Connect with us

Društvo

Četnicima smeta hrvatski povijesni grb

Published

on

Najstariji hrvatski grb potječe iz 1495., sastavljen je od 16 crvenih i bijelih polja, prvo polje je bijelo.

Četnici i antife su protiv hrvatskog povijesnog grba. To je njihovo pravo ali ne razumijem zašto hrvatskoj policiji smeta hrvatski povijesni grb. Policija je dolazila u prostorije stranke Neovisni za Hrvatsku i tražila da se skine hrvatska zastava s povijesnim hrvatskim grbom.  S kojim pravom? Temeljem kojeg zakona, propisa?

 Četnici mrze sve što je hrvatsko pa i hrvatski grb te stalno šire laži. Da je to tako potvrđuje i pregledni članak Dunje Bonacci Skenderović i Marija Jareba: Hrvatski nacionalni simboli između negativnih stereotipa i istine (Hrvatski nacionalni simboli God. 36., br. 2., 731.-760. (2004.).

Autori su reagirali na članak Maje Brkljačić i njemačkog povjesničara Holma Sundhausena «Symbolwandel und symbolischer Wandel Kroatiens ‘Errinerungskulturen’», koji je objavljen u časopisu Osteuropa u srpnju 2003. godine.

Maja Brkljačić i njemački povjesničar su hrvatske nacionalne simbole povezali isključivo s ustaškim simbolima što je tendeciozno, nestručno i neprihvatljivo. Autori navode, citat:

“Poistovjećivanje hrvatskog grba s revitalizacijom ustaštva, a time i ugrožavanjemsrpske manjine u Hrvatskoj, pretvoreno je u stereotip koji su prihvatili ineki istraživači i publicisti u svijetu.34

Zanimljivo je da se sve do prvih desetljeća 20. stoljeća u prikazivanju hrvatskogšahovskog grba nije uvijek pazilo na broj kocaka, pa je uz navedenih 16kocaka često prikazivan grb od 20, 48, pa i 64 kocke. Za ovo je razmatranje svakakozanimljivija neustaljenost u određivanju boje početnog polja grba, koja jekarakteristična za cijelo razdoblje od kraja 15. stoljeća do današnjih dana. Zbogtoga je svođenje problema određivanja boje početnog polja grba na razdobljeDrugog svjetskog rata uistinu neprimjereno.”

“Svakako najpoznatiji primjer grba Trojedne kraljevine u kojem kockasti grb počinje s bijelim poljem, onaj je prikazan na krovu zagrebačke crkve Sv. Marka.

Slika 1. Crkva Sv. Marka

Grb potječe iz 1876. godine, kada je dotadašnji pokrov krova zamijenjen crjepovimau boji. Pritom je uz grb Trojednice prikazan i tadašnji grb grada Zagreba.

To je konačno 1883. godine našlo odraza i u Zakonskom članu XVIII. Sabora Trojedne kraljevine, kojim je i zakonski određen izgled hrvatskog državnog grba. Prema tome je članu određeno da se u drugom polju trodijelnoga grba Trojednice nalazi «grb Hrvatske srebrno i crveno 25 puta kockani štit tako da je prva kocka srebrna, druga crvena /…/».38

Slika 2. Grb iz 1883.

Slika 3. Grb Trojedne kraljevine

Dostupni izvori pokazuju da je grb s prvim bijelim poljem u razdoblju do1918. bio češće upotrebljavan od grba s prvim crvenim poljem, a i u razdobljuizmeđu 1918. do 1941. bio je upotrebljavan razmjerno često.”

Za vrijeme NDH, citat: Problem je u tome što oni grb NDH opisuju isključivo kao kockasti štit od 25 bijelih i crvenih polja, a prešućuju da je njegovim integralnim dijelom bio tzv.vrhovnički znak.

To je neoprostivo zbog činjenice da je upravo taj znak, koji se sastojao od plavog slova «U» okruženog tropletom crvene boje, bio onaj ideološki element koji je grb i zastavu NDH izdvajao kao nešto što je bilo specifično za tu državu i njezinu ideološku usmjerenost.”

Slika 4. Pavelićeva inačica grba

Komunistička vlast je pazila da budu istaknuta socijalistička obilježja (crvena zvijezda petokraka) a nije vodila računa je li prvo polje na hrvatskom grbu bijelo ili crveno. Autori navodi više primjera iz doba komunističke vladavine. Ako nisu bila istaknuta socijalistička  obilježja poduzimani su sudski postupci i počinitelji su bili kažnjavani za remećenje javnog reda i mira, citat: “Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a niti obilježja prekršaja iz nekog drugog propisa, jer trobojnica bez zvijezde petokrake ne može se smatrati ustaškom zastavom,jer na njima nedostaju amblemi koje je imala ustaška zastava (dio u kurzivu istaknuli autori), valjalo je stoga u smislu čl. 131. OZP-a protiv okrivljenih obustaviti prekršajni postupak»

Komunističke vlasti nisu definirale boju prvog polja, to je učinila novoizabrana hrvatska vlast 1990. Tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća dio sudstva u Socijalističkoj republici Hrvatskoje je nacionalne simbole bez socijalističkih obilježja izjednjačavao s ustaškim simbolima.

Hrvatski grb s prvim bijelim poljem i u Ustavu SFRJ iz 1974.!

Marc Gjidara, professor emeritus na Sveučilištu Panthéon-Assas, Pariz II, navodi francuski prijevod jugoslavanskog Ustava gdje su prikazani grbovi jugoslavenskih republika pa i Socijalističke republike Hrvatske. Hrvatski grb započinje s bijelim poljem.

Slika 5. Grb iz 1974. (Francuski prijevod Ustava SFRJ)

Izvor: 7DNEVNO


“francuski tekst je objavilo Tajništvo za informacije Savezne skupštine, Beograd 1974., urednik Borba-Beograd, tisak Prosveta-Novi Sad: reprodukcija boja grba svake federalne republike, uključujući i Hrvatsku nalazi se na kraju knjige). Tekst je apsolutno autentičan.”

Hrvatska ima službeni grb i zastavu i propisano je kada se i kako koriste (NN 55/90.). Međutim, stranačke i klupske zastave te grbovi se razlikuju od službenog grba. Nema zakonskih odredbi koji bi zabranjivali isticanje povijesnog hrvatskog grba koji nema ideoloških oznaka.

Manipulacija s hrvatskim grbom je proizvod komunističko-četničke rabote koja nastoji uništiti hrvatski povijesni identitet pa proglašava povijesni hrvatski grb ustaškim grbom što nema nikakve veze. Komunističko-četničke podvale su nevjerovatne pa se tako za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji pisalo da hrvatski nogometaši nose ustašku zastavu jer je prvo polje bilo bijelo a ne crveno. Te manupulacije, laži i četnički terror traju godinama a hrvatska vlast šuti.

Oba grba, s početnim bijelim i s početnim crvenim poljem su ispravna! Boje imaju svoju simboliku, crvena: boja snage, krvi, tijela, svega tjelesnog vezanog za čovjeka, a bijela boja simbolizira duhovnost, pomazanje i čistoću. Također imamo objašnjenje kada grb započinje srebrenim (bijelim) a kada crvenim poljem, citat: “Pa da pojasnimo zašto je kraljevska boja srebro a banska crvena. Kralj je pomazanik od boga da vlada narodom i time njegova boja biva srebrom zbog svoje čistoće i sjaja, dok ban odabrnik i miljenik naroda nosi crvenu boju jer je biran među ljudima. Najbolji primjer vidljivosti boja je kod zastava kralja i bana. Kraljevska zastava je bijela dok banska zastava je crvena. Takav odnos boja i vlasti ostaje do današnjih dana što je i vidljivo u samom štitu Hrvatskog grba kroz povijest. Uvođenjem apsolutne monarhije grb se mijenja te početno i završno polje postaje srebrno jer i duhovna i izvršna vlast je u rukama kralja”

“Hrvatsku crveno-bijelo-plavu trobojnicu uspostavio je ban Josip Jelačić, koji je pod svojom vlašću ujedinio Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju. Trobojni barjak stvoren je prema bojama iz zajedničkog trodjelnog grba. U Hrvatskom povijesnom muzeju i danas se čuva Jelačićeva inauguracijska trobojnica.”

Pavelić je na hrvatski grb nalijepio U a Tito zvijezdu petokraku. I jedno i drugo je odraz ideologije pa trebaju imati isti tretman.

Hrvatska dijaspora uglavnom je koristila hrvatsku zastavu s grbom koji je započinjao srebrenom (bijelom) bojom.

O nastanku hrvatskog grba i zastave Mario Jareb je napisao knjigu “Hrvatski nacionalni simboli”.

Izvori: Skenderović i Jareb, Hrvoje pl. Knezović, Mate Božić, 7DNEVNO, narod.hr, wikipedija…

Rasprave o prvom bijelom ili crvenom polju su bezpredmetne, kao i priče o ustaškom grbu (prvo polje srebreno). Radi se o negiranju hrvatskog nacionalnog identiteta od strane neprijatelja Hrvatske i Hrvata što je nedopustivo.

Čuvajmo i branimo svoje simbole, povijesni grb i zastavu!

Dr. Marko Jukić

Advertisement

Društvo

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Svetište Majke Božje Trsatske

Published

on

By

Svetište Majke Božje Trsatske najveće je hodočasničko svetište u zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Prema predaji 10. svibnja 1291. godine na mjestu današnjeg svetišta Gospe Trsatske osvanula je Nazaretska kućica Svete obitelji. Na Trsat su je iz Nazareta prenijeli anđeli. Tu se zadržala do 10. prosinca 1294. godine kada je anđeli preniješe u Loreto, pokraj Ancone, gdje se i danas nalazi.

O gradnji crkve razmišljao je Nikola IV Frankapan, a gradnju je započeo njegov sin knez Martin Frankapan, dozvolom pape Nikole V., zavjetujući se franjevcima obvezom gradnje crkve i franjevačkog samostana 1453. godine, na mjestu gdje se prema legendi od 1291 do 1294. godine nalazila Bogorodičina kućica. Nakon izgradnje je doveo franjevce iz Bosanske vikarije.
Crkva Blažene Djevice Marije danas je poznato svetište i hodočasničko odredište u koje stižu ljudi iz raznih dijelova Hrvatske i inozemstva. U njoj je pokopano više znamenitih ljudi. Tu su grobovi nekih članova grofovske obitelji Frankopana i grob Petra Kružića, graditelja čuvenih stuba do trsatskog svetišta.

Vrlo brzo ovo svetište je postalo hodočasničkim središtem. Nakon velikog požara koji se desio 1629. godine, bilo je potrebno dodatno renovirati crkve i samostan uz nju. Crkva i samostan su obnovljeni ponajviše u baroknom stilu u kojem su prepoznatljivi i danas. Unutrašnjost je također dizajnirana baroknim stilom, a to se najviše očituje u raskošnom oltaru koji datira iz 1692. godine.

Na mjestu današnje bazilike gotovo dva stoljeća bila je kapela koju je dao izgraditi Nikola I. Frankopan. Crkva koja je iz nje nastala, zahvaćala je prostor svetišta i polovicu glavne crkvene lađe današnje građevine. Lijeva crkvena lađa i pročelje podignuti su tek kasnije. Sada je čine dvije lađe. Znamenita su i dva samostanska klaustra te ljetna blagovaonica.

Najzaslužniji za današnji njen izgled je Franjo Glavinić, tadašnji gvardijan samostana, koji je u kolovozu 1644. pokrenuo radove na obnovi i proširenju. Svoj konačni izgled, crkva je dobila 1824. godine kada je produžena 6 metara, a dodan joj je i zvonik kojega do tada nije imala.

Današnja bazilika, splet je gotičko – renesansno – barokno – bidermajerskih graditeljskih faza. Crkvu Majke Božje danas rese oltarne slike sv. Mihovila, sv. Katarine i sv. Nikole, manirističkog slikara iz Švicarske, franjevca Serafina Schöna, slikara C. Tasce i drugih poznatih umjetnika 17. i 18. stoljeća.

Zbog gubitka Svete kućice, neutješenim Trsaćanima papa Urban V. 1367. godine šalje čudotvornu sliku Majke Božje imena «Majka milosti».

Predaja kaže da je sliku osobno naslikao sv. Luka Evanđelist. Izrađena je na cedrovoj dasci i podijeljena na tri polja. Zbog štovanja koje joj iskazivano, slika je okrunjena krunom od pravoga zlata 8. rujna 1715. godine, a svečanost njene krunidbe se održala pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora. Bila je to prva Marijina slika izvan Italije koju je dao okruniti neki papa. »Majka milosti« ima iznimno značenje u stvaranju kulta štovanja Djevice Marije na Trsatu. Sveti otac već u petnaestom stoljeću dopušta poseban oprost onima koji ju pohode. Slika se i danas cijeni zbog milosti koju po njoj dijeli Marija svojim štovateljima, a stoji na glavnom oltaru i iz crkve se iznaša prilikom raznih procesija, kao npr. na Blagdan Gospe Trsatske ili  Velike Gospe.

Čudotvorna slika “Majke Milosti” podijeljene je u tri okomita polja. U središnjem, najvećem polju je Marija koja doji, hrani Isusa. Marijin blagi pogled usmjeren je prema Isusu ali i prema gledatelju slike. Dijete Isus ima ozbiljan pogled i podiže ruku za blagoslov. U gornjem dijelu lijevog i desnog bočnog polja prikazani su najvažniji događaji iz povijesti spasenja: Utjelovljenje (Navještenje) i Otkupljenje. Potonje je prikazano u tradicionalnoj ikonografskoj formi “deisisa” – prikaza Kristove otkupiteljske smrti na križu, prije koje je Crkvi preko sv. Ivana, najmlađeg apostola, Mariju ostavio za Majku. U donjoj polovici lijevog i desnog bočnog polja slike prikazani su svjedoci Crkve. Ono što je Isus propovijedao nastavili su učenici! Desno su apostoli sv. Petar, sv. Ivan i sv. Pavao. S lijeve strane su prikazani nepoznati sveti biskup (najvjerojatnije sv. Nikola), sv. Bartolomej (crven, jer mu je tijekom mučeništva odrana koža) i sv. Stjepan, đakon.

Knez Martin Frankapan uz crkvu je dao sagraditi i samostan u koji su se 1468. doselili franjevci. Tu se nalazi stara i bogata knjižnica s arhivom i bogata riznica s darovima i zadužbinama koje potječu od 14. stoljeća do današnjih dana. U njoj se čuva original gotičkog triptiha Gospe Trsatske kojeg je, prema predaji, Hrvatima 1367. godine darovao papa Urban V. Ikona je već u to doba slovila kao čudotvorna jer ju je, vjerovalo se, naslikao sam sveti Luka. Tu se nalazi i veliki relikvijar srpske despotice Barbare rođene Frankapan poklonjen crkvi 1485., te dvoglavi orao iz masivnog zlata ukrašen draguljima koji je zavjetni dar Karla V. iz 1536. godine, a vrijedna je i visokorenesansna srebrna skulptura Bogorodice s Isusom, visoka 35 cm koju je 1597. godine darovao hrvatski ban Toma Bakač-Erdody za ozdravljenje sina. Još se tu čuvaju i Leopoldovi svjećnjaci, te misno ruho koje je darovala Marija Terezija.

U kapeli Zavjetnih darova nalaze se zavjetne slike na kojima se obično vide lađe pomoraca kada im je u oluji zaprijetila životna opasnost, a ističe se i gotička skulptura Gospe Slunjske. Tu su i ostali darovi od 19. st. do danas.

U sklopu samostana u 17. je stoljeću osnovana i gimnazija za školovanje mladih franjevaca te su više od stoljeća djelovali teološka škola, prva trsačka pučka škola i prva bolnica u Rijeci. Samostanska knjižnica posjeduje više od 20.000 svezaka, među kojima su i prva hrvatska neglagoljska knjiga »Lekcionar Bernarda Splićanina« te »Evangelistarum« iz 1532. godine Marka Marulića, kao i «Raj duše», koji je bio osobni molitvenik grofice Katarine Zrinski autora Nikole Dešića.

Brončana skulptura “Trsatski hodočasnik”  je rad akademskog kipara Antuna Jurkića. Skulptura predstavlja papu Ivana Pavla II. kako se moli. Postavljena je u čast trećeg pastoralnog posjeta (2003. godine) pape Hrvatskoj.

Continue Reading

DOMOVINSKI RAT-KULTURA SJEĆANJA

KULTURA SJEĆANJA: VUKOVAR 1991.

Published

on

By

Popis 2717 žrtava srpske agresije na Vukovar 1991. godine.

Podsjetnik za zaboravne Hrvateke, dezertere koji vladaju, jugočetničku oporbu i koalicijske partnere HDZ-a

Vukovarski franjevci (ne država) napravili su popis svih vukovarskih žrtava 1991. godine. Imena su ispisana na staklenoj stijeni u dvorištu Franjevačkog samostana, ponad Dunava. Idejni poticaj za ovaj popis dao je fra Josip Šoštarić, tadašnji župnik u Šarengradu, koji je često dolazio u Vukovar.

Na ovome popisu nalaze se poginuli hrvatski branitelji i pripadnici civilne zaštite u Vukovaru 1991. godine. Među njima su i oni zatočeni i ubijeni u Srpskim koncentracijskim logorima, ali i brojni nestali te veliki broj hrvatskih branitelja koji su iz drugih krajeva Domovine i inozemstva došli braniti Vukovar.

Vukovarski fratar dvije je godine tragao za imenima branitelja i civila, muškaraca, žena i djece, katolika i pravoslavaca, muslimana koji su izgubili svoje živote u Domovinskom ratu. Prvi put sada su na jednom mjestu njihova imena i prezimena uklesana u staklene ploče. Vidi popis:

https://direktno.hr/domovina/objavljujemo-popis-2717-heroja-vukovara-169822/

Popis 2717 žrtava srpske agresije na Vukovar

Podsjetnik za zaboravne Hrvateke, dezertere koji vladaju, jugočetničku oporbu i koalicijske partnere HDZ-a

Continue Reading

DOMOVINSKI RAT-KULTURA SJEĆANJA

KULTURA SJEĆANJA: Srpski zločin u Saborskom

Published

on

By

Slika 1. Spomenik u Saborskom (Saborsko.net)

Srpski zločin u Saborskom, 12. studenoga 1991.

Saborsko je veliko hrvatsko mjesto udaljeno 10 km od Plitvičkih jezera smješteno na cesti koja vodi prema Plaškom i Ogulinu, podno planine Male Kapele. Prije Drugoga svjetskog rata Saborsko i okolna sela brojala su preko 4.000 ljudi, mahom Hrvata, a 1991. broj je bio oko 1.500 stanovnika. Hrvati su činili apsolutnu većinu stanovnika.

Saborsko je bilo okruženo srpskim selima pa je već od kolovoza 1991. bilo u potpunoj blokadi. Napadi na Saborsko započeli su u kolovozu. Prvi napad bio je 5. kolovoza 1991. u ranim jutarnjim satima minobacačkim granatama iz pravca Ličkih Jesenica. Branitelji Saborskog više su od tri mjeseca u okruženju odolijevali žestokim napadima agresora. Cilj je bio zastrašivanje i protjerivanje Hrvata s njihovih ognjišta i stvaranje etnički čiste Velike Srbije.

Pokolj u Saborskom izvršili su pripadnici JNA i srpske paravojne snage. Na dan 12. studenoga 1991. srpski su napadači (JNA s devet vojnih zrakoplova, 43 tenka, desetak haubica i VBR-ova, te blizu 1000 pripadnika paravojnih formacija) probili obrambene crte Saborskog. Potom su išli od kuće do kuće i ubijali seljane, ukupno njih 29, koji nisu htjeli ili mogli napustiti selo. Sve su kuće potom opljačkane. Katoličku crkvu su digli u zrak, a groblje opustošili.

U Saborskom su pak ubijene 52 osobe, a devet ih se još vodi nestalima. Ubijene su osobe visoke životne dobi, najstariji ubijeni imao je 96 godina (Mate Matovina). Samo u jednom danu (12. studenoga) Srbi su ubili gotovo četrdesetak osoba! Preživjeli seljani krenuli su prema Bihaću. Tri dana su se provlačili kroz šume sve do Bihaća u BiH. Odatle su prebačeni autobusima u Hrvatsku i smješteni s ostalim izbjeglicama po hotelima.

Saborsko je praktično sravnjeno sa zemljom; uništen je 1171 stambeni objekt. Stoga i ne čudi da su temelj hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu činili zločini počinjeni u Vukovaru, Škabrnji i Saborskom.

O zločinu u Saborskom se rijetko govori, ne snimaju se filmovi, ne organiziraju se okrugli stolovi i ne pišu se kolumne. O zločinu 1945. godine se nije smjelo govoriti u vrijeme komunističke vladavine. U Saborskom i okolnim selima Srbi su 1945. ubili više od 400 Hrvata.

Dana 12. studenoga 1991. pred općim napadom topništva, avijacije, tenkova, pješaštva i drugih agresorskih snaga branitelji su bili prisiljeni, uz znatne gubitke, napustiti Saborsko i otići u progonstvo zajedno s preostalim stanovništvom. Toga dana u Saborskom je porušeno i zapaljeno preko 350 obiteljskih gospodarstava.

Pokolj u Saborskom počinile su snage JNA i pobunjeni Srbi 12. studenoga 1991.  Saborsko je bilo mjesto s većinskim hrvatskim stanovništvom. Napadi su počeli 1. listopada 1991.  godine. Cilj je bio protjerivanje Hrvata s njihovih ognjišta i stvaranje etnički čiste velike Srbije.

12. studenoga srpski su napadači (JNA s devet vojnih zrakoplova, 43 tenka, desetak haubica i VBR-ova, te blizu 1000 pripadnika paravojnih formacija) probili obrambene crte sela Saborskog. Potom su išli od kuće do kuće i ubijali seljane, ukupno njih 29, koji nisu htjeli ili mogli napustiti selo. Sve su kuće potom opljačkane. Katoličku crkvu su digli u zrak, a groblje opustošili.

Prognani seljani su se tri dana provlačili kroz šume prema Bihaću. Iz Bihaća su autobusima prebačeni u Hrvatsku i smješteni s ostalim izbjeglicama po hotelima.

U Saborskom je za vrijeme srpske agresije ukupno ubijeno 80 ljudi, a 160 je ranjeno.

Dr. Marko Jukić

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved