Connect with us

Vijesti

PRIPREMA ZA OBRANU Nove strategije i taktike kopnenog ratovanja

Published

on

U zadnjih četrdesetak godina većinu ratova vodile su SAD i saveznici, a te radove dobile su zračne i pomorske snage. Kopnene snage su u tom periodu postale zanemareni vojni sektor. Kopnene snage su imale i manju pozornost i manji udio u proračunima država za vojsku. U zadnjem ratu između Armenije i Azerbedžana Armenske kopnene snage su se pokazale potpuno nespremne za borbu protiv daljinski upravljanih dronova.

Iz toga su američki vojni analitičari shvatili kako moraju znatno promijeniti pristup prema velikim sukobima, osobito prema eventualnom sukobu s Rusijom i Kinom. Prema mišljenju tih analitičara, te su zemlje sposobne stvoriti zone Anti-Access / Area Denial” (A2 / AD) na svojim granicama, gdje će zapadni zrakoplovi i brodovi pretrpjeti nerazumno velike gubitke u slučaju sukoba. Zbog toga bi samo kopnene snage mogle prodrijeti u ove zone.

Radi takvih procijena američki Pentagon radi na novom konceptu uporabe kopnenih snaga, što detaljno opisuje Izviješće Army Multi-Domain Transformation: Ready to win in Competition and Conflict. U ovom izvješću se navodi kako će se američka kopnena vojska, kao zanemareni segment ukupnih oružanih snaga najveće globalne vojne velesile boriti u sljedećim desetljećima.

U ovoj analizi se tvrdi kako se kombinirana oružana borba smatra međusobno povezanim vojnim akcijama u različitim okruženjima; na moru, kopnu, zraku, svemiru, i u cyber prostoru.

Prema novoj američkoj vojnoj strategiji, novi koncept postati će najučinkovitiji u NATO-u, a glavna uloga u ratovima imati će kopnene snage.

Ekonomskim rastom Kine i Rusije, te neučinkovitošću raznih ekonomskih sankcije, i trgovinskih ratova zapadne države se sve više plaše i vojnog sukoba sa ovim državama. Rusija ne krije svoje teritorijalne aspiracije na dijelove Ukrajine, ali i na teritorij drugih država gdje postoji ruska manjina.

Kina je uspjela asimilirati Hong Kong, iako po međunarodnim ugovorima o “Jednoj državi i dva sustava” ne bi smjela utjecati na političke procese u tom gradu, a sve otvorenije prijeti i Tajvanu.

Radi svega toga Amerikanci namjeravaju do 2035. imati potpuno drugačiju vojsku, moderniziranu i spremnu za dominaciju nad protivnicima u velikim borbenim operacijama.

Ta nova vojska bi morala imati potpuno nove strukturne jedinice američke vojske, Multi-Domain Task Force (MDTF) koje će postati prethodnica NATO snaga i, u slučaju sukoba bi trebale prve ući u “zone bez pristupa”. Sastav i broj tih jedinica ovisit će o borbenom zadatku i uvjetima operacija. Glavna udarna snaga će biti visoko precizne rakete, HIMARS MLRS. Za uspjeh ovakvih snaga neophodno je raspolaganje trenutnim informacijama o neprijateljskim položajima protuzračne obrane, mjestima koncentracije postrojbi i formacija, organizirati elektroničko izviđanje i pratiti kretanje vojne opreme. U slučaju rata, MDTF će iskoristiti svoj puni potencijal kako bi smanjio učinkovitost “zona zabranjenog pristupa”, a udarnim oružjem uništiti će ključne objekte neprijateljske vojne infrastrukture.

Prva ovakva radna skupina za stvorena je 2018. godine, te su testirali taktička i tehnička rješenja koja će usvojiti druge slične postrojbe. Skupina je smještena u bazi Lewis McHord u državi Washington pri američkoj Pacifičkoj vojsci. U 2021. godini vojska planira postaviti drugi MDTF u Tihooceanskoj regiji, a slijedeći bi trebao biti formiran za Arktičku regiju. Za uspješan rad ovakvih skupina posebna pozornost je na suradnji sa obavještajnim službama, elektroničkom ratovanju, komunikacijama, te stručnjacima za kibernetičku sigurnost.

Za uspješan razvoj ove nove strategije neophodno je razviti novo hiperzvučno oružje, krstareće rakete velikog dometa, bežične sustave upravljanja velikom brzinom, digitalno bojište, topništvo velikog dometa i MLRS, te individualna oprema za vojnike.

Do 2025. planira se preoblikovati strukturu postrojbi i taktiku njihove uporabe. Vojska će dobiti nove vojne protuzračne obrambene sustave u bliskoj zoni, kao i hiperzvučni zemaljski sustav LRHW. U razdoblju 2026.-2028. kopnene snage će obnoviti borbena motorna vozila po programu OFMV, modernizirane tenkove, taktičke bespilotne letjelice po programu FUTAS , a nabavit će se i sredstva za prijelaz bojnog polja.

Međutim, zasigurno Kina i Rusija također imaju slične planove.

Svemu tome i manje države bi se morale prilagoditi, te bi trebale mijenjati i svoje obrambene strategije i taktike, a i strategije i taktike upotrebe svoji napadačkih formacija koje bi morale biti sposobne povratiti teren koji protivnik zauzme u možebitnom iznenadnom udaru.

Manje države ne mogu imati najskuplje zrakoplovne sustave i hipersonične rakete, ali mogu znatno povećati snagu i u obrani u u napadu.

Vojne postrojbe bi morale biti podijeljene na ofenzivne i obrambene, a svaka od ove dvije vrste postrojbi bi morale imati i različito naoružanje i različitu taktiku.

Na iskustvima prošlih ratova vidljivo je kako su oklopna vozila najvažnija u napadu, te kako su napadi najuspješniji kada se oklop kreće u nekoliko kolona. Kako bi se ovakva kolona zaštitila u koloni mora biti dovoljno protuzračnih oklopnih vozila, te dovoljno protuoklopnog oruđa koji može na vrijeme uništiti protivnički oklop i topništvo. Većina napada na kolone u prodoru dolazi od neprijatelja sa strane prodora i iz zraka. Kako bi se ovakve protivničke snage onemogućile kolone u prodoru bi morale biti dobro zaštićene sa svih strana. Najbolja zaštita je prodor kroz zaštićeni široki rov. Ovakav rov je moguće stvoriti u tijeku samog prodora instaliranjem snažnih rotirajućih noževa koji se montiraju na oklopno vozilo, te kopaju zemlju ispred vozila. Razbacivanjem iskopane zemlje ili kamenja ispred vozila i na strane to vozilo se štiti od pogleda protivničkih osmatrača koji mogu vidjeti gomilu prašine, ali ne i samo vozilo. Svaka oklopna kolona koja bi se kretala prema protivniku morala bi na početku kolone imati najmanje 3 ovakva vozila. Jedno vozilo bi kopalo rov prema naprijed, a druga dva bi produbljivala rov, te bi kopali bočne izlaze iz rova na koje bi se penjali tenkovi i vojnici kada trebaju bojno djelovati. Razbacujući zemlju naprijed i sa strane istovremeno bi se i uništavala minska polja, a ako se pri tome neki rotirajući nož ošteti lako ga je zamijeniti.

Oklopnu kolonu koja se kreće ovakvim rovom moguće je napasti samo odozgo zrakoplovstvom, dronovima, haubičkom vatrom, ili minobacačkom vatrom. Radi toga bi u koloni trebalo biti dovoljno protuzračnog oruđa, a i sama vozila bi se mogla štititi razbacivanjem prašine, kamenje, zemlje, ili dima u zrak. Vozila bi također mogla imati dodatnu uzdignutu zaštitu odozgo na kojoj bi se aktivirali protivnički projektili, i tako štitili oklopno vozilo.

Ovakve rovove za oklopne kolone bi se trebalo kopati u borbi povezujući uzdignute kote, kako bi se obišlo poplavno zemljište. Pri tome bi trebalo kopati više usporednih rovova, između kojih bi razmak mogao biti nekoliko kilometara.

Pri prodoru kroz močvarno zemljište mogla bi se koristiti malo modificirana taktika. Oklopna vozila za kopanje rovova bi mogla kopati usporedne rovove međusobno udaljene 10 – 30 metara, te na taj način stvarati uzdignute nasipe pokraj rovova. Borbena vozila bi se mogla slobodno kretati po tom uzdignutom nasipu, a u rovove bi ulazili tek u slučaju opasnosti od jake protivničke vatre.

Na ovakav način bi se snažnim oklopnim kolonama mogao ostvariti brzi prodor kroz neprijateljske položaje nakon čega bi pješadija čistila prostor oko rovova i osvajala dubinu terena.

Manje države bi također morale snažno mijenjati i svoje obrambene taktike.

Obrambene postrojbe bi mogle koristiti starije vojnike i mlađe slabije obučene vojnike koji bi se uglavnom branili. Kako bi ovakve postrojbe bile otporne na protivničke napade i iz zraka i sa kopna morale bi biti dobro ukopane u zemunice i bunkere. Zemunice i bunkeri bi trebali biti smješteni u liniju prema naprijed, paralelno sa tenkoprohodim pravcima na udaljenost od nekoliko kilometara kako bi mogle sa strane djelovati na neprijateljske kolone u napadu. Prostor između ovakvih linija bunkera bi bio pokriven vatrom iz bunkera, te minskim poljima u obliku slova U u koje bi protivnik mogao ući, ali bi teško mogao izaći.

Na uzvišenim terenima zemunice i bunkeri bi trebali biti raspoređene za kružnu obranu.

Zemunice bi morale biti izrađene u miru i dobro maskirane. Najjednostavnije ih je maskirati u slobodnostojeće obiteljske kuće. Podrum izrađen od snažnog armiranog betona u miru može služiti kao svaki drugi podrum, dok bi se u slučaju rata pretvarao u bunker za boravak jednog odjeljenja, ili voda. Kuća iznad podruma bi u miru služila za stanovanje, dok bi u ratu u njoj vojnici odmarali kada nema sukoba.

Kako bi obrana bila uspješna broj ovakvih kuća sa podrumom u obrambenoj zoni bi morao biti nekoliko puta veći nego ima raspoloživih postrojbi, tako da protivnik ne može znati u kojim kućama je smještena vojska.

Na brdskom terenu ovakvi obrambeni bunkeri bi se mogli raditi i ukopavanjem podruma širokih 2-3 metra i dugačkih 20- 30 metara u brdo. Ovakvi podrumi koji služe najviše za čuvanje vina postoje u mnogim selima Slavonije i Baranje, a iskopani su ručno u lesu. Građevinska mehanizacija bi danas vrlo lako mogla iskopati ovakve podrume i u stjenovitim brdima pokraj šumskih cesta . Takvi podrumi bi u miru također mogli služiti kao skladišta. A u ratu bi mogli biti korišteni kao bunkeri za smještaj vojnika, oklopnih vozila i topništva, iz kojih mogu brzo izaći, djelovati na neprijatelja, te se brzo sakriti u podrumu gdje ih dronovi ne mogu ni vidjeti ni gađati.

Financiranje izgradnje ovakvih obrambenih bunkera bi se moglo u cijelosti prebaciti na teret vlasnika kuća koji bi za to trebali dobiti beskamatne kredite od emisione banke.

Vojska bi trebala projektirati zone u kojima je potrebno izgraditi ovakve obrambene sustave, te probiti ceste u tim zonama. Država bi uz takve ceste trebala aktivnim i pričuvnim vojnicima i policajcima pokloniti građevinske parcele veličine 50 x 50 metara. Oni koji bi dobili parcele imali bi obvezu na toj parceli izgraditi kuću udaljenu od susjednih kuća najmanje 30 metara, te sa podrumom ispod cijele kuće. Svi koji dobiju parcelu trebali bi također dobiti i beskamatne kredite sa rokom otplate od 30 godina za izgradnju kuće. Kada sagrade kuću zemljišna parcela bi postajala njihovo vlasništvo, ali u slučaju rata država uvijek može mobilizirati takvu kuću.

Kako ovakvo financiranje emisijom novca ne bi izazvalo inflaciju količinu kredita bi trebalo regulirati količinom odobrenih kredita. Cijene građevnog materijala i građevinske radne snage bi trebalo redovito pratili, te u slučaju kada cijene počnu rasti količinu kredita bi trebalo smanjivati, a u slučaju stagnacije cijena količinu kredita bi trebalo povećavati. Kredite bi u početku trebali dobivati samo oni koji ovakve kuće žele graditi u pograničnoj zoni, dok bi nakon toga iste kredite mogli dobivati i oni koji žele kuću graditi oko gradova i industijskih centara.

Osim ovakvog obrambenog bunkerskog sustava obrambene jedinice bi morale imati i dovoljno jeftinih dronova za izviđanje, te za napade na protivničke napadne kolone kako neprijatelji ne bi mogli presjeći komunikaciju između pojedinih uzvišenih i dobro utvrđenih položaja.

Tihomir Čuljak/Novenews.net

Vijesti

Preminuo je Louis d’Alencourt ‘apostol posljednjih vremena’

Published

on

Louis d’Alencourt, francuski intelektualac, komunikolog, te kao katolik specijaliziran za eshatologiju, koji je detektirao sve simboličke tragove koji se odnose na kraj vremena, preminuo je. POČIVAO U MIRU!

Tekst o Autoru (samom sebi) s bloga Le grand Reveil – Révélations pour la fin des temps, (Veliko buđenje – Otkrivenje za posljednja vremena) prenosimo

slika: Gospa od La Salette.

Zovem se Louis d’Alencourt, rođen sam 1969., dakle 2012. imam 43 godine. Oženjen, otac obitelji, poslovni menadžer, oglašivač sam i radim u komunikacijskim profesijama od svoje 23 godine , uglavnom na čelu vlastitih struktura. Imao sam sve razloge da nastavim živjeti “ublaženi” mali život bez postavljanja previše pitanja i da uživam u životu. Osim toga…

Praktičan katolik, tradicionalističkog senzibiliteta, odgojen sam u okruženju u kojem sam naučen ne vjerovati “svijetu”, odnosno društvu koje ga okružuje, čije su ideje i način djelovanja sve više u suprotnosti s katoličkom mišlju i njezinim učenjem . Hvala Bogu, djetinjstvo i mladost sam sačuvao od štete koju danas nanose televizija i “elektronički” stil života (videoigre i slično).

To me nije spriječilo da se prihvatim računala čim sam počeo raditi (bilo je to 1989. godine), niti da pozdravim dolazak Interneta i očito budem redoviti korisnik. Čak sam bio jedan od preteča mobitela jer sam i prije dolaska mobitela već imao telefon u autu. Bilo je to doba Radiocoma 2000. ako se dobro sjećam.

No, kako nisam rođen s računalima i kako sam ih usvajao samo u radu, uvijek sam ih smatrao prije svega alatom za rad. Isto za Internet. Računalni i elektronički alati za mene nisu cilj nego sredstvo. Nijansa je važna jer nam omogućuje da stroju i njegovoj dominaciji nad čovjekom damo granice, također nam omogućuje da znamo da ne budemo previše ovisni o njemu, a prije svega da zadržimo “kontrolu”. Često sam sklon reći “nije stroj taj koja odlučuje, ja sam”.

Dovoljno je reći da računala koja se sama ažuriraju, nadjačavajući slobodnu volju svog vlasnika, odgovaraju stvarima koje me ljute. Da ne spominjem da zapravo ne znamo sve što navedeno računalo radi i prenosi…

Sve ovo samo da kažem da sam malo po malo, što sam bio stariji, to sam se više pitao o evoluciji sadašnjeg svijeta; kamo ide, Što se događa ? Odakle taj jaz između percipiranog svijeta, željenog svijeta i stvarnog svijeta? Kako objasniti da usprkos iznimnom životnom standardu zapadnjaka, čiji je potrošačko društvo najvidljiviji izlog, postoji i velika nelagoda? Sve se čini u redu, a ipak nešto nije u redu.

Uvijek su me zanimale politika i ekonomija. Moram razumjeti stvari i stoga dublje prodreti u određene teme. Budući da televizija ne dopušta da idete dublje, čitanje je najlakši i najpouzdaniji način.

Tako sam od prosječnog građanina s godinama postao ISTRAŽIVAČ. Filozof i istraživač. Točnije, istraživač političke filozofije.

Da biste razumjeli što se događa, morate pokušati znati donju stranu karata. Postoji službena i neslužbena povijest. Onaj pravi, onaj o kojem se ne uči u udžbenicima. Geopolitika. Tajne službe. Tajna društva. itd…

Kao istraživački alat, ne biste trebali početi s internetom, već s knjigama. Jedna knjiga vodi drugoj; autor, u svom argumentu, navodi druge knjige koje vas potiče znatiželja, i tako dalje. Zatim dovršavate svoja zapažanja putem Interneta. Nikad ne zaboravite da, ako vam se neka tema sviđa, morate je dalje istraživati ​​kroz knjige, a ne ostati na površnoj fazi, kao što je slučaj s audiovizualnim dokumentima i internetom.

A ono što sam otkrio bilo je zastrašujuće. Nakon 10 godina istraživanja i napornog rada, odabira, provjeravanja, razmišljanja, danas sam u mogućnosti odgovoriti na pitanja:

Za što ?
Gdje idemo ?
O kako da stignemo tamo?
Gotovo sa sigurnošću. Jedini element koji mi nedostaje, i to veliki, je kalendar: Kada?
Ali to je i najteže, i najtajnije.

Iza riječi “kraj vremena”, “apokalipsa” ili “kraj svijeta” moramo dati jasna objašnjenja, valjane argumente i konstruirano razmišljanje.

Danas više ne mogu šutjeti. Ovo znanje moram staviti u službu svojih bližnjih kako bih im pomogao da se pripreme za konačno rješenje koje se nazire. Razmišljao sam o pisanju knjige; ovaj projekt nije isključen, ali prvo krećem s ovim blogom čiji je cilj u naslovu: probudi se dok ne bude prekasno!

Tako ću ispuniti ulogu “apostola posljednjih vremena” o kojem je Gospa od La Salette govorila u svojoj poznatoj tajni (1846.) i koji će se pojaviti u vrijeme dolaska Antikrista: “Pozivam apostole posljednjih vremena, vjerne učenike Isusa Krista, koji su živjeli u preziru svijeta i samih sebe, u siromaštvu i poniznosti, u preziru i šutnji, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i u jedinstvu s Bogom, u patnji i neznanju svijetu. Vrijeme je da izađu i osvijetle zemlju. “.

Nažalost, ne uklapam se baš u opis, stoga riječ (budućnost) na početku ovog članka, jer težim biti dio toga i nadam se da ću pronaći milost i snagu potrebnu da to postignem.

Doista, vladavina Antikrista je blizu i sada je hitno prosvijetliti svoje suvremenike.

Continue Reading

Vijesti

VELIKO BUĐENJE – U čast Louisu d’Alencourtu – Proročanstvo temeljeno na broju 47

Published

on

Želio bih odati počast Louisu d’Alencourtu nastavljajući njegov rad na broju 47. Danas ćemo sastaviti proročanstvo na temelju broja 47 na temelju svetog imena Ieshoua – piše Stéphane na blogu LaFranceChretienne.

Kao što Louis objašnjava u svom posljednjem članku od 29. ožujka 2024.:

47 je broj Mesije u hebrejskoj numeraciji. Ova vrijednost vrijedi i za Židove i za kršćane.

Za kršćane je Isus bio Mesija obećan Židovima i cijelom svijetu. Broj Krista u slavi je 47. Isus se na hebrejskom piše kao Ieshua, tj. Yod 10 + He 5 + Schin 21 + Wav 6 + He 5 = 47

Sa svoje strane, Jean-Gaston Bardet postiže sličan rezultat: on otkriva da je ime Kristove slave „sastavljeno od goljenice, simbola Kristove ljudskosti, integrirane u tetragram YHWH koji predstavlja Trojstvo. Što daje: YHShWH. Ovo ime slave vrijedi 47.”

Uzmimo ime “Ieshua” na hebrejskom i potražimo 47. knjigu koja odgovara onoj iz “Tužaljki”.

Potražimo stihove koji odgovaraju svetoj vrijednosti “Ieshoua”:

« Prvo pojavljivanje Yod 10 → Tužaljke 1:10

Drugo pojavljivanje Heb 5 → Tužaljke 2:05

Treće pojavljivanje Shin 21 → Tužaljke 3:61-63 (21. tužaljka počinje stihom 61)

Četvrto pojavljivanje Wav 6 → Tužaljke 4:06

Peto pojavljivanje Heb 5 → Tužaljke 5:05 »

Za sastavljanje proročanstva oslanjamo se na liturgijski tekst Crkve:

Tužaljke 1:10

Yod — Protivnik je zauzeo sva njegova blaga: da, on (grad Jeruzalem) je vidio pogane kako ulaze u njegovo svetište, dok si im ti zapovjedio: “Ne ulazite u moju skupštinu. »

Tužaljke 2:05

Hej — Gospodin je poput neprijatelja: progutao je Izrael, progutao njegove citadele, razorio tvrđave, izlio žalbe i jadikovke na kćer Judinu.

Tužaljke 3:61-63

61 Shin — Ti čuješ njihove uvrede, Gospodine, sve njihove spletke protiv mene,

62 riječi mojih napadača i njihov šapat protiv mene cijeli dan;

63 pogledaj ih, sjede ili stoje, pjevaju o meni.

Tužaljke 4:06

06 Waw — Grijeh kćeri mog naroda premašio je grijeh Sodome, koja je uništena u trenu, a da se na nju nije digla ruka.

Tužaljke 5:05

05 Ovdje smo lovljeni, robovi; iscrpljeni, nemamo odmora.

Prisjetimo se što Louis kaže na kraju

“Projekt 47 je ulazak u eru hegemonije i dominacije židovskih elita, judaizma i židovskog duha nad svijetom (svi tvore svog “Mesiju”), a to bi doba, govore nam svojim ezoteričnim znakovima, počelo s inauguracija 47. američkog predsjednika, 20. siječnja 2025.

Proročanstvo za Francusku počelo bi 20. siječnja 2025.

Objasnimo sada ovo proročanstvo temeljeno na svetom broju “Ieshua” oslanjajući se na 47. biblijski tekst i zamjenjujući Jeruzalem gradom Parizom.
Prvi stih – Tužaljke 1:10

Yod — Protivnik je zauzeo sva njegova blaga: da, on (grad Jeruzalem) je vidio pogane kako ulaze u njegovo svetište, dok si im ti zapovjedio: “Ne ulazite u moju skupštinu. »

Objašnjenja prvog stiha

Ovaj prvi stih iznenađujuće podsjeća na Olimpijske igre 2024. godine kada su se pagani vratili u grad Pariz kada je Bog zabranio ulazak u njegovu skupštinu. Susjedni stihovi objašnjavaju da je “njegova nečistoća zaprljala njegovu haljinu” i da “sav njegov narod uzdiše za kruhom”.

Čini se da ovaj stih ukazuje na to da će biti gladi zbog njegovih svetogrđa

Drugi stih – Tužaljke 2:05

Hej — Gospodin je poput neprijatelja: progutao je Izrael, progutao njegove citadele, razorio tvrđave, izlio žalbe i jadikovke na kćer Judinu.

Objašnjenja drugog stiha

Ovaj drugi stih objašnjava kaznu koja je izrečena Parisu. Susjedni stihovi objašnjavaju da je “kao neprijatelj nategao svoj luk, i kao protivnik podigao je svoju desnicu” i “u velikoj srdžbe Bog je obeščastio kralja i svećenika.” »

Ovaj stih ukazuje na to da se Božji gnjev može sručiti na grad Pariz, a time i na Francusku kao kaznu za njezine mnoge grijehe.

Treći stih – Tužaljke 3:61-63

61 Shin — Ti čuješ njihove uvrede, Gospodine, sve njihove spletke protiv mene,

62 riječi mojih napadača i njihov šapat protiv mene cijeli dan;

63 pogledaj ih, sjede ili stoje, pjevaju o meni.

Objašnjenja trećeg stiha

Ovaj treći stih objašnjava da Božji neprijatelji trijumfiraju nad gradom Parizom i nad Francuskom, općenito. Neprijatelji Božji nekažnjeno hule na sveto ime Isusa Krista, Sina Božjega.

Susjedni stihovi objašnjavaju da “Ti si se zauzeo za moj slučaj, Gospodine: ti si otkupio moj život” i “Ti ćeš im vratiti, Gospodine, po djelima ruku njihovih.” Zaludit ćeš njihova srca: na njima će biti tvoje prokletstvo. Progonit ćeš ih svojim gnjevom, uništit ćeš ih ispod neba svoga, Gospodine. »

Ovaj stih ukazuje na to da će se Božji gnjev prvo očitovati u gluposti, sljepoći, što će ih natjerati da se urote protiv djela Isusa Krista. “Woke” ideologija točno odgovara onome što je ovdje objašnjeno.

Četvrti stih – Tužaljke 4:06

06 Waw — Grijeh kćeri mog naroda premašio je grijeh Sodome, koja je uništena u trenu, a da se na nju nije digla ruka.

Objašnjenja četvrtog stiha

Ovaj četvrti stih objašnjava da će grad Pariz biti uništen nakon ozbiljnih pogrešaka koje je uzrokovala kći mog naroda. Ovdje ideologija „probuđenja“ odgovara „kćeri mog naroda“, to jest ljudima čiji su umovi zaglupljeni Božjom voljom. Prethodni stih daje više detalja: “Oni koji jedu delicije nestaju po ulicama; oni koji su živjeli u raskoši nalaze se na gnojištu. “. Na temelju sljedećeg 6. stiha “Lamed — Nisu vjerovali, kraljevi zemlje, niti bilo koji stanovnik svijeta, da će protivnik, neprijatelj, proći kroz vrata Jeruzalema. »

Ovaj stih ukazuje da će se Božji gnjev očitovati u strašnoj invaziji kako bi se kaznio grijeh koji je nadmašio onaj Sodome. Ideologija “probuđenja” zapravo nadilazi sve drevne ideologije uključujući i onu same Sodome. Ovaj grad je u trenu uništen sumporom i vatrom.

Peti stih – Tužaljke 5:05

05 Ovdje smo lovljeni, robovi; iscrpljeni, nemamo odmora.

Objašnjenja petog stiha

Ovaj peti stih objašnjava rezultat Božjeg gnjeva. Susjedni stihovi daju više informacija: “Pijemo svoju vodu za novac; kupujemo naša drva. » i „Mi pružamo svoju ruku Egiptu, Assuru, za naš dio kruha. “. Sljedeći peti stih glasi “10 Naša koža gori poput peći u vrućini od gladi. »

Ovaj stih ukazuje na to da je hrana vrlo skupa i da ju je vrlo teško pronaći jer ćemo morati tražiti pomoć od susjednih zemalja. Glad bi mogla biti stvarnost zbog nacionalnog grijeha, Olimpijskih igara u Parizu 2024., koje su trijumfom “probuđenja” nadmašile onu u Sodomi.

Zaključak
“Probuđena” ideologija trenutno trijumfira nad Francuskom otvoreno se prikazujući na Olimpijskim igrama u Parizu u srpnju 2024. Bog neće dopustiti da ovo svetogrđe prođe nekažnjeno. Moramo očekivati ​​velike pošasti od 20. siječnja 2025. Sljedeća godina bi mogla biti godina građanskog rata, ruske invazije, gladi i uništenja Pariza prema proročanstvu koje smo upravo stvorili na temelju djela Louisa d’Alencourta.

Bog vas blagoslovio u ovim svetogrdnim vremenima,

Stephane, svibnja 2024

Link na PDF datoteku: OVDJE!

Continue Reading

Vijesti

DP: Bezuvjetno zadržati mlade ljude u Hrvatskoj, jer “su stranci neadekvatni za naše područje!”

Published

on

Lipovac Pehar: Moramo zadržati mlade u Hrvatskoj jer oni imaju energiju, inovativnost i potencijal za opstojnost hrvatske nacije!

Zastupnica DP-a Dubravka Lipovac Pehar: ”Mladi ljudi danas odlaze iz Hrvatske jer idu za boljim životom. Mi želimo zadržati to stanovništvo jer s njim gubimo fertilnost, energiju, inovativnost i potencijal za opstojnost hrvatske nacije”.

”Svjedoci smo i doseljavanja velikog broja stanovnika iz zemalja Azije i Afrike. Jedan dio svog života provela sam u Afganistanu te sam upoznala kulturu, vjeru i način života tog stanovništva. Oni su, u usporedbi s našim radnicima i inženjerima, neadekvatni za naše područje. Hrvatska ne bi trebala svoje tržište rada zamijeniti takvim radnicima”.

”Mi ćemo sve učiniti kako bismo pomogli u ograničavanju popunjavanja tržišta rada takvim stanovništvom kroz suverenitet, gospodarske i političke korake i demografsku obnovu. Moramo obnoviti naše tržište rada i zadržati naše vrijedne radnike koji su svuda u svijetu priznati i uredno plaćeni”.

”Covid pandemija nam je pokazala koliko smo ovisni o velikim globalnim lancima, a što nam pokazuje da moramo stvoriti svoje proizvodne kapacitete i doprinijeti našoj prehrambenoj samodostatnosti. Dokazano je i koliko smo u kriznim situacijama ovisni o turizmu, što nas čini ekonomski krhkima i naglašava potrebu za diversifikacijom gospodarstva i razvojem drugih sektora”.

”Zašto se ne bismo potrudili poljoprivredu postaviti na svoje noge? Nama se sada pružila prilika kada ćemo to i učiniti. Naša je Hrvatska puna resursa koje možemo iskoristiti, od stanovništva, mladih, do nas koji smo ovdje u Hrvatskom saboru. Učinimo sve kako bismo doprinijeli razvoju Hrvatske!”.

#Domovinskipokret

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved