumentima Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-1945. je netočan, tendenciozan i uvećan za nekoliko puta.

Vodstvo muzeja poručuje da moguće grješke nisu napravljene namjerno ali se stječe utisak da su namjerne jer uporno zanemaruju dokumente i nova istraživanja nakon otvaranja arhiva. Nažalost, mnoge grješke su napravljeno namjerno s ciljem da se broj žrtava višestruko uveća! Treba naglasiti da je popis žrtava nastao u četničkoj »radionici« Jasenovac Research Instituta iz New Yorka (JRI). Taj institut su osnovali Srbi i neki Židovi 1998. godine s ciljem blaćenja hrvatskog naroda. Na čelu instituta je bio Srbin koji je promijenio ime (danas?). Srbi su svoje laži plasirale u svijet prevodeći i objavljujući svoje krivotvorine na stranim jezicima. U stvaranju tog instituta glavnu ulogu je imao Beograd sa svojim krivotvoriteljima povijesti (Milan Bulaić, Anton Miletić, Dragoje Lukić, Srboljub Živanović i drugi).

Ako se želi otkriti povijesna istina onda se ne mogu koristiti samo „naučni radovi“ i knjige pseudopovjesničara (Milana Bulajića, Antona Miletića, Dragoja Lukića, Slavko Goldsteina). Ti autori su lagali, prešućivali sve ono što ne ide u prilog komunističko-četničkoj ideologiji i tezi o genocidnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je da se temeljem dokumenata u mnogobrojnim arhivima otkrije istina bez obzira kakva je i koliko žrtava je bilo. Žrtvama ne možemo pomoći ali istinom možemo spriječiti nastanak mržnje i novih sukoba. Laži i krivotvorine povijesti su bili uzroci patološke mržnje prema Hrvatima koja je uzrokovala mnogobrojne zločine tijekom Domovinskog rata. Samo istinom možemo međudržavne i međuljudske odnosi učiniti boljima.

U Enciklopediji JNA (izd.1967,T-4/627) piše autor general potpukovnik JNA Đoko Ivanović: “Na jugoslavenskoj teritoriji najpoznatiji koncentracioni logori bili su: Banjički logor, logor na Sajmištu, Šabački logor, Crveni Krst kod Niša, Jasenovac, Sremska Mitrovica i Jadovno. Unutrašnja uprava Banjičkog logora bila je u rukama Nemačke službe bezbednosti. U ovom logoru bilo je oko 100.000 zatočenika od kojih je ubijeno oko 80.000. Logor na Sajmištu, pod upravom Gestapoa, isprva isključivo za Jevreje, bio je od sredine 1942. prvenstveno za borce NOVJ i antifašiste. Kroz logor je prošlo oko 90.000, a ubijeno je 40.000 zatvorenika…”( uglavnom Židova, op.JKk). Svi konc-logori na području Jugoslavije u Drugom svetskom ratu bili su pod nadzorom okupatora.” Istovremeno “Hrvatska je imala 76 partizanskih odreda, BiH 53, Srbija 45… (citat iz iste enciklopedije JNA).!!!

Milan Bulajić (1928. 2009. godine) se kao trinaestogodišnji dječak priključio partizanima. Diplomirao je pravo i 38 godina radio u Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je dugogodišnji voditelj Muzeja genocida u Beogradu i predsjednik Srpskog Fonda za istraživanje genocida. Iz navedenog je vidljivo da je bio pseudopovjesničar koji je odrađivao zadanu misiju a nije se bavio istraživanjem. Taj režimski čovjek je bio glavni kreator instituta u New Yorku. Može se naći podatak da je objavio 67 knjiga o stradanjima u Drugom svjetskom ratu i da je bio sudionik brojnih domaćih i međunarodnih skupova. Sve te krivotvorine i laži financirala je država!

Nažalost, hrvatsku povijest od 1918. do 1991. godine (a i poslije) pisali su četnici i komunisti pa nije čudno da se radi o krivotvorinama i da je povijesna istina prešućena. Te krivotvorine su objavljene u nizu knjiga, „naučnih radova“, svjedočanstava, jugoslavenskih enciklopedija i sve to s narodnim novcem. Krivotvorine su prevedene i poslane širom svijeta pa oni koji ništa ne znaju o Hrvatskoj i Hrvatima mogu čitati samo komunističko-četničke krivotvorine, a ne povijesnu istinu. Ako mi znamo što je i kako bilo (nažalost nedovoljno) svijet o tome ne zna ništa a to možemo zahvaliti našim političarima, povjesničarima i akademicima koji su šutjeli (koji i danas šute..). Ako se prije nije moglo istraživati i kazati istinu danas je to ipak moguće (istina ima i prepreka ali pojedini istraživači su pokazali da je moguće samo treba htjeti i raditi). U svijetu su objavljene laži o Drugom svjetskom ratu na području bivše države, objavljene laži o broju žrtava, objavljene laži o hrvatskoj državi i krajnje je vrijeme da se pokaže da se radi o krivotvorinama i lažima komunističko-četničke ideologije. Istraživanja treba objaviti na stranim jezicima.

Jasenovac Research Institut (JRI) je osnovala Srpska i Židovska zajednica u New Yorku 1998. godine. Na internetu se može naći “lista žrtava Jasenovca( Victims list na www.jasenovac.org – otvorite i nađite svoje “žrtve Jasenovca”. Na listi Jasenovac Research Institut (JRI) u New York-u ima 647.250 imena. Taj institut svojom listom falsifikata, laži, širi nacionalnu, vjersku i političku mržnju protiv Hrvatske. Dok postoji takva lista falsifikata i laži Srbija ne bi smjela postati članicom Europske unije jer širenjem laži i mržnje među narodima je u suprotnosti s načelima koja unija promiče.

„ Na internetskim stranicama JRI-ja (instituta u New Yorku) nalaze se imena 266 osoba umrlih u zbijegovima u El Shattu i Južnoj Italiji, 75 žrtava četničkog zločina u Gatima, 63 žrtve njemačkih nacista u selu Žeževica, 79 žrtava savezničkog bombardiranja Kaštel Sućurca…“

Sa svakog spomenika u Dalmaciji 1941.-45, mrtvi su “preneseni u Jasenovac”!

Što hrvatska država radi da se te krivotvorine isprave? NIŠTA!

Broj žrtava u muzeju Jasenovcu se umnožava od 60.000 pa 72.193 (1972. g) sada se došlo na brojku preko 83.145 (2013. g.). Zar to nije bolesno? Koristeći srpske krivotvorine muzej je došao do slijedećih rezultata: „Ovim načinom rada prikupili smo do sada (ožujak 2013.) imena i podatke za 83.145 žrtava. U KCL Jasenovac umoreno je prema naprijed navedenim podacima 39.570 muškaraca, 23.474 žena i 20.101 djece do četrnaest godina starosti.“

Jugoslavenska, čitaj komunističko-četnička, historiografija (istorijografija) je manipulirala brojem žrtava na više načina: uvećavanjem žrtava Drugog svjetskog rata koje su bili žrtve agresora i pomagača, stvaranjem mitova o ustaškim logorima smrti, izbjegavanje spomena žrtava poražene strane. Jugoslavenske Komisije koje su pravile popis žrtava Drugog svjetskog rata u svoje popise nisu uključili žrtve onih koji su izgubili rat pa su ti popisi nepotpuni i netočni. Komisija Saveznog izvršnog vijeća koja je pravila popis 1964. godine (kao i Komisije prije) je u svoj popis obuhvatile samo žrtve koje su ubijene od strane poraženih fašističkih snaga i njihovih pomagača!? Zar ljudi koje su ubili partizani (komunisti), saveznici (bombardiranja) nisu žrtve rata?

Jugoslavija je napravila tri popisa žrtava Drugog svjetskog rata. Prvi je napravljen 1946., drugi 1950. a treći 1964. godine (gradivo Arhiva Jugoslavije) (Kovačić, str. 236.)1. Niti jedan popis nije javno objavljen jer se nije uklapao u komunističko-četničke laži.

Prema popisu iz 1964. godine ukupan broj žrtava za područje cijele Jugoslavije je 597.323 žrtve. Za područje Hrvatske popisom je utvrđen broj 185.327 žrtava (ubijeni, poginuli, umrli i nestali). Kasnije je još dodano 9.000 žrtava. (Ukupno 194.749 žrtava). (Kovačić, str. 237., Mataušić str. 120.)1,2.

Budući da popis nije ispunio očekivanja jer je broj žrtava bio daleko manji nego što je komunistička vlast tvrdila popis je postao državna tajna i nije objavljen.

Treba ponovno napomenuti da popis žrtava iz Drugog svjetskog rata kojeg je izradila Komisija Saveznog izvršnog vijeća obuhvaća samo žrtve koje su ubijene od strane poraženih fašističkih snaga i njihovih pomagača!?

Prema popisu žrtava rata 1941-1945. godine u ustaškom logoru Stara Gradiška ubijeno je ukupno 9.586 osoba. U logoru Jasenovac prema popisu Komisije stradale su ukupno 49.602 osobe. (Kovačić, str. 240.)1, odnosno 50.002 (Mataušić str. 120)2.

Dakle prema popisu komunističke Komisije u oba logora (Jasenovac i Stara Gradiška stradalo je 59.188 osoba. (Kovačić, str. 241)1, odnosno 59.589 žrtava (Mataušić str. 121.)2

Procjena broja žrtava Logora Jasenovac, (Mataušić, str. 116-123.)2

Logor Jasenovac je postojao od 23. kolovoza 1941. do 22. travnja 1945. godine. Treba napomenuti da Logor Jasenovac nije otvoren 23. kolovoza već da su tada otvoreni Logori Krapje i Bročice (udaljeni oko 12 kilometara od Jasenovca). Logor Jasenovac je počeo radom sredinom studenog 1941. godine. To je važno napomenuti jer mitomani pišu da je logor radio već od travnja 1941. godine što nije točno.

Nataša Matušić2 navodi, str. 119.:

„Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača objavljuje 1946. godine u Zagrebu knjigu Zločini u logoru Jasenovac. U njoj, uz konstantaciju da nije moguće točno odgovoriti na pitanje koliko je žrtava stradalo u Jasenovcu, ipak iznosi brojku „od 500-600.000 ljudi.“

Za navedeno nema nikakvih dokaza, radi se o laži koja služi u dnevnopolitičke svrhe, laži kojom se jedan narod proglašavao genocidnim!

Dalje piše (Mataušić, str. 119.):

„Građa o popisu iz 1946. godine pohranjena je u pokrajinskim i republičkim arhivima. Analiza popisa za područje Narodne Republike Hrvatske, a koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zgrebu, iskazala je 109.002 žrtava, od kojih je u ustaškim logorima izgubilo život 25.773. Broj žrtava Logora Jasenovac iznosi prema tom popisu 15.792, a Logora Stara Gradiška 2.927. Tim brojem, međutim, nisu iskazani sudionici NOR-a, niti aktivisti organizacija NOP-a s područja Hrvatske itd…“ ???

Iskapanja/sondiranja u logoru Stara Gradiška

  • od 15.  do 19. travnja 1946. godine, u četiri jame, nađeno 967. leševa

Ukupno: 2560 žrtava

Dakle, Zemaljska komisija je na području Stare Gradiške pri istraživanju u razdoblju između 15-20 travnja 1964. i 10-21 svibnja 1946 godine našla ukupno ostatke 2570 ( 2560) leševa  (Kovačić, str. 231-233.)1

Nova iskapanja 1960. i 1964. g.

Dakle, iskapanja ne potvrđuju navode o masovnim ubojstvima (od 80.000 do 700.000)  kako se uporno ističe.

Hrvoje Kalinić i Nikola Banić su 2015. godine jasno pokazali da je popis žrtva nevjerodostojan, da se mnogi upisi višestruko ponavljaju. Dr. Stjepan Razum je ustanovio da se radi o „velikoj prevari“jer se mnogi upisi višestruko ponavljaju. ; tako da se 443 unosa koji na službenom sadržavaju osobe prezimena ‘Bogdan’ zapravo odnose na svega 167 osoba.

…“poimenični je popis do 1. lipnja 2015. godine navodno sadržavao 14 tisuća ‘kloniranih imena’ koja su sada navodno zamijenjena s novih 14 tisuća imena osoba iz popisa iz 1964. godine (op.: poimenični popis žrtava fašizma u čitavoj Jugoslaviji, koji je zbog ‘nedovoljnog’ broja tih žrtava bio pod embargom sve do 1990.-ih godina“…)

Dosadašnjim istraživanjima arhiva je utvrđeno da se radi o krivotvorinama i lažima i da muzejski postav treba ukloniti i postaviti novi koji ne će biti u službi komunističko-četničke propagande. Zašto dokumentirana istraživanja nisu dobra?:

Izvori:

  1. Mataušić Nataša, Jasenovac 1941.-1945. Logor smrti i radni logor, Jasenovac-Zagreb 2003.
  2. Davor Kovačić, Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara Gradiška i procjena broja žrtava RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest, Vol. 34-35-36. Zagreb 2004. ISBN 0353-295X
  3. Horvat V, Vukić I, Pilić S. Matković B. JASENOVAČKI LOGORI
  4. Vukić I. RADNI LOGOR JASENOVAC)
  5. Koić M i Banić N. SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC NAVODI ČETIRI PUTA VIŠE ŽIDOVSKIH ŽRTAVA OD YAD VASHEMA, (17. VELJAČE 2018.)
  6. Leljak R. MIT O JASENOVCU
  7. „Dr. Stjepan Razum: Otkrio sam veliku prijevaru u Jasenovcu, DORH mora pokrenuti istragu”, “maxportal”, 11. lipnja 2015.
  8. DR. NIKOLA BANIĆ I DR. MLADEN KOIĆ O JASENOVAČKIM ŽRTVAMA Poimenični popis JUSP-a Jasenovac masovna je prijevara.

Vrijeme je da se istraživanja, temeljena na dokumentima, koja su proveli: Blanka Matković, Igor Vukić, Josip Jurčević, Mladen Koić, Nikola Banić, Vladimir Horvat, Roman Leljak, Stjepan Razum, Stjepo Pilić i drugi uključe u stalni postav muzeja i da se krivotvorine otklone.

Samo istinu hoćemo, ništa drugo!

Mnogo puta, do sada, smo osudili ustaške zločine, svake godine više puta ih ponovno osuđujemo jer zločini su se dogodili ali komunistički i jugočetnički mit o Jasenovcu hrvatski narod ne može prihvatiti. Istraživanja su pokazala da se radi o lažima, da je popis žrtava netočan, preuveličan, pa je potrebno ispraviti namjerno napravljene pogrješke.

Dr. Marko Jukić

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Svetište Majke Božje Trsatske

Published

on

By

Svetište Majke Božje Trsatske najveće je hodočasničko svetište u zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Prema predaji 10. svibnja 1291. godine na mjestu današnjeg svetišta Gospe Trsatske osvanula je Nazaretska kućica Svete obitelji. Na Trsat su je iz Nazareta prenijeli anđeli. Tu se zadržala do 10. prosinca 1294. godine kada je anđeli preniješe u Loreto, pokraj Ancone, gdje se i danas nalazi.

O gradnji crkve razmišljao je Nikola IV Frankapan, a gradnju je započeo njegov sin knez Martin Frankapan, dozvolom pape Nikole V., zavjetujući se franjevcima obvezom gradnje crkve i franjevačkog samostana 1453. godine, na mjestu gdje se prema legendi od 1291 do 1294. godine nalazila Bogorodičina kućica. Nakon izgradnje je doveo franjevce iz Bosanske vikarije.
Crkva Blažene Djevice Marije danas je poznato svetište i hodočasničko odredište u koje stižu ljudi iz raznih dijelova Hrvatske i inozemstva. U njoj je pokopano više znamenitih ljudi. Tu su grobovi nekih članova grofovske obitelji Frankopana i grob Petra Kružića, graditelja čuvenih stuba do trsatskog svetišta.

Vrlo brzo ovo svetište je postalo hodočasničkim središtem. Nakon velikog požara koji se desio 1629. godine, bilo je potrebno dodatno renovirati crkve i samostan uz nju. Crkva i samostan su obnovljeni ponajviše u baroknom stilu u kojem su prepoznatljivi i danas. Unutrašnjost je također dizajnirana baroknim stilom, a to se najviše očituje u raskošnom oltaru koji datira iz 1692. godine.

Na mjestu današnje bazilike gotovo dva stoljeća bila je kapela koju je dao izgraditi Nikola I. Frankopan. Crkva koja je iz nje nastala, zahvaćala je prostor svetišta i polovicu glavne crkvene lađe današnje građevine. Lijeva crkvena lađa i pročelje podignuti su tek kasnije. Sada je čine dvije lađe. Znamenita su i dva samostanska klaustra te ljetna blagovaonica.

Najzaslužniji za današnji njen izgled je Franjo Glavinić, tadašnji gvardijan samostana, koji je u kolovozu 1644. pokrenuo radove na obnovi i proširenju. Svoj konačni izgled, crkva je dobila 1824. godine kada je produžena 6 metara, a dodan joj je i zvonik kojega do tada nije imala.

Današnja bazilika, splet je gotičko – renesansno – barokno – bidermajerskih graditeljskih faza. Crkvu Majke Božje danas rese oltarne slike sv. Mihovila, sv. Katarine i sv. Nikole, manirističkog slikara iz Švicarske, franjevca Serafina Schöna, slikara C. Tasce i drugih poznatih umjetnika 17. i 18. stoljeća.

Zbog gubitka Svete kućice, neutješenim Trsaćanima papa Urban V. 1367. godine šalje čudotvornu sliku Majke Božje imena «Majka milosti».

Predaja kaže da je sliku osobno naslikao sv. Luka Evanđelist. Izrađena je na cedrovoj dasci i podijeljena na tri polja. Zbog štovanja koje joj iskazivano, slika je okrunjena krunom od pravoga zlata 8. rujna 1715. godine, a svečanost njene krunidbe se održala pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora. Bila je to prva Marijina slika izvan Italije koju je dao okruniti neki papa. »Majka milosti« ima iznimno značenje u stvaranju kulta štovanja Djevice Marije na Trsatu. Sveti otac već u petnaestom stoljeću dopušta poseban oprost onima koji ju pohode. Slika se i danas cijeni zbog milosti koju po njoj dijeli Marija svojim štovateljima, a stoji na glavnom oltaru i iz crkve se iznaša prilikom raznih procesija, kao npr. na Blagdan Gospe Trsatske ili  Velike Gospe.

Čudotvorna slika “Majke Milosti” podijeljene je u tri okomita polja. U središnjem, najvećem polju je Marija koja doji, hrani Isusa. Marijin blagi pogled usmjeren je prema Isusu ali i prema gledatelju slike. Dijete Isus ima ozbiljan pogled i podiže ruku za blagoslov. U gornjem dijelu lijevog i desnog bočnog polja prikazani su najvažniji događaji iz povijesti spasenja: Utjelovljenje (Navještenje) i Otkupljenje. Potonje je prikazano u tradicionalnoj ikonografskoj formi “deisisa” – prikaza Kristove otkupiteljske smrti na križu, prije koje je Crkvi preko sv. Ivana, najmlađeg apostola, Mariju ostavio za Majku. U donjoj polovici lijevog i desnog bočnog polja slike prikazani su svjedoci Crkve. Ono što je Isus propovijedao nastavili su učenici! Desno su apostoli sv. Petar, sv. Ivan i sv. Pavao. S lijeve strane su prikazani nepoznati sveti biskup (najvjerojatnije sv. Nikola), sv. Bartolomej (crven, jer mu je tijekom mučeništva odrana koža) i sv. Stjepan, đakon.

Knez Martin Frankapan uz crkvu je dao sagraditi i samostan u koji su se 1468. doselili franjevci. Tu se nalazi stara i bogata knjižnica s arhivom i bogata riznica s darovima i zadužbinama koje potječu od 14. stoljeća do današnjih dana. U njoj se čuva original gotičkog triptiha Gospe Trsatske kojeg je, prema predaji, Hrvatima 1367. godine darovao papa Urban V. Ikona je već u to doba slovila kao čudotvorna jer ju je, vjerovalo se, naslikao sam sveti Luka. Tu se nalazi i veliki relikvijar srpske despotice Barbare rođene Frankapan poklonjen crkvi 1485., te dvoglavi orao iz masivnog zlata ukrašen draguljima koji je zavjetni dar Karla V. iz 1536. godine, a vrijedna je i visokorenesansna srebrna skulptura Bogorodice s Isusom, visoka 35 cm koju je 1597. godine darovao hrvatski ban Toma Bakač-Erdody za ozdravljenje sina. Još se tu čuvaju i Leopoldovi svjećnjaci, te misno ruho koje je darovala Marija Terezija.

U kapeli Zavjetnih darova nalaze se zavjetne slike na kojima se obično vide lađe pomoraca kada im je u oluji zaprijetila životna opasnost, a ističe se i gotička skulptura Gospe Slunjske. Tu su i ostali darovi od 19. st. do danas.

U sklopu samostana u 17. je stoljeću osnovana i gimnazija za školovanje mladih franjevaca te su više od stoljeća djelovali teološka škola, prva trsačka pučka škola i prva bolnica u Rijeci. Samostanska knjižnica posjeduje više od 20.000 svezaka, među kojima su i prva hrvatska neglagoljska knjiga »Lekcionar Bernarda Splićanina« te »Evangelistarum« iz 1532. godine Marka Marulića, kao i «Raj duše», koji je bio osobni molitvenik grofice Katarine Zrinski autora Nikole Dešića.

Brončana skulptura “Trsatski hodočasnik”  je rad akademskog kipara Antuna Jurkića. Skulptura predstavlja papu Ivana Pavla II. kako se moli. Postavljena je u čast trećeg pastoralnog posjeta (2003. godine) pape Hrvatskoj.

Continue Reading

DOMOVINSKI RAT-KULTURA SJEĆANJA

KULTURA SJEĆANJA: VUKOVAR 1991.

Published

on

By

Popis 2717 žrtava srpske agresije na Vukovar 1991. godine.

Podsjetnik za zaboravne Hrvateke, dezertere koji vladaju, jugočetničku oporbu i koalicijske partnere HDZ-a

Vukovarski franjevci (ne država) napravili su popis svih vukovarskih žrtava 1991. godine. Imena su ispisana na staklenoj stijeni u dvorištu Franjevačkog samostana, ponad Dunava. Idejni poticaj za ovaj popis dao je fra Josip Šoštarić, tadašnji župnik u Šarengradu, koji je često dolazio u Vukovar.

Na ovome popisu nalaze se poginuli hrvatski branitelji i pripadnici civilne zaštite u Vukovaru 1991. godine. Među njima su i oni zatočeni i ubijeni u Srpskim koncentracijskim logorima, ali i brojni nestali te veliki broj hrvatskih branitelja koji su iz drugih krajeva Domovine i inozemstva došli braniti Vukovar.

Vukovarski fratar dvije je godine tragao za imenima branitelja i civila, muškaraca, žena i djece, katolika i pravoslavaca, muslimana koji su izgubili svoje živote u Domovinskom ratu. Prvi put sada su na jednom mjestu njihova imena i prezimena uklesana u staklene ploče. Vidi popis:

https://direktno.hr/domovina/objavljujemo-popis-2717-heroja-vukovara-169822/

Popis 2717 žrtava srpske agresije na Vukovar

Podsjetnik za zaboravne Hrvateke, dezertere koji vladaju, jugočetničku oporbu i koalicijske partnere HDZ-a

Continue Reading

DOMOVINSKI RAT-KULTURA SJEĆANJA

KULTURA SJEĆANJA: Srpski zločin u Saborskom

Published

on

By

Slika 1. Spomenik u Saborskom (Saborsko.net)

Srpski zločin u Saborskom, 12. studenoga 1991.

Saborsko je veliko hrvatsko mjesto udaljeno 10 km od Plitvičkih jezera smješteno na cesti koja vodi prema Plaškom i Ogulinu, podno planine Male Kapele. Prije Drugoga svjetskog rata Saborsko i okolna sela brojala su preko 4.000 ljudi, mahom Hrvata, a 1991. broj je bio oko 1.500 stanovnika. Hrvati su činili apsolutnu većinu stanovnika.

Saborsko je bilo okruženo srpskim selima pa je već od kolovoza 1991. bilo u potpunoj blokadi. Napadi na Saborsko započeli su u kolovozu. Prvi napad bio je 5. kolovoza 1991. u ranim jutarnjim satima minobacačkim granatama iz pravca Ličkih Jesenica. Branitelji Saborskog više su od tri mjeseca u okruženju odolijevali žestokim napadima agresora. Cilj je bio zastrašivanje i protjerivanje Hrvata s njihovih ognjišta i stvaranje etnički čiste Velike Srbije.

Pokolj u Saborskom izvršili su pripadnici JNA i srpske paravojne snage. Na dan 12. studenoga 1991. srpski su napadači (JNA s devet vojnih zrakoplova, 43 tenka, desetak haubica i VBR-ova, te blizu 1000 pripadnika paravojnih formacija) probili obrambene crte Saborskog. Potom su išli od kuće do kuće i ubijali seljane, ukupno njih 29, koji nisu htjeli ili mogli napustiti selo. Sve su kuće potom opljačkane. Katoličku crkvu su digli u zrak, a groblje opustošili.

U Saborskom su pak ubijene 52 osobe, a devet ih se još vodi nestalima. Ubijene su osobe visoke životne dobi, najstariji ubijeni imao je 96 godina (Mate Matovina). Samo u jednom danu (12. studenoga) Srbi su ubili gotovo četrdesetak osoba! Preživjeli seljani krenuli su prema Bihaću. Tri dana su se provlačili kroz šume sve do Bihaća u BiH. Odatle su prebačeni autobusima u Hrvatsku i smješteni s ostalim izbjeglicama po hotelima.

Saborsko je praktično sravnjeno sa zemljom; uništen je 1171 stambeni objekt. Stoga i ne čudi da su temelj hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu činili zločini počinjeni u Vukovaru, Škabrnji i Saborskom.

O zločinu u Saborskom se rijetko govori, ne snimaju se filmovi, ne organiziraju se okrugli stolovi i ne pišu se kolumne. O zločinu 1945. godine se nije smjelo govoriti u vrijeme komunističke vladavine. U Saborskom i okolnim selima Srbi su 1945. ubili više od 400 Hrvata.

Dana 12. studenoga 1991. pred općim napadom topništva, avijacije, tenkova, pješaštva i drugih agresorskih snaga branitelji su bili prisiljeni, uz znatne gubitke, napustiti Saborsko i otići u progonstvo zajedno s preostalim stanovništvom. Toga dana u Saborskom je porušeno i zapaljeno preko 350 obiteljskih gospodarstava.

Pokolj u Saborskom počinile su snage JNA i pobunjeni Srbi 12. studenoga 1991.  Saborsko je bilo mjesto s većinskim hrvatskim stanovništvom. Napadi su počeli 1. listopada 1991.  godine. Cilj je bio protjerivanje Hrvata s njihovih ognjišta i stvaranje etnički čiste velike Srbije.

12. studenoga srpski su napadači (JNA s devet vojnih zrakoplova, 43 tenka, desetak haubica i VBR-ova, te blizu 1000 pripadnika paravojnih formacija) probili obrambene crte sela Saborskog. Potom su išli od kuće do kuće i ubijali seljane, ukupno njih 29, koji nisu htjeli ili mogli napustiti selo. Sve su kuće potom opljačkane. Katoličku crkvu su digli u zrak, a groblje opustošili.

Prognani seljani su se tri dana provlačili kroz šume prema Bihaću. Iz Bihaća su autobusima prebačeni u Hrvatsku i smješteni s ostalim izbjeglicama po hotelima.

U Saborskom je za vrijeme srpske agresije ukupno ubijeno 80 ljudi, a 160 je ranjeno.

Dr. Marko Jukić

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved