Connect with us

Vjera

Roberto De Mattei: BOŽJI SUD U POVIJESTI

Published

on

Terra infecta est ab habitatoribus suis

Propter hoc maledictio vastabit terram

                                    Izaija 24,6

Zemlja je okužena od svojih stanovnika

Upravo ovo prokletstvo opustoši zemlju.

U doba korona virusa može se pričati o svemu ali postoje teme koje su zabranjene u katoličkom svijetu. Možda je glavna tema te vrste  božanska naknada /nagrada i kazna/ u povijesti. Postojanje ovakve cenure je dobar razlog za sučeljavanje s ovim argumentom.

Kraljevstvo božje i njegova pravda

Ne polazim od Starog Zavjeta u kojem su bezbrojni primjeri koji se tiču božjih kazni, nego od samih riječi Našeg Gospodina koji kaže:“Tražite najprije Kraljevstvo Božje i njegovu pravdu a sve ostalo će vam biti dato u obilju“(Mat, 6,31-33).

Ove riječi Evanđelja su program života za svakog i podsjećaju nas na jedno od blaženstava: Blaženi oni koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasitiiti“ (Mat, 5,6,).

Pojam pravde je jedan od prvih moralnih pojmova našeg razuma: filozofi ga definiraju kao sklonost volje da dade svakomu ono što treba /što mu spada/. Čežnja za pravdom je u srcu svakog čovjeka. Ne tražimo samo ono što je istinito, dobro, lijepo, nego i ono što je pravedno. Svi ljube pravdu i mrze nepravdu. I kako je svijet prepun nepravde, a ljudska pravda, ona administrativna, je nesavršena, mi težimo za savršenom pravdom kakva ne postoji na zemlji i koja se može naći jedino u Bogu.

Najslavniji /sudski/ proces u povijesti, onaj Našeg Gospodina Isusa Krista, potvrdio je ovu nečuvenu nepravdu svih vremena. Ali Bog je beskrajno pravedan jer nepogrešivo daje svakom njegovo. Ljepota svemira je u njegovom redu i red je vladavina pravde, jer red znači dati svakoj stvari njeno mjesto, a pravda je svakom dati ono što mu spada:unicuique suum – svakom njegovo, kako je utvrdilo rimsko pravo.

Beskrajna pravda božja

Beskrajna pravda božja ima svoje vrhunsko očitovanje u dvama sudovima koji očekuju čovjeka u toku njegovog života: pojedinačni sud kojemu je podvrgnuta svaka duša u trenutku smrti i univerzalni sud  /Posljedni sud/ kojemu će biti podvrgnuti svi ljudi, po  duši i tijelu, na kraju svijeta.

Po vjeri Crkve na kraju svog života svaki se čovjek pojavljuje pred Bogom, Gospodinom i vrhovnim Sucem, da bi primio  nagradu ili kaznu. Zbog toga Ecclesiastico kaže: Memor est judicii mei, sic enim erit et tuum (Eccl. 38). Sjeti se mog suda ako hoćeš  dobro suditi.

U pojedinačnom sudu, pojašnjava pater Garrigou-Lagrange, duša duhovnim putem shvaća da biva po Bogu suđena i pod božanskim svjetlom njezina savjest izgovara sama sud božji. „Ovo se događa u prvom trenutku odvajanja  duše  od tijela, tako je istinito reći da je jedna osoba mrtva, kao što je istinito reći da je suđena“. Konačna osuda je izvršenje presude i to trenutno.

Sud božji je različit od onog ljudskog.

Nadasve poznat je slučaj Raymond Diacres-a, slavnog profesora sa Sorbone, koji je umro 1082. Na njegovoj sahrani u crkvi Notre Dame u Parizu bilo je mnoštvo svijeta, među njima i njegov student Bruno iz Koelna. Za vriejme pogrebne ceremonije dogodio se jedan potresan događaj koji su proučavali svi, a posebno učenjaci Bollandisti.

Tijelo je bilo prekriveno/posmrtnim/ pokrovom i položeno u sred središnje lađe /crkve/ kako je bio uobičajeno u to vrijeme. Na početku obreda svećenik je izgovorio riječi obreda:“Odgovori mi koja su tvoja zla djela i grijesi…?“ Ispod pogrebnog pokrova se čuo smrtni glas:“Po pravenom sudu Boga sam optužen!“

Odmah je podignut pokrov ali je pokojnik bio nepokretan i hladan. Obred, koji je bio iznenada prekinut, nastavljen je u općoj potresenosti. Pitanje je ponovljeno a pokojnik je viknuo glasom još jačim nego ranije:“Po pravednom sudu Boga sam osuđen!“

Užas prisutnih dostigao je vrhumac. Neki su se liječnici približili mrtvom i utvrdili da je stvarno mrtav. U užasu i općem zaprepaštenju crkvene vlasti su odlučile odložiti sahranu za sljedeći dan.

Sljedeći dan se ponovio pogrebni obred i kad su došli do iste rečenice koju je predviđao obred:“Odgovori mi koja su ti zla djela i grijesi…?“ Mrtvac se podigao ispod pogrebnog pokrova i zavikao:“Po pravednom sudu Boga osuđen sam na  pakao za vječnost!“

Nakon ovog strašnog svjedočenja obustavljena je sahrana i odlučeno je da se leš ne sahrani u zajedničkom groblju. Na kovčegu osuđenog bile su napisane riječi koje će izgovoriti u času uskrnuća: Pravedno sam osuđen po sudu božjem; po pravednom Bogu suđen sam. Po pravednom Bogu osuđen sam. Optužba, osuda, oslobođenje: to je ono što čeka osuđene na dan sveopćeg Suda.

Zato sveti Augustin u Gradu božjem kaže:“Oni koji će svakako umrijeti ne trebaju se mnogo brinuti zbog onog što će izazvati njihovu smrt nego zbog onog mjesta na koje će biti prisiljeni ići poslije smrti. A mi dodajemo, to mjesto je pakao ili raj.

Fatimska objava otvara zastrašujuću viziju pakla i podsjeća nas da je naš život na zemlji veom ozbiljan jer nas stavlja pred dramatičan izbor: raj ili pakao: vječna sreća ili vječno prokletstvo. Prema našem izboru ćemo biti suđeni i osuda jednom izrečena će biti neopoziva.

Sveopći sud /Posljednji sud/

Ali nas nakon smrti očekuje i jedan drugi sud: sveopći /univerzalni, posljednji / sud. Postojanje sveopćeg suda koji će uslijediti je stav vjere. Sveti Augustin sažima učenje Crkve ovim riječima:“Nitko ne dovodi u sumnju ili niječe da će Isus Krist, kako najavljuje Sveto Pismo, izreći posljednji sud.“ To će biti posljednji sud kojem nitko neće izmaći.

U trenutku sveopćeg suda, Isus-Krist, Čovjek-Bog, pojavit će se visoko na Nebu, ispred njega će biti Križ okružen mnoštvom anđela i svetih (Mat. 24,30-31). Ulogu Suca već mu je dodijelio Otac, kako nam sam Isus objavljuje u Evanđelju:“Sam po sebi ne mogu učiniti ništa, sudim po onom što čujem i moj sud je pravedan, jer ne vršim svoju volju nego volju Onoga koji me je poslao“ (Ivan,5,30)

Ali zašto je nužan sveopći sud /Posljednji sud/ ako Bog odmah nakon smrti sudi svaku dušu i ako će na sveopćem sudu biti potvrđena osuda koja je donesena na prethodnom sudu? Zar nije dovoljan jedan sud?

Sveti Toma odgovara:“Svaki čovjek je osoba za sebe, a istovremeno je i dio čitavog ljudskog roda, stoga mora biti dvostruko suđen, pojedinačno nakon smrti kad će primiti /presudu/ za ono što je učinio za života, premda ne sasvim, jer će primiti ne po tijelu nego po duši, ali mora postojati jedan drugi sud,  jer  mi smo dio ljudskog roda: Sveopći sud ljudskog roda /sudi/ ljudski rod odvajanjem dobrih od zlih.“

Isti Doctor Angelicus /Toma Akvinski/ pojašnjava, da, premda ljudski život završava smrću, on se na neki naćin produžava u budućnost jer živi u sjećanju ljudi počev od djece. Osim toga život čovjeka se nastavlja u posljedicama njegovih djela. Na primjer, kaže sveti Toma, od krivovjerja Aria i drugih krivovjernih, nevjera buja sve do svršetka svijeta; i širit će se sve dok se širi vjera u snazi apostolskog propovjedanja.

Stoga se sud božji ne završava smrću nego se nastavlja do kraja vremena jer se sve do kraja vremena može širiti dobri utjecaj svetih i zli /utjecaji/ otpadnika. Sveti Bendikt, sveti Franjo i sveti Dominik zaslužuju da budu nagrađeni za sve ono što njihovo djelo nastavlja činiti do kraja svijeta, dok  će Luter, Voltaire, Marx morati biti kažnjeni za svo zlo koje je njihovo djelo učinilo do kraja svijeta. Zbog  toga mora postojati Posljednji Sud / sveopći sud/ na kojem će se suditi savršeno i strašno sve što se tiče svakog čovjeka na bilo koji način. Dok na pojedinačnom sudu biva suđen pojedinac prije svega po onom što se tiče ispravnosti namjera po kojima je djelovao, na sveopćem sudu će biti suđena ne samo njegova stvarna djela nego prije svega učinci koje su imala na društvo.

Nakon trenutačnog suda pred Bogom u trenutku smrti potreban je jedan javni sud ne samo pred Bogom nego i pred ljudima, anđelima, svetima, pred Djevicom Marijom, kaže nam Evanđelje:“Nema ničeg skrivenog što neće biti otkrito, ništa tajno što neće biti objavljeno“(Luka, 12,2). Pravo je da budu proslavljeni oni koji su zaslužili Nebo zahvaljujući svojim patnjama i progonima, a da toliki opaki i pokvareni koji su pred ljudima provodili sretan život budu javno osramoćeni. Pater Schmaus kaže da će na posljednjem sudu biti objavljene istine i laži  kulturnih, znanstvenih i umjetničkih ljudskih djela; vjerskih i moralnih sila koje su pokretale povijest, značenja sekti i hereza, ratova i revolucija. Tijela Aria, Lutera, Robespierra, Marksa su već u prahu ali na dan suda njihove knjige, kipovi, njihova imena biti će javno prokleti.

Dodajmo da se čovjek rađa unutar jedne nacije i njegovo djelovanje doprinosi promjenama na bolje ili na gore za narod u kojem živi. I ti narodi i te nacije će biti suđene po svojoj kulturi, prema svojim institucijama i svojim zakonima. Tako nam Evanđelje kaže da kad Sin Čovječji dođe u slavi „oko njega će se sakupiti sve nacije i on će ih odvojiti jedne od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca i stavit će ovce sebi s desna a jarce s lijeva“(Mat. 25,31-46).

Dakle presuda neće biti izrečena samo nad pojedincima, ljudima i anđelima. I nacije su pozvane da ispune plan Božje Providnosti i stoga se moraju uskladiti s voljom božjom koja vlada svemirom. Na sveopćem sudu će se pokazati koliko je svaki narod ispunio zadaću koju mu je dodijelio Bog.

„Razlozi mudrosti održavaju tajne u toku vremena, piše monsinjor Antonio Piolanti, ali će vrijeme na kraju izručiti svoje blago na očigled sveopće skupštine. Sve će maske spasti i sretni farizeji dobit će znak neizbrisive sramote.

Sud će se proširiti na cijelu ljudsku povijest koja će biti javno otkrita na veliku slavu Boga.  Bit će to pobjeda Božanske Providnosti koja vodi kroz tok povijesti na nevidljiv i nedokučiv način kako sudbine ljudi tako i naroda.

Svi će u Josaafatovoj dolini pred neopozivom presudom izgovoriti veliku riječ: Pravedan si Gospodine i pravedan je sud tvoj (Psalam 117, 137): Pravedan si Gospodine i tvoj sud je pravedan.

Pojedinačni sud i sveopći sud su konačni trenuci u kojima se očituje sud Boga nad ljudima i nacijama. Po tom božanskom sudu slijedi nagrada ili kazna. Na ljudima se primjenjuje nagrada ili kazna bilo za vrijeme života bilo u vječnosti nakon smrti, dok se za nacije koje nemaju vječni život nagrada ili kazna primjenjuje samo na povijest. I nakon što sveopći sud zaključi poviijest Isus Krist neće u tom trenutku osuditi nacije na vječnu kaznu nego će objaviti pred čitavim skupljenim čovječanstvom koje su nacije nagrađene ili kažnjene tokom povijesti prema njihovim vrlinama ili grijesima.

Važno je shvatiti da je bilo za pojedinačne ljude ili nacije sveopći sud vrhunac božanskog suda, ali se Bog ne ograničava samo suditi u tom trenutku nego se može reći, da /sudi/ od trenutka stvaranja svemira. U početku sveopće povijesti stoji presuda, ona koju je Bog donio protiv Lucifera i otpadničkih anđela. Isto tako od /trenutka/ stvaranja čovjeka stoji presuda donesena protiv Adama i Eve. Otada pa sve do kraja vremena sud božji se ne prestaje primjenjivati na njegova stvorenja jer Božanska Providnost održava i vodi u bivanju /postojanju/ prema svojoj svrsi /k svome cilju/ postojanje stvorenog svemira. Svi pokreti fizičkog svijeta, moralnog svijeta i nadnaravnog svijeta su /stvoreni/ htijenjem Boga izuzev grijeha kojemu je jedini uzrok sloboda stvorenja /sloboda u odlučivanju/.

Isus kaže da su sve dlake na našoj glavi izbrojene (Luka, 12,8). Svaki naš čin, pa i najmanji sudi Bog. Ali Bog nije samo beskrajno pravedan nego je i beskrajno milosrdan i nema božjeg suda koji je lišen milosrđa kao što nema izraza božanskog milosrđa koje je lišeno najdublje pravde. Najljepši primjer ove sveze pravde i milosrđa dat je u beskrajno daru sakramenta Pokore. U tom sakramentu, u kojem grešnik biva suđen i odrješen /oslobođen/, svećenik koji djeluje kao osobno Krist, vrši po moći suđenje Crkve, ali vrši i majčinsko milosrđe Boga oslobođajući nas od naših grijeha. Pravda božja djeluje da uspostavi red putem kazni koje krivica zaslužuje. Božansko milosrđe se očituje kroz oprost naših grijeha zahvaljujući kojem nas  Bog oslobađa od vječne kazne.

Kažnjavanje nacija

Ono što vrijedi za ljude vrijedi i za nacije. Bog nije odsutan iz povijesti nego je uvijek prisutan u njoj  svojom neizmjernom veličinom i ne postoji jedna točka ili trenutak vremena koji ne očituje božansku pravdu i milosrđe svojim narodima. Sve nesreće koje sustižu nacije u njihovoj povijesti imaju svoje značenje. Njihovi uzroci nam koji puta izmiču, ali je sigurno da u biti svako zlo po dopuštenju Boga ima korijen u grijehu čovjeka. Sveti Prosper Akvitanski, učenik svetog Augustina kaže da „često uzroci božjeg  djelovanja ostaju skriveni a vide se samo učinci. Jedno je sigurno: ma kakvi bili drugi uzroci prvi uzrok je uvijek Bog i sve ovisi o njemu. U tom trenutku se pitamo na koji način Bog sudi i kažnjava postupke naroda kroz povijest. Odgovor Svetog Pisma, teologa i svetih je jednoglasan: Tri su biča kojima /Bog/ kažnjava: ratom, kugom i glađuOvim bičevima, pojašnjava Bernardino Sienski, Bog kažnjava tri glavna poroka: oholost, bludnost  i škrtost: oholost, kad se duša odmetne od Boga (Otkr.12,7-9), bludnost, kad se tijelo odmetne od duše (Postanak,6,5-7), škrtost, kad se stvari dignu protiv čovjeka (Postanak,96,3). Rat ja kazna za oholost naroda, epidemije su kazna za bludnost,  a glad je kazna za škrtost.

Znaci po kojima možemo prepoznati blizinu suda božjeg

San Bernardino u svojim Propovjedima /Sermoni/ analizira psalam koji kaže: Tempus faciendi dissipaverunt legem tuam (Ps 118,26): Vrijeme je Gospodine da sudiš, pogazili su tvoj zakon“. U ovom izrazu psalmista /Bernardin/ razlikuje tri momenta: Vrijeme: u kojem božansko milosrđe dopušta popravak. U tom dijelu vremena Bog nudi grešnicima mogućnost otklanjanja presude, opoziva kazne, naknade za uvrede,  i nudi milost. Bog čeka jer želi obraćenje grešnika. Vrijeme čekanja može biti dugo ali ima granice. Ako u tom vremenu izostane kajanje kazna je logična i nužna.

Drugi trenutak u kojem Bog priprema kaznu za nepokajane grešnike je iskazan u izrazu faciendi Domine – /čini, sudi Gospodine/ koji podrazumjeva, prema Bernardinu, „surovu osvetu i tvrdu kaznu božju“, ako se narod ne popravi. Kazna je stoga čin milosrđa Oca koji ne želi smrt grešnika nego život i preko bičeva kojima ih bije traži kako postići obraćenje. To je vrijeme u kojem je sjekira postavljena na korijen stabla:securis ad radicem arboris posita est (Mat.3,10).

Treći moment u koje je izvršena povreda: dissipaverunt legem tuam. Čas je pograbiti srp i žeti žetvu, kako kaže anđeo Apokalipse:“Stavi ruku na svoj srp i žanji ; jer je došao čas žetve, jer je žetva na zemlji zrela“(Otkr.14,15). Koji su znaci koji govore da je žetva zrela? Sveti Bernardino ih nabraja sedam:

·        Postojanje mnogih i strašnih grijeha kao u Sodomi i Gomori

·        Činjenica da je grijeh  počinjen unatoč opomene i uz svjesni pristanak

·        Da su ti grijesi počinjeni od strane cijelog naroda, sveukupnog

·        Da se to  događa  javno i bezočno /besramno/

·        Da se događa sa sklonošću srca grešnika

·        Da su grijesi počinjeni pažljivo i pomno

·        Da je sve činjeno trajno i uporno

To je čas u kojem Bog  kažnjava grijehe oholosti, bludnosti i škrtosti  bičem kuge, rata i gladi.

Tempus faciendi Domine, dissipaverunt legem tuam.

Vrijeme je za djelo, Gospodine, prekršili su tvoj zakon. Jedan drugi veliki svetac s proročkim glasom, sveti Luigi Maria Grignion di Montfrot, u svojoj gorljivoj moltvi je kao jeka svetog Bernardina koji uzvikuje:“Vrijeme je da djelujete, po svom obećanju, Vi Gospodine. Ogriješili su se o božanski zakon, Vaše Evanđelje je napušteno, bujice nepravde preplavljuju zemlju i povlače za sobom Vaše sluge. Čitava se zemlja nalazi u jadnom stanju, bezbožnost suvereno vlada, Vaše je svetište oskvrnjeno i gadost je /ušla/ u sveto mjesto. Pravedni Gospodine Bože, osvetniče, zar ćete prepustiti u svom žaru da sve ode u propast? Hoće li na kraju svako mjesto postati Sodoma i Gomora? Hoćete li šutjeti do vječnosti i biti vječno strpljiv?

Sveti Luigi Maria piše ove riječi početkom XVIII stoljeća. Dva stoljeća poslije Blažena Djevica Fatimska najavljuje da, ako svijet nastavi vrijeđati Boga da će /svijet/ biti kažnjen ratom, glađu i progonom Crkve i Svetog Oca, a mnoge će nacije biti uništene.“

Ali danas, sto godina nakon objave u Fatimi, tristo godina nakon smrti svetog Luigi Marie, svijet nije prestao vrijeđati Boga. Vrijeđa li se, možda, manje zakon božji, je li manje napušteno Evanđelje, je li svetište manje oskvrnjeno? Zar ne gledamo grijehe koji vape do neba za osvetom Boga, kao abortusi, sodomija, koji se opravdavaju, proslavljaju i štite državnim zakonma? Nismo li vidjeli idole Pachamame prihvaaćene i proslavljene sve do ograđenog svetog mjesta Vatikana? Zar to sve do sada nije zazivalo sud božji? A tko ljubi  Boga zar ne mora željeti sada njegovu pravdu, da ponovimo, kao u dan posljednjeg suda: Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum (Psalam 117, 137). Pravedan si Gospodine i pravedni su sudovi tvoji.

Zašto se narodi ne osvrću na kazne koje im prijete

Među katolicima se kaže, kada nesreće navake na jedan narod, da se ne zna radi li se o kazni ili kušnji. Ali za razliku od ljudi, za zla nacije uvijek se radi o kaznama. Može se dogoditi da vrli čovjek mora mnogo patiti da se iskuša njegovo strpljenje, kako se to dogodilo Jobu. Patnje pojedinih ljudi koje ih zadese tokom života nisu uvijek kazne nego su često kušnje koje ih pripremaju da postignu vječnu sreću. Ali u slučaju nacija, patnje prouzročene ratom, epidemijama i potresima su uvijek kazna upravo zato što one /nacije/ nemaju vječnost. Tvrditi da nesreća može biti „kušnja“ za naciju nema smisla. Kušnja može biti za pojedine ljude, neke nacije ali ne za cijelu naciju, jer nacije bivaju kažnjene u vremenu za svoje grijehe a ne u vječnosti.

Kazne koje sustižu jednu naciju uvećavaju se prema veličini i broju grijeha nacije. A u omjeru s veličinom grijeha, zli odbijaju ideju kazne, kao što je to učinio Voltaire u svojoj bogohulnoj Poemi o katastrofi u Lisabonu koju je napisao poslije strašnog zemljotresa koji je zadesio prijestolnicu Portugala 1755. Na bogohuljenja bezbožnika Crkva je uvijek odgovarala da sve što se događa ovisi o Bogu i ima značenje. Ali kad sami ljudi Crkve niječu ideju kazne, to znači da je kazna na djelu i da je nezaustavljiva. U danima korona virusa, nadbiskup Milana, mons. Mario Delpini je došao do točke da ustvrdi da „pogani misle da nam Bog šalje bičeve“. U stvari, nije da pogani, nego ateisti misle da Bog ne šalje bičeve. Činjenica da ovako misle mnogi biskupi u svijetu znači da je svjetski episkopat zaronio u ateizam. I to je znak božanske kazne koja je u toku.

San Bernardino pojašnjava da što je bliža kazna božja to se više narodi koji je zaslužuju ne obaziru na nju. Razlog ovoj sljepoči duha je oholost koja je početak svakog grijeha, superbia, initium omnis peccati (Ecclesiastico 10,15). Oholost zamračuje intelekt priječivši ga da vidi skoru propast, a Bog ovim osljepljenjem hoće poniziti ohole.

S pomoću svetog Bernardina možemo tumačiti jednu presudu iz Psalma koju je preuzeo Leon XIII u svom Egzorcizmu protiv odmetničkih anđela:“Veniat illi laqueus quem ignorat, et captio quam abscondit, apprehedat eum et laqueum cadet in ipsum“(Psalam 34,8). Slobodni prijevod bi bio: postavi  zamku, klopku na koju onaj ni ne misli i spletke koje skriva hvataju njega tako da pada u vlastitu klopku smrti.

Sveti Bernardino kaže da ovaj Psalam može biti tumačen na tri načina.

Po božjem: Veniat illi laqueus quem ignorat – dođe mu zamka koju ne zamjeti. Prvi uzrok ovog neznanja dolazi od Boga koji  se služi epidemijom i glađu da bi skrio svoje planove: laqueus est pestis vel fames et consimila –  zamka je kuga ili glad ili slično“, kaže sveti Bernadin. Najprije Bog oduzme narodu njihovo vodstvo, ne samo političko nego i duhovno, ali i anđele koji predstavljaju nacije. Zatim on oduzima svjetlost istine koje je milost kao svako dobro koje dolazi od Boga. Na kraju Bog dopušta grešnim narodima da padnu u ruke vlastitih poroka, demoni zamjenjuju anđele i zlikovci ih vode u ponor.

Et captio quam abscondit, apprehendat eum – I skrivena zamka ga hvata. Kad je jednom oduzeto vodstvo i svjetlost istine nepokajani narodi, kad im Bog objavljuje kaznu, ne samo da se ne popravljaju nego uvećavaju grijehe. Umnožavanje grijeha povećava sljepoču naroda.

Et laqueum cadet in ipsum – I pada u istu zamku. Narodi grešnici se ne obaziru na vrijeme kazne koja dolazi iznenada i neočekivano. Spletke kojima pokušavaju uništiti dobro okreću se protiv njih. Oni bivaju ne samo kažnjeni nego i poniženi. Ispunjava se tako Isaijino proroštvo:“Na te će se sručiti nesreća a nećeš znati otkud dolazi, odjednom će te snaći nesreća koju nećeš moći otkloniti, najedamput će te snaći katastrofa koju nećeš moći zamisliti (Isaija 47,11).

Strah i trepet

Kad otpočne kazna demon koji vidi da su mu poremećeni planovi u narodu širi osjećaj straha koji prethodi očaju. Zli niječu  katastrofu a dobri ne shvaćaju njen dolazak. Umjesto da u kazni nađu priliku za svoju obnovu poticani su da u njoj vide čas vlastite propasti. To se događa kad odbijaju pogled unazad na događaje kao na djelo mudrog Boga da bi se prepustili ljudskim naumima. Jedan pisac veom drag Luigi Maria di Montfortu, arhiđakon Henri-Maria Boudon piše: Bog udara jedino da bi se o njemu vodilo računa i svoj pogled zadržava na stvorenjima.

To jedino znači da spletke revolucionarnih snaga ne trebaju biti promatrane, analizirane i osporene  bez da se ima na umu da su revolucije uvijek u povijesti poražene zbog njihovog po sebi  samorazarajućeg  zlog djelovanja i da kontrarevolucija uvijek pobjeđuje  zbog plodnosti dobra koje nosi u sebi.

Ateizam je izbacivanje Boga iz svih ljudskih djelovanja. Velika pobjeda neprijatelja Boga nije u zatiranju naših života ili u ograničavanju naše fizičke slobode nego u ukidanju ideje Boga u našim dušama i u našim srcima. Sva promišljanja, filozofske spekulacije, povjesne i političke u kojima Bog nema prvo mjesto su krive i besmislene.

Bossuet kaže: “Toutes nos pensees qui n onz ps Dieu pour objet sont du domaine de la mort.“ – Sve misli koje su bez Boga spadaju u područje smrti. To je istina. I mi možemo reći da sve misli u kojima je utkan Bog pripadaju životu, jer Isus Krist, Sudac i Spasitelj čovječanstva je „put, istina i život“(Ivan,14,6). Govoriti o božjem sudu u povijesti i po povijesti ne znači govoriti o smrti nego o životu i tko tako govori ne govori o propasti nego o nadi.

Oni koji danas svim silama odbacuju ideju o kazni božjoj su upravo ljudi iz Crkve i oni odbijaju kaznu jer odbijaju sud božji koji zamjenjuju sudom svijeta. Ali strah božji se rađa iz poniznosti dok se strah svijeta  rađa iz oholosti.

Bojati se Boga je najveća mudrost: Timor Domini initium Sapientiae – Strah božji početak mudrosti, kaže knjiga Ecclesiastico koja završava: Deum time et mandata ejus sera: hoc est inim ominis homo(Eccl.12,13) Boj se Boga i čuvaj božje zapovjedi, jer to je čovjeku sve.“ Tko se ne boji Boga zamjenjuje božanske zapovijedi zapovjedima svijeta iz straha da ne bude izoliran, cenzuriran i progonjen u svijetu. Strah svijeta je oznaka grijeha i potiče na bijeg. Strah božji potiče na borbu.

Jedan veliki francuski pisac Ernest Hello kaže:“Bojati se imena Gospodnje znači ničeg se ne bojati“. I isti Hello nas podsjeća  na Sveto Pismo, kojemu nikada nećemo spoznati dubinu:laetetur cor meum ut timeat nomen tuum (Psalam 85,11): raduje mi se srce dok se boji imena tvoga.“

Samo je tamo radost gdje je prisutnost Boga, a Bog ne može biti prisutan ako nema straha  božjeg. Sveti Duh kaže da nema ničeg boljeg od straha božjeg: Nihil nelius est quam timor Domini (Eccl 23,37), zove ga izvorom života. Timor Domini fons vitae (Posl.14,27).

A taj strah božji je onaj koji nas tjera da prepoznamo ruku božju u tragičnim događajima našeg vremena i da se s mirnom hrabrošću pripravimo za bitku.

Vitez, smrt i đavao

Vitez, smrt i đavao je gravura Albrechta Duerera izrađena 1513. Djelo predstavlja viteza s kacigom na glavi naoružanog mačem i kopljem. On jaši na prekrasnom konju izazivajući smrt koju predstavlja jedan pješćani sat s vremenom života koji istječe, a đavao je predstavljen kao rogata životinja koja hvata sjekiru.

Plinio Correa de Oliveira u jednom članku objavljenom u reviji Catolicismo prije gotovo sedamdeset godina, 1951, poziva se na ovu sliku da bi dozvao u pamet sudar Revolucije koja ne može uzmaknuti i Crkve koja usprkos svemu ne uspjeva pobjediti.

On piše:“Rat, smrt i grijeh se ponovo spremaju pustošiti svijet, ovaj put u razmjeru većem nego ikad. 1513 neusporedivi talent Duerera predstavlja u obliku viteza koji kreće u rat potpuno obućen u oklop u pratnji smrti i grijeha, a ovaj /grijeh/ je predstavljen jednorogom. Europa  je već  tada bila uronjena u previranja koja su prethodila pseudoreformaciji i zaputila se  prema tragičnom vremenu vjerskih, političkih i društvenih ratova koje je potaknuo protestantizam.

Idući rat, ako i ne bude izričito i direktno vjerski rat dotaknut će na takav način svete interese Crkve koje pravi katolik neće moći  vidjeti drugačine nego s vjerskog motrišta. A pokolj koji će se rasplamsati biti će neusporedivo strašniji od onih iz ranijih stoljeća.

Tko će pobjediti? Crkva?

Oblaci pred nama nisu ružičasti. Ali nas podstiče nepobjediva sigurnost  da  ne samo da  Crkva neće nestati, što je očito,  jer dato nam je božansko obećanje, nego će postići u našim danima pobjedu veću od one na Lepantu.

Kako? Kada? Budućnost pripada Bogu. Mnoge tužne stvari i strepnje se gomilaju pred nama, štoviše gledajući neku braću u vjeri. U žaru borbe moguće je i vjerojatno da će se dogoditi strašni otpad. Ali je apsolutno sigurno da će Duh Sveti nastaviti podsticati Crkvu čudesnom i nesputanom duhovnom snagom vjere, čistoće, poslušnosti i predanosti koje će u pravom trenutku opet  prekriti slavom kršćansko ime.

Plinio Correa de Oliveira završava svoj članak s nadom u XX stoljeće koje je bilo „ne smao stoljeće velike borbe nego i  stoljeće velike pobjede. “ Učinimo i prenesimo ovu nadu na XXI, naše stoljeće, na doba korona virusa, novih tragedija, ali i doba novog povjerenja u Fatimsko obećanje. Jedna vjera koju želimo izraziti riječima pape Pia XII  koje otkriva Katolička akcija  – Azione Cattolica – iz 1948: „Vi poznajete, draga djeco, misteriozne  vitezove o kojim govori Apokalipsa. Drugi, treći i četvrti su rat, glad i smrt. Tko je prvi vitez na bijelom konju? Na tom je sjedio jedan koji je imao luk, a data mu je i kruna (corona/ i on izađe kao pobjednik.“ (6,2) To je Isus Krist. Evanđelist – vidilac nije gledao samo ruševine nastale grijehom, ratom, glađu i smrću nego je vidio na prvom mjestu Kristovu pobjedu. I doista put Crkve kroz stoljeća je križni put ali je u svakom vremenu i triumfalni hod. Kristova Crkva, ljudi vjere i kršćanske ljubavi su uvijek oni koji čovječanstvu bez nade nose svjetlost, otkupljenje i mir. Iesus Christus heri et hodie, ipse et i saecula (Hebr.13,8) – Isus Krist isti jučer i danas i u vjekove.“ Krist je vaš vođa iz pobjede u pobjedu. Slijedite ga!

Autor: Roberto de Mattei /Rome Life Forum on-line

S tal. za Croativ.net prevela prof. Kornelija Pejčinović


1
 Réginald Garrigou-Lagrange, La vita eterna e la profondità dell’anima, tr. it., Fede e Cultura, Verona 2018, p. 94.

2 Vita del gran patriarca s. Bruno Cartusiano. Dal Surio, & altri …, Alessandro Zannetti, Roma 1622, vol. 2, p. 125

3 S. Agostino, De Civitate Dei, I, 10, 11.

4 S. Agostino, De Civitate Dei, 20, 30.

5 San Tommaso d’Aquino, In IV Sent. 47, 1, 1, ad 1.

6 San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, III, q. 59, art. 5.

7 Michael Schmaus, Le ultime realtà, tr. it. Edizioni Paoline, Roma, 1960 p. 247.

8 Ivi, p. 248.

9 Antonio Piolanti, Giudizio divino, in Enciclopedia Cattolica, vol. VI (951), col. 731 (731-732).

10 Réginald Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et son nature, Beauchesne, Paris 1950, vol. I, pp. 440-443.

11 Prospero d’Aquitania, De vocatione omnium gentium (La vocazione dei popoli, Città Nuova, Roma 1998, p. 74).

12 San Bernardino, Opera omnia, Sermo 46, Feria quinta post dominicam de Passione, in Opera omnia, Ad Claras Aquas, Florentiae 1950, vol. II, pp. 84-8,

13 Ivi, Sermo XIX, Feria secunda post II dominicam in quadragesima, vol. III, p. 333.

14 Ivi, pp. 337-338.

15 Ivi, pp. 340-350.

16 Ivi, p. 341.

17 Henri-Marie Boudon, La dévotion aux saints Anges, Clovis, Cobdé-sur-Noireau 1985, p. 265.

18 Jacques-Bénigne Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre (1670), in Œuvres complètes, Outhenin-Chalandre fils, Paris 1836, t. II, p. 576.

19 Ernst Hello, L’homme, Librairie Académique Perrin, Paris 1911, p. 102.

20 Pio XII, Discorso del 12 settembre 1948 alla Gioventù di Azione cattolica, Discorsi e Radiomessaggi, X (1948-1949), p. 212.

Istaknuto

Pupovac kao Milošević „ Ja sam za mir“ ili 10 laži Milorada Pupovca

Published

on

„SDSS je od osnivanja posvećen miru“ Kakav mir? Koji mir? Pod kojim uvjetima mir? Pod uvjetima SDSS-ovaca , Milorada Pupovca & Co, SNV-ovih NOVOSTI, BILTENA ili TV VIDE?[1] Dovoljno je pogledati glumatanje na fotografiji!

„Predsjedniče Vlade, pokušavate promijeniti i povijest hrvatskog naroda. Nekad su teroristi bili Vojislav Stanimirović i SDSS i ta ekipa. Vi se ovih dana jako trudite teroristima pokazati heroje, dragovoljce, ljude koji su po tri put ranjeni u Domovinskom ratu“, kazao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na aktualnom satu u Saboru.

„ Zbog teških kvalifikacija koje su ekstremni desničari uzastopno ponavljali, da HDZ koalira s teroristima, misleći na Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS)“reče Milorad Pupovac.

Klub ove manjinske stranke reagirao je na konferenciji za medije. „ Ekstremni“ desničari, sramotna kvalifikacija, jer to su hrvatski domoljubi, koji vole i poštuju svoju domovinu Hrvatsku, a za SDSS-ovce koji je ne vole, ni ne poštuju su „ekstremni desničari“!?

Pa sam Milorad Pupovac izjavio je da je njemu Beograd glavni grad, a hrvatski je državljanin i zastupnik u Hrvatskom Saboru!? „Beograd je glavni grad naše matične države Srba u Hrvatskoj“ izjavio je zastupnik Hrvatskog Sabora notorni Milorad Pupovac u veljači 2019.godine .[2]

Da za Milorada Pupovca Beograd je glavni grad, a Zagreb krava muzara koja ga financira!

“SDSS je od osnivanja do danas posvećen miru, u skladu s najboljom tradicijom politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića, a slijedom te tradicije najveći dio samostalaca,  se u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju”, naglasio je Pupovac.

Kakve veze ima 2.svjetski rat sa sadašnjom Hrvatskom, koja se oslobodila od Jugoslavije i velikosrpske agresije u Domovinskom ratu 1991-1995. To je retorika Milorada Pupovca koji stalno nameće tezu NDH i 2 svjetskog rata, sa kojim obrambeni Domovinski rat 1991-1995. ne može imati nikakav kontinuitet zbog protoka od 50 godina i SFR Jugoslavije u međuvremenu.

I uostalom NDH je dio povijesti Hrvata kao što je 2.svjetski rat  dio povijesti Njemačke ili Italije i cijele Europe. Povijest ne možemo mijenjati, niti mogu sadašnje generacije za nju odgovarati, ali bi zato da u Hrvatskoj funkcionira pravna država Milorad Pupovac odgovarao što sakriva gdje su posmrtni ostaci dr.Šretera.

Podsjetio je i da je“ Željka Markić osuđena jer je SDSS nazvala gnijezdom terorizma, kazavši da je sud prepoznao da za tu tvrdnju ne postoje dokazi i da je to povreda časti, ugleda i stvaranja osjećaja nesigurnosti. SDSS je najslabiji u hrvatskom političkom životu, ali zato sasvim sigurno neće biti vreća u koju će udarati tko god i kako god poželi“ poručio je.

Neću se poput Željke Martić izlagati sudskoj tužbi, već ću citirati Milorada Pupovca i njegove SDSS-ovce te njihovim izjavama dokazati kako ne govore istinu, odnosno da jednostavno rečeno lažu. Milorad Pupovac svojim izjavama i djelima u cijelom tijeku raspada Jugoslavije i stvaranja države Hrvatske, predvodi petu kolonu u Hrvatskoj. Nemoguće je nabrojiti sve njegove podvale i laži u tih 30 godina, izdvojiti ću nekih 10-tak:

1.Laž

Jedna od sramotnih laži Milorada Pupovca je objavljena 22.veljače 1992,godine u Politici o 11 000 pokrštene srpske djece na katoličku vjeru, koji nikada nije dokazao, a ni demantirao. Na zagrebačkome Okružnom sudu 20. svibnja 1992. godine započeo je postupak protiv dr. Milorada Pupovca zbog tih tvrdnji. Optužbu je zastupao javni tužitelj RH Vladimir Šeks, ali je postupak obustavljen. Unatoč svemu iznesenome,

Pupovac je 2018. godine negirao da je to izjavio:

„Netočno je i nepotkrijepljeno dokazima da sam u veljači 1992. izjavio kako je u Hrvatskoj „11 tisuća srpske djece pokršteno, čime sam dao svoj obol srpskoj agresiji na Hrvatsku“

Zar preslika članka iz Politike nije dokaz? I opetovano laže, laž na laž!

 • Podsjećam da je tijekom agresije i srpske okupacije hrvatskog teritorija obilazio svoje selo Donje Ceranje nadomak Benkovca koje su četnici držali pod nadzorom nakon što su odande protjerali Hrvate.
 • Podsjećam na njegovu pokvarenu ulogu u nestanku i likvidaciji dr. Šretera što je u svojoj knjizi opisao Slavko Degoricija; „Čim dobiju doktora, puštaju Šretera’”, stoji nadalje u knjizi, nakon čega autor otkriva da je Pupovac lagao: “Nije od toga prošlo nekoliko dana, doznajem od UNPROFOR-a da je Šreter mrtav, likvidiran već više od mjesec dana! Doznajem i to da ga Srbi ni jednog dana nisu koristili kao liječnika, već su ga od prvog dana uhićenja premlaćivali tako da su mu polomili obje ruke”, pisao je Degoricija. Posmrtni ostatci dr. Šretera do danas nisu pronađeni.

U prosincu 1991.godine u jeku srpske i JNA agresije na Hrvatsku, nakon Vukovara, Škabrnje, Dubrovnika i ostalih razrušenih i spaljenih sela i gradova, Pupovac je za BBC izjavio: „Mi imao dokaze o tome da su hrvatski vojnici masakrirali srpsko stanovništvo u više gradova. Hrvatska država nije u stanju dati dovoljno garancija sigurnosti lojalnim Srbima“.

Ta je monstruozna izjava dana upravo na dan kada je Europska zajednica odlučila o priznanju Hrvatske (Večernji list, 17. prosinca 1991.). Poslije Pupovčeva odlaska u Beograd potkraj 1991.godine i susreta s ratnim zločincima Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Nikolom Koljevićem, novinar „Feral Tribuna“ je napisao kako se time „konačno do kraja razotkrio kao još jedan od Miloševićevih velikosrpskih prekodrinskih pulena. Istina, civiliziraniji i umiveniji od drugih, ali time još opasniji“. (Feral Tribun, 19. prosinca 1994.).

Netko kaže da ne treba obraćati pozornost na Milorada Pupovca i davati mu medijski prostor. Mislim upravo suprotno; svaku njegovu izrečenu rečenicu treba analizirati i razotkrivati njenu poruku, jer Milorad Pupovac niti jednu riječ ne izrekne, a da u njoj ne bude optužujuća poruka Hrvatima. Milorad Pupovac ostao je u Hrvatskoj i nije se formalno pridružio svojoj subraći Srbima u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Ostao je u Hrvatskoj da svojom djelatnošću bude poveznica sa Srbijom u daljnjim koracima ka ostvarivanju velikosrpske ideologije. Njemu je glavni grad Beograd.

2.Laž

„Od samostalnosti Hrvatske niti jednoj stranci dosad nije zabranjen rad. Naša stranka na komemoracijama u organizaciji srpske zajednice uvijek ističe stradanje svih žrtava, i hrvatskih i srpskih, osuđuje sve zločine. Radi se o stranci koja je dala povijesni doprinos, jedan od tih doprinosa je Mirna reintegracija „- rekao je Boris Milošević. Neistina! Zabranjen je rad stranci SDS, jednoj od osnivača SDSS-a, i izbrisanoj iz sudskog registra.

Dr. Franjo Tuđman pokušao je postići sporazum sa SDS-om, međutim Srbi u Hrvatskoj odgovorili su balvanima, odnosno Balvan revolucijom, 17.kolovoza 1990. otvoreno se priključivši Slobodanu Miloševiću i njegovoj velikosrpskoj ekspanzionističkoj politici, osnivanjem tzv. Republike Srpske Krajine sa namjerom izdvajanja od RH i priključenja Velikoj Srbiji. Stranka je zbog pobune protiv državno-pravnog poretka RH brisana iz registra stranaka;[3]

“Pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske pokrenut je 1992. godine, u povodu zahtjeva Javnog tužilaštva, i postupak za donošenje odluke o zabrani rada Srpske demokratske stranke – SDS (predmet, broj: U-VI-295/1992). Prije donošenja odluke Ustavnog suda, međutim, Ministarstvo uprave svojim je rješenjem od 27. veljače 1995. godine, klasa: UP/I006-01/95-01/21, ur. broj: 515-02-02/3-95-2, utvrdilo prestanak djelovanja Srpske demokratske stranke s danom 18. veljače 1992. godine i brisalo je iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske pod reg. brojem 21.Knjiga I. Nakon toga prestala je nadležnost Ustavnog suda da odluči o zahtjevu za zabranu rada SDS.” Ustavni sud Republike Hrvatske.[4]

3.Laž

“SDSS je od osnivanja do danas posvećen miru, u skladu s najboljom tradicijom politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića, a slijedom te tradicije najveći dio samostalaca se u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju”, naglasio je Pupovac. Nije točno! SDSS je posvećen miru, a osnovali su ga ratni zločinci u okupiranom Vukovaru u tzv. Republici Srpskoj Krajini! SDSS su osnovali Goran Hadžić osuđeni ratni zločinac i Vojislav Stanimirović optuženi ratni zločinac, koji usprkos živih svjedoka nije osuđen od Hrvatskog nelustriranog pravosuđa.

Kako je 1997. osnovan SDSS, opisao je pok. Antun Ivanković, predsjednik udruge Dr. Ante Starčević iz Tovarnika: “Što se točno dogodilo dana 5. ožujka 1997. godine u Borovu: u članku koji je 1997. objavljen u tada još okupacijskim Vukovarskim novinama broj 90 (15. marta) str. 1, pod naslovima: Odluka skupštine, Osnovana Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) navodi se sljedeće: U Borovu je na zasjedanju tzv. Oblasne Skupštine 5. marta 1997. godine na kojoj su prisustvovali svi relevantni predstavnici političkog života Oblasti, odnosno odbornici općinskih skupština, predstavnici mjesnih zajednica, izbjeglica i općinskih boračkih organizacija, kao i predstavnici bivših političkih stranaka iz razdoblja tzv. RSK-a. Na prijedlog Gorana Hadžića i Vojislava Stanimirovića osnovana je nova jedinstvena srpska stranka pod nazivom Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS). Tom prilikom jednoglasno je usvojen Statut stranke i formiran je Glavni odbor koji broji 33 člana, dok Nadzorni odbor ima 3 a Statutarni 5 članova SDSS-a, dok predsjednika stranke treba izabrati na prvoj sjednici tog tijela“, objavile su okupacijske „Vukovarske novine“ u broju 90 od 15. 03. 1997. Obraćajući se tada 5. marta 1997. godine na osnivačkoj skupštini nazočnima ratni zločinac Goran Hadžić naglasio je da se programom SDSS-a treba izboriti da za stranku glasaju i drugi narodi jer činjenica da živimo u Hrvatskoj, ali želimo da tzv. Oblast bude prihvaćena u Europi. Goran Hadžić je još tada izjavio da je “demokrata po ubeđenju” ali je zaželio da se oko SDSS-a okupe svi Srbi jer je trenutačno najvažnije srpsko jedinstvo”.

Vojislav Stanimirović je u intervjuu tjedniku Novosti od 13. ožujka 2015.godine , povodom punoljetnosti stranke obmanuo hrvatsku javnost vezano za osnivanje stranke: „Ako se uzme u obzir da smo osnivačku skupštinu SDSS-a imali 5. marta 1997. godine , možete shvatiti da smo za pripreme izbora imali manje od mjesec i pol dana. U toj tzv. fuziji Samostalne srpske stranke, čiji je predsjednik bio prof. Milorad Pupovac, i Srpske demokratske stranke, čiji sam bio predsjednik, osnovana je Samostalna demokratska srpska stranka.“ Stranka je onda po tim riječima osnovana neregularno! Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) osnovana je 5. ožujka 1997.godine u Vukovaru spajanjem Srpske demokratske stranke (SDS) i Samostalne srpske stranke (SSS) iz Zagreba.

Postavlja se opravdano pitanje kako su se mogle spojiti 1997. godine gore navedene stranke kada je jedna od njih (SDS) kako sam prije opisala 18.veljače 1992.godine brisana iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske pod reg. brojem 21. Knjiga I. Kako je tako osnovanu stranku Ministarstvo uprave moglo upisati u registar stranaka?

4.Laž

„Naša stranka na komemoracijama u organizaciji srpske zajednice uvijek ističe stradanje svih žrtava, i hrvatskih i srpskih, osuđuje sve zločine“ rekao je Boris Milošević Kako su osudili sve zločine kada im je osnivač stranke ratni zločinac? Neistina, osnivač SDSS-a je ratni zločinac Goran Hadžić i Vojislav Stanimirović gradonačelnik okupiranog Vukovara optuženi ratni zločinac Goran Hadžić po optužnici Haškog suda iz 2004. odgovoran je za ratne zločine ubojstva, protjerivanja, zatočenja, mučenja i deportacije Hrvata kao i drugih ne Srba. Optužen je, među ostalim, i za pokolj na Ovčari gdje je strijeljano 250 Hrvata izvedenih iz vukovarske bolnice 1991. Zbog tumora na mozgu i potrebe za kemoterapijom pušten je na privremenu slobodu 15. travnja 2015. i umro 12. srpnja 2016. u krugu obitelji, u Novom Sadu.

Na Županijskome sudu u Osijeku 1999. osuđen je u odsutnosti na osam godina zatvora, zbog poticanja na zločin, ubojstva 23 osobe, rušenja katoličke crkve i miniranja nesrpskih kuća u Tenji, u blizini Osijeka, od 1. srpnja 1991. do 20. travnja 1992.godine. Hadžića je također u odsutnosti 1995. Šibenski županijski sud osudio na 20 godina zatvora zbog prekomjernog granatiranja šibenskoga i vodičkog područja zabranjenim ognjevima i orkanima 1992. i 1993. godine. Vojislav Stanimirović je 1993.godine u okupacijskim novinama “Vojska Krajine”(“BK”) broj 7-8, na str. 43., objavio članak pod naslovom : “Bolnica u pravom ruhu”, a prva rečenica glasi: “Tog 18. novembra 1991. pao je i posljednji bastion, posljednje uporište ustaške vlasti u Vukovaru – vukovarska bolnica. Njenim padom oslobođen je i sam grad Vukovar…”. Članak je potpisao kao prim. dr. Vojislav Stanimirović, a uz članak je objelodanjena i fotografija bolnice, s potpisom: “Bolnica ‘Sveti Sava’”.

Budući da se upravo uz tu bolnicu veže pokolj u Ovčari. Stanimirović je 1995. godine, primio orden za posebne ratne zasluge u ratu u Podunavlju od Radovana Karadžića u Banjoj Luci. A „začudo“ bio je osnivač i predsjednik ranije spomenute SDS stranke koju je osnovao Jovan Rašković a koja je da podsjetim bila protiv osamostaljenja Hrvatske i koja je brisana iz Registra stranaka RH.

Vojislav Stanimirović kaže da nije bio u Vukovaru na dan okupacije bolnice 18.studeni 1991., a od Radovan Karadžića je dobio orden za posebne ratne zasluge vezane uz bolnicu u Vukovaru. Isto tako kaže da nije bio gradonačelnik u okupiranom Vukovaru, a za to postoji snimka.[5] Laž na laž!

Isto tako kaže da nije bio u Lovasu kada su ljudi odvođeni na strijeljanje i tjerani u minsko polje. Snimka ga demantira.

Udruga dr. Ante Starčević iz Tovarnika uputila je priopćenje u kojem donosi snimku Stjepana Peulića, koji je preživio prolazak kroz minsko polje u Lovasu 1991. godine, a „radi poznatih politički igara nikada nije prikazan ni emitiran“ koji iznosi optužbu protiv bivšeg saborskog zastupnika Vojislava Stanimirovića da je bio prisutan uz Ljubana Devetaka kod odvođena Lovašana 1991.godine[6]

5.Laž

„Radi se o stranci koja je dala povijesni doprinos, jedan od tih doprinosa je mirna reintegracija „- rekao je Boris Milošević. Evo kakav je doprinos mirnoj reintegraciji dao Goran Hadžić: Goran Hadžić je prije pobune pripadnika srpske nacionalne manjine, bio skladištar u Vukovarskom tekstilnom poduzeću Vupik. Evo što o njemu misli General Klein koji je bio na čelu misije mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u hrvatskom Podunavlju, u misiji UNTAES-a, procesa mirne reintegracije; “Najteže je bilo s Hadžićem, zato što je bio nepošten. Činilo se da uopće ne razumije da je pametno surađivati i da mora upotrijebiti moć koju ima kako bi učinio najbolje što može za ljude koje predstavlja. Njegova taktika izbjegavanja, skrivanje i odugovlačenja, otežavala je ozbiljne pregovore. Rekao sam mu: „Ovo je igra karata i valjda vam je jasno da baš nemate puno aduta. Ali, budete li igrali mudro, inteligentno, možda i dobijete koji štih. Vlak kreće, i za vas će biti loše ako se ne ukrcate. Ali njega to nije zanimalo. Zanimao ga je šverc, kako izvući i prodati naftu iz Đeletovaca, kako napuniti džepove prije nego što ode “

Paralelno sa osnivanjem SDSS-a Vukovaru, osnovano je i Srpsko narodno vijeće u Zagrebu .Srpsko narodno vijeće (SNV), nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine, izabrano je političko, savjetodavno i koordinativno tijelo koje djeluje kao samouprava Srba u Republici Hrvatskoj.

Po Erdutskom sporazumu, nakon provedenih izbora osnovano je Zajedničko vijeće općina (ZVO) sa sjedištem u Vukovaru. Kod nacrta promjene Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2010. godine HDZ je srpskoj manjini bio ponudio puno više nego što su oni uopće tražili. Naime u tekstu Ustavnog zakona, što ga je Sabor trebao usvojiti, stajalo je da Zajedničko vijeće općina dobiva status pravne osobe.  Termin status pravne osobe može se, vrlo lako protumačiti kao podloga za uvođenje teritorijalne autonomije za pojedine srpske općine u Hrvatskoj. Vlada i HDZ stajali su iza tog teksta, s tim i takvim mogućim političkim i pravnim posljedicama. U zadnji čas je Vesna Pusić podnijela amandman kojim je spriječeno da se kroz izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina provuče i odredba da srpsko Zajedničko vijeće općina (ZVO) na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema dobije pravnu osobnost.( odnosno federalizaciju Hrvatske)

Donošenjem Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina 13.prosinca 2002.godine nije više bilo potrebe pozivati se na Erdutski sporazum. Prema podatcima koje su vojni sudovi, županijski sudovi i županijska državna odvjetništva dostavljali Ministarstvu pravosuđa u vremenu važenja i primjene sva tri zakona o općem oprostu od 26. rujna 1992. do kraja prosinca 2005., opći oprost dobila je 21.641 osoba. Najveći broj oprosta – 13.575, odnosio se na hrvatsko Podunavlje, rekao je Sergej Abramov, glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.[7]

Vojislav Stanimirović izjavio je „Naša djeca uče po hrvatskim nastavnim programima, ali mi imamo svoje udžbenike i poučavamo noviju povijest na svoj način, drugačiji nego u hrvatskim knjigama. Izostavili smo poglavlje o Domovinskom ratu jer i dalje smatramo da je to bio građanski rat“[8]

6.Laž

„ To je opasan govor mržnje koji može isprovocirati nečiju neželjenu reakciju s neželjenim posljedicama…“[9] Tko više od SNV-a u Hrvatskoj širi govor mržnje? Nitko! Njihov srbočetnički agitprop NOVOSTI neprekidno i to našim novcem, od kada je osnovan širi govor mržnje i one koji im na to ukazuju blokiraju. Misle da će blokadom sakriti, ali ne mogu, previše je očito.

Kroz cjelokupnu perfidnu djelatnost i rad Milorada Pupovca od raspada Jugoslavije do danas proteže se mržnja prema hrvatskoj državotvornoj ideji i prema Hrvatima. Nametnuo se kao jedini predstavnik i vođa srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, ne samo srpskoj manjini nego i hrvatskoj i međunarodnoj zajednici. Sav njegov rad prožet je licemjernom mržnjom prema svemu i svakome koji predstavlja hrvatski identitet. Svojim plačljivim načinom komunikacije i zastajkivanjem namjerno provocira krivnju o temi i osobama o kojima govori. No to je njegov stil, ali poruke kroz publikacije koje izdaje SNV, kojemu je on na čelu, su nedvojbeno usmjereno protiv svega hrvatskoga. U svoj toj njegovoj antihrvatskoj djelatnosti, najnemoralnije je što sve to radi sa novcima iz Proračuna RH, namijenjenih održavanju kulturnog identiteta srpske nacionalne manjine.

Novosti, Bilten, sada i Vida TV vrište od mržnje prema Hrvatskoj, a u svima ja glavni i odgovorni Milorad Pupovac, po svemu jedini i neprikosnoveni predstavnik srpske nacionalne manjine. Dakle Milorad Pupovac drži sve medije SNV-a pod svojom kontrolom. I ne samo pod kontrolom nego se brine za njihovo izdašno financiranje.

32 godine ne priznaju državu za koju su se branitelji Vukovara borili i izborili.

32 godine njima je glavni grad Beograd iz kojega su krenuli tenkovi obasuti cvijećem na Vukovar.

32 godine za njih je Vukovar „OSLOBOĐEN“

32 godine šute o masovnim grobnicama.

32 godine ne priznaju logore po Srbiji i nisu platili ratnu odštetu.

32 godine nisu vratili medicinsku dokumentaciju uzetu iz Vukovarske bolnice.

32 godine nisu vratili umjetničko blago koje su pokrali i odnijeli u Srbiju.

32 godine još ima nestalih,

32 godine djeca uče u odvojenim školama, 32 godine!?

I kada se Hrvati pobune da neće više financirati guju u njedrima, onda su Pupovac i njegova parazitska bulumenta, a što drugo nego-ugrožen!? Onda njegovi novinari -paraziti traže pomoć razno-raznih udruga , stranih i domaćih kako bi opet potvrdili da su žrtve Hrvata. Kako mogu biti žrtve kada ih Hrvati financiraju? Nema logike! Ili ipak ima, doktor znanosti Milorad Pupovac se poput Kafkinog lika koji se preobrazio u žohara, preobrazio u mirotvorca.

7.Laž

Srbi su žrtve Hrvata, po njegovim Biltenima. Vrhunac licemjerstva, pokvarenosti i manipulacije povijesnim činjenicama očituje se u SNV-Biltenima Milorada Pupovca. Postavljeni su tako da su Srbi žrtve ustašoidnih Hrvata, jer oni „Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju…“ tvrdi Pupovac, jer „ se najveći dio samostalaca u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu“

E sada kakve veze te prazne fraze imaju sa sadašnjosti to valjda samo Pupovac zna! Kako Srbi mogu biti žrtve kada su ONI, napali Hrvate, na teritoriju Hrvatske? Da bi pomogli svojoj braći iz Srbije i JNA, postavili su balvane i digli balvan revoluciju, protiv legalno i legitimno izabrane hrvatske vlasti. I kada je vidio da više sam ne može izigravati žrtvu, dr. Milorad Pupovac postao je „mirotvorac“ On je kao i njegov Vožd Slobodan Milošević -za mir, ali mir preko nišana. To je njihov mir!

U toj svojoj novoj ulozi mirotvorca doktor znanosti Milorad Pupovac toliko se zanio da je smetnuo s uma tko je započeo rat i sa kojim ciljem, jer se iz formulacije njegovih

izjava to ni ne nazire. Naprotiv licemjerno manipulira praveći od nas Hrvata

zaboravne ljude, koji ne poznaju svoju bližu i daljnju povijest. Ali vara se , sjećanje na te dane PONOSA I SLAVE je još veoma živo. Izjednačavanje žrtve i Hrvatska krivica , je flagrantno manipuliranje i zavaravanje javnog mnijenja, odnosno BEZOČNA LAŽ!

Nema ni spomena zločina iz 1991.godine, nema stradanja, prognanih i ubijenih Hrvata, nema srušenih i zapaljenih Crkvi, sa ciljem da se zatre svaki trag života

Hrvata u tim mjestima. Nema Načertanija, nema Stojanovićeve Do istrage naše ili vaše,  nema Memoranduma SANU, nema Valerijanova memoranduma ni granice Velike Srbije na hrvatskom teritoriju na crti Virovitica-Karlovac- Karlobag! Stoga treba mu osvježiti pamćenje, da podsjetim samo na dio razaranja i zločina:

Od:

 • pokolja na Ovčari, 18. studenog 1991., 255-264 civila i hrvatskih branitelja, i
 • masakra u Škabrnji,18. studenog 1991. 48-86 civila i branitelja,
 • 2.svibnja 1991, pokolj u Borovu selu, masakrirano 12 hrvatskih policajaca
 • 26.srpnja 1991.pokolj u Kozibrodu, 10 osoba ubijeno
 • 27.srpnja 1991,pokolj u Strugi, 12 osoba ubijeno
 • 1.kolovoza 1991, pokolj u Dalju, 39 osoba je ubijeno
 • 8.kolovoza 1991, pokolj u Lovincu,
 • 29.kolovoza 1991. pokolj u Skeli kod Gline, ubijeno 10 osoba
 • 3. rujna 1991.pokolj u Graboštanima, Stublju i Majuru, 20 osoba ubijeno
 • 3.rujna 1991. pokolj u Četekovcu, Balincima i Čojlugu, ubijeno 24 osoba
 • 8.rujna 1991, pokolj u Kusonjama ,20 hrvatskih vojnika je ubijeno.
 • 18.rujna 1991, pokolj u Petrinji, masakrirano 17 hrvatskih vojnika
 • 22.rujna 1991,pokolj u Tovarniku, 68 civila ubijeno i jedini svećenik koji je ubijen u velikosrpskoj agresiji, velečasni Ivan Burik
 • 3.listopada 1991, pokolj kod Gline, Od 1991. do 1995. ubijeno je u slunjskom kraju 297 osoba (bez Saborskog gdje su 52 žrtve). Od tog broja 70 je žena starije životne dobi, 1 trudnica, 1 djevojka, 3 djevojčice. Starijih muškaraca je ubijeno 99 plus jedno muško dijete ( 6 mjeseci).
 • 13.listopada 1991, pokolj u Širokoj kuli kraj Gospića, 34 osobe, koji su počinili maskirani  lokalni Srbi.
 • 13. listopada 1991. u Novom selu Glinskom, napravili prvi pokolj ubivši osam Hrvata. U narednim danima ubili su još 32 ljudi, među kojima je bila jedna cijela petočlana obitelj, kao i jedna djevojčica od 13 i dječak od 17 godina. Žrtve su prije pokolja mučili, vukli ih konjima po mjesnim puteljcima, brojne su ljude spalili, kao i sve hrvatske kuće.
 • 20.listopada 1991, pokolj kod Baćina , 56 osoba ubijeno
 • 2 studenog 1991, pokolj u Lušcu (predgrađe Vukovara) 59 osoba.
 • 4.studeni 1991, pokolj blizu Petrinje, pokolj 16 hrvatskih civila
 • 15.studeni 1991. pokolj u Kostrićima, 16 osoba
 • 18.studenog 1991, Ovčara, pobijeno 264 osoba, ranjenika iz Vukovarske bolnice
 • 18.studenog 1991 Škabrnja, 86 osoba je stradalo
 • 19.studenog 1991,Nadin, pobijeno je 14 osoba
 • studeni 1991, pokolj u selu Klanjecu kod Slunja, 20 hrvatskih civila pobijeno
 • 12.do 14 prosinca 1991, Voćin i Hum kod Slatine, 47 civila ubijeno
 • 16.prosinca 1991, pokolj u Joševici, 21 hrvatski civil
 • 16-21 siječnja 1992. pokolj u polju i Lađevačkom selištu, ubijeno je 10.osoba
 • 2.svibnja 1995. raketiranje Zagreba, 7 mrtvih[10]

To je samo dio stradanja hrvatskog naroda i mjesta koje bi trebalo komemorirati! Imao bi Milorad Pupovac cijelu godinu hodati po Hrvatskoj i komemorirati žrtve koje su Srbi posijali. Samo usporediti brojke i vidi se tko je agresor, a tko je žrtva. Izjednačavanje žrtve i agresora nikako nije moguće, jer krivicu i odgovornost snosi agresor. To je osnovno polazište pomirbe, a ne komemoriranje žrtava!

Nikada Milorad Pupovac ne postavlja pitanje tko je izazvao te strašne posljedice rata?

Prema podatcima koje su vojni sudovi, županijski sudovi i županijska državna odvjetništva dostavljali Ministarstvu pravosuđa u vremenu važenja i primjene sva tri zakona o općem oprostu od 26. rujna 1992. do kraja prosinca 2005., opći oprost dobila je 21.641 osoba. Najveći broj oprosta, 13.575, odnosio se na hrvatsko Podunavlje.(vidi fusnotu 7) I onda Pupovac traži za sebe i svoje sva ljudska prava?

A ta ista prava nisu dali Hrvatima, nego su nas htjeli istrijebiti da ne ostane nikakav trag hrvatskog postojanja na crti Virovitica-Karlovac-Karlobag!? Na području Republike Hrvatske u tijeku Domovinskog rata potpuno je uništeno 65 župnih crkvi, pedeset i jedna ostale crkve, 88 kapelica, 66 župnih kuća i dvorana, 7 samostana, 15 groblja, 88 križeva na otvorenom, što, ako se samo to zbroji, iznosi 380 potpuno uništenih sakralnih objekata, ili “ranjenih crkava u Hrvata”. Veliki broj je i teško oštećen tako da je u Hrvatskoj srpski agresor ukupno uništio, što potpuno, što teško, što djelomično, ni manje ni više nego oko 1.500 kršćanskih sakralnih objekata, o čemu postoji kompletna arhiva sa fotografijama i opisima ovih zločina ili srbijanskog kulturocida.

Znači po Pupovcu Hrvati bi trebali biti tolerantni i zaboraviti velikosrpsku agresiju, neisplaćenu odštetu, nepriznavanje logora po Srbiji i druge zločine, „ ta tko nas to bre zavadi“ I tko to traži? Jedan Milorad Pupovac koji nije zaboravio zločine iz 2.svjetskog rata, koji stalno stigmatizira Hrvate za Jasenovac, koji nameće krivnju Hrvatskoj u kojima ova generacija nije sudjelovala. A on je sudjelovao u agresiji na ovu Hrvatsku i traži da se to zaboravi? Doista dio srži pokvareno i licemjerno „mirotvorstvo“

I ne samo to Milorad Pupovac kao zastupnik u Hrvatskom Saboru, u debelom je sukobu interesa, što potvrđuje naprijed navedenu činjenicu da on preko svojih srbočetničkih agitpropa, Novosti i Biltena vodi specijalni medijsko-propagandni rat protiv države Hrvatske, a član je Savjeta za nacionalne manjine i sam svojem SNV-u dodjeljuje sredstva.

8.Laž

Ali treba biti vrhunski licemjer izjaviti u povodu Vukovara:

„…Ne zato, jer i prijetnje i uvrede kakve slušamo ovih dana slušamo i inače, mnogih dana i mnogih godina. Ne možemo i ne trebamo biti zato što se našu potrebu i želju za iskazivanjem pijeteta prema žrtvama i naše poticanje pomirenja među živima pretvara u povod za fizičko sukobljavanje. Ne možemo i ne trebamo zbog toga što želimo, koliko je to moguće, sačuvati dostojanstvo kako same vukovarske i škabrnjske komemoracije tako i naše dostojanstvo“

Podsjećam da je SDSS osnovan 1997. u okupiranom Vukovaru i da su ga osnovali osuđeni ratni zločinac Goran Hadžić i neosuđeni Vojislav Stanimirović. Ma zamislite agresori bi čuvali dostojanstvo vukovarske i škabrnjske komemoracije? Agresor nije žrtva. Sam snosi odgovornost za sve žrtve, jer je započeo agresiju. Prijetnje i uvrede redovito šalju njegovi srbočetnički agitpropovci iz NOVOSTI. Boris Dežulović, Boris Rašeta, Viktor Ivančić … Redovno gaze dostojanstvo hrvatskih branitelja, pa su i kolonu sjećanja od 150 000 ljudi u Vukovaru proglasili kao promociju ustaštva!?[11]

Milorad Pupovac priča o žrtvama kao da su ih prouzročili „svemirci“ , kao da Srbi nemaju nikakve veze sa žrtvama, a oni su ih prouzročili! Usporedbom fotografija  jasna je ogromna razlika: ovi na traktorima stavili su se u službu velikosrpske agresivne politike,. koja je započela rat i mislila ratovati bez žrtava!? Na traktorima nisu bili izloženi stotinama tisuća granata. Nisu bili mjesecima u podrumu. Nisu odvedeni u logore, mučeni i ubijani. Svoju imovinu ukrcali su na traktor, a ne u jednu najlon vrećicu. Da nisu započeli agresiju i napali svoje susjede i sugrađane, ne bi bilo žrtava, ni razaranja.

Po tome se vidi Pupovčevo manipuliranje i povijesni revizionizam novije povijesti, jer nikako da imenuje velikosrpsku politiku Miloševića i SPC kao agresore i napadače, a rat se vodio na teritoriju  Hrvatske, a ne u Srbije. Ali mi se toga ne smijemo mi sjećati!?

I ne samo to, postavlja se pitanje sa kojim pravom srpska manjina od 123 892 ili 3,20 %, nama Hrvatima, a ima nas 3 547 614 ili 91,63 % , nameće svoj nakaradni vrijednosni sustav, svoju velikosrpsku mitomaniju i svoju jugoslavensko-komunističku ideologiju, kada je Hrvatski Sabor još 8.listopada 1991.donio odluku o raskidu svih državno-pravnih sveza sa bivšom SFR Jugoslavijom?

9. Laž

„Ako je išta Hrvatskoj od Srba dano-dan je antifašizam“  bubne Milorad Pupovac i ostane živ. Smiješno, netočno! Srbi bi od Hrvata trebali učiti što je antifašizam, jer su se Istarski Hrvati prvi u Europi pobunili protiv fašizma! Seljaci na Proštini u Istri prvi su u svijetu podigli antifašističku pobuna u povijesti! Pobuna je počela početkom veljače 1921.a ugušena 5.travnja 1921.godine. Ništa Srbi nama Hrvatima nisu dali osim ZLA! Od Odese 1918. godine  do danas.

10.Laž

“Mi nismo nasilni ljudi”

“Moj ideal, moj cilj, moj san je da ljudi u Vukovaru, bili Srbi ili Hrvati, budu zajedno taj dan i možda ja to neću dočekati, ali neću prestati činiti da do toga dođe”, poručio je Milorad Pupovac Nisu nasilni, neka samo pogledaju naslovnice NOVOSTI! Ne znam kako mogu uopće to očekivati, kada ne žele čak ni nakon 32 godine otkriti gdje su masovne grobnice. Još je uvijek nepoznata sudbina 1.409 osoba te mjesto ukopa posmrtnih ostataka 394 smrtno stradale osobe, što ukupno čini 1.803 neriješenih slučajeva iz Domovinskog rata a među njima i 10-toro djece.

Posebna priča su koncentracioni logori na teritoriju Srbije, koje usput rečeno Srbija ne priznaje i sudbina zarobljenih civila i vojnika, koja je bila doista stravična.  Mnoge su masakrirali srpski četnici i paravojska, svakodnevno prebijali, mučili, iživljavali se i na kraju su mnogi podlegli ozljedama nakon mučenja. Do sada su na području Vukovara pronađene 52 masovne grobnice a ekshumirani su ostaci preko 2.000 žrtava, od kojih je 1.688 identificirano. Najmlađa žrtva silovanja u logoru Stajićevo je imala 6 godina, a najstarija je bila baka od 80 godina. Iz gradskog muzeja Vukovar odneseno je 29.758 predmeta. Velik broj njih je uništen. 13 policajaca koji su se borili na području Vukovara još uvijek su na popisu nestalih osoba i ne zna se što je s njima. Za logore na teritoriju Srbije zasad još nitko nije odgovarao, Srbija ih službeno ni ne priznaje. To bi sve Milorad Pupovac izjednačio sa po procjeni 50-tak ubijenih Srba u Vukovaru u ljeto 1991.godine, a da nije uopće uzeo u obzir da su Srbi iz Borova sela 2.svibnja 1991.godine iz zasjede ubili i izmasakrirali 12 hrvatskih policajaca. Na Ovčari je ubijeno 200 ljudi iz vukovarske bolnice – pacijenata, ranjenika, bolničkog osoblja, branitelja grada, novinara i drugih civila. Ubijeni su bili u dobi od 16 do 76 godina. Najmlađa žrtva Igor Kačić rođen je 1975. u Vukovaru. Na Ovčari su ubijene i dvije žene. Ružica Mrkobašić imala je 32 godine i bila je u šestom mjesecu trudnoće. Prema svjedočenju na suđenju u Srbiji Ružicu su ispred hangara tukli poput ostalih zarobljenika. Ona je krvnike molila i za svoj život i za život nerođenog djeteta. Međutim, krvnici nisu imali milosti, ni prema njoj ni prema nerođenom djetetu već je ubijena vrlo okrutno hicem u trbuh.

Opetovano treba ponavljati da je velikosrpska ideologija uzrok svih zala na prostoru bivše Jugoslavije,  koje je Srbija počinila nad hrvatskim narodom počevši od formiranja Države SHS, pa 6.sječanjske diktature kralja Aleksandra i terora koji je vršen nad hrvatskim narodom Bez priznavanja krivice i suočavanja Srbije sa tom krivicom, nema pomirbe! Nema!

Po Miloradu Pupovcu i ne samo njemu nego i europskim političarima, koji srpska zla nisu osjetili, agresora Srbiju i Srbe u Hrvatskoj, Hrvati trebaju zaboraviti, TETOŠITI i NAGRADITI za agresiju!?

Pa prošlo je 32 godine, vrijeme je za pomirbu i mir!? Ne može, nikako ne može, zato što ova generacija koja je stvarala Hrvatsku ne snosi ni krivnju, ni odgovornost za događaje iz 2.svjetskog rata, a Milorad Pupovac itekako snosi odgovornost kao  suvremenik i sudionik u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku!

Bez priznanja krivice i kajanja, nema oprosta ni pomirbe!

Bez odustajanja od velikosrpske politike nema trajnog mira sa Srbima!

Lili Benčik/hrvatskepravice


[1] https://www.portalnovosti.com/sdss-je-stranka-koja-je-od-momenta-svog-osnivanja-bila-posve%C4%87ena-miru

[2] https://www.hazud.hr/antifasista-pupovac-beograd-glavni-grad-nase-maticne-drzave/

[3] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_11_133_2145.html

[4] https://hr.wikipedia.org/wiki/Srpska_demokratska_stranka_(Hrvatska)

[5] https://www.youtube.com/watch?v=F7zmaZn-mm0

[6] https://www.youtube.com/watch?v=lZmi9qeM5kU

[7] https://www.glas-slavonije.hr/227842/1/Abolirana-21641-osoba-koja-je-pocinila-kazneno-djelo-u-ratu

[8] https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/sto-srpski-skolarci-u-hrvatskim-skolama-uce-o-domovinskom-ratu-20130613 

[9] https://www.portalnovosti.com/iskazivanje-pijeteta-pretvara-se-u-povod-za-fizicki-sukob

[10]https://enciklopedija.fandom.com/hr/wiki/Popis_masovnih_zlo%C4%8Dina_nad_Hrvatima_u_Domovinskom_ratu

[11] https://www.portalnovosti.com/pijetet-prema-zrtvama-pretvorio-se-u-promociju-usta%C5%A1stva

Continue Reading

Društvo

Gospa od Prizidnice

Published

on

By

Gospa od Prizidnice je svetište Majke Božje kod Slatina na otoku Čiovu. Gospi od Prizidnice hodočaste posebno Slatinjani kao i vjernici iz bližih i dalekih krajeva, četiri puta godišnje: na Uskrsni ponedjeljak, na Duhovski ponedjeljak, na Ime Marijino (prva nedjelja iza Male Gospe) i na Gospu od Bezgrešnog začeća (8. prosinca).

Svetište i crkva Gospe od Prizidnica izrasli su u sklopu istoimene pustinje koju su u 16. stoljeću osnovali poljički svećenici glagoljaši. Na pročelju crkve je natpis koji spominje Juraja Stoidražića kao graditelj crkve iz 1546. godine. Pustinja je kao samostanska zajednica opstojala do polovice 19. stoljeća. Uglavnom su tu živjeli glagoljaši, ali i poneki svjetovni svećenici. Izvorno, među prvim svećenicima i njihovim učenicima – klericima, većina ih je bila iz Poljica, no kasnije se pridružuju i iz drugih krajeva. Posljednji stalno nastanjeni svećenik bio je don Andrija Varvodić iz Roža, koji je umro 1852. kao slatinski župnik. Nakon toga zgrade pustinje korištene su u gospodarske svrhe, a svetište se pohodilo samo u blagdanskim prilikama. U Drugom svjetskom ratu Prizidnice su posve opustošili Nijemci, koji su sve razgradili, kako bi na rtu Čiova izgradili svoje bunkere. No poslije rata Prizidnice su zahvaljujući svim mještanima Slatine ponovno izgrađene i uređene.

U crkvi se nalazi središte pobožnosti – slika Majke Božje s Djetetom (Milosna Gospa). Slika se  u sačuvanim dokumentima spominje prvi put 1750., u službenom pohodu splitskog  nadbiskupa Pacifika Bizze. U umjetničkom pogledu slika je vrlo vrijedan rad 14. stoljeća iz  čuvene slikarske škole na Kreti.

Danas se dvije mise za štovatelje Gospe od Prizidnice.

Continue Reading

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Svetište Majke Božje Bistričke

Published

on

By

Župa u Bistrici spominje se prvi put 1334. Župna crkva bila je posvećena sv. Petru i Pavlu. Otkada je 1731. biskup Juraj Branjug posvetio novo uređenu crkvu Snježnoj Gospi, svetište i mjesto zovu se Marija Bistrica.

Svetište Majke Božje Bistričke je hrvatsko nacionalno marijansko svetište.

Kip Majke Božje Bistričke potječe iz 15. stoljeća i bio je u crkvi na Vinskom Vrhu. Zbog opasnosti od Turaka, Gospin kip premješten je u župnu crkvu u Mariji Bistrici, a 1650. zazidan u jedan prozor. Nastojanjem zagrebačkog biskupa Martina Borkovića kip je pronađen 1684. i stavljen na počasno mjesto. Od tada počinju brojna hodočašća.

Hrvatski je sabor 1715. darovao glavni oltar na čast Bistričke Gospe. Požar je 1880. oštetio čitavu crkvu osim glavnog oltara s kipom Majke Božje Bistričke koji je ostao posve neoštećen. Arhitekt Hermann Bolle obnovio je i proširio crkvu te izgradio cintor oko svetišta. Zagrebački nadbiskup dr.  Antun Bauer okrunio je 1935. čudotvorni kip Marije i Malog Isusa zlatnim krunama i proglasio Mariju kraljicom Hrvata. Biskupska konferencija proglasila je 1971. bistričko svetište Nacionalnim prošteništem čitavog hrvatskog naroda. Godine 1984. u Mariji Bistrici je održan Nacionalni euharistijski kongres.

Papa Ivan Pavao II. proglasio je kardinala Alojzija Stepinca blaženim 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, kada je svetište za tu prigodu posebno uređeno i dograđeno.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved