Connect with us

Vijesti

IZMIŠLJENE TITULE SRPSKOG PATRIJARHA

Published

on

Episkop Karlovačke episkopije (Hrvatske pravoslavne crkve), Teofan Živković iz 1874.g.: “Srbske narodnosti političke ovdje u Hrvatskoj nema…”

U našim knjigama smo dokazali da u srednjem vijeku nije postojala priznata srpska crkva što ponajviše dokazuje odluka (“сѹжденїе”), iz rujna 1530. četvorice iztočnih patrijarha – Aleksandrijski Joakim, Antiohijski Mihail, Jeruzalemski Josip i Carigradski Jeremija. Ovu odluku (ἀπόφασις) potpisao je Carigradski patrijarh Jeremija i poslao ju Ohridskom arhiepiskopu Prohoru.

“…A budući da od stara vremena postoje i carski dekreti (hrisovuli) koji potvrđuju da cijela Ipekska dijaceza (τὴν ἐνορίαν) kao i suštinska Srbija pripadaju Ohridskoj arhiepiskupiji, prema sadržaju navedenih potvrda, Sinod odlučuje i proglašava (ἀποφαίνεται), da Ipek (Peć) i cijela pokrajina (ἐνορία) Srbija da budu pod ruku (pod vlašću) svete Ohridske arhiepiskopije, kao što je od početka i do sada tako bilo. I tko od sada pokuša napraviti neku pomutnju zbog njih tko god on bio, da bude izopćen od Svemogućeg Boga i ne će mu biti oprošteno niti u sadašnjem niti u budućem vijeku i njegova će sudbina biti skupa s izdajnikom Judom. Rujan 7039. (1531.)”

>> ORGINALNI ZAPIS EPISKOPA “Hrvatske Grčko-iztočne crkve” iz 1874.g.: “Srbske narodnosti političke ovdje u Hrvatskoj nema…”

Srpska „povijest” tvrdi kako je Ipekska (Pećka) arhiepiskopija bila priznata srpska crkva ali do godine 1531. nije bila. Ne postoji dokument kojim bi ona dobila autokefalnost od (Bugarske) Ohridske arhiepiskopije ali zna se da je ta Crkva kasnije ipak dobila priznanje. Problem nije u njenom priznavanju nego u tome što nije bila srpska. O Pećkoj patrijarhiji nitko ne govori na temelju kojeg je crkvenog dokumenta ona dobila dozvolu od bugarske Ohridske arhiepiskopije kao Crkve-majke za odvajanje od nje. Sad se o Pećkoj patrijarhiji u RH prihvaća mišljenje da je to bila neka srpska crkva – nitko ne pokušava objasniti zašto osmanski dokumenti govore o njoj kao „Pećkoj patrijarhji Ugarskih zemalja”.

Apsolutno nemoguće je bilo gdje u povijesnim knjigama ili enciklopedijama pisanim na teritoriju bivše Jugoslavije pronaći potpuni naziv Crkve koju se skraćeno naziva Pećkom patrijarhijom i koja je navodno srpska.

>> (Prota Jovan Jeremić) Gdje je Karlovačka mitropolija?

Godine 1741. po narudžbi Pećkog patrijarha Arsenija IV. u Beču je objavljena knjiga pod naslovom „Stematografija“ čiji je autor Bugarin Hristofor Žefarović (Христофoръ Жефаровичъ), a njen jezik je crkveno-slavenski. Nije srpski jer tada srpski jezik još ne postoji. Žefarović navodi kakva je službena titula Pečkog patrijarha Arsenija IV. – Arhiepiskop i patrijarh svih Srba, (dijela) Bugara, Zapadnog Pomorija (dio Slavonije), Dalmacije, Bosne, obje strane Dunava i cijelog Ilirika. Dakle pored ostalih spominju se i Srbi ali ništa od Srpske pravoslavne crkve ili „Srpske” Pećke patrijarhije.

Grb Pećke patrijarhije iz 1741.

U sredini je srpski orao ali s obije strane su dva bugarska lava, svaki od njih veći od orla. Iznad njih gore desno je hrvatska šahovnica.

Bez obzira na to da su u ono vrijeme dio Bugara (Turnovska arhiepiskopija) podređeni Carigradskoj patrijarhiji i (Ohridskoj) Arhiepiskopiji Prve Justinijane i cijele Bugarske ipak onaj dio koji ostaje podređen Pećkoj patrijarhiji čini znatnu većinu u usporedbi sa „SVIH Srba“, kojih je godine 1718. po procjeni austrijske vlade bilo svega 40 000, a Bugara je bilo 3,5 milijuna, dakle 90 puta više.

>> S.M. Štedimlija: Povijest pravoslavaca u Hrvatskoj

Hrvata je tada ipak bilo nešto manje od Bugara – 2,5 milijuna, samo 60 puta više od Srba! Unatoč svemu navedenomu Hrvatska enciklopedija govori kako je Pećka patrijarhija bila srpska crkva.

Više smo puta na temelju naših znanja o crkvenim kanonima, pravilima, odnosima Crkva – država kao i o svijetskoj povijesti upućivali na nekanoničnost srpske crkve i neutemeljenog svojatanja tuđih teritorija. Nedavno smo dobili knjigu koji je objavio prota Jovan Jeremić, „Gde je Karlovačka mitropolija? Šta da se radi?”, Srijemski Karlovci, Manastirska štamparija, 1923. Prota Jovan Jeremić, koji je u svom vremenu bio najveći stručnjak za kanonskom pravo, gle čudo potvrđuje sve što smo mi pisali. Hrvatskim povijesničarima je uvijek bilo najbitnije mišljenje srpskih povijesničara i nikako nam nije jasno kako to da ne znaju što je prota Jeremić (na srpskom) pisao.

naslovnica knjige prote Jovana Jeremića: “Gdje je Karlovačka metropolija?”

Slijedi cijelo poglavlje Jeremićeve knjige. Mijenjali smo samo pismo (preslovili smo na gajicu).

>> Arhiepiskop ALEKSANDAR: NIKOLA TESLA ILI KAKO SE HRVATSKA ODRIČE VLASTITE POVIJESTI

Patrijarhove titule i Karlovačka Mitropolija

Mentalitet i naročito juridički mentalitet nekih naših crkvenih krugova, njihova metoda, pa i pravna etika, u rešavanju crkvenih pitanja, karakterisani su i ilustrovani su i u titulima današnjega Patrijarha Njegove Svetosti gospodina Dimitrija. Karlovačka Mitropolija stoji u svezi s tim titulama. Zato ćemo i o njima koju da reknemo.

Najpre ćemo kronološkim redom da prikažemo evoluciju i metamorfoziranje titule Prvog Srpskog Patrijarha u ujedinjenoj Srpskoj Crkvi.

Ukazom izdanim na dan Sabora Srpskih Prosvetitelja 1920 godine, rešeno je i određeno je da se poglavar  vaspostavljene Srpske Patrijaršije zove: „Srpski Patrijarh pravoslavne crkve (Nije srpska op.a.) Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca”.

Ukazom od 20 Oktombra 1920 g. sazvan je sabor radi izbora „Srpskog Patrijarha”.

Privremenom uredbom o Srpskoj Patrijaršiji od 20 oktobra 1920 g., članom 1., određeno je, da „na čelu Srpske Patrijaršije stoji Srpski Patrijarh kao poglavar celokupne srpske pravoslavne Crkve”.

Ukazom od 12 novembra 1920 g., potvrđen je izbor Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa Beogradskog i Mitropolita Srbije, za Srpskog Patrijarha.

Dakle? Sva privedena državna akta dokazuju, da je na čelu Srpske Patrijaršije Srpski Patrijarh, a poslednji akt priznaje patrijarha još samo za Arhiepiskopa Beogradskog i Mitropolita Srbije.

O tituli Patrijarhovoj crkvenog akta u tom vremenu nema.

Kad, 25 decembra 1920. g. izdaje Njegova svetost Patrijarh Dimitrije Božićnu poslanicu, izdaje ju  kao „Božjom voljom prvi Srpski patrijarh, Arhiepiskop Pećki i Karlovački i Mitropolit Beogradski”. A već na Vaskrs, 18 aprila 1921. g., Patrijarh izdaje Uskršnju poslanicu samo kao „Patrijarh Srpski”

U zvaničnom Glasniku Srpske Patrijaršije od 1.(14.) maja 1921. g., otštampan je jedan stečaj (bez datuma) pod Sin. Br. 314 i 315 – 1921., na kojem je potpisan Arhiepiskop Beogradski, Patrijarh Srpski.

Dopisom od 29 oktombra 1921. g. Broj 1445. saopštava Nj. Sv. Patrijarh Dimitrije vikarnom episkopu Arhidijaceze Karlovačke, da se sva akta koja se upućuju Njeg. Svetosti Patrijarhu i Arhidijacezanu (!) imaju adresovati: „Njegovoj Svetosti Arhiepiskopu Pećskom, Mitropolitu Beogradskom i Karlovačkom i Patrijarhu Srpskom”(2).

A Božićnju poslanicu g. 1921 izdaje Nj. Svetost Patrijarh Dimitrije kao „Prvi Srpski Patrijarh, Arhiepiskop Pećski i Mitropoit Beogradsko-Karlovački”. Tako sebe titulira Nj. Svetost Patrijarh Dimitrije i danas.

Posle ovako evolucionisane metamorfozirane, širene, sužavane i opet širene title Prvog Srpskog Patrijarha ujedinjene Srpske Pravoslavne Crkve, nameće se pitanje i traži se odgovor: Na kojem pravnom temelju i sa kojim kanonskim opravdanjem je dolazilo do tih evolucija i metamorfoza, a naročito do titula „Arhiepiskopa Pećskog i Karlovačkog, a zatim do Arhiepiskopa Pećskog, i Mitropolita Beograsko-Karlovačkog?

Ko je te titule ustanovljavao i davao? Ko ih je menjao, širio, sužavao i opet širio i zasada stabilizirao na titulu „Arhiepiskopa Pećskog, Mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i Patrijarha Srpskog”? Velimo zasada stabilizirao, jer ko zna, da se titula neće, preko noći, menjati u pravcu novog širenja i sužavanja.

Ne može se prećutati, kao što se ne sme ni ignorovati fakat, da je titula Arhiepiskopa davana i priznavana „radi znatnosti gradova u kojima su dotični episkopi i poglavare oblasne i avtokefalne crkve imali svoje katedre”(3). Dakle, da se je titulom Arhiepiskopa jednoga grada mogao odlikovati samo episkop koji je u tom gradu imao svoju katedru. Ovaj momenat i uslov za davanje i dobijanje titule Arhiepiskopa, odlučan je u ocenjivanju kanonične i pravne valjanosti titule i Prvog Srpskog Patrijarha u vaspostavljenoj Srpskoj Patrijaršiji, kao Arhiepiskopa Pećskog i Arhiepiskopa Karlovačkog.

Titula današnjega Srpskog Patrijarha, najpre kao Arhiepiskopa Pećskog i Karlovačkog, a posle samo kao Arhiepiskopa Pećskog, protukanonična je, dakle i nekanonična je, pored svoje nekanonične provencijencije, i zato, jer je Peć danas katedra zasebnog episkopa, episkopa Pećskog, sa katedrom u Peći. A (Srijemski) Karlovci su bili i danas su katedra Karlovačkog Arhiepiskopa i Mitropolita, kao Karlovačkog dijacezana, te je protikanonična i nekanonična i titula današnjeg Srpskog Patrijarha, kad se u nju unosi bilo „i Arhiepiskop Karlovački” bilo „Mitropolit Beogradsko-Karlovački”. Protikanonična i nekanonična je titula „Mitropolita Beogradsko-Karlovačkog” i zato, jer Karlovačka Mitropolija nije spojena sa Mitropolijom Beogradskom.

Nova je Crkva u novoj državi stvorena „Sa provincijalnim mantalitetima i tendencijama, a sa metodama ignorovanja pravnih načela i postojećega pravnoga stanja; sa metodama ignorovanja crkvenih kanona i pozitivnih zakonskih propisa”.

Sve je ovo (i još puno toga) protojerej Jovan Jeremić napisao godine 1923, pet godina nakon tzv. ujedinjenja svih „srpskih“ crkava u novoj Autokefalnoj ujedinjenoj srpskoj pravoslavnoj crkvi  Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. „Kako opet brzo?! Kao da čujemo sa mnogih strana. Zar pet godina čekanja, pa brzo? Pet godina je mnogo, ali ne treba zaboraviti, da je u to mnogo godina malo rađeno, još manje razmišljano, najmanje dobra urađeno, a mnogo zapleteno i kvareno.”

Moramo ipak privući pozornost čitatelja da „… 25 decembra 1920. g. izdaje Njegova svetost Patrijarh Dimitrije Božićnu poslanicu, …  kao „Božjom voljom prvi Srpski patrijarh, Arhiepiskop Pećski i Karlovački i Mitropolit Beogradski”.

Sam o sebi patrijarh Dimitrije govori kao o PRVOM Srpskom patrijarhu što potvrđuje da prije njega nije bilo srpskog patrijarha dakle nije postojala priznata srpska crkva pod bilo kojem imenu pa niti kao SPC.

Zaključuje prota Jovan Jeremić: „A dotle se čudimo, koje su i u članku 7 Uredne od 13 decembra 1920 g. mogle videti tu smrtnu presudu (Karlovačkoj mitropoliji – op.a.). Čuditi se moramo i ušima, koje iz tog članka 7 čuju večnuju pamjat Karlovačkoj Mitropoliji. Razrok je pogled tih tamnih i mutnih pravnih očiju. Velika je egzotičnost tih juridičkih ušiju! Jer velik je apetit nekih na Karlovačku Mitropoliju i njezine prinadležnosti. Apetit gutanja, konsumiranja i potčinjavanja, okupiranja i anektiranja …Sve u vidu česnosti, bratstva i Jedinstva …

Zaključujemo mi riječima Katonovog pravila: Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. (Što je u početku nevaljano, ne može tijekom vremena postati valjano).

HRVATSKI ARHIEPISKOP ALEKSANDAR

Vijesti

U Brodosplitu dovršen obalni ophodni brod za HRM

Published

on

U Brodosplitu je dovršen novi obalni ophodni brod. Riječ je o budućem brodu Hrvatske ratne mornarice.

U ožujku je potpisan ugovor kojim je reguliran način završetka gradnje i novi rok isporuke za prvi od ukupno četiri preostala broda. Brod će biti porinut 1. srpnja, a MORH-u će biti isporučen do kraja godine.

Ministar obrane Ivan Anušić nakon preuzimanja dužnosti najavio je nastavak realizacije projekta izgradnje obalnih ophodnih brodova, istaknuvši to kao jedan od prioriteta Ministarstva obrane.

Gostujući na Dan državnosti u središnjem Dnevniku HTV-a, ministar Anušić rekao je kako ima informacije iz Brodosplita da je brod čija je gradnja ugovoriena izvezen van iz hale i da se priprema već ovo ljeto za porinuće i nastavak dovršenja.

Podsjetio je da je s Brodosplitom 2014. godine potpisan ugovor o realizaciji pet ophodnih brodova za HRM, kojima je rok isporuka trebao biti 2018. godine, međutim dosad je isporučen samo jedan, prototip. Najavio je, da će, prema informacijama iz Brodosplita, do kraja godine HRM imati drugi brod i nakon u paketu će se i ostala tri broda rješavati.

foto: Ophodni obalni brod Umag 32/MORH

Continue Reading

Vijesti

Sveti Toma Akvinski o tome kako izbjeći zavist na društvenim mrežama

Published

on

Umjesto da podlegnemo zamci usporedbe, možemo njegovati duh zahvalnosti i slaviti dobro u sebi i drugima.

Gornja ilustracija: – Imam 1000 sljedbenika, a ti? – 80000. Stvarnost: – Mislila sam da će više ljudi doći!? – Ne, samo moji najbolji prijatelji!

Potreba za isključivanjem, odbacivanjem doslovno beskonačnog pomicanja i algoritamski odabranih feedova, sve je veći fenomen. Nije pretjerano reći da mnogi biraju digitalnu detoksikaciju, svjesni prekid od stalne gužve društvenih medija – ili čak potpuno povlačenje iz njih. Ovo nije samo hir, poput čišćenja sokovima ili povremenog posta; to je zdrav odgovor na stalni pritisak online savršenstva. Platforme društvenih medija, iako nude povezanost, također mogu njegovati osjećaj zavisti. Ali što kada bi postojao način za snalaženje u ovom digitalnom krajoliku bez podlijeganja ovom poroku?

Uđite u svetog Tomu Akvinskog, poznatog srednjovjekovnog filozofa i teologa. Njegovi bezvremenski uvidi iznenađujuće su relevantni kada je u pitanju razmišljanje o našim suvremenim borbama. Dok Akvinski nije mogao predvidjeti uspon društvenih medija, njegova razmišljanja o zavisti pružaju snažan okvir za navigaciju u usporednoj zamci koju te platforme mogu stvoriti.

Što je zavist i zašto je destruktivna?

Prema Akvincu, zavist je “tuga tuđeg dobra”. To nije samo ljubomora, koja je strah od gubitka nečega što posjedujete. Zavist je podmuklija emocija, gorčina koja se zagnoji kada vidimo sreću druge osobe. U doba društvenih medija, ova sreća može poprimiti mnoge oblike – prijateljeve savršene fotografije s odmora, kolegina nemilosrdna promaknuća na poslu, pažljivo osmišljena slika života koji se čini sretnim bez napora.

Akvinski nas podsjeća da je zavist razorna sila. To ne samo da izjeda našu vlastitu radost, već također sprječava našu sposobnost da cijenimo dobre stvari u vlastitom životu. Akvinski nadalje tvrdi da istinska sreća ne dolazi od uspoređivanja s drugima, već od življenja kreposnog života u skladu s Božjim planom.

Dakle, kako možemo primijeniti mudrost Akvinskog na svoje navike društvenih medija? Evo nekoliko strategija:

1. PAZITE ŠTO KONZUMIRATE

Uredite svoje feedove društvenih medija tako da budu poticajni i inspirativni. Prestanite pratiti račune koji stalno izazivaju zavist ili negativnost.

2. VJEŽBAJTE ZAHVALNOST

Prebacite fokus s onoga što vam nedostaje na ono što imate. Svaki dan odvojite vrijeme za razmišljanje o blagoslovima u svom životu, velikima i malima.

3. SLAVI USPJEH DRUGIH

Prava radost zbog tuđe sreće raspršuje zavist. Koristite društvene medije da čestitate i ohrabrite druge.

4. PRISJETITE SE “ODGOVARANE STVARNOSTI”

Društveni mediji su vrhunac, a ne stvarni život. Svatko se suočava s izazovima, čak i oni s naizgled savršenim online osobama.

5. USREDOTOČITE SE NA VLASTITI ŽIVOT

Uspoređivanje je kradljivac radosti. Postavite sebi ciljeve i težnje, neovisno o tome što drugi rade.

Društveni mediji mogu biti vrijedan alat za povezivanje i informacije – to je neporecivo. Ali primjenom bezvremenske mudrosti Akvinca na zavist, možemo koristiti ovaj digitalni prostor s većom sviješću i unutarnjim mirom. Umjesto da podlegnemo zamci usporedbe, možemo njegovati duh zahvalnosti i slaviti dobro u sebi i drugima. Usredotočujući se na svoj život, možemo pronaći istinsku sreću izvan filtrirane leće društvenih medija.

Daniel Esparza/Aletea ilustracija: Brightside

Continue Reading

Vijesti

Preminuo je Louis d’Alencourt ‘apostol posljednjih vremena’

Published

on

Louis d’Alencourt, francuski intelektualac, komunikolog, te kao katolik specijaliziran za eshatologiju, koji je detektirao sve simboličke tragove koji se odnose na kraj vremena, preminuo je. POČIVAO U MIRU!

Tekst o Autoru (samom sebi) s bloga Le grand Reveil – Révélations pour la fin des temps, (Veliko buđenje – Otkrivenje za posljednja vremena) prenosimo

slika: Gospa od La Salette.

Zovem se Louis d’Alencourt, rođen sam 1969., dakle 2012. imam 43 godine. Oženjen, otac obitelji, poslovni menadžer, oglašivač sam i radim u komunikacijskim profesijama od svoje 23 godine , uglavnom na čelu vlastitih struktura. Imao sam sve razloge da nastavim živjeti “ublaženi” mali život bez postavljanja previše pitanja i da uživam u životu. Osim toga…

Praktičan katolik, tradicionalističkog senzibiliteta, odgojen sam u okruženju u kojem sam naučen ne vjerovati “svijetu”, odnosno društvu koje ga okružuje, čije su ideje i način djelovanja sve više u suprotnosti s katoličkom mišlju i njezinim učenjem . Hvala Bogu, djetinjstvo i mladost sam sačuvao od štete koju danas nanose televizija i “elektronički” stil života (videoigre i slično).

To me nije spriječilo da se prihvatim računala čim sam počeo raditi (bilo je to 1989. godine), niti da pozdravim dolazak Interneta i očito budem redoviti korisnik. Čak sam bio jedan od preteča mobitela jer sam i prije dolaska mobitela već imao telefon u autu. Bilo je to doba Radiocoma 2000. ako se dobro sjećam.

No, kako nisam rođen s računalima i kako sam ih usvajao samo u radu, uvijek sam ih smatrao prije svega alatom za rad. Isto za Internet. Računalni i elektronički alati za mene nisu cilj nego sredstvo. Nijansa je važna jer nam omogućuje da stroju i njegovoj dominaciji nad čovjekom damo granice, također nam omogućuje da znamo da ne budemo previše ovisni o njemu, a prije svega da zadržimo “kontrolu”. Često sam sklon reći “nije stroj taj koja odlučuje, ja sam”.

Dovoljno je reći da računala koja se sama ažuriraju, nadjačavajući slobodnu volju svog vlasnika, odgovaraju stvarima koje me ljute. Da ne spominjem da zapravo ne znamo sve što navedeno računalo radi i prenosi…

Sve ovo samo da kažem da sam malo po malo, što sam bio stariji, to sam se više pitao o evoluciji sadašnjeg svijeta; kamo ide, Što se događa ? Odakle taj jaz između percipiranog svijeta, željenog svijeta i stvarnog svijeta? Kako objasniti da usprkos iznimnom životnom standardu zapadnjaka, čiji je potrošačko društvo najvidljiviji izlog, postoji i velika nelagoda? Sve se čini u redu, a ipak nešto nije u redu.

Uvijek su me zanimale politika i ekonomija. Moram razumjeti stvari i stoga dublje prodreti u određene teme. Budući da televizija ne dopušta da idete dublje, čitanje je najlakši i najpouzdaniji način.

Tako sam od prosječnog građanina s godinama postao ISTRAŽIVAČ. Filozof i istraživač. Točnije, istraživač političke filozofije.

Da biste razumjeli što se događa, morate pokušati znati donju stranu karata. Postoji službena i neslužbena povijest. Onaj pravi, onaj o kojem se ne uči u udžbenicima. Geopolitika. Tajne službe. Tajna društva. itd…

Kao istraživački alat, ne biste trebali početi s internetom, već s knjigama. Jedna knjiga vodi drugoj; autor, u svom argumentu, navodi druge knjige koje vas potiče znatiželja, i tako dalje. Zatim dovršavate svoja zapažanja putem Interneta. Nikad ne zaboravite da, ako vam se neka tema sviđa, morate je dalje istraživati ​​kroz knjige, a ne ostati na površnoj fazi, kao što je slučaj s audiovizualnim dokumentima i internetom.

A ono što sam otkrio bilo je zastrašujuće. Nakon 10 godina istraživanja i napornog rada, odabira, provjeravanja, razmišljanja, danas sam u mogućnosti odgovoriti na pitanja:

Za što ?
Gdje idemo ?
O kako da stignemo tamo?
Gotovo sa sigurnošću. Jedini element koji mi nedostaje, i to veliki, je kalendar: Kada?
Ali to je i najteže, i najtajnije.

Iza riječi “kraj vremena”, “apokalipsa” ili “kraj svijeta” moramo dati jasna objašnjenja, valjane argumente i konstruirano razmišljanje.

Danas više ne mogu šutjeti. Ovo znanje moram staviti u službu svojih bližnjih kako bih im pomogao da se pripreme za konačno rješenje koje se nazire. Razmišljao sam o pisanju knjige; ovaj projekt nije isključen, ali prvo krećem s ovim blogom čiji je cilj u naslovu: probudi se dok ne bude prekasno!

Tako ću ispuniti ulogu “apostola posljednjih vremena” o kojem je Gospa od La Salette govorila u svojoj poznatoj tajni (1846.) i koji će se pojaviti u vrijeme dolaska Antikrista: “Pozivam apostole posljednjih vremena, vjerne učenike Isusa Krista, koji su živjeli u preziru svijeta i samih sebe, u siromaštvu i poniznosti, u preziru i šutnji, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i u jedinstvu s Bogom, u patnji i neznanju svijetu. Vrijeme je da izađu i osvijetle zemlju. “.

Nažalost, ne uklapam se baš u opis, stoga riječ (budućnost) na početku ovog članka, jer težim biti dio toga i nadam se da ću pronaći milost i snagu potrebnu da to postignem.

Doista, vladavina Antikrista je blizu i sada je hitno prosvijetliti svoje suvremenike.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved